Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Sidikdə “aktiv leykositlərin” sayı nə zaman artır?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə10/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

609) Sidikdə “aktiv leykositlərin” sayı nə zaman artır?
A) Pielonefritin kəskinləşməsində

B) Skerodermiyada

C) Feoxromasitomada

D) Şəkərli diabetin kəskinləşməsində

E) Dermatomiozitlərdə
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.
610) Hansı xəstəlik üçün yuxarı tənəffüs yollarının xoralı - nekrotik zədələnməsi və böyrəklərin zədələnməsi xarakterikdir?
A) Dərman nefropatiyası

B) Veqener qranulomatozu

C) Hemarragik vaskulit

D) Amiloidoz

E) Xroniki qlomerulonefrit
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 276
611) Diabetik nefropatiyanın müalicəsində hansı üsullardan istifadə olunur?

1. Qlükokortikoidlər

2. AÇF ingibitorları

3. Sitostatiklər

4. Yüksək zülallı dieta

5. Az zülallı dieta
A) 3, 5

B) 1, 5


C) 1, 3

D) 2, 4


E) 2, 5
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 432
612) Hansı halda təcili hemodializ müalicəsinə göstəriş vardır?
A) Anasarka

B) Metabolik asidoz

C) Yüksək hiperkaliemiya

D) Oliqouriya

E) Ağır hipertenziya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 565
613) Böyrək arteriyalarının stenozunu təyin etmək üçün hansı müayinə üsulu daha əlverişlidir?
A) Böyrəklərin sadə USM müayinəsi

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Doppler USM

D) Kompyuter tomoqrafiya

E) Sistoskopiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 450
614) Göstərilən hansı preparat hamiləlik zamanı mütləq əks göstərişdir?
A) Antibiotiklər

B) Ca - ionlarının antoqonistləri

C) AÇF ingibitorları

D) β - adrenoblokatorlar

E) Vitamin preparatları
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 485
615) Hansı hallarda Ca antoqonistlərinin təyini əks göstəriş sayılır?

1. Hipotenziya

2. Atrioventrikulyar keçiriciliyin pozulması

3. Nefrogen hipertenziya

4. Paroksizmal taxikardiya

5. Sinus düyünün zəifləməsi sindromu
A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 169
616) Qeyd olunanlardan hansı nefrotik sindromun ağırlaşmalarından deyil?
A) Hipertonik kriz

B) Kəskin böyrək çatışmazlığı

C) Disseminasiya olunmuş damardaxili laxtalanma sindromu

D) Müxtəlif lokalizasiyalı infeksion ağırlaşmalar

E) Nefrotik kriz
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 148
617) Hüceyrədaxili dehidratasiyadan fərqli olaraq hüceyrəxarici dehidratasiya zamanı hansı klinik əlamətlər rast gəlinmir?
A) Arterial təzyiqin enməsi

B) Dərinin quru olması

C) Susuzluq, tempraturun qalxması, hipernatriemiya

D) Göz almalarının tonusunun azalması

E) Ürəkbulanma, qusma
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр
618) Böyrəklərdə hansı tip daşlar daha çox rast gəlinir?
A) Urat daşları

B) Fosfat tərkibli daşlar

C) Sistin daşları

D) Kalsium tərkibli daşlar

E) Xolesterin tərkibli daşlar
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 416
619) Hansı bədxassəli şiş daha çox amiloidozun əmələ gəlməsinə səbəb olur?

1. Mədə xərçəngi

2. Limfoqranulomatoz

3. Ağciyər xərçəngi

4. Böyrək şişi

5. Limfoma
A) 2; 4

B) 1; 3


C) 2; 5

D) 1; 4


E) 4; 5
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 346
620) Nefroptoz üçün hansı klinik əlamətlər xarakterikdir?

1. Böyrək sancısı

2. Fiziki yüklənmə ilə əlaqədar hematuriya

3. Astenik bədən quruluşu

4. Anemiya

5. Neyrovegetativ pozğunluqlar
A) 1, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 5

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр
621) Xroniki böyrək çatışmazlığının ən erkən əlaməti hansıdır?
A) Hiperkalsiemiya

B) Metabolik asidoz

C) Azotemiya

D) Böyrək ölçülərinin kiçilməsi

E) Nikturiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 544
622) Pielonefritə xas olan hansı əlamətlər düzgündür?

1. Oğlanlarda qızlara nisbətən daha az rast gəlinir

2. Daha çox uşaq yaşlarda rast gəlinir

3. Sidik passajının pozulması zamanı rast gəlinir

4. Daha çox hamiləlik zamanı rast gəlinir

5. Daha çox ürək çatışmazlığı zamanı rast gəlinir
A) 1; 2; 3

B) 1; 2; 4

C) 1; 3; 4

D) 2; 3; 5

E) 3; 4; 5
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 399
623) Kəskin qlomerulonefrit üçün hansı əlamət xarakterik deyil?

1. Bel nahiyəsində daimi ağrı

2. Üşütmə ilə gedən qızdırma

3. Makrohematuriya

4. Dərman allergiyası

5. Xəstəliyin periodik gedişli olması
A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 207
624) Hamiləlik nefropatiyası zamanı seçim preparatını göstərin.
A) Təzə dondurulmuş plazma

B) Maqnezium sulfat

C) Hidralazin

D) Reopoliqlükin

E) Diuretiklər
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 489
625) Böyrək eklampsiyası hipertonik krizdən hansı əlamətləri ilə fərqlənir?

1. Qıcolma sindromunun olması

2. Beyin ödemi

3. Qıcolma sindromunun olmaması

4. Güclü baş ağrıları

5. Görmənin pisləşməsi
A) 3 ; 5

B) 2 ; 3


C) 1 ; 5

D) 2 ; 4


E) 1 ; 2
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 487
626) Kəskin qlomerulonefrit zamanı hipertoniyanın müalicəsində seçim preaparatını göstərin.
A) Nifedipin

B) Propranolol

C) Diuretiklər

D) Metildopa

E) Hidralazin
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 233
627) Kəskin böyrək çatışmazlığı üçün xarakterik olmayan əlamətləri seçin:
A) Böyrək ölçülərinin kiçilməsi

B) Oliquriya

C) Kəskin və qəfil başlanğıc

D) Kollaps

E) Hiperkaliemiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 524
628) Hansı faktorlar böyrəklərdə oksalat daşlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur?

1. Vit. C - nin həddən artıq istifadəsi

2. Piridoksin defisiti

3. Hiperurikozuriya

4. Ət məhsullarının həddən artıq istifadəsi

5. Sidiyin turş reaksiyası
A) 1 ; 2

B) 1 ; 5


C) 1 ; 3

D) 2 ; 5


E) 4 ; 5
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр
629) Hansı biri kəskin böyrəküstü vəzin çatışmazlığının xarakter əlaməti deyil?
A) Psixo - nevroloji əlamətlər

B) Mədə - bağırsaq əlamətləri

C) Hipokalemiya

D) Damar kollapsı

E) Dehitratasiya
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007 səh. 494
630) Şəkərsiz diabetin laborator markerləri hansılardır?
A) Sidiyin ümümi miqdarının azalması

B) Sidiyin ümümi miqdarının azalması, sidiyin xüsusi çəkisinin azalması

C) Sidiyin xüsusi çəkisinin artması

D) Sidiyin ümümi miqdarının artması, sidiyin xüsusi çəkisinin azalması

E) Bakteriuriya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
631) Sadalanan simptomlardan hansılar diffuz toksiki ur üçün xarakterik deyil?
A) Ümumi hiperhidroz

B) Ətrafların titrəməsi, əzələ zəifliyi

C) Bradikardiya

D) Daimi ürək döyünmə

E) Arıqlama
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
632) Diffuz toksiki urun müalicəsində aşağıdakı hansı preparatlar istifadə olunmur?
A) β – adrenoblokatorlar

B) Sedativ preparatlar

C) Veroşpiron

D) Merkazolil

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
633) Hipotireoz üçün xarakterik olmayan əlamət aşağıdakılardan hansıdır?
A) Bradikardiya

B) Yuxululuq

C) Arıqlama

D) Dəri örtüyünün quru olması

E) Qəbizliyə meyillik
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
634) Tireostatik kriz zamanı müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Yod preparatları, iltihab əleyinə preparatlar

B) Antibiotiklər, tireoid hormonlar

C) Qlükokortikoidlər, tireostatiklər, β - blokatorlar

D) Lyuqol məhlulu, anabolik hormonlar

E) Fizioloji məhlul, α - adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
635) İnsulin çatışmazlığı zamanı nə xarakterikdir?
A) Hipoqlikemiya, hiperketonemiya, qaraciyərin piyli infiltrasiyası

B) Hiperqlikemiya, keton cisimlərinin yaranmasının və qlikogen sintezinin azalması

C) Hiperqlikemiya, hipolipoproteinemiya

D) Efirləşməmiş yağ turşularının əmələ gəlməsi

E) Hiperqlikemiya, hiperketonemiya, qaraciyərin piyli infiltrasiyası
Ədəbiyyat: И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
636) Biquanidlərin təyini aşağıdakı hansı hallarda göstərişdir?
A) II tip ŞD piylənmə ilə birgə və piylənmə

B) Toxuma hipoksiyası ilə müşayiət olunan xroniki xəstəliklər

C) Kaxeksiya

D) I tip ŞD

E) Diffuz toksiki ur
Ədəbiyyat: И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
637) Sulfanilamid törəmələrinin təyininə əks göstəriş hansı deyil?
A) Hamiləlik, doğuş və laktasiya

B) Qanın onkoloji xəstəlikləri

C) Diabetik nefropatiyanın 3 mərhələsi

D) 2 tip şəkərli diabet

E) Ketoasidoz
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. «Клиническая эндокринология» 2004 г.
638) Şəkərli diabeti olan xəstələrdə miokard infarktının kliniki gedişatının xüsusiyətləri hansılardır?
A) Residivin yaranmaması

B) İnfarktın geniş yayılması, ürək çatışmazlığının əlamətlərinin meydana çıxması, tromboemboliyaların yaranması

C) Mikroinfarktlar, aritmiyalar

D) İnfarktın tipik gedişatı (ağrı ilə)

E) Təkrari infarktın yaranmaması
Ədəbiyyat: И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
639) 1 tip şəkərli diabet üçün nə xarakterikdir?
A) İnterkurrent xəstəliklər fonunda insulin tələbatının azalması

B) Xəstəliyin tədricən başlanması, laktatasidoza meyillik, insulinrezistentlik

C) Xəstəliyin tədricən başlanması, laktatasidoza meyillik, qanda insulin miqdarının azalması

D) Xəstəliyin kəskin başlanması, ketoasidoza meyillik, qanda insulin miqdarının azalması

E) Xəstəliyin kəskin başlanması, qanda insulin miqdarının dəyişilməməsi
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
640) Şəkərli diabet xəstələrində arterial hipertoniyanın müalicəsi üçün seçim preparatları hansılardır?
A) β - blokatorlar

B) Diuretiklər

C) Nitratlar

D) AÇF - inhibitorları

E) Ürək qlikozidləri
Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. « Лечение болезней внутренних органов» 1998 г.
641) Bu peroral şəkərsalıcı preparatlardan hansı gün ərzində 1 dəfə qəbul olunur?
A) Diabeton

B) Amaril, Diabeton MR

C) Minidiab

D) Qlürenorm

E) Qlibenklamid
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
642) Şəkərli diabetin gedişatına hansı preparatlar təsir etmir?
A) Enalapril

B) Peroral kontraseptivlər

C) Tiazid diuretiklər

D) Anaprilin

E) Deksametazon
Ədəbiyyat: И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
643) Piylənmə bu xəstəliklərdən hansılarla ahənglik təşkil edir?
A) Plevrit

B) Bronxial astma

C) Vitiliqo

D) Psoriaz

E) Şəkərli diabet 2 tip
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
644) Uzun müddət şəkərli diabet ilə xəstə olan pasiyentlərdə görmə qabiliyyətin azalmasının səbəbi nədir?
A) Avtonom neyropatiya

B) Qlaukoma

C) Katarakta

D) Proliferəedici retinopatiya

E) Görmə sinirlərin atrofiyası
Ədəbiyyat: Питер Дж. Уоткинс «Сахарный диабет»,- «Сахарный диабет»
645) Qlükozuriya zamanı ilk növbədə hansı tədbir görülür?
A) Acqarına qanda qlükozanın yoxlanılması

B) Pəhrizin təyin edilməsi

C) Qlükozaya qarşı tolerantlıq testinin aparılması

D) Biquanidlərin təyin olunması

E) İnsulinin təyin edilməsi
Ədəbiyyat: Питер Дж. Уоткинс «Сахарный диабет»,- «Сахарный диабет»
646) Uzunmüddətli hipoqlikemiya hansı orqanda geriyədönməz zədələnmələrə gətirib çıxarır?
A) miokardda

B) ağciyərlərdə

C) mərkəzi sinir sistemində

D) hepatositlərdə

E) periferik sinir sistemində
Ədəbiyyat: Piter Dj. Uotkins «Saxarnıy diabet», 2006 q
647) Hansı simptom hipertireoz üçün xarakterik deyil?
A) dombagözlük

B) arıqlama

C) taxikardiya

D) hipotermiya

E) qalxanvari vəzin həcminin artması
Ədəbiyyat: Под ред. Мельниченко Г.А. «Практическая эндокринология», 2009 г
648) Şəkərli diabet xəstələrinin pəhrizində hansı ərzağın istifadəsinə məhdudiyyət yoxdur?
A) yaşıl tərəvəz

B) marqarin

C) balıq

D) pendir

E) yumurta
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
649) Hansı hormonlar antaqonist hesab olunurlar?
A) qlükaqon - insulin

B) adrenalin - insulin

C) tiroksin - vazopressin

D) adrenalin - vazopressin

E) tiroksin - adrenalin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
650) Hansı vəzi kalsium - fosfor mübadiləsini tənzim edir?
A) epifiz

B) hipofiz

C) timus

D) mədəaltı vəzi

E) qalxanvariətraf vəzi
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г Дедов И,И., Мельниченко Г.А. « Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ », 2006г
651) Hansı hormon kalsium - fosfor mübadilasini tənzim edir?
A) Parat hormon

B) Tiroksin

C) Timozin

D) İntermedin

E) Melatonin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
652) Böyrəküstü vəzin qabıq qatında hansı hormon sintez olunur?
A) katexolaminlər

B) mineralokortikoidlər

C) melatonin

D) qastrin

E) tiroksin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
653) Böyrəküstü vəzin beyin qatında hansı hormon sintez olunur?
A) mineralokortikoidlər

B) katexolaminlər

C) tiroksin

D) melatonin

E) qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
654) Hansı hormon hipofizin arxa hissəsində sintez olunur?
A) adrenokortikotrop hormon

B) timozin

C) intermedin

D) melatonin

E) oksitosin
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. «Дифференициальная диагностика и лечение эндокринних заболеваний», Изд. «Медицина»,
655) Aşağıdakılardan hansı periferik endokrin vəzilərinə aiddir?
A) Epifiz

B) Böyrəküstü vəzi

C) Timus

D) Hipotalamus

E) Hipofiz
Ədəbiyyat: Под ред. Мельниченко Г.А. «Практическая эндокринология», 2009 г
656) Hipoqlikemik dərmanların təsirini gücləndirən preparatlar hansılardır?
A) vitaminlər

B) qlükokortikoidlər

C) kalsium antaqonistləri

D) salisil turşusunun törəmələri

E) spazmolitiklər
Ədəbiyyat: Дедов И,И., Мельниченко Г.А. «Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ», 2006г
657) Hipoqlikemik dərmanların təsirini azaldan preparatlar hansılardır?
A) qeyri - steroid iltihabəleyhinə preparatlar

B) tetrasiklinlər

C) qlükokortikoidlər

D) neyroleptiklər

E) antihistamin preparatlar
Ədəbiyyat: Дедов И,И., Мельниченко Г.А. «Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ», 2006г
658) Şəkərli diabetin hansı kliniki formasında sanator-kurort müalicə göstərişdir?
A) Ketoasidoz

B) Şəkərli diabetin latent forması

C) Yüngül gedişli şəkərli diabet

D) Diabetik neyropatiya ağrı sindromu ilə

E) Dekompensəolunmuş şəkərli diabet
Ədəbiyyat: Питер Дж. Уоткинс «Сахарный диабет»,- «Сахарный диабет»
659) Diabetik «pəncə»nin klinik əlaməti hansıdır?
A) Vegetativ çatışmazlıq

B) Hərəkətin pozulması

C) işemik sindrom

D) Hamısı

E) Hissiyatın pozulması
Ədəbiyyat: Аметов А.С. «Избранные лекции по эндокринологии», 2009г
660) Aşağıdakılardan hansı piylənmənin müalicəsində əsas üsul hesab olunur?
A) Bioəlavələrin təyini

B) Pəhriz

C) Anoreksigen preparatların təyini

D) Vitamin preparatların təyini

E) Sidikqovucuların təyini
Ədəbiyyat: Седлецкий Ю.И. «Современные методы лечения ожирения», 2007 г
661) Böyrəküstü vəzin hansı hormonları zülal və karbohidrat mübadiləsini tənzim edir?
A) Estrogenlər

B) Mineralokortikoidlər

C) Androgenlər

D) Katexolaminlər

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Аметов А.С. «Избранные лекции по эндокринологии», 2009г
662) Böyrəküstü vəzilər sinir sisteminin hansı mediatorlarını sintez edir?
A) serotonin

B) asetilxolin

C) adrenalin

D) bradikinin

E) β - enkefalin
Ədəbiyyat: Аметовю.А.С. «Избранные лекции по эндокринологии», 2009q
663) Kretinizm xəstəliyi hansı vəzin fəaliyyətinin azalması nəticəsində yaranır?
A) Hipotalamusun

B) Hipofizin

C) Qalxanvari vəzin

D) Epifizin

E) Qalxanvariətraf vəzin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
664) Sadalanan hansı maddələr hormonları hədəf orqanlara çatdırır?
A) zülallar

B) leykositlər

C) xolesterin

D) neytrofillər

E) yağ kompleksləri
Ədəbiyyat: Теппермен Дж., Теппермен Х. «Физиология обмена веществ и эндокринной системы», 1989г
665) Aşağıdakı hormonlardan hansı adenohipofizdə sintez olunur?
A) Melatonin

B) Serotonin

C) Vazopressin

D) Oksitosin

E) Somatotrop hormon
Ədəbiyyat: Теппермен Дж., Теппермен Х. «Физиология обмена веществ и эндокринной системы», 1989г
666) Antidiuretik hormonun çatışmazlığı zamanı hansı xəstəlik əmələ gəlir?
A) Piqment mübadiləsinin pozulması

B) Şəkərsiz diabet

C) Əqli fəaliyyətin zəifləməsi

D) Epilepsiya

E) Endemik ur
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. «Дифференициальная диагностика и лечение эндокринних заболеваний», Изд
667) Aşağıdakılardan hansı vəzilər ancaq xarici sekresiya vəzilərinə aiddir?
A) qalxanvariətraf vəzi

B) qalxanvari vəzi

C) hipofiz

D) böyrəküstü vəzi

E) ağız suyu vəzi
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
668) II tipli şəkərli diabet zamanı miokard infarktının inkişafı üçün risk amillərini göstərin

1. Hipoqlikemiya

2. A/T azalması

3. Hiperqlikemiya

4. Hiperxolesterinemiya

5. Qanın laxtalanma müddətinin artması
A) 1, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 5

D) 3, 4, 5E) 1, 2
Ədəbiyyat: Аметов А.С. «Избранные лекции по эндокринологии», 2009г , « Алгоритм специализированной помощи больным сахарным диабетом» И.И. Дедов, М.В. Шестакова 2009
669) Böyrəküstü vəzilərin kəskin çatışmamazlığı (Uoterxaysa Frideriksena sindromu) etiologiyası nədən ibarətdir?
A) Böyrəkdə travma

B) Böyrəküstündə şiş

C) Feoxromaqitama

D) Böyrəküstü vəzə qansızma

E) Tireotoksikoz
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Неотложная Эндокринология. 2011 г
670) Feoxromatik kriz (böhran) zamanı hansı hormon göstəricisi artır?
A) Qlükaqon

B) Adrenalin, noradrenalin

C) Progestron

D) Mineral kortikoidlər, qlükoqon

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Неотложная Эндокринология. 2011 г
671) Şəkərli diabetlə xəstələrdə arterial təzyiqin seçilmə preparatları hansılardır?

1. AÇF - inhibitorları

2. β - blokatorlar

3. Diuretiklər

4. Makrolidlər

5. Adrenomimetiklər
A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5
Ədəbiyyat: « Алгоритм специализированной помощи больным сахарным диабетом» И.И. Дедов, М.В. Шестакова 2009
672) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti necə olmalıdır?
A) 1: 3: 4,2

B) 1: 3: 7

C) 1: 1,2: 4,6

D) 1: 0,5: 6

E) 0,8: 1: 3,5
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
673) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması olur?
A) Duz - su balansı

B) Turşu - qələvi tarazlığı

C) Purin mübadiləsi

D) Zülal mübadiləsi

E) Kalsium - fosfor mübadiləsi
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
674) İçməli suda ftorun yüksək konsentrasiyası orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Urolitiazis

B) Karies

C) Flüoroz

D) Methemoqlobin sindromu

E) Endemik zob
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
675) Immun sistemə hansılar aiddir?

1. Limfositlər

2. Neytrofillər

3. Makrofaqlar

4. Dalağın dendrit hüceyrələri

5. Eritrositlər
A) 1, 2, 3, 4

B) 4, 5


C) Yalnız 4

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Z.Qarayev, A.Qurbanov. Tibbi mikrobioloqiya və immunoloqiya,2010; Г.Лолор-младший,Т.Фишер, Д.Адельман.(ред.) Клиническая иммунология и аллергология, 2000
676) İmmun sistemin orqan və toxumalarına hansılar aiddir?

1. Dalaq

2. Limfa düyünləri

3. Timus

4. Sümük iliyi

5. Mədəaltı vəz
A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 4, 5

D) 1, 3


E) 1, 2, 3, 4
Ədəbiyyat: Z.Qarayev, A.Qurbanov. Tibbi mikrobioloqiya və immunoloqiya,2010; Г.Лолор-младший,Т.Фишер, Д.Адельман.(ред.) Клиническая иммунология и аллергология, 2000
677) Bakterial mənşəli iltihabın kəskin fazasında zərdabda nəyin artması müşahidə olunur?
A) C - reaktiv zülalın

B) B - limfositlərin

C) Sirkulyasiya edən immun komplekslərin

D) İg - in

E) Seromukoidlərin
Ədəbiyyat: Z.Qarayev, A.Qurbanov. Tibbi mikrobioloqiya və immunoloqiya,2010; Г.Лолор-младший,Т.Фишер, Д.Адельман.(ред.) Клиническая иммунология и аллергология, 2000


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə