D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni önerilerYüklə 112,81 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.03.2017
ölçüsü112,81 Kb.
#10238

D vitamini eksikliği ve 

önlenmesinde yeni öneriler

Prof. Dr. Sadık Akşit

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir

II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 

7-11 Kasım 2012, İstanbul


Sunum planı

D vitamini:

Metabolizması

Kaynakları

Günlük D vitamini gereksinimi

Eksikliğinde ortaya çıkan klinik bulgular

Dünyada ve ülkemizde eksikliğin boyutları

Eksikliğin tedavisi ve önlenmesi için öneriler7-dehidrokolesterol 

Ergokalsiferol

(D3) deri                                 (D2) diyet

uv

kolekalsiferolaktif  ergokalsiferol

α2-globuline bağlanarak

karaciğer   

25-hidroksilaz

25(OH)D3                                       25(OH)D2

proksimal tubul hücreleri            hipokalsemi

1-α hidroksilaz

PTH


1,25(OH)2D3

İnce barsak        Kemik         Böbrek 

(Ca&P)            (Ca)         PTH (Ca)


Fitzpatrick deri tipleri

D vitamini yarılanma ömrü

25(OH)D 


15 gün

(1, 25 (OH)2 D

4-15 saat


D vitamininin değişik dokulardaki etkileri

Barsak

Kalsiyum ve fosfor emilimi

(Serum D vit düzeyi 32 ng/ml üzerinde en fazla)

Böbrek

Kalsiyum reabsorbsiyonuParatiroid

Parathormon baskılanmasıLenfoid doku

İmmun sistem uyarılmasıKemik

Osteoblastların uyarılması

(kemik oluşumu)

Diğer

• Hücresel proliferasyon baskılanması

• Anjiyogenezis  baskılanması

• İnsülin üretimini uyarır

• Renin üretimini baskılar


Raşitizm (Rikets)..

Gelişmekte olan kemik dokusundaki 

(epifizler kapanmadan önceki dönemde) 

mineralizasyon bozukluğu ile karakterize 

hastalık

En sık nedeni D vitamini eksikliğiD Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets

Kraniotabes (0-3 ay normal)Fontanel genişliği

Raşitik tesbihEl bileklerinde genişleme

X-bacak (okul çocukları) O-bacak (2-4 yaş çocuklar)

Boy artış hızında azalmaHipotoni /Motor retardasyonRikets

R

İİİİKETS OSTEOMALAZ

İİİİ


D VİTAMİNİ

YETERSİZLİĞİ

Tip 1 Diabet

Romatoid artrit                

Osteopeni/Osteoporoz

Multiple skleroz             

Depresyon

Obezite 

Hipertansiyon 

Şizofreni

Otizm

Kanser 

(Kolon, meme, 

prostat, pankreas)


Yaşlılarda D vitamini eksikliği ile 

ölüm riski arasındaki ilişkiGünlük Önerilen D Vitamini (DRI) 

Yaş


D vit (IU)

0-1 yaş


400

1-70 yaş


600

70+ 


800

Güvenli günlük D vitamini alım miktarları

IOM, 2011Yaşlar

D vitamini alımı üst sınırı

(IU/gün)

0-6 ay


1000

6-12 ay


1500

1-3 yaş


2500

4-8 yaş


3000

>9 yaş


4000

Güvenli günlük D vitamini alım miktarları

IOM, 2011

10.000 IU/gün D vit 

.toplumun %98’i 100 

nmol/L serum D vit konsantrasyonu

Uzun süre güneşte çalışan kişilerde serum D 

vit düzeyi kısa süreli 250 nmol/L olabiliyor 

(güvenli serum düzeyi)

Erişkinlerde tek doz 100.000 IU D vit alınırsa 

(ya da serum D vit >250 nmol/L olursa) 

hiperkalsemi olabiliyor


Serum 25(OH)D3 düzeyi..

D vitamini eksikliği

→<20 ng/ml

11-20 ng/ml→Hafif 

5-10 ng/ml→Orta

≤5 ng/ml →Ciddi D vitamini yetersizliği 

→ 21-29 ng/ml

D vitamini yeterli 

→ ≥30 ng/ml

IOM, 2011

Serum normal 25(OH)D düzeyi ne olmalı?

0-24 ay arası çocuklar 

Adolesanlar 

Doğurganlık çağındaki kadınlar 

Gebe ve emzikli kadınlar

Yaşlılar Vitamini Eksikliği İçin Riskli Gruplar

 

•  Kronik böbrek hastalığı 

•  Karaciğer yetmezliği 

•  Malabsorbsiyon sendromları 

•  Kistik fibrozis, IBH; Crohn hastalığı, obezite cerrahisi, radyasyon 

enteriti..) 

•  Hiperparatiroidi 

•  İlaç kullanımı 

•  Antiepileptik ilaçlar, glukokortikoidler, AIDS tedavisi, antifungal, 

kolestiramin 

•  Gebe ve emziren kadınlar 

•  Düşme öyküsü olan yaşlı yetişkinler 

•  Nontravmatik kırık öyküsü olan yaşlı yetişkinler 

•  Obez çocuk ve yetişkinler 

•  Granülomatöz hastalıklar 

•  Sarkoidoz, tüberküloz, histoplazmoz 

•  Bazı lenfomalar 

 

D vitamini eksikliği açısından riskli bireylerLiteratür

Dünyada  yapılan 

çalışmalarÇal

ış

ışış

ışmalarY

ıııılYer

Zaman

n

D vitamini 

eksikli

ğğğğMaghbooli ve 

ark

(Anne-bebek)

2002

İİİİranK

ış

ışış

ış

542%66.8

Weiler H ve ark

(Anne-bebek)

2001-2003

Kanada

Tüm y

ııııl50

%46

Bodnar  LM ve 

ark

(Anne-bebek)1997-2001

Amerika 

Tüm y

ııııl400

%29-54

Nicolaidou P 

ve ark

(Anne-bebek)2003

Yunanistan

Tüm y

ııııl123

%20

İngiltere’de D vitamini eksikliği 

(<25nmol/L)

Prevalence of vitamin D deficiency (25-hydroxyvitamin D, 25(OH)D concentrations < 25 nmol/l) in people in the UK

(

2,

3

)Light grey shaded square, Males; dark grey shaded square, Females.

Br J Nutr, 2011


ABD’de yaşlı erkeklerde D vitamini eksikliği

ABD’de yaşlı erkeklerde D vitamini eksikliği sıklığı

(%)


İran’da erişkinlerde D vitamini eksikliği

İran’da erişkinlerde D vitamini eksikliği

Ülkemizde..

Rikets→ 0-3 yaş, %6 (%2-19) 

(1998)

Rikets→0-3 yaş, %0.1↓(2008)

Maternal D vitamini eksikliği→

%80

Ozkan B et al. Prevalence of vitamin D deficiency rickets in the eastern part of Turkey Eur J Pediatr 2009Pehlivan I, et al. Maternal vitamin D deficiency and vitamin D supplementation in healthy infants. Turkish Journal of 

Pediatrics 2003.

Andiran N, et al. Risk factors for vitamin D deficiency in breast-fed newborns and their mothers. Nutrition 2002.

Erol M ve ark. Evaluation  of maternal D vitamin deficiency. (Annede D vitaminieksikliginin degerlendirilmesi). Türk 

Pediatri Ars¸ivi 2007.


Türkiye’de yapılan 

çalışmalarÇal

ış

ışış

ışmalarY

ıııılYer

Zaman

n

D vitamini 

eksikli

ğğğğOrhan MF

2006

Erzurum

Tüm y

ıııı


l

140

14.8

Pehlivan ark

(Anne-bebek)

2000

Kocaeli

Yaz-sonbahar

87

%80

And

ııııran ark(Anne-bebek)

1999

Ankara

Sonbahar

54

%46

Erol ve ark

(Anne)

2005

İİİİstanbul

İİİİlkbahar

44

%70

Alagol ve ark

2000

İİİİstanbulYaz

48

<

<

<

<15

%40….<20ng/ml

Manisa’da erişkinlerde serum D vitamini düzeyleri

Manisa’da erişkinlerde serum D vitamini düzeyleri

Yeterli ..%11258 anne-bebek çiftinde

Anne ve bebek (kord kanı) serum 

25(OH)D konsantrasyonları


Maternal ve kord kanında 

ortalama D vitamini düzeyleri

Maternal→11.5±5.4 ng/ml

Kord→11.5±6.8 ng/mlMaternal ve kord kan

ıııı D vitamini eksiklik ve yetersizlik oranlarııııMaternal

Kord

D vitamini eksikli

ğğğğiCiddi

Orta

Hafif

233 (%90.3)

26 (%10.1)

104 (%40.3)

103 (%39.9)

233 (%90.3)

31 (%12)

100 (%38.8)

102 (%39.5)

D vitamini yetersizli

ğğğği24 (%9.3)

19 (%7.4)

D vitamini yeterli 

1 (%0.4)

6 (%2.3)

Maternal ve kord kanında D vitamini düzeyleri

Maternal D vitamini düzeyini etkileyen faktörler

(Çoklu regresyon analizi)

B (SE)

P

Anne ya

şı

şışı

şı

-0.001 (0.066)0.989

E

ğğğğitim

0.130 (0.451)

0.773


Y

ııııllıııık gelir

-0.123 (0.678)

0.856


Gebelikte kilo al

ıııımıııı

-0.415 (0.501)

0.408


Giyim 

şşşşekli

3.278 (0.647)

<0.0001

Gebelikte süt/süt ürünü tüketimi

3.853 (0.691)<0.0001

Gebelikte multivitamin kullan

ıııımıııı

2.182 (0.696)

0.002


R

2

=0.27

4 aylık, sadece AS ile beslenen 143 bebek..

İzmir’de 4 aylık bebeklerde D vitamini 

eksikliği sıklığıSonuç olarak..

Günde 400 IU D vitamini alan bebeklerin:

%28’inde D vitamini eksikliği

%38’inde D vitamini yetersizliği

Özellikle annelerinde D vitamini eksikliği 

olan bebeklerin günlük D vitamini ihtiyacı

gözden geçirilmelidir.


D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi Ve Kemik Sağlığının Korunması Proje Formu 

 

ĐL ADI: 


TARĐH: 

 

  

PROFLAKSĐ 

AMACIYLA 

ÜCRETSĐZ D 

VĐTAMĐNĐ 

VERĐLEN 


ÇOCUK SAYISI  

PROFLAKSĐ 

AMACIYLA D 

VĐTAMĐNĐ 

REÇETE EDĐLEN 

ÇOCUK SAYISI 

RAŞĐTĐZM 

TESPĐT 


EDĐLEN 

ÇOCUK 


SAYISI 

RAŞĐTĐM 


NEDENĐYLE  D 

VĐTAMĐNĐ 

REÇETE EDĐLEN 

ÇOCUK SAYISI 

RAŞĐTĐM 

NEDENĐYLE 

SEVK EDĐLEN 

ÇOCUK SAYISI 

0-11 ay 

 

  

 

 12-36 

ay 


 

 

  

 

37-60 ay 

 

  

 

 EKSĐKLĐK DERECESĐ  A

EYE ETKĐLERĐ 

YE

ĐDOĞA

A ETKĐLERĐ 

Şiddetli eksiklik <10 ng/ml 

• Preeklampsi/Eklampsi riski 

• Kalsiyum emiliminde azalma 

• Kemik kaybı, 

• Yetersiz kilo alımı 

• Yüksek PTH düzeyleri 

 

• Düşük doğum ağırlığı • Neonatal hipokalsemi 

• Đnfantil kalp yetmezliği 

• Eontanel genişliği 

• Konjenital rikets 

• 

Đnfantil rikets 

Yetersizlik 10-30 ng/ml 

• Kemik kaybı  

• 

Subklinik miyopati  

• Neonatal hipokalsemi 

• Düşük KMD 

• 

Đnfantil rikets  

Fazlalık/toksisite >100 ng/ml 

• 

Hiperkalsemi,  

• 

hiperkalsiüri 

• Đnfantil idiopatik  

hiperkalsemi 

 

Maternal D vitamin eksikliğiGebeye uygulanacak D vitamini desteği, gebeliğin 12. 

haftasından itibaren başlanmalı, gebelik süresince anneye 

destek sağlanmalı, doğum sonrası 6 ay sürdürülmelidir.

Doğum öncesi dönemde gebelere ve doğumdan sonraki 

dönemde annelere uygulanacak D vitamini dozu günlük 

tek doz olarak alınmak üzere 1200 IU (9 damla) olmalıdır. 

D vitamini damlası içeren preparat; program kapsamında 

ödeme gücü olmayanlar için ücretsiz olarak temin edilecek 

sosyal güvencesi olanlar için ise reçete edilecektir. 

http://www.saglik. gov.tr

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI 

GEBELERE D VİTAMİNİ DESTEK PROGRAMI REHBERİSağlıklı

bebekler

Sağlıklı

toplum

Sağlıklı

anneler

Sa

ğğğğlııııklıııı ve kaliteli bir yaşşşşam için beslenme  intrauterin dönemde ba

şşşşlarD vitamini eksikliğinin önlenmesi için 

öneriler


Risk grubundaki kişilerde tarama amacıyla serum 

25(OH)D düzeylerine bakılmalıdır.

Bir yaşından küçük bebeklerin günde 400 IU, 

1-70 yaş arasında 600 IU/gün, 

70 yaş üzerindeki kişilerin  ise 800/gün D vitamini 

alması sağlanmalıdır. 

Obez çocuk ve yetişkinler ile bazı ilaç kullananlar 

(antikonvülzan ilaçlar, glukokortikoidler, ketokonazol 

gibi antifungal ve AIDS ilaçları..)  kendi yaş grubu için 

günlük önerilen D vitamini miktarının en az 2-3 kat daha 

fazlasını almalıdır.


D vitamini eksikliğinin tedavisi için 

öneriler

Çocuklarda

2000 IU/gün veya haftada bir kez 50.000 IU 

D vitamini 6 hafta süreyle verilmelidir. 

Daha sonra 400-1000 IU/gün idame

Erişkinlerde

günde 6000 IU veya haftada bir kez 50.000 

IU D vitamini 8 hafta süreyle verilir 

Daha sonra günde 1500-2000 IU D vitamini idame

Obez hastalarda, malabsorbsiyon sendromlarında ve D 

vitamini metabolizmasını etkileyen ilaç kullananlarda, 

tedavi için normalde önerilen dozun 2-3 katı (6000-10000 

IU/gün) kullanılır

Daha sonra 3000-6000 IU D vitamini idame dozla devam edilir.28 yıldır, günde 150.000 IU D2 vitamini 

alan bir kadında toksisite saptanmamış.. 
Yüklə 112,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə