Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Spironolakton (veroşpiron) hansı qrup diuretiklərə aiddir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə6/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

332) Spironolakton (veroşpiron) hansı qrup diuretiklərə aiddir?
A) Aldosteronun antaqonistinə

B) Osmotik diuretikə

C) Karboanhidrazanın inhibitorlarına

D) İlgək diuretikinə

E) Tiazid diuretikinə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
333) Triamteren hansı qrup diuretiklərə aiddir?
A) Karboanhidrazanın inhibitorlarına

B) Aldosteronun antaqonistinə

C) Tiazid diuretikinə

D) İlgək diuretikinə

E) Osmotik diuretikə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
334) Eplerenon hansı qrup diuretiklərə aiddir?
A) Aldosteronun antaqonistinə

B) Karboanhidrazanın inhibitorlarına

C) İlgək diuretikinə

D) Osmotik diuretikə

E) Tiazid diuretikinə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
335) Torasemid hansı qrup diuretiklərə aiddir?
A) İlgək diuretikinə

B) Tiazid diuretikinə

C) Osmotik diuretikə

D) Karboanhidrazanın inhibitorlarına

E) Aldosteronun antaqonistinə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
336) Hidroxlortiazidin diuretik təsir müddəti nə qədər davam edir?
A) 4-6 saat

B) 12-24 saat

C) 6-12 saat

D) 1 gündən çox

E) 24 saat
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
337) Furosemidin diuretik təsir müddəti nə qədər davam edir?
A) 6-8 saat

B) 8-12 saat

C) 24 saat

D) 3-4 saat

E) 1-2 saat
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 205.
338) Aşağıdakı yanaşı təsirlərdən hansı furosemid üçün xarakterikdir?
A) Hipoqlikemiya

B) Hiperkaliemiya

C) Ototoksiklik

D) Ginekomastiya

E) Qalaktoreya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 206.
339) Aşağıdakı yanaşı təsirlərdən hansı spironolakton (veroşpiron) üçün xarakterdir?
A) Hipernatriemiya

B) Ginekomastiya

C) Hipokaliemiya

D) Ototoksiklik

E) Hiperqlikemiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 206.
340) İvabradinin (koraksan) istifadəsi zamanı aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı qeyd edilir?
A) Ürək yığılmaları sayının azalması

B) Atrio-ventrikulyar keçiriciliyin pisləşməsi

C) Səyrici aritmiya zamanı nəbz defisitinin azalması

D) Arterial təzyiqin səviyyəsinin enməsi

E) Miokardın yığılma qabiliyyətinin azalması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 206.
341) Vanghan-Williams E. (1970) görə (Singh B., Harrison D., 1984 modifikasiyasında) antiaritmik preparatlar neçə qrupa bölünür?
A) III

B) II


C) VI

D) V


E) IV
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 220.
342) Membran stabilizə edici preparatlar (tez Na kanallarının blokatorları) hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) III qrup

B) IV qrup

C) I qrup

D) V qrup

E) II qrup
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 221.
343) K+ kanallarının blokatorları hansı qrup antiaritmik preparatlara aiddir?
A) IV

B) I a


C) II

D) I b


E) III
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 221.
344) Ləng Ca kanallarının blokatorları hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) V qrup

B) I qrup

C) III qrup

D) IV qrup

E) II qrup
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 221.
345) "Qırmızı qurd eşənəyi" sindromunun əmələ gəlməsi hansı antiaritmik preparat üçün daha çox xarakterikdir?
A) Metoprolol

B) Amiodaron (kordaron)

C) Diltiazem

D) Lidokain

E) Novokainamid (prokainamid)
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 222.
346) Aşağıdakı preparatların hansı nadir hallarda “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Sotalol

B) Aymalin

C) Amiodaron (kordaron)

D) Prokainamid

E) Xinidin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
347) Aşağıdakı preparatların hansı nadir hallarda “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Novokainamid

B) Sotalol

C) Xinidin

D) İbutilid

E) Klaritromisin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, cтр. 225.
348) Aşağıdakı preparatların hansı nadir hallarda “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Prokainamid (novokainamid)

B) Dizopiramid

C) Xinidin

D) Sotaleks

E) Eritromisin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
349) Aşağıdakı preparatların hansı nadir hallarda “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Dofetilid

B) Xinidin

C) Prokainamid (novokainamid)

D) Droperidol

E) Sotalol
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
350) Aşağıdakı preparatların hansı tez-tez (>1%) “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Droperidol

B) Klaritromisin

C) Amiodaron

D) Eritromisin

E) Xinidin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
351) Aşağıdakı preparatların hansı tez-tez (>1%) “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Amiodaron

B) Eritromisin

C) Klaritromisin

D) Droperidol

E) Sotalol
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
352) Aşağıdakı preparatların hansı tez-tez (>1%) “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Amiodaron

B) Eritromisin

C) Prokainamid (novokainamid)

D) Klaritromisin

E) Droperidol
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
353) Xinidin hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) III

B) IV


C) 1a

D) 1b


E) 1c
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
354) Prokainamid (novokainamid) hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) 1a

B) 1b


C) 1c

D) IV


E) II
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
355) Lidokain hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) IV

B) III


C) 1a

D) 1c


E) 1b
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
356) Propafenon hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) 1b

B) 1a


C) 1c

D) III


E) II
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
357) Etasizin hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) II

B) 1a


C) III

D) 1c


E) 1b
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
358) Lidokain hansı formalı ritm pozulmasında daha effektivdir?
A) Mədəcik taxiaritmiyalarında

B) Supraventrikulyar ekstrasistoliyada

C) Qulaqcıqların titrəməsində

D) Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiyada

E) Qulaqcıqların səyriməsində (səyrici aritmiyada)
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 228.
359) Aşağıda sadalananlardan hansı amiodaronun yanaşı təsirinə aid deyil?
A) Periferik neyropatiya

B) Ağciyərin fibrozu

C) Fotosensibilizasiya

D) Nefropatiya

E) Hepatit
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 231.
360) Aşağıda sadalananlardan hansı amiodaronun yanaşı təsirinə aid deyil?
A) Simptomatik bradikardiya

B) Ağciyərin fibrozu

C) Qalxanvari vəzi funksiyasının pozulması

D) Vaskulit

E) Mədəcik taxiaritmiyaları
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 231.
361) IV sinif antiaritmik preparata sadalananlardan hansı aid deyil?
A) İzoptin

B) Diltiazem

C) Verapamil

D) Finoptin

E) Amlodipin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 231.
362) IV sinif antiaritmik preparat nə zaman istifadə edilməlidir?
A) Supraventrikulyar taxikardiya paroksizmi zamanı

B) Mədəcik tipli ekstrasistoliya zamanı

C) WPW sindromu zamanı

D) Mədəciklərin fibrilyasiyası zamanı

E) Tam köndələn atrio-ventrikulyar blokadada
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 232.
363) Adenozin hansı tip ritm pozulmasında istifadə olunmalıdır?
A) Tam köndələn blokada zamanı

B) Asistoliya zamanı

C) Mədəciklərin fibrilyasiyası zamanı

D) Qulaqcıqların səyriməsində

E) Paroksizmal supraventrikulyar resiprok taxikardiyada
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 232.
364) Adenozinin vena daxilinə yeridilməsi zamanı hansı yanaşı təsir qeyd edilmir?
A) Boğulma

B) Baş ağrıları

C) Sinus bradikardiyası

D) Sinus düyününün dayanması

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 233.
365) Sadalanan patologiyalardan hansı elektroimpuls defibrilyator terapiyasının aparılmasına göstəriş deyil?
A) Hemodinamikanın pozulması ilə müşayiət olunan mədəciik paroksizmal taxikardiyası

B) Mədəciklərin titrəməsi

C) Mədəciklərin fibrilyasiyası

D) Tam köndələn atrio-ventrikulyar blokada

E) Hemodinamik pozulma ilə müşahidə olunan qulaqcıq paroksizmal taxikardiyasl
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 233.
366) Az saylı ekstrasistoliya sadalananlardan hansıdır?
A) 1 saat ərzində 100-dən az olması

B) Kvadrigeminiya

C) 1 saat ərzində 50-dən az olması

D) Qrup şəkilli ekstrasistoliyaların olması

E) Ekstrasistolanın sayının 1 saat ərzində 30-dan az olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
367) "Erkən ekstrasistoliya" dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?
A) R dişinin T dişininn sonuna düşməsi

B) Bigeminiya

C) Ekstrasistolik kompleksdən sonra natamam kompensator pauzanın olması

D) QRS-dən əvvəl (-) P dişinin olması

E) Alloritmiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
368) "Monotop ekstrasistoliyalar" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Alloritmiya

B) Patoloji impulsun bir mənbədən olması

C) Qrup şəkilli ekstrasistoliyalar

D) Supraventrikulyar ekstrasistoliyalar

E) Patoloji impulsunn bir neçə mənbədən olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
369) "Politop ekstrasistoliyalar" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Bigeminiya

B) Tez-tez baş verən ekstrasistoliyalar

C) Qrup şəkilli ekstrasistoliyalar

D) Nadir ekstrasistoliyalar

E) Patoloji impulsun müxtəlif mənbələrdən olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
370) "Paroksizmal taxikardiya" dedikdə aşağıda sadalananlardan hansını nəzərdə tutur?
A) Ürək yığılmaları sayının >0 vurğu/dəq. və RR intervalının müxtəlif olması

B) Ürək yığılmaları sayının uzun müddət ərzində >110 vurğu/dəq. olması

C) Ürək yığılmaları sayının qəflətən >140 vurğu/dəq. olması

D) Ürək yığılmaları sayının >120 vurğu/dəq. və RR intervalının bərabər olması

E) Ürək yığılmaları sayının >0 vurğu/dəq. və RR intervalının bərabər olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
371) Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiyanı hansı qeyri-medikamentoz üsulla aradan qaldırmaq olmaz?
A) Qarın aortasına təzyiq etməklə

B) Qusma refleksi yaratmaqla

C) Karotid sinusu massaj etməklə

D) Valsalva sınağı vasitəsilə

E) Göz almalarına təzyiq etməklə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 237.
372) WPW sindromunun xarakter EKQ əlaməti hansıdır?
A) PR <0,12 s olması

B) QT intervalının uzanması

C) QRS ≥ 12 s olması

D) QT intervalının qısalması

E) PR <0,12 s və delta dalğasının olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 243.
373) Qulaqcıqların titrəməsi zamanı qulaqcıq yığılmalarının sayı nə qədər olur?
A) 250-350

B) 100-200

C) 500-600

D) 140-250

E) >350
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 247.
374) Qulaqcıqların fibrilyasiyasının (səyrici aritmiya) EQK əlaməti aşağıdakılardan hansı deyil?
A) dar QRS kompleksi (<0,10 san.)

B) P dişinin olmaması

C) R-R intervalının bərabər olması

D) mədəcik komplekslərinin qeyri-düzgün ritmi

E) f qulaqcıq fibrilyasiyası dalğaları (350-700/dəq.)
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 251.
375) Səyrici aritmiya (qulaqcıqların fibrilyasiyası) üçün aşağıda sadalananlardan hansı xarakterdir?
A) Nəbzin defisiti

B) Arterial təzyiqin yüksəlməsi

C) Nəbz təzyiqinin çox olması

D) f dalğaları tezliyinin 250-350/dəq. olması

E) Nəbz təzyiqinin az olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 251.
376) Paroksizmal qulaqcıq fibrilyasiyasının meyarına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Tutmanın 10-14 gün davam etməsi

B) Tutmanın 1ay ərzində davam etməsi

C) Tutmanın müddətinin 7gündən çox olması

D) Tutmanın 15-20 gün davam etməsi

E) Tutmanın müddətinin 30 saniyə -7gün olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 252.
377) Persistent formalı qulaqcıq fibrilyasiyasının meyarına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Tutmanın bir neçə dəqiqə davam etməsi

B) Tutmanın 1-2 gün davam etməsi

C) Tutmanın 3-5 gün ərzində keçməsi

D) Tutmanın 7 gündən çox davam etməsi

E) Tutmanın bir neçə saat davam etməsi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 252.
378) Permanent formalı səyrici aritmiyanın meyarına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Qulaqcıqların səyriməsinin 3aya qədər davam etməsi

B) Qulaqcıqların səyriməsinin 1-2 ay davam etməsi

C) Qulaqcıqların səyriməsinin uzun müddət ərzində (məs, 1ildən artıq) davam etməsi

D) Qulaqcıqların səyriməsinin bir neçə gün ərzində sinus ritmi ilə əvəz olunması

E) Qulaqcıqların səyriməsinin 6 ay ərzində sinus ritmi ilə əvəz olunması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 252.
379) Yüksək tromboembolik riskli qulaqcıqların fibrilyasiyası olan xəstəyə aşağıdakı preparatlardan hansının istifadəsi daha məqsədə uyğundur?
A) Tiklopidin

B) KLopidoqrel

C) Dipiridamol

D) Aspirin

E) Varfarin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 257.
380) Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı varfarinin istifadəsi fonunda beynəlxalq normallaşma nisbətinin (BNN-İNR) hansı göstəricisi daha məqsədə uyğun hesab edilir?
A) 0,5-1,5

B) 0,8-1,2

C) 1,0-2,0

D) 2,0-3,0

E) 3,0-4,0
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 257.
381) Qapaq protezlənməsi əməliyyatı olunmuş qulaqcıqların fibrilyasiyası olan xəstənin varfarinlə müalicəsi zamanı beynəlxalq normallaşma nisbətinin (BNN-İNR) hansı göstəricisi daha məqsədə uyğun hesab edilir?
A) 1,0-2,0

B) >2,5


C) 1,5-2,0

D) 0,5-1,5

E) 0,8-1,2
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 257.
382) Qulaqcıqların fibrilyasiyası olan və varfarin qəbul edən stabil xəstələrdə beynəlxalq normallaşma nisbətinə (BNN-İNR) nəzarət necə olmalıdır?
A) Ayda 1dəfə təyin etmək məsləhətdir

B) 2 aydan bir təyin edlməsi məsləhətdir

C) Həftədə 1dəfə təyin etmək məsləhətdir

D) 2 həftədən bir təyin edilməsi məsləhətdir

E) 3 aydan bir təyin edilməsi məsləhətdir
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 258.
383) Endokrin sisteminə hansı aid deyil?
A) Timus

B) Qalxanvari vəzi

C) Dalaq

D) Hipofiz

E) Mədəaltı vəzi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 683
384) Aşağıdakılardan hansı hormonlara aid deyil?
A) Tireoqlobulin

B) Testosteron

C) Tiroksin

D) Kortizol

E) İnsulin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 683
385) Hansı hormon orqanizmdə kalsium və fosfor mübadiləsini tənzim edir?
A) İnsulin

B) Parathormon

C) Aldosteron

D) Kortizol

E) Vazopressin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 684
386) Tireoid hormonların vacib kimyəvi komponenti hansıdır?
A) Qalaktoza

B) Mannoza

C) Yod

D) Sial turşularıE) Qlukozamin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 684
387) Aşağıdakılardan hansı tireotoksikozun sinonimi deyil?
A) Bazedov xəstəliyi

B) Diffuz toksiki ur

C) Hipertireoz

D) Miksedema

E) Qreyvs xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 686
388) Tireotoksikoz zamanı ürək-damar əlamətlərindən hansı müşahidə olunmur?
A) Taxikardiya

B) Sistolik küy

C) Nəbz təzyiqin çoxalması

D) Ürək tonların karlaşması

E) Səsli I ton
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 686-687
389) Diffuz toksiki ur zamanı cərrahi müdaxilə nə zaman göstəriş deyil?
A) Diffuz toksiki ur residivləşəndə

B) Vəzi böyük həcmdə olanda

C) Toksiki urun döşarxası yerləşəndə

D) Tireostatiklərə dözümsüzlük olanda, aqranulositoz yarananda

E) Tireotrop hormonların miqdarı azalanda
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 690
390) Tireostatik preparatların əlavə təsirlərindən hansı ən təhlükəli sayılır?
A) Aqranulositoz

B) Xolestatik hepatit

C) Allergik səpgilər

D) Artralgiyalar

E) Dispepsiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 690
391) Tireotoksik krizdə hansı preparatı təyin etmək olmaz?
A) Prednizolon 30-100 mq sutkada

B) natrium yodid məhlulu v/d

C) Triyodtironin 100mkq sutkada 2-3 dəfə

D) Propranolol 40-80 mq hər 6 saatdan bir

E) Merkazolil 60-90 mq sutkada 2-3 dəfə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 690
392) Hansı antiaritmik preparatla müalicədə qalxanvari vəzin funksiyasının pozulması yaranır?
A) Propranolol

B) Amiodaron

C) Xinidin

D) Sotalol

E) Verapamil
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 690.
393) Hansı dərman preparatları hipotireozun inkişafına gətirmir?
A) Amiodaron

B) Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar

C) Sulfanilamidlər

D) Merkazolil

E) Litiy preparatları
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 691.
394) Aşağıdakılardan hansı birincili hipotireoza aid deyil?
A) Autoimmun zədələnmə ilə əlaqədar olan hipotireoz

B) Qalxanvari vəzin virus zədələnməsi ilə əlaqədar olan hipotireoz

C) TTH defisiti ilə əlaqədar olan hipotireoz

D) Anadangəlmə hipotireoz

E) Medikamentoz hipotireoz
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 691.
395) Hipotireozun kliniki əlamətinə hansı aid deyil?
A) Hafizənin azalması

B) Menorragiyalar

C) Dəri quruluğu

D) Səsin kobudlaşması

E) Qrefe simptomu
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 692
396) Hipotireozun EKQ-əlamətinə hansı aid deyil?
A) Bradikardiya

B) QT intervalın uzanması

C) QRS kompleksin voltajının azalması

D) Taxikardiya

E) Kiçik T-dişi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 692.
397) Miksedematoz komada hansı terapiya aparılmır?
A) Hidrokortizon 100-200 mq

B) Antibakterial terapiya

C) Liotropin 100 mkq sutkada 2-3 dəfə

D) Tiamazol 60-90 mq sutkada 2-3 dəfə

E) Oksiqenoterapiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 693-694
398) Hipotireozda qanda hormonların səviyyəsi necə dəyişir?
A) T3,T4 norma, TTH azalır

B) T3,T4 və TTH azalır

C) T4 azalır, TTH artır

D) T3,T4 və TTH artır

E) T3,T4 artır, TTH azalır
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 693.
399) Kəskin tireoiditin kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Vəzin palpasiyada ağrılı olması

B) Vəzin funksiyalarının pozulması

C) Vəzin böyümüş sahəsinin hiperemiyası

D) Qalxanvari vəzin böyüməsi

E) Qalxanvari vəzinə qansızma
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 694
400) Yarımkəskin tireoidit adətən hansı sonluqla nəticələnir?
A) Tireotoksikoz

B) Qalxanvari vəzin şişləri

C) Qalxanvari vəzin hipoplaziyası

D) Qalxanvari vəzinə qansızma

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 694


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə