Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Yarımkəskin tireoiditin kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə7/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

401) Yarımkəskin tireoiditin kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Udma aktının pozulması

B) Qalxanvari vəzin böyüməsi

C) Qalxanvari vəzin ağrılı olması

D) Qalxanvari vəzin bərkiməsi

E) Qalxanvari vəzin kiçilməsi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 694.
402) Yarımkəskin tireoiditdə qanda hansı dəyişikliklər olmur?
A) EÇS artır

B) Eritrositlərin sayı artır

C) C-reaktiv zülalın artması

D) Eritrositlərin sayı azalır

E) Leykositlərin sayı artır
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 694.
403) Haşimoto tireoiditində hansı laborator dəyişikliklər müşahidə olunmur?
A) Hiperqammaqlobulinemiya

B) Leykositoz

C) Tireoqlobulin antigeninə qarşı anticismlərin artması

D) EÇS artır

E) Leykopeniya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 695.
404) Endemik urun kliniki əlamətlərinin təzahür etməsinə hansı qida məhsulu təkan verə bilər?
A) Meyvə

B) Paxla


C) Ət məhsulları

D) Süd məhsulları

E) Kələm
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 695.
405) Düyünlü urun inkişafı hansı xəstəliyin yaranmasına təkan verə bilər?
A) Tireoidit

B) Hipotireoz

C) Haşimoto tireoiditi

D) Qalxanvari vəzinə qansızma

E) Qalxanvari vəzin şişləri
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 695 стр.
406) Böyük ölçüdə ur hansı orqana təzyiq etmir?
A) Qayıdan sinir

B) Qida borusu

C) Mədə

D) TraxeyaE) Limfatik düyünlər
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 695 стр.
407) Endemik uru olan hamilə qadınların uşaqları hansı patologiya ilə doğula bilər?
A) Hipopituitarizm

B) Hipofizar nanizm

C) Hipoqonadizm

D) Qiqantizm

E) Kretinizm
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 695-696 стр.
408) Diffuz urun müalicəsi nəticəsində vəzin həcminin azalması adətən hansı müddətdə müşahidə olunur?
A) 2 həftə müddətində

B) 3 ay müddətində

C) 1 ay müddətində

D) 6 ay müddətində

E) 1 həftə müddətində
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 696
409) Parathormon böyrəklərdə hansı vitamini qeyriaktiv formadan aktiv formaya çevirir?
A) Vitamin C

B) Vitamin E

C) Vitamin B6

D) Vitamin B12

E) Vitamin D
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 697.
410) Birincili hiperparatireozun səbəblərinə nə aid deyil?
A) Qalxanvari ətrafı vəzilərin xərçəngi

B) Vitamin B çatışmamazlığı

C) Qalxanvari ətrafı vəzilərin adenoması

D) Qalxanvari ətrafı vəzilərin hiperplaziyası

E) İrsi hiperparatireoz
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 697.
411) Hiperkalsiyemiyanın səbəblərinə hansı aid deyil?
A) Litiy ilə terapiya

B) Metastazlar

C) Aluminium ilə intoksikasiya

D) Mg defisiti

E) Hipertireoz
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 698 стр.
412) Hiperparatireozda hansi preparatların istifadəsi qəti qadağandır?
A) Qlükokortikoidlər

B) Proqesteron

C) Tiazid diuretiklər

D) Estroqenlər

E) Bisfosfonatlar
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 699 стр.
413) Hipoparatireozun əsas səbəblərindən biri hansıdır ?
A) Vitamin D defisiti

B) Radiasiyanın təsiri

C) Bağırsaqda Ca sorulmasının pozulması

D) Qalxanvari vəzidə cərrahi müdaxilə

E) Boynun travması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 699 стр.
414) Hipoparatireoz zamanı hansı nevroloji əlamət müşahidə olunmur?
A) Dalrimpl simptomu

B) “Baliq ağızı” simptomu

C) Trusso simptomu

D) Xvostek simptomu

E) “Akuşer əli” simptomu
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 700 стр.
415) Hipoparatireozun müalicəsində hansı dərman preparatları istifadə olunmur?
A) Kalsium preparatları

B) Sedativ preparatlar

C) Bisfosfonatlar

D) Vitamin D

E) Spazmolitiklər
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 700 стр.
416) Orqanizmdə fosfor elementini azaltmaq məqsədi ilə hansı maddə istifadə olunur?
A) Zülallar

B) Vitamin A

C) Kaliy

D) Aluminium hidrooksid geli

E) Fermentlər
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 700 стр.
417) İtsenko-Kuşinq sindromun ekzogen səbəbini göstərin:
A) AKTH sintezinin artması

B) Böyrəküstü vəzin adenoması

C) Böyrəküstü vəzin karsinoması

D) Qlükokortikoidlərin qəbulu

E) Böyrəküstü vəzin hiperplaziyası
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 701 стр.
418) Hansı dəyişiklik İtsenko-Kuşinq sindromuna xas deyil?
A) Hiperkalsiyemiya

B) Hipokaliyemiya

C) Hipoqlikemiya

D) Hiperkalsiuriya

E) Hiperqlikemiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 701 стр.
419) İtsenko-Kuşinq sindromuna xas olmayan kliniki əlaməti göstərin:
A) Amenoreya

B) Miopatiya

C) Arterial hipotenziya

D) Osteoporoz

E) Hirsutizm
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 701 стр.
420) Adison xəstəliyinə xas olmayan laborator dəyişiklik hansıdır?
A) Eozinofiliya

B) Hiperkaliyemiya

C) Neytropeniya

D) Hipernatriyemiya

E) Hiperqlikemiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
421) Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin birincili çatışmazlığının etiologiyasında rol oynamır:
A) Metastazlar

B) Antifosfolipid sindrom

C) Qlükokortikoidlərin uzunmüddətli istifadəsi

D) İrsi pozğunluqlar

E) İnfeksion xəstəliklər
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
422) Adison xəstəliyini İtsenko-Kuşinq sindromundan fərqləndirən kliniki əlamət hansıdır?
A) Tüklərin tökülməsi

B) Depresiya

C) Mialqiyalar

D) Amenoreya

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
423) Adison xəstəliyin müalicəsində aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?
A) NaCl 10 q qədər/sut

B) Prednizolon 30-60 mq/sut

C) Vit C 1 q qədər/sut

D) Verospiron 50mq/sut

E) Hidrokortizon 25-30 mq/sut
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
424) Böyrəküstü vəzin beyin maddəsi hansı hormonları sintez edir?
A) Mineralokortikoidlər

B) Qlükokortikoidlər

C) Tireotrop hormonlar

D) Cinsi hormonlar

E) Katexolaminlər
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
425) Qanda katexolaminlərin səviyyəsinə hansı dərman preparatları təsir göstərmir?
A) Simpatomimetiklər

B) Metildopa

C) Klomidin

D) AÇF inhibitorlar

E) Monoaminoksidazanın inhibitorları
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 704 стр.
426) Feoxromositomada rast gəlinən arterial hipertenziyanın xüsusiyyəti nədən ibarətdir?
A) Arterial hipertenziya müalicəyə yaxşı tabe olur

B) Arterial hipertenziya əsasən gecələr baş verir

C) Arterial hipertenziya çox yüksək olmur

D) Arterial hipertenziya ortostatik hipotenziya ilə müşayət olunur

E) Arterial hipertenziya hərəkət zamanı baş verir
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 704 стр.
427) Feoxromositomada hansı kardial əlamət olmur?
A) Aritmiyalar

B) Stenokardiya tutmaları

C) Bradikardiya

D) Arterial hipertenziya

E) Təngnəfəslik
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 704 стр.
428) Feoxromositomada arterial hipertenziyanın müalicəsində hansı antihipertenzin preparat effekt vermir?
A) Enalapril

B) Propranolol

C) Fenoksibenzamin

D) Prazozin

E) Fentolamin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 704 стр.
429) Birincili hiperaldosteronizmin (Kon sindromun) patogenezində rol oynamır:
A) Böyrəklərdə renin aktivliyinin azalması

B) Böyrəklərdə K ionların sekresiyasının artması, qanda isə azalması

C) Antidiuretik hormonun sintezinin artması

D) Böyrəklərdə Na reabsorbsiyasının çoxalması

E) Böyrəklərdə renin aktivliyinin artması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 705 стр.
430) Hipokaliyemiyanın əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Əzələ zəifliyi

B) Qıcolmalar

C) Parezlər

D) Paresteziyalar

E) Xoreya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 705 стр.
431) Birincili hiperaldosteronizmin ürək-damar əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Ürək nahiyyəsində ağrılar

B) Aritmiyalar

C) Arterial hipotoniya

D) Arterial hipertenziya

E) Sol mədəciyin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 705 стр.
432) Birincili hiperaldosteronizmin nevroloji əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Paresteziyalar

B) Əzələ zəifliyi

C) Əzələ iflicləri

D) Miopiya

E) Miasteniya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 705 стр


433) Kollagen hansı toxumalarda rast gəlinir?
A) Qığırdaq, əzələ, endotelial toxumalarda

B) Epitelial, əzələ, sümük toxumalarda

C) Sümük, əzələ toxumalarda

D) Əzələ, endotelial toxumalarda

E) Birləşdirici toxumalada, sümük toxumasında
Ədəbiyyat: Насонов Е.Л.. Клиническая иммунология // Клиническая лабораторная аналитика / Под ред. В.В. Меньшикова.—М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999. – Т. 2. – С. 197-247
434) Kəskin faza göstəriciləri hansılardır?
A) C - reaktiv zülal, definilamin reaksiyası, seromukoid

B) C - reaktiv zülal, antinuklear antitellər, fibrinogen

C) C - reaktiv zülal, seromukoid, antinuklear antitellər

D) C - reaktiv zülal, fibrinogen, definilamin reaksiyası

E) C - reaktiv zülal, definilamin reaksiyası, antinuklear antitellər
Ədəbiyyat: Под ред. Н.У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
435) LE hüceyrələr nədir?
A) Dəyişilmiş trombositlər

B) Dəyişilmiş çubuqnüvəli hüceyrələr

C) Dəyişilmiş limfositlər

D) Dəyişilmiş eozinofillər

E) Dəyişilmiş eritrositlər
Ədəbiyyat: Под ред. Н.У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
436) Ürək qüsurlarını təyin etmək üçün hansı müayinə üsulu daha əhəmiyyətlidir?
A) EKQ

B) Fonokardioqrafiya

C) Exokardioqrafiya

D) Döş qəfəsinin rentgenskopiyası

E) Kompyuter tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: Л. И. Беневоленская, Л. И. Алексеева. «Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, стр.191-192.
437) Antistreptolizin – O, antistreptokinaza, antistreptohialuronidaza, antistreptodezo - ksiribonukleaza təyin olunması hansı xəstəliyin diaqonozunu təsdiqləmək üçün daha əhəmiyyətlidir?
A) Kəskin revmatik qızdırma

B) Revmatoidli artrit

C) Sistemli qırmızı qurdeşənəyi

D) Depmatomiozit

E) Sistemli sklerodermiya
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, -- 1993, с.191-192.
438) Poliartralgiya nə deməkdir?
A) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan qızartı

B) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan şişkinlik

C) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan ağrı

D) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan hərəkət məhdudlaşması

E) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan deviasiya
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, с.191-192.
439) Kəskin podaqra diaqnozunu təsdiq edən sınaq hansıdır?
A) Urat kristalların sinovial mayedə tapılması

B) Qanda sidik tuşusunun səviyyəsinin artması

C) Qanda qələvi fosfatazanın artması

D) Qanda sidik cövhərinin artması

E) Sidikdə sidik tuşusunun səviyyəsinin artması
Ədəbiyyat: Под ред. Н. У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
440) Kəskin revmatik qızdırmanın törədicisi nədir?
A) β - hemolitik streptokok

B) Mikoplazma

C) Qızıl stafilokok

D) Rikketsiya

E) Virus
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 стр.
441) Jonsun kiçik diaqnostik meyarlarına hansılar aiddir?
A) Kardit

B) Dərialtı düyünlər

C) Həlqəvarı eritema

D) Sidenhem xoreyası

E) PQ intervalın uzanması
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
442) Kəskin revmatik qızdırmanın aşağıda göstərilən əlamətlərindən hansı biri nadir hallarda rast gəlir?
A) Kardit

B) Kəskinfazalı zülalların titrin artması

C) Dərialtı düyünlər

D) Streptokok anticismlərin titrin artması

E) Poliartrit yaxud poliartralgiya
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
443) Revmatik qızdırmanın böyük diaqnostik meyarlarına nə aiddir?
A) EÇS artması

B) Artralgiyalar

C) Düyünlü eritema

D) Kardit

E) Qızdırma
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
444) Revmatik qızdırmanın fəallığını hansı laborator göstəricilər təyin edir?
A) HLA - B27, qələvi fosfotaza

B) Revmatoidli faktor, α - və γ - qlobilinlərin artması

C) Trombositlərin sayı, sidik turşusunun səviyyəsi

D) Kardiolipinə qarşı anticimlərin titri

E) Leykositlərin sayı, α - və γ - qlobilinlərin artması, ASL - O
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
445) Revmatik poliartriti üçün nə xarakterdir?
A) Oynaqların səhər «buxovlanması» (1 saatdan çox)

B) Ankilozların inkişafı

C) Davamlı və simmetrik poliartrit

D) Artralgiyaların miqrasiyaedən xarakteri

E) Simmetrik ikitərəfli sarkoileit
Ədəbiyyat: Избранные лекции по клинической ревматологии // Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. – М.: Медицина, 2001.
446) Dərinin revmatik zədələnmələrinə nə aiddir?
A) Тofuslar

B) Heliotrop səpki

C) Kalsinoz

D) Dərinin bulyoz zədələnmələri

E) Annulyar səpkilər
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
447) Revmatoidli artit vaxtı inkişaf edən, əllərin tipik deformasiyaları hansılardır?
A) «Butonyerka», «Morj üzgəci»

B) Jaku artriti, ulnar deviasiya

C) «Gel» fenomeni, Qeberden düyünləri

D) «Mexanik» əli

E) Buşar düyünləri
Ədəbiyyat: Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 206 s.
448) Sistemli sklerodermiyanın erkən kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Reyno sindromu, damar və mədə - bağırsaq zədələnmələri

B) Reyno sindromu, dəri və oynaq zədələnmələri

C) Reyno sindromu, böyrək və sinir sisteminin zədələnmələri

D) Reyno sindromu, ürək və ağciyərlərin zədələnmələri

E) Reyno sindromu, ümumi və endokrin vəzilərin zədələnmələri
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
449) Hansı oynağın zədələnməsi podaqra üçün xüsusidir?
A) V ayaqdarağı - falanqa oynağı

B) Əldarağı - falanqa oynaqları

C) I ayaqdarağı - falanqa oynağı

D) Bud - çanaq oynağı

E) Diz oynağı
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, с. 379-390
450) Osteoartrozun inkişafına təsir göstərən endogen amillərə hansılar aiddir?
A) Yaş, cins, irsi meyillik

B) Xromosom abberasiyalar, keçirilən uşaq xəstəlikləri, cins

C) Yaş, irsi meyillik, uşaqlıqda keçirilən raxit

D) Xromosom abberasiyalar, anadangəlmə inkişaf deffektləri, irsi meyillik

E) Cins, anadangəlmə inkişaf defektləri
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова, Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 386-421
451) Qeberden və Buşar düyünləri nədir?
A) Tofuslar

B) Kalsinozlar

C) Dərialtı düyünlər

D) Sümük toxumasının becərmələri

E) Nekrotik kütlələr
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова, Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 386-421
452) Ankilozedən spondiloartritin əsas və zəruri zədələnməsi hansıdır?
A) Sakroileit

B) Koksartrit

C) Qonit

D) Spondilit

E) Simfizit
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
453) Aşağıdakılardan hansılar Reyter sindromunun xüsusi dəri zədələnmələrinə aiddir?
A) Psevdofolikulit, pustulalar

B) Heliotrop səpki, teleanqiektaziyalar

C) Dərialtı düyünlər, aftoz yaralar

D) Düyünlü eritema, dərinin kalsinozu

E) Həlqəvarı balanit, blennorragik keratodermiya
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт-Петербург: Фолиант, 2005, с.143-165
454) Antifosfolipid sindromun (AFS) nəticəsində baş verən mamalıq patologiyasına hansılar aiddir?
A) Vaxtından gec doğuşlar

B) Təkrar özbaşına uşaqsalmalar, embrionun ana bətnində ölümü

C) Beçəxorlu hamiləlik

D) Sonsuzluq, qeyri - həqiqi hamiləlik

E) Boru - uşaqlıq hamiləliyi
Ədəbiyyat: Насонов Е.Л. Антифосфолипидный синдром.— М.: Литтера, 2004. – 379 с.
455) Bexçet xəstəliyinin klassik « üçlük » klinik əlamətləri hansılardır?
A) Uveit, dermatit, poliartrit

B) Uveit, uretrit, artrit

C) Artrit, konyüktivit, uretrit

D) Aftozlu stomatit, cinsi orqanların aftozlu yaraları, uveit

E) Hiperlipidemiya, arterial hipertenziya, vaskulit
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 615-625
456) Mədənin çox hissəsi harada yerləşir?
A) Sol qabırğaaltı nahiyədə

B) Qarının sağ yarısında

C) Sağ qabırğaaltı nahiyədə

D) Epiqastral nahiyədə

E) Göbək nahiyəsində
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов. «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
457) Peptiki xoranın çox rast gəlinən ağırlaşması hansıdır?
A) Penetrasiya

B) Perforasiya

C) Qanaxma

D) Maliqnizasiya

E) Stenoz
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
458) Qida borusunun stenozunun əsas kliniki əlaməti nədir?
A) Qusma

B) Requrgitasiya

C) Disfagiya

D) Tədriсən arıqlama

E) Ağız suyunun axması
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
459) Xora xəstəliyinin etioloji amilinə nə aiddir?
A) Qidalanmanın pozulması

B) Alkoqol

C) Helicobacter pylori

D) Nikotin

E) Stress
Ədəbiyyat: Ə.A. Hidayətov. «Xora xəstəliyi. Metodik tövsiyyə» 1994 il.
460) Menetrie xəstəliyi dedikdə hansı xəstəlik nəzərdə tutulur?
A) Kolloz qastrit

B) Qranulamatoz qastrit

C) Reaktiv (dərman) qastriti

D) Mədə polipi

E) Nəhəng hipertrofik qastrit
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
461) Mədənin hansı amilləri xora xəstəliyi əmələ gətirir və aqressiv faktor adlanır?
A) HCl və prostaqlandinlər

B) Prostaqlandinlər

C) Qastromukoproteidlər

D) HCl və pepsin

E) Bikarbonatlar
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
462) Xora xəstəliyinin əsas rentgenoloji əlaməti hansıdır?
A) Atrofiya

B) Hipersekresiya

C) «Taxça» simptomu

D) Hipertonus

E) Divarın deformasiyası
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
463) Epiqastral nahiyədə « acqarına » gecə ağrılarına hansı xəstəlikdə rast gəlinir?

A) 12 - barmaq bağırsağın xora xəstəliyi

B) Qastroptoz

C) Xoralı kolit

D) Mədənin kiçik əyriliyinin xorası

E) Mədənin kardial hissəsinin xora xəstəliyi


Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии». 2005г.
464) Simetidin hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Antasid

B) Qeyri - selektiv xolinolitiklər

C) H1- histamin reseptorlarını blokada edən

D) Spazmolitik

E) H2 - histamin reseptorlarını blokada edən
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
465) Helicobacter pyloriyə aşağıdakı preparatlardan hansı təsir edir?
A) Spazmolitiklər

B) Bismutun kolloid preparatları

C) Sitoprotektorlar

D) Sintetik peptidlər

E) Antasidlər
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
466) Assitik mayenin müayinəsi zamanı onun hemorragik xarakteri aşkar olunarsa, bu xəstədə hansı diaqnozun qoyulmasına kömək etməlidir?
A) Karsinomatoz

B) Ürək çatışmazlığı

C) Vərəm

D) Xilyoz

E) Nefrotik sindrom
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
467) Hepatit A virusu hansı yol ilə orqanizmə daxil olur?
A) Cinsi

B) Parenteral

C) Kontakt

D) Hava - damcı

E) Enteral
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
468) Sarılıq zamanı sidiyin tünd rəngini hansı göstərici təşkil edir?
A) Qlükoza

B) Bilirubin

C) Zülal

D) Kalsium duzları

E) Hemoqlobin
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
469) Qaraciyər sirrozu fonunda yaranmış hipoalbuminemiya hansı fəsada səbəb ola bilər?
A) Assit

B) Qida borusunun damarlarının genişlənməsi

C) Qəbizlik

D) Sarılıq

E) Qaraciyər ensefalopatiyası
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
470) Sadalanan simptomlardan hansı portal hipertenziyanın əlamətidir?
A) Saçların tökülməsi

B) Sarılıq

C) Ginekomastiya

D) Ayaqlarda petexial səpki

E) Qarının ön divarındakı venaların genişlənməsi
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə