Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Aşağıdakılardan hansı zəhərli göbələklərlə zəhərlənmən qida toksikoinfeksiyalarından fərqləndirməyə kömək edir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə24/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

1525) Aşağıdakılardan hansı zəhərli göbələklərlə zəhərlənmən qida toksikoinfeksiyalarından fərqləndirməyə kömək edir?
A) Qaraciyərin erkən böyüməsi və ağrılı olması, sarılıq

B) Baş ağrıları, başgicəllənmə, zəiflik, hipotoniya

C) Qarında ağrılar

D) Su - elektrolit pozğunluqları

E) Ürəkbulanma, qusma, tez - tez duru nəcis ifrazı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров.Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.-1056 с
1526) Botulizm zamanı hansı göz simptomları rast gəlinmir?
A) Ptoz

B) Bəbəklərin işığa süst reaksiyası, konvergensiyanın və akkomadasiyanın pozulması

C) Korneal refleksin güclənməsi

D) Göz almalarının hərəkətinin məhdudlaşması, ekzoftalm

E) Midriaz, nistaqm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1527) Botulizm zamanı qlossofarinqonevroloji pozğunluqların əlamətinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Ağızın açılmasının çətinləşməsi, çeynəmə zamanı ağrı

B) Burun çalarlı nitq, dizartriya

C) Səsin xırıltılı olması, afoniya

D) Ağızda quruluq

E) Udmanın pozulması, mayenin burundan qayıtması
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1528) Botulizm zamanı əzələlərin innervasiyasının pozulması nə ilə təzahür etmir?
A) Tənəffüs əzələlərinin çatışmazlığı ilə

B) Dəri hissiyyatının pozulması ilə

C) Boyun və yuxarı ətraf əzələlərinin parezi və zəifliyi ilə

D) Kəskin ümumi zəifliklə

E) Yerişin pozulması ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1529) Botulizm zamanı etiotrop vasitə kimi aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

A) Azitromitsin

B) Penisillin

C) Vankomisin

D) Levomisetin

E) Kanamisin


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1530) Botulizm zamanı patogenetik vasitə kimi istifadə olunmur:
A) Hiperbarik oksigenasiya

B) Mədənin yuyulması və təmizləyici imalə

C) Xəstənin adekvat qidalanmasının təmin olunması

D) Hemodializ

E) Dezintoksikasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1531) Vəba zamanı hansı antimikrob preparat istifadə olunmur?
A) Tetrasiklin

B) Nitrofuran sırası preparatları

C) Sulfanilamidlər

D) Ftorxinolonlar

E) Levomisetin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр
1532) Aşağıdakılardan hansı amöblərın adəti lokalizasiyasını göstərir?
A) Köndələn-çənbər bağırsaq

B) Düz bağırsaq

C) Qalxan - çənbər bağırsaq

D) Öd yolları

E) Kor və S - vari bağırsaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1533) A virus hepatitinin ötürülmə müxanizmi necədir?
A) Hava - damcı

B) Fekal - oral

C) Parenteral

D) Cinsi


E) Perinatal
Ədəbiyyat: Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
1534) A virus hepatitindən sonra dispanser müşahidənin tezliyi və müddəti necə olmalıdır?
A) Evə yazıldıqdan 1 ay sonra 1 dəfə

B) 3 il ərzində

C) 3 ay ərzində ayda 1 dəfə

D) 1 il ərzində 3 ayda 1 dəfə

E) 5 il ərzində
Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
1535) B virus hepatitinin ötürülmə mexanizmi necədir?
A) Transmissiv

B) Parenteral

C) Təmas

D) Hava - damcı

E) Fekal-oral
Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
1536) B virus hepatitinin əsas ağırlıq dərəcəsi göstəricilərinə aid deyil.

A) Hiperbilirubinemiyanın dərəcəsi

B) Timol reaksiyasının yüksəlməsi dərəcəsi

C) Protrombin indeksinin azalması dərəcəsi

D) Ümumi intoksikasiyanın ifadəliyi

E) Hemorragik sindromun ifadəliyi


Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
1537) C virus hepatitinin müalicəsində əsasən istifadə olunur:
A) Asiklovir

B) Sitostatiklər

C) İnterferon

D) Foskarnet

E) Azidotimidin
Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
1538) Hamilələrdə virus hepatitləri zamanı mamalıq taktikasının əsas xüsusiyyəti:
A) Gecikmiş düşüklərin və vaxtından qabaq doğuşların qarşısının alınması üçün sistematik müalicəvi tədbirlərin aparılması

B) Kortikosteroid preparatların işlədilməsi

C) Virusəleyhinə terapiya

D) Hepatoprotektorların işlədilməsi

E) Virus hepatiti diaqnozu təsdiqləndikdən sonra hamiləliyin dayandırılması
Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
1539) Mədə-bağırsaq traktı və öd yollarının xəstəlikləri zamanı qaraciyər zədələnməsinin əsas patogenetik mexanizmi nədir?
A) Bütün sadalananlar

B) Bağırsaqdan toksiki maddələrin izafi miqdarda qana daxil olması

C) Qidalanmanın, öd ifrazının pozulması

D) Portal bakteremiya

E) Qaraciyər hemodinamikasının pozğunluqları
Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
1540) Qripin törədicisi aiddir:
A) Arboviruslara

B) Ortomiksoviruslara

C) Enteroviruslara

D) Pikornaviruslara

E) Rotaviruslara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1541) Paraqripin ən çox rast gəlinən fəsadı hansıdır?
A) Otit

B) Pielonefrit

C) Haymorit

D) Miokardit

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр
1542) Paraqrip zamanı antibiotiklərin işlədilməsi nə zaman göstərişdir?
A) Yalançı inağ olduqda

B) Meningizm olduqda

C) Toksikoz olduqda

D) Laringit olduqda

E) Pnevmoniya olduqda
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр
1543) Mikoplazma infeksiyasının törədicisi aşağıda sadalanan bioloji mühitdən əldə edilə bilməz.
A) Qan

B) Ölənlərin ağciyər toxumasından

C) Burun ifrazatı

D) Bəlğəm

E) Udlaq yaxması
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр
1544) Mikoplazma infeksiyasının törədicisi sadalanan antibiotiklərdən hansına həssas deyil?
A) Tetrasiklinə

B) Seftriaksona

C) Eritromitsinə

D) Ampicillinə

E) Penisillinə
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров.Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.-1056 с
1545) HİV zamanı immunodefesitin formalaşmasının səbəbi deyil?
A) Timusun atrofiyası

B) Sinsitiyaların yaranması

C) Virusun sitopatoloji təsiri

D) İmmunokompetent hüceyrələrə auto əkscisimciklərin yaranması

E) Makrofaqların funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: А.Г.Рахманова, Е.Н.Виноградова и др. ВИЧ-инфекция. Санкт-Петербург, 2004, 696 тр
1546) Dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə qanda karboksihemoqlobinin hansı konsentrasiyası olümcül hesab olunur?
A) 60 - 70 %

B) 50 - 60 %

C) 30 - 40 %

D) 40 - 50 %

E) 70 % - dən çox
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Əfəndiyev. İ. N, Maqsudov. A. S. , Bağırova İ. R, “Kəskin zəhərlənmələrin təsnifatı”, Metodik tövsiyələr, Bakı - 2008
1547) Parasetamolun (asetaminofen) orqanizmdən yarımçıxma müddəti hansıdır?
A) 24 saat

B) 2 saat

C) 6 saat

D) 12 saat

E) 4 saat
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1548) Benzodiazepin qrupa aid preparatların antidotu nədir?
A) Nalokson

B) Flumazenil

C) Esmolol

D) Amrion

E) Nalorfin
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Əfəndiyev. İ. N, Maqsudov. A. S, Bağırova İ. R, “Kəskin zəhərlənmələrin təsnifatı”, Metodik tövsiyələr, Bakı - 2008
1549) Trimetoprim (biseptol) ilə zəhərlənmələrin müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?
A) Sianokobalamin

B) Fol turşusu

C) Piridoksin

D) Vikasol

E) Tiamin
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1550) Fosfor üzvü birləşmələrlə (FÜB) zəhərlənmələrdə intoksikasiyaların əsas əlamətləri orqanizmdə hansı maddə yığılması ilə əlaqəlidir?
A) Oliqopeptidlər

B) Asetilxolin

C) Katexolaminlər

D) Histamin

E) Serotonin
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Tağızadə . F. C, Əfəndiyev . İ. V. , Əmrəhova . L. Q. , “Kimyəvi xarakterli kütləvi zəhərlənmələr zamanı və digər fövqəladə hallarda toksikoloji yardım”, Metodik tövsiyələr, Bakı - 2008
1551) Hansı kimyəvi maddə ilə zəhərlənmələrdə kollikvasion nekroz müşahidə edilir?
A) Dixloretan

B) Oksidləşdiricilər

C) Qeyri - üzvü turşular

D) Qələvilər

E) Qatı üzvü turşular
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Tağızadə . F. C, Əfəndiyev . İ. V. , Əmrəhova . L. Q. , “Kimyəvi xarakterli kütləvi zəhərlənmələr zamanı və digər fövqəladə hallarda toksikoloji yardım”, Metodik tövsiyələr, Bakı - 2008
1552) Hansı bitki tərkibində antixolinergik maddə var?
A) Dəlibəng (Daturastramonium)

B) Üzərlik (Peganum harmala)

C) Oleandr (Nerium oleander)

D) Acı badam (Prunusdulcis var. amara)

E) Gənəgərçək (Ricinuscommunis)
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Tağızadə . F. C, Əfəndiyev . İ. V. , Əmrəhova . L. Q. , “Kimyəvi xarakterli kütləvi zəhərlənmələr zamanı və digər fövqəladə hallarda toksikoloji yardım”, Metodik tövsiyələr, Bakı - 2008
1553) Metil spirtinin metabolitləri hansılardır?
A) Formaldehid və qarışqa turşusu

B) Asetaldehid və sirkə turşusu

C) Butanol və etanol

D) Monoxlorsirkə turşusu və su

E) Aseton və xloretanol
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1554) Qatı sirkə turşusu ilə zəhərlənmədə mədənin yuyulma qaydası necədir?
A) Mədə yuyulması ancaq zondsuz üsulla aparılır

B) Mədənin yuyulması ancaq qanlı qusma olmadıqda aparılır

C) Mədə natrium bikarbonat məhlulu ilə yuyulur

D) Mədə yuyulması su ilə zond vasitəsi ilə aparılır

E) Mədə yuyulması ancaq ilk bir saat ərzində aparılır
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Tağızadə . F. C, Əfəndiyev . İ. V. , Əmrəhova . L. Q. , “Kimyəvi xarakterli kütləvi zəhərlənmələr zamanı və digər fövqəladə hallarda toksikoloji yardım”, Metodik tövsiyələr, Bakı - 2008
1555) Gürzə ilanının çalmalarında ilk yardım zamanı hansı tədbiri icra etmək olmaz?
A) Zəhəri yaradan sormaq

B) Novokain blokadası aparmaq

C) Ətrafı immobilizasiya etmək

D) Ətrafa sıxıcı qoymaq

E) Heparin təyin etmək
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Əfəndiyev . İ. V, Əhmədov. A. , “Gürzə ilanı və gürzəkimilər fəsiləsinin digər ilanlarının zəhəri ilə kəskin inyeksion zəhərlənmələrin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol”, Bakı - 2009
1556) Neyroleptiklərlə zəhərlənmələr zamanı müşahidə olunan ekstrapiramid sindrom hansı dərman vasitələri ilə aradan qaldırılır?
A) Kofein və β – blokatorlar

B) Antixolienerqetik preparatlar və benzodiazepinlər

C) Baklofen və barbituratlar

D) Metoklopramid (serukal)

E) Fomepizol
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1557) Qanda alkoholun dəqiq qatılığının təyini üçün laborator üsullardan hansı daha üstündür?
A) Qazlı maye xromatoqrafiya

B) Nazikqatlı xromatoqrafiya

C) Spektrofotometriya

D) Ekspress diaqnostika

E) Kağız xromatoqrafiya
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1558) Dəm qazı insan orqanizmində hemoqlobindən savayı daha nə ilə əlaqəyə daxil olur?
A) Aspartataminotransferaza və esteraza

B) DNT - liqaza və katalaza

C) Sitoxromoksidaza və mioqlobin

D) Transferrin və qlutationperoksidaza

E) Nukleaza və qaptoqlobin
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1559) İsoniazid ilə zəhərlənmələrdə hansı preparat vurmaq zəruridir?
A) Askorbin turşusu

B) Tiamin

C) Piridoksin

D) Riboflavin

E) Sianokobalamin
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1560) Kokainlə zəhərlənmələr zamanı hansı simptomlar müşaiyət olunur?
A) Hipotenziya, hipersalivasiya, bronxoreya

B) Ptoz, diplopiya, klonik - toniki qıcolmalar

C) Hipertenziya, midriaz, taxikardiya

D) Midriaz, hematuriya, sianoz, hipotermiya

E) Mioz, bradikardiya, mərkəzi tipli tənəffüs çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1561) Heparinlə zəhərlənmələrdə hansı preparat istifadə olunur?
A) Maqnezium sulfat

B) Protamin sulfat

C) Ammonium sulfat

D) Sulfokamfokain

E) Atropin sulfat
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1562) Kalium permanqanat kristalları ilə zəhərlənmələr zamanı ağız boşluğunun selikli qişasını hansı məhlulla təmizləmək lazımdır?
A) Lyuqol məhlulu ilə

B) Piridoksin məhlulu ilə

C) Askorbin turşusu məhlulu ilə

D) Natrium tiosulfat məhlulu ilə

E) Unitol məhlulu ilə
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1563) Hansı zəhərlənmələrdə aktivləşdirilmiş kömürün verilməsi mütləq əks - göstərişdir?
A) Xlor üzvi birləşmələri

B) Arsen birləşmələri

C) β - blokatorlar

D) Kaustik maddələr

E) Fosfor üzvi birləşmələr
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1564) β - blokatorlarla zəhərlənmələr zamanı əsas müalicə vasitəsi hansıdır?
A) Qlukaqon

B) Kalium - xlorid

C) L - karnitin

D) Kalsium - xlorid

E) Natrium bikarbonat
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1565) Əqrəb sancmaları zamanı aşağıdakılardan hansı ilə simptomatik müalicə aparılır?
A) Hemodez, natrium tiosulfat, tokoferol, sürətləndirilmiş diurez

B) Kortikosteroidlər, prozerin, albumin

C) Ağrıkəsicilər, ürək – damar sisteminə təsir göstərən preparatlar, desensibilizəedən preparatlar

D) Heparin, kalsium preparatları, atropin

E) Sitoxrom C. fizostiqmin, antihistamin preparatlar
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Əfəndiyev . İ. V, Əhmədov. A. , “Gürzə ilanı və gürzəkimilər fəsiləsinin digər ilanlarının zəhəri ilə kəskin inyeksion zəhərlənmələrin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol”, Bakı - 2009
1566) Varfarinlə zəhərlənmələr zamanı xəstəyə antidot kimi hansı vitamin vurmaq lazımdır?
A) Vitamin K1

B) Vitamin B6

C) Vitamin B1

D) Vitamin D2

E) Vitamin B12
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1567) Belladonna (Xanımotu) ilə zəhərlənmələrdə hansı sindrom qeyd olunur?
A) Mendelson sindromu

B) Xolinolitik sindromu

C) Bufotenin sindromu

D) Nefrotik sindrom

E) Muskarin sindromu
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1568) A vitaminlə intoksikasiyalarda hədəf orqanları göstərin:
A) Dəri örtükləri, böyrəklər, mədəaltı vəzi

B) Qalxanvari vəzi, ağciyərlər

C) Böyrəküstü vəzilər, ürək əzələsi

D) MSS, qaraciyər, sümüklər, selikli qişalar

E) Görmə siniri
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1569) Flumazenil hansı qrup preparatların antaqonistidir?
A) Trisiklik antidepressantlar

B) Barbituratlar

C) Fenotiazin neyroleptiklər

D) Benzodiazepinlər

E) Qeyri – steroid iltihaba qarşı preparatlar
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1570) Zəhərli göbələklərlə intoksikasiyada mədənin zond vasitəsi ilə yuyulması hansı saatlarda məqsədə uyğun hesab olunur?
A) Zəhərlənmə vaxtı ilə asıllığı yoxdur

B) İlk 2 saat ərzində

C) 12 – 24 saat ərzində

D) 6 – 12 saat ərzində

E) 3 – 6 saat ərzində
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1571) Hidrogen sulfidlə zəhərlənmələrin əsas patogenezi nədir?
A) Methemoqlobinemiya

B) Sitoxromoksidazaların blokadası

C) Hemoliz

D) Böyrəklərin zədələnməsi

E) Karboksihemoqlobinemiya
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1572) I sinif antiaritmik preparatlarla zəhərlənmə zamanı müşahidə olunan kardiotoksiki effektləri nə ilə aradan götürmək olar?
A) Hipertonik Na bikarbonat məhlulun v / d infuziya ilə

B) Atropin 1 % - 1, 0 v / d, sonra 1, 0 ml d / a 3 saatdan bir

C) Riboksin 2 % 10, 0 – 20, 0 v / d

D) Kalsium xlorid 10 % - 10, 0 v / d təkrar vurmaqla

E) Dantrolen – Na 2, 5 – 10, 0 mq / kq v / d
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1573) Etanolun eliminasiya mərhələsinin müddəti nədir?
A) 1 – 2 saat

B) 3 – 4 saat

C) 5 – 12 saat

D) 12 – 24 saat

E) 24 - saatdan çox
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1574) İshal əleyhinə loperamid (imodium) preparatı ilə ağır zəhərlənmələrdə farmakoloji antidot nədir?
A) Nalokson

B) Meperidin

C) Metoklopramid

D) Difenoksin

E) D - penisillamin
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1575) Serotoninin toksik sindromuna hansı əlamət xarakter deyil?
A) Taxikardiya

B) Hiperrefleksiya

C) Quru selikli qişalar

D) Hipertermiya

E) Hipertenziya
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1576) Teofillinin toksiki dozası nədir?
A) 80 – 100 mq / kq

B) 10 mkq / kq

C) > 40 mkq / kq

D) > 50 mg / kq

E) > 20 mkq / kq
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
1577) Hidrogen peroksidlə zəhərlənmənin fəsadı nə ola bilər?
A) QT intervalın uzanması

B) Koma


C) Qıcolmalar

D) Xolinilitik sindromE) Qaz emboliyası
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə