Curriculum de pregătire în specialitatea


Anemia în unitatea de terapie intensivaYüklə 457 Kb.
səhifə3/3
tarix09.12.2016
ölçüsü457 Kb.
1   2   3

Anemia în unitatea de terapie intensiva

 • Indicaţiile transfuziei

Imunologie şi transplant

 • Principiile transplantului (donarea de organe, prelevarea, păstrarea, transportarea, alocarea, implantarea, menţinerea donatorilor de organe, programele naţionale privind transplantul de organe)

 • Imunosupresia

 • Transplantul de organe: indicatii de terapie pre- şi postoperatorie

 • Bolile infecţioase legate de transplant


Principiile terapiei cu produşi de sange


 • Transfuzia de masa eritrocitara

 • Transfuzia de plasma proaspata congelata

 • Transfuzia de masa trombocitara

 • Transfuzia de crioprecipitat

 • Concentrate de factori specifici ai coagularii

 • Albumina, fracţiuni ai proteinelor plasmatice

 • Substituenţi ai hemoglobinei

 • Agenţi farmacologici care modifica necesarul transfuzional (acidul aminocaproic, aprotinina)

 • Eritropoetina


MODULUL 25. TULBURARI MULTISISTEMICE LA BOLNAVUL CRITIC


 • Răspunsul neuroendocrin, metabolic şi inflamator la agresiune

 • Fenomenologia sindromului de stress

 • Modificări fiziopatologice induse de injurie (compensarea cardiovasculara, retenţia de apa şi sare, modificări metabolice, procesul de reparaţie tisulara, imuno-modularea)

 • Răspunsul celular la agresiune
 • Structura şi funcţionarea sistemului imunitar

 • mecanisme locale

 • mecanisme sistemice :

   • răspunsul imun inflamator (elemente celulare şi elemente umorale)

   • imunitatea specifica (elemente umorale şi elemente celulare )

 • Modificări imunologice la bolnavul critic

 • Fiziopatologia generala a stărilor de soc

 • Socul hipovolemic (cauze, mecanisme,tratament )

 • Socul traumatic (fiziopatologie, tratament )

 • Socul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament )

 • Socul anafilactic (fiziopatologie, tratament )

 • Infecţie, sepsis, soc septic

 • Tratamentul socului septic

 • Soluţii înlocuitoare de volum sanguin

 • Droguri cu acţiune cardiotonica şi vasoactiva utilizate în stările de soc

 • Sindromul de disfuncţii organice multiple :

- cauze (factori declanşatori )

- mediatori

- efecte la nivelul sistemelor de organe


 • Tratamentul SDOM


MODULUL 26. EVALUARE ŞI ETICA

Indici de prognostic, scoruri de severitate şi scoruri de intervenţie terapeutica

Metodologia evaluării practicilor de îngrijire şi cercetare clinica şi epidemiologica în ATI

Evaluarea calităţii

Utilizarea statisticii medicale

Etica

1. Consimţământ

2. Înrolarea în studii

3. Decizia de întrerupere a vieţii şi îngrijirea

4. Procurarea organelor

5. Prognosticul

6. calitatea sfârşitului vieţii

Genetica

1. Afecţiuni congenitale ( trisomia, etc.)

2. Tezaurismoze ( Hurlers, etc)

3. PolimorfismeMODULUL 27. ORGANIZARE, DREPTURI ŞI RESPONSABILITATI

Administraţie

1. Clădirea

2. Contractul

3. Triajul pacienţilor

4. Medici, asistenţi şi alt personal

5. Complianţa completării documentelor şi calcularea costurilor6. Siguranţa pacienţilor

Securitatea electrica

Utilizarea computerelor în unităţile de terapie intensiva

MODULUL DE BIOETICĂ

TEMATICĂ CURS


 1. Introducere în Bioetică- 2 ore

 1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu

 2. Contextul apariţiei bioeticii

 3. Definirea bioeticii

 4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii

 5. Teorii şi metode în bioetică
 1. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii- 2 ore

 1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă

 2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii

 3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc)
 1. Relaţia medic-pacient I- 2 ore

 1. Valori ale relaţiei medic-pacient

 2. Paternalism versus autonomie

 3. Modele ale relaţiei medic-pacient

 4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
 1. Relaţia medic-pacient II- 2 ore

 1. Consimţământul informat

 2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient

 3. Relaţia medic-pacient minor

 4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacient
 1. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore

 1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare

 2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice

 3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
 1. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore

 1. Libertatea procreaţiei

 2. Dileme etice în avort

 3. Etica reproducerii umane asistate medical

 4. Probleme etice în clonarea reproductivă
 1. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore

 1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină

 2. Probleme etice în stările terminale

 3. Tratamente inutile în practica medicală

 4. Eutanasia şi suicidul asistat

 5. Îngrijirile paliative
 1. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore

 1. Donarea de organe de la cadavru

 2. Donarea de organe de la persoana vie

 3. Etica alocării de resurse în transplant
 1. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore

 1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii

 2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman

 3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală

 4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni

 5. Terapia genică

 6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
 1. Etica cercetării pe subiecţi umani- 2 ore

 1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani

 2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală- discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani

 3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani

 4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale

 5. Comitetele de etică a cercetării

 6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică


TEMATICA SEMINARIILOR


 1. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 ore

 2. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore

1.Jurămîntul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale

2.Alternative ale jurământului lui Hipocrate3.Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent


 1. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore

  1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă

  2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă

  3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient

 1. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore

 1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri

 2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă

 3. Rolul comitetelor de etică din spitale
 1. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore

 1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis

 2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis

 3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale

 1. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore
 1. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore
 1. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 ore
 1. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 ore
 1. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore

CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVA

Baremul de activităţi practice

ANESTEZIA GENERALA

 • Examenul preanestezic –50

 • Instalarea de linii venoase periferice –200

 • Instalarea de linii venoase centrale –100

 • Intubaţia traheala

 • orotraheala –200

 • nasotraheala –50

 • Anestezia generala cu pivot volatil –100

 • Anestezie generala i.v. –100

 • Instalare de linii arteriale pentru monitorizare TA –50

 • Instalarea de sonda gastrica –50

 • Instalarea de sonde jejunale –20

 • Instalarea de sonda uretrovezicala –50

 • Monitorizare EKG –100

 • Monitorizare puls oximetrie –100

 • Monitorizare capnografie –100

 • Monitorizare PVC –50

 • Monitorizare presiune capilara pulmonara şi debit cardiac – 10

 • Monitorizarea temperaturii centrale şi periferice –100

 • Monitorizarea profunzimii anesteziei - 10

 • Poziţionarea bolnavului pe masa de operaţie –100

ANESTEZIA REGIONALA

 • Rahianestezie –50

 • Anestezie peridurala simpla –50

 • Anestezie peridurala continua –20

 • Blocaj de plex brahial pe cale axilara –20

 • Blocaj de plex brahial pe cale supraclaviculara -10

 • Anestezie regionala intravenoasa –10

 • Blocaj de nerv sciatic –10

 • Blocaj de nervi intercostali –20

 • Analgezie intrapleurala –10

 • Anestezie regionala la copil –10

TERAPIE INTENSIVA

Libertatea cailor aeriene

 • Menţinerea libertăţii cailor aeriene la bolnavi neintubati, inconştienţi, paralizaţi - 200

 • Intubaţia traheala

 • orala - 200

 • nazala – 50

 • Cricotirotomie, cateterizare transtraheala, minitraheostomie percutana - 50

Respiratie-Ventilatie

 • Ventilatie pe masca – 200

 • Utilizarea diverselor moduri de ventilaţie: IMV-SIMV, PSV, PCV, BIPAP, CPAP, ventilaţie cu frecventa crescuta – 200

 • Tehnici de intarcare de pe ventilator –200

 • Utilizarea bronhodilatatoarelor, mucoliticelor şi umidificatoarelor

 • Tehnici de aspiraţie traheo-bronsica - 100

 • Tehnici de fizioterapie toracica şi spirometrie - 100

 • Bronhoscopie –5

 • Tratamentul pneumotoraxului (puncţie cu ac, inserţie de dren percutan, sisteme de drenaj ) –10

 • Monitorizarea presiunii în căile aeriene –10

 • Utilizarea aparatelor de ventilaţie mecanica –300

 • Oxigenoterapie –200

 • Interpretarea testelor funcţionale pulmonare - 100

 • Recoltarea de probe bacteriologice din sputa, secreţie traheala şi bronsica –100

 • Interpretarea radiografiei toraco-pulmonare –100

 • Interpretarea scintigrafiei pulmonare –10

 • Interpretarea CT pulmonare –10


Circulaţie

 • Puncţie arteriala şi recoltarea de sange –100

 • Instalarea de cateter arterial pentru monitorizarea presiunii arteriale –100

 • Puncţii venoase periferice –500

 • Instalarea de catetere venoase centrale :

 • jugulara –100

 • subclavie –50

 • vena femurala –50

 • Instalarea de cateter arterial pulmonar – 10

 • Interpretarea datelor obţinute cu cateter arterial pulmonar - 50

 • Calcule hemodinamice pe baza acestor date -50

 • Pericardiocenteza –5

 • Instalarea de pacemaker transvenos –5

 • Determinarea debitului cardiac prin termodilutie –50

 • Determinarea debitului cardiac noninvaziv sau semi-invaziv –50

 • Efectuarea ECG în derivatiile standard – 100

 • Analiza de segment ST, detectarea de aritmii )-100

 • Interpretarea ECG în diverse circumstante patologice –50

 • Interpretarea Rx –20

 • Administrarea drogurilor inotrop pozitive şi vasoactive -100

 • Utilizarea infuzomatelor şi injectomatelor –200

 • Resuscitare cardiorespiratorie - 100

 • Defibrilarea electrica şi cardioversia –50

 • Insertia şi utilizarea balonului de contrapulsatie –5

 • Ecocardiografie transtoracica- 50

 • Ecocardiografie transesofagiana-50

 • Interpretarea datelor obţinute prin tehnici de medicina nucleara –20

 • Interpretarea datelor de cateterism şi angiografie –30

Sistemul nervos central

 • Puncţia lombara diagnostica –20

 • Monitorizarea EEG –100

 • Monitorizarea presiunii intracraniene –10

 • Hipotermie indusa – 10

Rinichi

 • Instalarea unui cateter percutan pentru hemodializa: vena femurala, vena subclavie –20

 • Dializa peritoneala –5

 • Hemodializa -10

 • Hemofiltrare: = 50

Tub digestiv

 • Instalarea de sonde nazo-gastrice –200

 • Instalarea de sonde jejunale pentru alimentaţie –25

 • Instalarea de sonde Blackmore –50

 • Alimentaţia pe sonda gastrica şi pe sonda jejunala –200

Hematologie-Transfuzie

 • Recoltarea şi conservarea sângelui - 50

 • Determinări de grupe sanguine –50

 • Utilizarea sistemelor de încălzire şi perfuzie rapida - 100

 • Utilizarea componentelor de sânge –200

 • Utilizarea tehnicilor de autotransfuzie (hemodilutia acuta normovolemica, Cell-saver) - 100

 • Indicaţia, recoltarea şi interpretarea rezultatelor testelor de coagulare –100

 • Plasmafereza – 20Infectie

 • Tehnici de sterilizare şi profilaxie a infectiilor în terapie intensiva

 • Recoltarea şi interpretarea probelor bacteriologice din sange, sputa, urina, drenaje

 • Interpretarea sensibilitatii şi nivelelor de antibiotice

 • Decontaminarea selectiva a tubului digestiv


Metabolism - Nutriţie

 • Utilizarea analizorului de gaze sanguine –100

 • Interpretarea datelor echilibrului acidobazic - 200

 • Alimentaţia pe sonda gastrica şi enteral –200

 • Alimentaţia parenterala –100

 • Monitorizarea şi evaluarea metabolismului şi nutriţiei –50

 • Menţinerea echilibrului termic - 200

Monitoare-Computere

 • Calibrarea transducerilor

 • Utilizarea amplificatoarelor şi înregistratoarelor

 • Utilizarea computerelor în ATI

 • Elemente de baza de protecţie împotriva accidentelor electrice


Trauma

 • Imobilizarea provizorie a fracturilor –5

 • Metode de hemostaza provizorie –10

 • Utilizarea paturilor speciale de TI - 100

 • Lavajul peritoneal diagnostic –5

CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVA

Evaluare

Evaluare teoretica

1. Evaluare periodica: examen scris la sfârşitul fiecărui modul

Responsabil: cadrul didactic coordonator al modulului

2. Evaluare finala: examen scris naţional la sfârşitul celor 5 ani de rezidenţiat.

Responsabil : Comisie naţionala de examinare
Evaluare practică

Evaluare periodică: la sfârşitul fiecărui stagiu practic se verifica baremul minim de activităţi. Responsabil: cadrul didactic coordonator al stagiuluiObservaţii: în fiecare an se predau 9 module; primele 3 module se predau în fiecare an, având în vedere ca noile serii de rezidenţi trebuie sa cunoască noţiunile de baza; celelalte 6 module sunt noi în fiecare an. Practic cele 27 de module sunt predate în 4 ani din cei 5 de rezidenţiat. Tabelul sinoptic al succesiunii modulelor este redat mai jos.

Tablou sinoptic al succesiunii modulelor teoreticeModule

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X


X

5

X


X

6

X


X

7

X


X

8

X


X

9

X


X

10
X


11
X


12
X


13
X


14
X


15
X


16X17X18X19X20X21X22


X
23


X
24


X
25


X
26


X
27


X


Comisia Consultativa de Anestezie si Terapie Intensiva

a Ministerului Sanatatii Publice,

Presedinte,

Profesor, Dr. Dan Tulbure


Kataloq: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Fərid Zeynalov stomatoloq, bds, dds şəxsi məlumat
2011 -> Kompüter şəbəkələri və telekommunikasiya vasitələri” fənnindən laboratoriya iŞİ №1 Simsiz şəbəkələrin təşkili, “Wi-Fi” haqqında
2011 -> Jan Pol Sartr Ürək bulantısı Roman
2011 -> Əziz möminlər, dünya tarixi ilk ən böyük doğum nəzarətini fironların timsalında görüb
2011 -> Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyası tərəfindən təqdim edilən təlim modulları
2011 -> Frankfurt məktəbi
2011 -> Azərbaycanda sığorta sisteminin Ümumi Daxili Məhsuldakı (ÜDM) payı 0,4 %, adambaşına düşən sığorta haqqı 18-19 manatdır
2011 -> Cartea de uraniu
2011 -> F. engels. AİLƏNİN, XÜsusi MÜLKİYYƏTİn və DÖVLƏTİn məNŞƏYİ1
2011 -> Qalatiyalılara 1

Yüklə 457 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə