Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qəbizlik üçün xarakterik deyildir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə18/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

1137) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qəbizlik üçün xarakterik deyildir?
A) Subfebril temperatura

B) Büzdüm, sağrı və bud nahiyəsində ağrı

C) Diareya

D) Ürekbulanma

E) Meteorizm
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000г.
1138) Streptokok tozilofaringiti zamanı sefaleksin neçə gün təyin edilir?
A) 10

B) 7


C) 3

D) 1


E) 5
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
1139) Gərginlik stenokardiyasının diaqnostikasında ən yüksək həsaslığı olan müayinə hansıdır?
A) Tredmil yük sınağı

B) Hiperventilyasiya sınağı

C) Statik fiziki yük sınağı

D) Dipiridamol sınağı

E) EKQ
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1140) ÜİX( Ürəyin işemik xəstəliyi) olan xəstədə aterosklerotik düyünün harada yerləşməsi zamanı proqnoz daha pis olur?
A) Sol tac arteriyanın ön enən şaxəsində

B) Sol tac arteriyanın dolanan şaxəsində

C) Sağ tac arteriyanın arxa enən şaxəsində

D) Sağ tac arteriyada

E) Sol tac arteriyanın kötüyündə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1141) Miokard infarktının kəskin mərhələsində mədəcik taxikardiyasının müalicəsi hansı əsas seçim preparatı ilə aparılır?
A) Beta - blokatorlar

B) Lidokain

C) Novokainamid

D) Verapamil

E) Diltiazem
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1142) Kəskin ağciyər ürəyinin daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Pnevmoniya

B) Ağciyərin obstruktiv xəstəliyi

C) Bronxial astma tutması

D) Spontan pnevmotoraks

E) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1143) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığının əsas klinik əlaməti nədir?
A) Ayaqlarda ödemlər

B) Hepatomeqaliya

C) Böyük qan dövranında venoz durğunluq

D) Ürək astması tutması

E) Zəiflik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1144) Hipertonik kriz zamanı arterial təzyiqi azaltmaq məqsədilə dil altına qoyulan preparat hansıdır?
A) Dopegit

B) Raunatin

C) Adelfan

D) Korinfar

E) Hipotiazid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1145) Hipertrofik kardiomiopatiyanın klinikasına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1) təngnəfəslik

2) bayılma

3) gərginlik stenokardiyası

4) sol mədəciyin dilatasiyası

5) sağ mədəciyin dilatasiyası
A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1146) Sol mədəciyin atrioventrikulyar dəliyinin normada ölçüsü nə qədərdir?
A) 2-4 sm²

B) 8-10 sm²

C) 6-8 sm²

D) 3-4 sm²

E) 4-6 sm²
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1147) Sol mədəciyin atrioventrikulyar dəliyinin kritik daralma ölçüsü aşağıdakılardan hansıdır?
A) 1 sm²

B) 3-4 sm²

C) 6-8 sm²

D) 8-10 sm²

E) 2-4 sm²
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1148) Anadangəlmə mədəcikarası çəpərin defektində hansı küy eşidilir?

1) ağciyər arteriyası üzərində sistolik küy

2) ağciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti

3) aorta üzərində diastolik küy

4) episentri III-IV qabırğarası sahədə döş sümüyünü sol kənarında sistolik küy
A) 1, 2, 3

B) 2, 4


C) 1, 3, 4

D) 3, 4


E) 2, 3
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1149) Mitral qapağın prolapsında "çaqqıltı" səsi nə vaxt eşidilir?
A) Hər iki fazada

B) Diastolada

C) Diastolik küydən sonra

D) Sistolanın sonunda

E) Diastolanın sonunda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1150) WPW sindromu zamanı paroksizmal supraventrikular tutmaların müalicəsində hansı preparatın tətbiqi əks göstərişdir?

1) Kordaron 2) Diqoksin 3) Verapamil 4) Novokainamid
A) 2, 3

B) 2, 4


C) 1, 3, 4

D) 3, 4


E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1151) Miokard infarktı üçün hansı exokardioqrafik əlamət xarakterikdir?
A) Lokal akinez

B) Lokal hipokinez

C) Diffuz hipokinez

D) Diffuz akinez

E) Lokal hiperkinez
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1152) Variant stenokardiyasının əsasında hansı proses dayanır?
A) Tac damarların stenozlaşan aterosklerozu

B) Miokardın oksigenə təlabatının artması

C) Tac damarların trombozu

D) Tac damarların spazmı

E) Qanın özüllüyünün artması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1153) Aortal qapaq çatışmazlığı üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Aorta üzərində protodiastolik küy

B) Flint küyü

C) EKQ-də sol mədəciyin hipertrofiyası

D) Ürəyin əsasında II tonun güclənməsi

E) Ürəyin əsasında II tonun zəifləməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1154) Perikardın tamponadası diaqnozunu qoymaq üçün aşağıdakılardan hansı daha informativdir?
A) Exokardioqrafiya

B) EKQ


C) Ağrı sindromu

D) Tredmil testi

E) Perikardın sürtünmə küyü
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1155) Frederik sindromu hansıdır?
A) Qulaqcıqların səyriməsi his dəstəsinin sol ayağının tam blokadası ilə

B) Qulaqcıqların səyriməsi his dəstəsinin sağ ayağının tam blokadası ilə

C) Qulaqcıq daxili və mədəcik daxili keçiriciliyin ləngiməsi

D) Qulaqcıqların səyriməsi tam AV blokada ilə

E) WPW sindromu tam AV blokada ilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1156) Qallop (çapma) ritminin əmələ gəlməsində rol oynayır:
A) I tonun güclənməsi

B) I tonun haçalanması

C) III və IV tonların patoloji güclənməsi

D) Üçtaylı qapağın açılma çaqqıltısı

E) Mitral qapağın açılma çaqqıltısı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1157) Assit, hidrotoraks, anasarka nə zaman müşahidə edilir ?
A) XÜÇ - II mərhələdə

B) XÜÇ - I mərhələdə

C) Xronik sol mədəcik çatışmazlığında

D) XÜÇ - III mərhələdə

E) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1158) Aortal qapaq çatışmazlığı zamanı hansı preparatlar aortal requrqitasiyanı azaltmaq xüsusiyyətinə malikdir?

1) apressin

2) enalapiril

3) korinfar

4) β - blokatorlar
A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4

D) 1, 3, 4E) 3, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1159) Vena daxilinə kalsium antaqonisti yeritdikdə yaranan hipotoniyanın müalicəsi aşağıdakılardan hansı ilə aparılır?
A) Kordiamin

B) Fizioloji məhlul

C) Kalsium xlorid

D) Askorbin turşusu

E) Histamin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1160) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı tromb daha çox hansı mənbədən əmələ gəlir?
A) Sol qulaqcıq

B) Aşağı ətrafın səthi venaları

C) Sol mədəcik

D) Aşağı ətrafın dərin venaları

E) Yuxarı ətrafın dərin venaları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1161) Fiziki hərəkət zamanı yaranan bayılma aşağıdakılardan hansı üçün daha çox xarakterikdir?
A) Aortal qapaq çatışmazlığı

B) Üçtaylı qapa çatışmazlığı

C) Mitral qapaq çatışmazlığı

D) Aortal stenoz

E) Qulaqcıqarası çəpər defekti
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1162) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidin sinonimi hansıdır?
A) triqliserid

B) α lipoproteid

C) prebeta lipoproteid

D) xilomikron

E) β lipoproteid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1163) Aortanın laylanan anevrizmasında arterial təzyiqi azltmaq üçün tətbiq edilən seçim preparatı hansıdır?
A) Droperidol

B) Prestarium

C) Furosemid

D) Diazoksid

E) Natrium nitroprussid və β -blokatorlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1164) Hansı xəstəliklər zamanı nitratlar hemodinamikanı pisləşdirir və hətta təhlükəli ola bilər?
A) Hipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya

B) Hipertoniya xəstəliyi

C) Xronik ürək çatışmazlığı

D) Dilatasion kardiomiopatiya

E) Ürəyin işemik xəstəliyi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1165) Paroksizmal mədəcik taxikardiyası tutmasında hansı dərman işlətmək olmaz?
A) Etasizin

B) Novokainamid

C) Diqoksin

D) Lidokain

E) Kordaron
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1166) Feoxromositoma xəstəliyi zamanı ifraz olunan hansı horman arterial təzyiqi artırır?
A) Tiroksin

B) Adrenalin

C) Somatotrop hormon

D) Tireotrop hormon

E) Aldosteron
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1167) Səyrici aritmiyada hansı aparmada F dişlərini daha yaxşı müşahidə etmək olar?
A) I, AVL aparmalarında

B) V4 - V6 aparmalarında

C) V1 - V2 aparmalarında

D) AVL, V5 - V6 aparmalarında

E) II, V5 - V6 aparmalarında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1168) Hansı əlamətlər WPW sindromu üçün xarakterik deyil?
A) QRS kompleksinin uzanması

B) PQ intervalının qısalması

C) PQ intervalının uzanması

D) Delta dalğasının olması

E) Paroksizmal supraventrikular taxikardiyanın olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1169) Klinik gedişinə görə miokard infarktının hansı forması yoxdur?
A) Aritmik

B) Ağrılı

C) Astmatik

D) Abdominal

E) Hematurik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1170) Miokard infarktının serebrovaskulyar variantı üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Bayılma

B) Tutmaşəkilli təngnəfəslik

C) Qusma

D) Başgicəllənməsi

E) Ürəkbulanma
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1171) Stenokardiya üçün hansı EKQ dəyişikliyi xarakterikdir?
A) Patoloji Q dişi

B) Mənfi T dişi

C) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası

D) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası

E) ST seqmentinin depressiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1172) Restriktiv kardiomiopatiyada ürək daxili hemodinamokanın pozulmasının hansı ilə əlaqəsi yoxdur:
A) Ürəyin vurğu həcminin artması

B) Miokardın yaxşı boşala bilməməsi

C) Mədəciklərin diastolada qanla dola bilməməsi

D) İkitaylı və üçtaylı qapaqların çatışmazlığı

E) Ürəyin vurğu həcminin azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1173) Aortanın koarktasiyası ən çox harada yerləşir?
A) Döş aortasında

B) Aortanın qövsü enən aortaya keçən yerdə

C) Qalxan aortada

D) Enən aortada

E) Qarın aortasında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1174) Qulaqcıqarası çəpərin defekti olan ikincili dəliyin (ostium secundum) açıq qalması harada olur?
A) Sol qulaqcığın yan divarında

B) Qulaqcıqarası çəpərin yuxarı hissəsində yuxarı boş venanının açıldığı yerdə

C) Sol qulaqcığın yan divarının orta hissəsində

D) Qulaqcıqarası çəpərin orta hissəsində oval dəlik nahiyyəsində

E) Atrioventrikular qapağın taylarının əsasına yaxın
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1175) Botal axacağın açıq qalması hansı şəraitdə ”afonik olur”?
A) Ağciyər arteriyasında təzyiq aortada təzyiqlə bərabərləşdikdə

B) Aortada təzyiq ağciyər arteriyasından yüksək olduqda

C) Ağciyər arteriyasında təzyiq aortadakı təzyiqdən yüksək olduqda

D) Sol qulaqcda təzyiq sağ qulaqcdakı təzyiqdən yüksək olduqda

E) Sol mədəcikdə təzyiq sağ mədəcikdən yüksək olduqda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1176) Yeni doğulmuşlarda botal axacağın açıq qalmasını hansı dərman preparatı ilə müalicə etmək olar?
A) Korinfar

B) Anaprilin

C) İndometasin

D) Dimedrol

E) Fenobarbital
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1177) Anadangəlmə ürək qüsurlarının formalaşmasında aşağıdakılardan hansının rolu yoxdur?
A) Bətndaxili dövrdə virus infeksiyası

B) Doğuş zamanı asfiksiya

C) Teratogen preparatların qəbulu

D) Ananın alkoqola aludə olması

E) Genetik defekt
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1178) Aşağıdakılardan hansı konstriktiv perikarditə daha çox səbəb ola bilər?
A) Uremiya

B) Vərəm


C) Travma

D) Kollagenozlar

E) Ürəkdə cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1179) Konstriktiv perikardit üçün hansı xarakterik deyil:
A) Kardiomeqaliya

B) Ürəyin ölçüsünun normal olması

C) Parodoksal nəbz

D) Vurğu həcminin azalması

E) Perikardın kalsinozu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1180) Eksudativ perikarditə şübhə olduqda aparılan ilk informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) EKQ

B) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

C) Exo-KQ

D) Mərkəzi venoz təzyiqin ölçulməsi

E) EKQ Holter monitorlaşması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1181) Variant stenokardiya tutması üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Sakitlikdə və səhərlər olması

B) Dərin nəfəs alma zamanı olması

C) Düz yerdə adi templə addımlama zamanı olması

D) Gövdəni hərəkət etdirdikdə olması

E) Sürətli yeriş zamanı olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1182) Lipid mübadiləsinin pozulmasının vizual xarici əlaməti hansıdır?
A) Petexiyalar

B) Düyünlü eritema

C) Ksantomalar

D) Eritemalar

E) Damar ulduzcuqları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1183) Variant stenokardiya tutması zamanı xarakterik EKQ əlaməti hansıdır?
A) ST seqmentinin elevasiyası sonra Q dişinin yaranması

B) Patoloji Q dişinin olması

C) ST seqmentinin depressiyası

D) ST seqmentinin elevasiyası və sonra düzəlməsi

E) ST seqmentinin depressiyası sonra Q dişinin yaranması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1184) Qanda xolesterinin miqdarını azaldan preparat hansıdır?
A) Atorvastatin

B) Metoprolol

C) Aspirin

D) Heparin

E) Metoklopramid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1185) Miokard infarktının daha çox rast gəlinən klinik forması hansıdır?
A) Astmatik

B) Abdominal

C) Ağrılı

D) Ağrısız

E) Aritmik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1186) Transmural miokard infarktının kəskin fazasında xarakterik auskutativ əlamət:
A) Ürək tonlarının karlaşması

B) II tonun aorta üzərində aksenti

C) I tonun güclənməsi

D) “Bildirçin” ritmi

E) II tonun ağciyər arteriyası üzərində aksenti
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1187) EKQ-də ürək əzələsi nekrozunun tipik əlaməti nədir?
A) ST seqmentinin elevasiyası

B) Yüksək iti uclu P dişi

C) Patoloji Q və ya QS dişi

D) Mənfi T dişi

E) ST seqmentinin depressiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1188) Eksudativ perikardit üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?
A) Mütləq kütlük sərhəddinin hər iki tərəfə genişlənməsi

B) Mütləq kütlük sərhəddinin sağa genişlənməsi

C) Nisbi kütlük sərhəddinin sağa genişlənməsi

D) Nisbi kütlük sərhəddinin sola genişlənməsi

E) Mütləq kütlük sərhəddinin sola genişlənməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1189) Eksudativ perikardit üçün hansı EKQ əlaməti xarakterikdir?
A) İti uclu P dişi

B) EKQ dişlərinin voltajının azalması

C) Hündür sivri T dişi

D) Geniş P dişi

E) Dərin və genişlənmiş Q dişi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1190) Mitral qapaq çatışmazlığının auskultativ əlamətı hansılardır?

1. zirvədə sistolik küy

2. zirvədə diastolik küy

3. I tonun zəifləməsi

4. II tonun zəfləməsi
A) 2, 3

B) 1, 3


C) 1, 2, 4

D) 3, 4


E) 2, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1191) Mitral stenozda diastolik küyün hansı xarakterik xüsusiyyəti var?
A) III tonla birlikdə müşahidə olunur

B) Sağ böyrü üstə uzandıqda və nəfəs alma zamanı yaxşı eşidilir

C) Sol qoltuq altı nahiyyəyə irradasiya etmir

D) Ayaqüstə yaxşı eşidilir

E) Sol böyrü üstə uzandıqda və nəfəs vermə zamanı yaxşı eşidilir
Ədəbiyyat:
1192) Mitral stenozda protodiastolik küyün yaranma səbəbi hansıdır:

A) Sol qulaqcıqla sol mədəcik arasında qradient təzyiqinin yüksəlməsi

B) Mitral requrgitasiya

C) Sol qulaqcığın genişlənməsi

D) Səyrici aritmiyanın yaranması

E) Qulaqcığın aktiv yığılması


Ədəbiyyat:
1193) Nitratların qəbulu zamanı nitratlara tolerantlığı azaltmaq üçün tətbiq edilən “interval terapiyası” necə olmalıdır?
A) 2 gün fasilə

B) 24 saat fasilə

C) 3 gün fasilə

D) 4 - 6 saat fasilə

E) 8 - 12 saat fasilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1194) Hansı xəstəliyin müalicəsində β-blokatorlar əsas seçim preparatıdır?
A) Feoxromositoma

B) Vazorenal arterial hipertenziya

C) Xronik ağciyər ürəyi

D) Hipertrofik kardiomiopatiya

E) Miokardit
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1195) Revmatik qızdırmanın böyük kriteriyasına hansı aid deyil?
A) Heberden düyünü

B) Kardit

C) Xoreya

D) Dəri altı düyünlər

E) Həlgəvari eritema
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1196) Nəbz defisiti nə zaman müşahidə edilir?
A) Ürək əzələsi ağır zədələndikdə

B) Səyrici aritmiyada

C) Aortal çatışmazlıqda

D) Damar tonusu azaldıqda

E) Aortal stenozda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1197) Mitral stenoz zamanı hansı əlamət, müştərək mitral qapaq çatışmazlığı olduğunu göstərir:

A) Güclənmiş I ton

B) I tona yaxın yüksək tezlikli sistolik küy

C) Taxipnoe

D) Taxikardiya

E) Mitral qapağın açılma tonu


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1198) Mitral stenoz üçün hansı auskultativ əlamət daha xarakterikdir?
A) Ağciyər arteriyası üzərində II tonun zəifləməsi

B) Zirvədə I tonun zəifləməsi

C) Mitral qapağın açılma tonu

D) Aorta üzərində II tonun zəifləməsi

E) Aorta üzərində II tonun aksenti
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə