Culegere de teste


CM. Bursele sinoviale ale articulatiei genunchiuluiYüklə 6,25 Mb.
səhifə9/42
tarix07.04.2017
ölçüsü6,25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42

CM. Bursele sinoviale ale articulatiei genunchiului:

A. Infrarotuliană profundă

B. LaterorotulianăC. Subcutanată prerotuliană

D. RetrorotulianăE. Suprarotuliană
CM. Синовиальные сумки коленного сустава:

A. Глубокая поднадколенниковая

B. Латеральная поднадколенниковаяC. Подкожная преднадколенниковая

D. ПозадинадколенниковаяE. Наднадколенниковая
CM. Ce porțiuni comportă ligamentul medial (deltoid) al articulatio talocruralis?

А. Pars tibionavicularis

B. Pars tibiocalcanea

C. Pars tibiotalaris anterior

D. Pars tibiotalaris posterior

E. Pars tibiofibularis


CM. Из каких частей состоит медиальная (дельтовидная) связка articulatio talocruralis?

A. Pars tibionavicularis

B. Pars tibiocalcanea

C. Pars tibiotalaris anterior

D. Pars tibiotalaris posterior

E. Pars tibiofibularis


CM. Meniscurile:

A. Contribuie la congruenţa feţelor articulare şi amortizare

B. Marginile externe ale lor se unesc cu capsula articulară

C. Marginile interne ale lor sunt libere

D. Cel medial are formă semilunară

E. Cel lateral este aproape circular, mai mic şi mai mobil decât cel medial
CM. Мениски:

A. Обеспечивают конгруэнтность суставных поверхностей и амортизацию

B. Их наружные края срастаются с суставной капсулой

C. Внутренние края менисков свободные

D. Медиальный мениск имеет полулунную форму

E. Латеральный мениск имеет почти круглую форму, меньше по размеру и более подвижный, чем медиальный
CM. Articulaţia tibiofibulară:

A. Faţa articulară a capului fibular este mai mare ca cea posterolaterală a condilului lateral al tibieiB. Capsula ei se inseră pe marginea feţelor articulare

C. Este consolidată de ligamentele intracapsulare ale capului fubular (anterior şi posterior)D. Este o amfiartroză

E. Cavitatea ei articulară comunică cu cea a genunchiului
CM. Межберцовый сустав:

A. Суставная поверхность головки fibulae больше, чем заднелатеральная поверхность латерального мыщелка tibiaeB. Суставная капсула фиксируется по краям суставных поверхностей

C. Укреплен внутрикапсульными связками головки малоберцовой кости (передняя и задняя)D. Является амфиартрозом

E. Его суставная полость сообщается с полостью коленного сустава


CM. Joncţiunea tibiofibulară distală:

A. Integritatea sindesmozei tibiofibulare distale este esenţială pentru stabilitatea articulaţiei talocrurale

B. Area rugoasă triunghiulară a maleolei laterale se uneşte cu incizura fibulară de pe extremitatea distală a tibiei

C. E consolidată de ligamentul interosos şi 2 ligamente tibiofibulare (anterior şi posterior)

D. Reprezintă o diartroză combinată

E. Membrana interosoasă participă la consolidarea ei
CM. Дистальное межберцовое соединение:

A. Целостность дистального межберцового синдесмоза необходима для стабильности голеностопного сустава

B. Шероховатое, треугольной формы поле латеральной лодыжки соединяется с малоберцовой вырезкой дистального конца большеберцовой кости

C. Укреплено межкостной связкой и 2-мя межберцовыми связками (передней и задней)

D. Представляет собой комбинированный сустав

E. Межкостная мембрана участвует в его укреплении
CM. Articulaţia talocrurală:

A. Este formată de feţe articulare ale trei (3) oase

B. Capsula articulară a ei este fină, întărită de ligamente puternice

C. Capsula se inseră pe marginea feţelor articulare

D. Membrana sinovială este laxă

E. Cavitatea sinovială se extinde deseori superior între ligamentele tibiofibulare
CM. Голеностопный сустав:

A. Образован суставными поверхностями трех костей

B. Суставная капсула тонкая, укреплена прочными связками

C. Суставная капсула фиксируется по краю суставных поверхностей

D. Синовиальная мембрана слабая

E. Суставная полость часто поднимается вверх среди межберцовыми связками


CM. Elementele de consolidare a articulaţiei talocrurale:

A. Ligamentul colateral lateral compus din 5 porţiuniB. Ligamentul talofibular anterior, extins între maleola laterală şi colul talar

C. Ligamentul talofibular posterior, extins de la maleola laterală până la tuberculul lateral talar

D. Ligamentul calcaneofibular localizat între vârful maleolei laterale şi faţa laterală a calcaneului

E. Ligamentul colateral medial care porneşte de la maleola medială şi se inseră pe talus, calcaneu şi osul navicular
CM. Элементы укрепляющие голеностопный сустав:

A. Латеральная коллатеральная связка состоящая из 5 частейB. Передняя таранно-малоберцовая связка, начинается на латеральной лодыжке и фиксируется на шейке таранной кости

C. Задняя таранно-малоберцовая связка, начинается на латеральной лодыжке и фиксируется на латеральный бугорок таранной кости

D. Пяточно-малоберцовая связка протягивается между верхушкой латеральной лодыжки и боковой поверхностью пяточной кости

E. Медиальная коллатеральная связка начинается на медиальной лодыжке и фиксируется на таранной, пяточной и ладьевидной костях
CM. Ce articulații participă la formarea articulatio tarsi transversa?

А. Articulatio calcaneocuboidea

B. Articulatio subtalaris

C. Articulatio cuneonavicularis

D. Articulatio talocalcaneonavicularisE. Articulatio talonavicularis
CM. Какие суставы участвуют в образовании articulatio tаrsi transversa?

A. Articulatio calcaneocuboidea

B. Articulatio subtalaris

C. Articulatio cuneonavicularis

D. Articulatio talocalcaneonavicularisE. Articulatio talonavicularis
CM. Ce ligamente fortifică articulatio tarsi transversa?

А. Ligamentum talonaviculareB. Ligamentum calcaneonaviculare

C. Ligamentum calcaneocuboideum

D. Ligamentum calcaneocuboideum plantare

E. Ligmentum plantare longum
CM. Какие связки укрепляют articulatio tarsi transversa?

A. Ligamentum talonaviculare

B. Ligamentum calcaneonaviculare

C. Ligamentum calcaneocuboideum

D. Ligamentum calcaneocuboideum plantare

E. Ligamentum plantare longum


CM. Articulaţiile piciorului:

A. Articulaţia Chopart este cea mai mobilă articulaţie a picioruluiB. Articulaţia transversală a tarsului include articulaţiile talonaviculară şi calcaneocuboidă

C. Mişcările principale în articulaţia transversală a tarsului şi cea subtalară sunt: inversia şi eversia

D. În articulaţia subtalară se realizează mişcări de adducţie şi abducţie a picioruluiE. Prin sinusul tarsului trece tendonul unui muşchi
CM. Суставы стопы:

A. Шопаров сустав самый подвижный из всех суставов стопыB. Поперечный сустав предплюсны состоит из таранно-ладьевидного и пяточно-

кубовидного суставовC. Главные осуществляемые движения в поперечном суставе предплюсны и в подтаранном суставе это: супинация и пронация

D. В подтаранном суставе осуществляются приведение и отведение стопы

E. Через пазуху предплюсны проходит сухожилие одной мышцы
CM. Ligamentele articulaţiilor piciorului:

A. Ligamentul plantar lung - cel mai puternic dintre ligamentele piciorului

B. Ligamentul plantar lung începe pe faţa laterală a calcaneului şi se inseră pe bazele oaselor metatarsiene II-VC. Ligamentul-cheie al articulaţiei Chopart este ligamentul bifurcat

D. Ligamentul bifurcat este alcătuit din 2 porţiuni: calcaneonaviculară şi calcaneocuneiformăE. Cele mai puternice ligamente sunt pe faţa plantară
CM. Связки соединений костей стопы:

A. Длинная подошвенная связка самая мощная из всех связок стопы

B. Длинная подошвенная связка начинается на латеральной поверхности пяточной кости и фиксируется к основаниям II – V плюсневых костейC. Ключом Шопарова сустава служит раздвоенная связка

D. Раздвоенная связка состоит из двух частей: пяточно-клиновидной и пяточно-ладьевидной связокE. Самые прочные связки находятся на подошвенной поверхности
CM. Articulaţiile tarsometatarsiene şi intermetatarsiene:

A. Sunt 3 articulaţii tarsometatarsiene compuse, izolate una de alta

B. Sunt consolidate prin ligamentele tarsometatarsiene dorsale, plantare şi interosoase

C. Ligamentul tarsometatarsian interosos lateral reprezintă cheia articulaţiei LisfrancD. Articulaţiile intermetatarsiene sunt plane

E. Orientarea tuturor ligamentelor dorsale, plantare şi interosoase este transversală
CM. Предплюсне-плюсневые и межплюсневые суставы:

A. Имеются 3 сложных предплюсне-плюсневых сустава, изолированные друг от друга

B. Укреплены тыльными, подошвенными и межкостными предплюсне-плюсневыми связками

C. Латеральная межкостная предплюсне-плюсневая связка является ключом Лисфранкова суставаD. Межплюсневые суставы плоские

E. Все связки (тыльные, подошвенные, межкостные) имеют поперечное направление


CM. Indicați formațiunile anatomice care susțin bolta piciorului.

А. Ligamentum tarsi interosseaB. Ligamentum plantare longum

C. Ligamentum calcaneonaviculare plantare

D. Ligamentum bifurcatumE. Ligamenta plantaria
CM. Укажите анатомические образования удерживающие своды стопы:

A. Ligamentum tarsi interosseaB. Ligamentum plantare longum

C. Ligamentum calcaneonaviculare plantare

D. Ligamentum bifurcatumE. Ligamenta plantaria
CM. Care ligamente întăresc bolta transversală a piciorului?

А. Aponeurosis plantarisB. Ligamenta metatarsea interossea

C. Ligamentum plantare longumD. Ligamentum metatarseum transversum profundum

E. Ligamenta collateralia


CM. Какие связки укрепляют поперечный свод стопы?

A. Aponeurosis plantarisB. Ligamenta metatarsea interossea

C. Ligamentum plantare longumD. Ligamentum metatarseum transversum profundum

E. Ligamentа collateralia


CM. Articulaţiile metatarsofalangiene şi interfalangiene:

A. Ligamentul transversal profund al metatarsului uneşte capetele tuturor oaselor metatarsiene

B. Articulaţiile metatarsofalangiene sunt pluriaxiale

C. Mişcările de flexie şi extensie în articulaţiile metatarsofalangiene sunt mai reduse decât cele de abducţie şi adducţie

D. Articulaţiile interfalangiene sunt trohleare, uniaxiale

E. Articulaţiile interfalangiene sunt consolidate de ligamentele colaterale şi dorsale
CM. Плюснефаланговые и межфаланговые суставы:

A. Поперечная глубокая плюсневая связка соединяет головки всех плюсневых костей

B. Плюснефаланговые суставы являются многоосными

C. Сгибание и разгибание в плюснефаланговых суставах меньше, чем приведение и отведение

D. Межфаланговые суставы являются блоковидными, одноосными

E. Межфаланговые суставы укрепляются коллатеральными и тыльными связками


CM. Articulaţii uniaxiale:

A. Articulația şolduluiB. Articulațiile interfalangiene

C. Articulația genunchiuluiD. Articulația subtalară

E. Articulația calcaneocuboidă
CM. Одноосные суставы:

A. Тазобедренный суставB. Межфаланговые суставы

C. Коленный суставD. Подтаранный сустав

E. Пяточно-кубовидный сустав


CM. Articulaţii multiaxiale:

A. Articulația sacroiliacă

B. Articulația şoldului

C. Articulația genunchiului

D. Articulația tibiofibulară proximală

E. Articulația talocrurală


CM. Многоосные суставы:

A. Крестцово-подвздошный сустав

B. Тазобедренный сустав

C. Коленный сустав

D. Проксимальный межберцовый сустав

E. Голеностопный сустав


CM. Amfiartroze:

A. Articulația sacroiliacă

B. Articulația şoldului

C. Articulația talocrurală

D Articulația subtalarăE. Articulația calcaneocuboidă
CM. Амфиартрозы:

A. Крестцово-подвздошный сустав

B. Тазобедренный сустав

C. Голеностопный сустав

D. Подтаранный суставE. Пяточно-кубовидный сустав
CM. Articulaţii simple:

A. Articulația tibiofibulară proximală

B Articulația talocruralăC. Articulația subtalară

D. Articulația sacroiliacă

E. Articulațiiile interfalangiene
CM. Простые суставы:

A. Межберцовый сустав

B. Голеностопный суставC. Подтаранный сустав

D. Крестцово-подвздошный сустав

E. Межфаланговые суставы
CM. Articulaţii compuse:

A Articulațiile interfalangieneB. Articulația genunchiului

C. Articulația talocrurală

D. Articulația subtalarăE. Articulația cuneonaviculare
CM. Сложные суставы:

A. Межфаланговые суставыB. Коленный сустав

С. Голеностопный сустав

D. Подтаранный суставE. Клиноладьевидный сустав
CM. Articulaţii complexe:

A. Articulația sternoclaviculară

B. Articulația calcaneocuboidăC. Articulația genunchiului

D. Articulația tibiofibulară proximală

E. Articulația talocrurală
CM. Комплексные суставы:

A. Грудино-ключичный сустав

B. Пяточно-кубовидный суставC. Коленный сустав

D. Межберцовый сустав

E. Голеностопный сустав
CM. Elemente ale articulației coxofemurale:

A. Ligamentul deltoidB. Ligamentul transversal al acetabulului

C. Ligamentele colaterale

D. Ligamentul sacrospinal

E. Burelet fibrocartilaginos
CM. Элементы тазобедренного сустава:

A. Дельтовидная связкаB. Поперечная связка вертлужной впадины

C. Коллатеральные связки

D. Крестцово-остистая связка

E. Вертлужная губа
CM. Elemente ale articulației genunchiului:

A. Ligamentele colaterale

B. Ligamentul lateralC. Ligamentul cruciat

D. Ligamentul bifurcatE. Ligamentul popliteu arcuat
CM. Элементы коленного сустава:

A. Коллатеральные связки

B. Латеральная связкаC. Крестообразные связки

D. Раздвоенная связкаE. Дугообразная подколенная связка
CM. Elemente ale articulației talocrurale:

A. Ligamentul deltoid

B. Ligamentele colaterale

C. Ligamentul calcaneofibular

D. Ligamentul cruciat

E. Ligamentele tibiofibulare anterior şi posterior
CM. Элементы голеностопного сустава:

A. Дельтовидная связка

B. Коллатеральные связки

C. Пяточно-малоберцовая связка

D. Крестообразная связка

E. Передняя и задняя межберцовые связки

Miologie – generalităţi.

Muşchii, fasciile şi topografia trunchiului,

explorare pe viu.CS. Dispozitive auxiliare ale muşchilor sunt:

A. Aponevrozele

B. Tendoanele

C. Plicele sinoviale

D. Venterele musculare

E. Tecile sinoviale
CS. К вспомогательному аппарату мышц относятся:

А. Апоневрозы

B. Сухожилия

C. Синовиальные складки

D. Мышечные брюшки

E. Синовиальные влагалища
CS. Centrul tendinos al diafragmului prezintă :

A. Hiatul aortic

B. Spaţiul sternocostal

C. Orificiul venei cave inferioare

D. Hiatul esofagianE. Trigonul lombocostal
CS. Сухожильный центр диафрагмы содержит:

А. Аортальное отверстие

B. Гудинно-реберное пространство

C. Отверстие нижней полой вены

D. Пищеводное отверстие

E. Пояснично-реберный треугольник
CS. Funcţiile muşchilor spatelui:

A. Mușchii romboizi coboară şi rotesc scapula în exterior

B. M.dinţat posterior superior este expirator

C. În contracţie simultană muşchii dinţaţi posteriori devin inspiratori

D. M. splenius al capului în contracţie unilaterală provoacă rotaţia heterolaterală a capului

E. M. erector spinae realizează extensia coloanei vertebrale şi înclinarea ei laterală
CS. Функции мышц спины:

А. Ромбовидные мышцы опускают лопатку и вращают ее кнаружи

B. Задняя верхняя зубчатая мышца является выдыхательной

C. При одновременном сокращении задние зубчатые мышцы становятся инспираторными

D. При одностороннем сокращении ременная мышца головы вызывает

вращение головы в свою сторонуE. M. erеctor spinae разгибает позвоночник и наклоняет его латерально
CS. Indicați locul de inserție a musculus pectoralis major:

А. Acromion

B. Processus coracoideus scapulae

C. Crista tuberculi majoris humeri

D. Crista tuberculi minoris humeri

E. Spina scapulaeYüklə 6,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə