Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Hansı helmintozlarda ağciyərlərdə eozinofil infiltratların inkişafı baş verir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə9/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

538) Hansı helmintozlarda ağciyərlərdə eozinofil infiltratların inkişafı baş verir?
A) enterobioz

B) difillobotrioz

C) tenioz

D) sistiserkoz

E) askaridoz
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
539) Aşağıda sadalanlardan hansı portal traktın tərkib hissəsinə aid deyil?
A) qapı venasının şaxəsi

B) sinir ucları

C) öd axacağı

D) limfatik damar

E) qaraciyər arteriyası
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
540) Lipaza harada sintez olunur?
A) 12 barmaq bağırsaq

B) mədəaltı vəzi

C) qida borusu

D) ağız boşluğu

E) yoğun bağırsaq
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
541) Sağlam insanda sutkada nə qədər mədə şirəsi ifraz olunur?
A) 0, 5 - 1, 5 l

B) 5, 0 l - dən çox

C) 2, 5 - l -dən çox

D) 1, 5 - 2, 5 l qədər

E) 0, 5 l - ə qədər
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
542) Mədədə Kaslın daxili amili nə üçün lazımdır?
A) vitamin B12 sorulması üçün

B) qastrin hormonun sintez olunması üçün

C) piylərin parçalanması üçün

D) zülalların parçalanması üçün

E) pepsinogenin aktivləşməsi üçün
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
543) Qastrin hormonu hansı prosesi stimulyasiya edir?
A) Ödün həddən artıq sekresiyasını

B) Mədəaltı vəzi şirəsinin həddən artıq sekresiyasını

C) Mədə şirəsinin həddən artıq sekresiyasını

D) Bağırsaq şirəsinin həddən artıq sekresiyasını

E) Ağız suyunun həddən artıq sekresiyasını
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
544) Sağlam şəxsdə qaraciyərin çəkisi nə qədərdir?
A) 2 - 2,5 kq

B) 0,5 - 1 kq

C) 2,5 - 3 kq

D) 1 - 1,5 kq

E) 1,5 - 2 kq
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
545) Öd kisəsinin tutumu nə qədərdir?
A) 30 - 70 ml

B) 80 - 90 ml

C) 90 ml - 100 ml

D) 10 - 30 ml

E) 100 - 120 ml
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
546) Aşağıdakılardan hansı mədə dolu olduqda onun həcmini göstərir?
A) 5,5 l

B) 3,3 l


C) 2,1 l

D) 0,5-1 l

E) 5 l
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
547) Sekretin hormonu hansı şirənin sekresiyasını stimulyasiya edir?
A) Bağırsaq şirəsinin

B) Mədə şirəsinin

C) Ödün

D) Ağız suyununE) Mədəaltı vəzi şirəsinin
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
548) Enterokinaza hansı şirənin spesifik fermenti hesab olunur?
A) Bağırsağın

B) Mədə şirəsinin

C) Mədəaltı vəzi şirəsinin

D) Ağız suyunun

E) Ödün
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
549) Nə üçün antibiotiklərin qəbulundan sonra südturşulu məhsulların istifadəsi məsləhət görülür?
A) Patogen bakteriyaların təsirini gücləndirir

B) Antibiotiklərin təsirini zəiflədir

C) Saprofit bakteriyaların sayını azaldır

D) Antibiotiklərin təsirini gücləndirir

E) Bağırsaqda bakterial floranı bərpa edir
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
550) Peptidaza fermenti aşağıdakılardan hansının tərkibinə daxildir?
A) bağırsaq şirəsinin

B) mədəaltı vəzi şirəsinin

C) ödün

D) mədə şirəsininE) ağız suyunun
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
551) Mədəaltı vəzi hansı fəqərə səviyyəsində yerləşir?
A) 3 - 4 bel fəqərələri səviyyəsində

B) 9 - 10 döş fəqərələri səviyyəsində

C) 12 döş və 1 bel fəqərələri səviyyəsində

D) 11 - 12 döş fəqərələri səviyyəsində

E) 1 - 2 bel fəqərələri səviyyəsində
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
552) Mukovissidozun ən mühüm laborator – diaqnostik testi hansıdır?
A) Sidik sindromu

B) Tərdə olan elektrolitləri yoxlamaq

C) Qanın amilazası

D) Nəcisdə piy damlalarının miqdarı

E) Nəcisdə amin turşularının miqdarı
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
553) Yüngül və orta ağırlıqlı qeyri - spesifik xoralı kolit zamanı seçim dərman vasitəsi hansıdır?
A) Kortikosteroidlər

B) Ampisillin

C) Levomisentin

D) Ftalazol

E) Sulfosalazin, mesalazin
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
554) Kron xəstəliyinin patogenetik müalicəsində nədən istifadə edilir?
A) Nitrofuranlar

B) Steroid hormonlar

C) Probiotiklər

D) Pəhriz

E) Vitaminoterapiya
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
555) Xoranın perforasiyasını təsdiq edir.
A) Durmadan artan anemiya

B) Meteorizm

C) Diafraqmanın sağ qübbəsi altında rentgenoloji müayinə nəticəsində müəyyən edilmiş qaz toplanması

D) Arterial qan təzyiqinin yüksəlməsi

E) Qarnın aşağı nahiyyəsində kəskin ağrılar
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
556) Mukovissidoz zamanı ən mühüm laborator – diaqnostik test hansıdır?
A) Nəcisdə amin turşularının miqdarının təyini

B) Tərdə olan elektrolitlərin təyini

C) Nəcisdə piy damlalarının miqdarının təyini

D) Sidik sindromunun təyini

E) Qanda amilazanın təyini
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
557) Xroniki pankreatitin xarakterik klinik nişanəsi nədir?
A) Şəkərli diabetin inkişafı

B) Sarılıq

C) Hepatomeqaliya

D) Xarici sekresiya funksiyasının kifayət qədər olmaması (hipofermentemiya)

E) Aminotranferazların artması
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
558) Anadangəlmə laktoza çatışmazlığı olan şəxslərdə aşağıdakı qida maddələrinin hansının həzmi prosesində qarnın köpməsi, qaz yığılması və diareya qeydə alınır?
A) Qara çörək

B) Yumurta

C) Kələm

D) Süd


E) Şirniyyat
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
559) Kron xəstəliyi zamanı aşağıdakı daha tez-tez zədələnir:
A) Qalça bağırsaq

B) Qida borusu

C) Mədə

D) ApendiksE) Düz bağırsaq
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
560) 12 barmaq bağırsaq xorasında Pevzner üzrə hansı pəhriz istifadə olunur?
A) № 10

B) № 9


C) № 1

D) № 2


E) № 5
Ədəbiyyat: ГГригорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология ,2001
561) Xolestaz sindromuna hansı əlamət aid deyil?
A) bradikardiya

B) dəridə qaşınma

C) qanda xolesterinin çoxalması

D) hipertenziya

E) qanda qələvi fosfatazanın çoxalması
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
562) Aşağıdakılardan hansı qaraciyərdə sintez olunmur?
A) protrombin

B) fibrinogen

C) albuminlər

D) xolesterin

E) estrogenlər
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
563) Qaraciyərin sirrozunu hepatitdən fərqləndirən əsas kliniki sindrom hansıdır?
A) portal hipertenziya sindromu

B) splenomeqaliya

C) qaraciyər-hüceyrə çatışmazlığı sindromu

D) intoksikasiya sindromu

E) sarılıq sindromu
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
564) Hipersplenizm sindromu üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?
A) Anemiya

B) Trombositopeniya

C) Eritrositoz

D) Splenomeqaliya

E) Leykopeniya
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
565) Sağlam insanın yoğun bağırsağında hansı flora üstünlük təşkil edir?
A) Südturşulu çöp

B) Bifidobakteriyalar

C) Bağırsaq çöpü

D) Stafilokoklar

E) Proteylər
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
566) Xroniki pankreatitin diaqnostikası üçün hansı üsul istifadə olunmur?
A) Mədənin R - skopiyası

B) Qanda fermentlərin təyini

C) Sidikdə amilazanın təyini

D) Mədəaltı vəzin USM

E) Mədəaltı vəzin kompüter tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
567) Qaraciyər sancısı zamanı hansı müalicəvi tədbirlər görülmür?
A) sedativ preparatların təyini

B) qeyri-narkotik analgetiklərin təyini

C) desensibilizəolunmuş terapiya

D) spazmolitiklərin qəbulu

E) xolinolitiklərin qəbulu
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство, Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008
568) Yemək borusunun atoniyasında əsas simptom:
A) Boğulma

B) Meteorizm

C) Öskürək

D) Disfaqiya

E) Qanaxma
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
569) Ezofaqit nədir?
A) Tənəffüs yollarının iltihabi prosesi

B) Kardiospazm

C) Yemək borusunun iltihabi prosesi

D) Boğulma

E) Yemək borusunun daralması
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
570) Qastroptozun neçə dərəcəsi mövcuddur?
A) 3

B) 6


C) 5

D) 2


E) 4
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
571) Hepatoserebral distrofiya (Konovalov-Vilson sindromu) nə ilə xarakterizə olunur?
A) Dəmir çatışmamazlığı ilə

B) Mis mübadiləsinin pozulmasi ilə

C) Kalium elektrolitlərinin artması ilə

D) Kalsium mübadiləsinin pozulması ilə

E) Natrium və Xlor mübadiləsinin pozulması ilə
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
572) Ödün tərkibi hansı spesifik üzvi maddələrdən ibarətdir?
A) Amilaza və öd turşuları

B) Xolesterin və pepsin

C) Bilirubin və maltoza

D) Lesitin və amilaza

E) Öd turşuları və bilirubin
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
573) Qaraciyər sirrozu zamanı portal hipertenziya necə təyin edilir?
A) USM

B) Biopsiya

C) Kolonoskopiya

D) Laborator analizlər vasitasilə

E) Ezofaqoskopiya və rentgen müayinəsilə
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
574) Qaraciyər amiloidozu zamanı ən çox rast gəlinən simptom hansıdır?
A) Meteorizm

B) Hepatosplenomeqaliya

C) Ürək nahiyəsində ağrılar

D) Qan qusma

E) Sarılıq
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
575) Həzm sistemində kəskin qanaxmaların klinik simptomları hansılardır?
A) Qan ifrazı və damar kollapsı

B) Sidik ifrazının tezləşməsi

C) İshal

D) Meteorizm və qusma

E) Ürək nahiyyəsində kəskin ağrılar
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
576) Nə səbəbə görə kəskin hepatitlər zamanı nəcis açıq rəng alır?
A) Maltaza və amilaza azaldığından

B) Pepsin azaldığından

C) Vitamin B12 azaldığından

D) Öd turşuları azaldığından

E) Bilirubinin bağırsağa daxil olması pozulduğundan
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
577) Kəskin xolesistitə xas olan simptom hansıdır?
A) Merfi

B) Brendo

C) Breqman

D) Kurvuazye

E) Qrey - Terner
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
578) Kəskin pankreatitin debyutunda xəstənin məcburi vəziyyəti hansıdır?
A) Ayaqları ayağına sıxılmış vəziyyətdə

B) Sağ böyrü üstə

C) Diz - dirsək

D) Arxası üstə

E) Başı yuxarı vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
579) Mədə - bağırsaq qanaxmasında xəstə hansı vəziyyətdə hospitalizasiya edilir?
A) Sağ böyrü üstə

B) Horizontal

C) Diz - dirsək vəziyyətində

D) Yarımoturaq vəzyyətdə

E) Qarnı üstə
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
580) Mədə çıxacağının stenozunun səciyyəvi əlamətləri hansıdır?
A) “Xəncərvari” ağrı

B) Arıqlama, ürəkbulanma

C) Qusma, “lax yumurta” iyi verən gəyirmə

D) “Qəhvə xıltı”şəklində qusma

E) Ürək bulanma, melena
Ədəbiyyat: Kəskin mədə - bağirsaq qanaxmalarının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
581) Kəskin perforativ mədə xorası üçün hansı simptomlar xarakterikdir?
A) Sklyarov, Qrekov

B) Malori - Veyss, Merfi

C) Rizvaş, Şetki - Blümberq

D) Mondor triadası

E) Brünner, Berqman
Ədəbiyyat: Mədə və onikibarmaq bağirsağin xora xəstəliyi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2008
582) Mədə və 12 barmaq bağırsağın perforasiyası zamanı xəstənin məcburi vəziyyəti hansıdır?
A) Sol böyrü üstə

B) Sağ böyrü üstündə

C) Qarnı üstündə

D) Diz - dirsək

E) Arxası üstə, ayaqlarını qarnına yığır
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
583) Helikobakobakter infeksiyasının birinci sıra sxemi neçə dərman kombinasiyası vasitəsi ilə aparılır?
A) 3

B) 2


C) 6

D) 4


E) 5
Ədəbiyyat: Mədə və onikibarmaq bağirsağin xora xəstəliyi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2008
584) Helicobacter Pylory-yə qarşı effektli olan makrolid hansıdır?
A) Roksitromisin

B) Klaritromisin

C) Eritromisin

D) Spiramisin

E) Azirtomisin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
585) İzostenuriya nədir?
A) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisinin aşağı (1010 -1011) olması

B) Yalnız 1 - ci porsiyada sidiyin xüsusi çəkisinin artması

C) Yalnız 1 - ci və 2 - ci porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisinin artması

D) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1018 aşağı olması

E) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1012 aşağı olması
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
586) Qan zərdabında K+ - un normada miqdarı nə qədərdir?
A) 7, 5 - 8, 5 mmol/l

B) 3, 5 - 5, 0 mmol/l

C) 0, 5 - 3, 0 mmol/l

D) 2, 5 - 4, 5 mmol/l

E) 5, 0 - 7, 0 mmol/l
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
587) Hiperkaliemiyanın (K+> 7 mmol/ l) simptomlarınına hansılar uyğun deyil?
A) Ürəyin dayanması

B) EKQ - də sinusoidal əyrilik

C) Əzələ zəifliyi, qıcolmalar

D) Parasteziyalar, ətrafların zəifləməsi

E) Əzələ hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
588) Normada sidiyin xüsusi çəkisi hansı interval arasında ola bilər?
A) 1002 - 1030

B) 1030 - 1060

C) 1002 - 1050

D) 1010 - 1020

E) 1015 - 1025
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
589) Normada hansı silindrlər sidiyin ümumi analizində müəyyən edilə bilər?
A) Mumabənzər

B) Eritrositar

C) Hialin

D) Dənəli

E) Piyli
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
590) Tiazid diuretiklərin zərərli təsirləri hansılardır?
A) Hiperglikemiya

B) Hiperurikemiya

C) Hipokaliemiya

D) Sadalanların hamısı

E) İmpotensiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006
591) Qlomerulonefritlərin müalicəsində sitostatiklərin təyininə nə zaman ehtiyac olmur?
A) Qlükokortikoid terapiyanın təyini az effektiv olduqda

B) Qlükokortikoid terapiyanın fəsadları zamanı

C) Hipertenzion sindromun mövcudluğu

D) Qlükokortikoid terapiyanın təyini şübhəli olduqda

E) Hormonal terapiya effektiv olduqda
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006
592) Böyrəklərin amiloidozunun diaqnostikasında hansı laborator və instrumental müayinələr istifadə olunur?
A) Sidiyin, qanın zülallarının elektrofarezi

B) Radioizotop stintioqrafiya

C) Böyrəklərin biopsiyası

D) Sümük iliyinin punksiyası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
593) Böyrəyin struktur vahidi nədir?
A) Şumlyanski - Boumen kapsulası

B) Nefron

C) Henle ilgəyi

D) Piramidlər

E) Kanalcıqlar
Ədəbiyyat: Д. А. Шейман. «Патофизиология почки» 2007 г.
594) Adekvat diurezin göstəricisinə hansı aiddir?
A) Qəbul olunan maye xaric olunan mayedən yarısına qədər çoxdur

B) Qəbul olunan maye 300 - 400 ml xaric olunan mayedən çoxdur

C) Qəbul və xaric olunan mayelər bərabərdir

D) Qəbul olunan maye 300 - 400 ml xaric olunan mayedən azdır

E) Qəbul olunan maye xaric olunan mayedən yarısına qədər azdır
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
595) Sutka ərzində sidiklə xaric olan qanın formalı elementlərini təyin edən sınaq hansıdır?
A) Neçiporenko sınağı

B) Ambürje sınağı

C) Zimnitski sınağı

D) Kakovski - Addis sınağı

E) 3 stakan sınağı
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
596) Sutka ərzində 500 ml az sidiyin ifraz olunması necə adlanır?
A) Nikturiya

B) Oliquriya

C) Poliuriya

D) Normal diurez

E) Anuriya
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
597) Pollakiuriya nə deməkdir?
A) Gecə sidik ifrazının gündüz sidik ifrazından artıq olması

B) Aşağı xüsusi çəkidə sidiyin xaric olması

C) Sidiyin miqdarının çoxalması

D) Bərabər vaxt müddətində eyni porsiyalı sidiyin ifrazı olması

E) Tezləşmiş sidik ifrazı
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
598) Aşağıdakılardan hansı pielonefritin risk faktorlarına aid deyil?
A) Sidik ifrazat traktının obstruktiv prosesləri

B) Ginekoloji xəstəliklər

C) Menopauza və hamiləlik dövründə hormonal fon

D) Üçlü sinirin iltihabı

E) Qadınların sidik kanalının xüsusiyyətləri
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
599) Aşağıdakılardan hansı nefrotik sindromun diaqnostik kriteriyalarına aid deyil?
A) Kreatininemiya

B) Hiperlipidemiya

C) Hipoalbuminemiya

D) Hiperxolesterinemiya

E) 3, 5 q/sut - dan çox proteinuriya
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
600) Hipertenziv nefropatiyanın müalicəsində istifadə olunan I sıra preparatları hansılardır?
A) İmidazolin reseptorlarının aqonistləri

B) Diuretiklər, aldosteronun antaqonistləri

C) AÇF inhibitorları yaxud angiotenzin II reseptorların antaqonistləri

D) β - blokatorlar

E) Ca + antaqonistləri
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006 г.
601) İzolə olunmuş sidik sindromu ilə müşayiət olunan xroniki qlomerulonefritin variantı hansıdır?
A) Nefrotik

B) Hipertonik

C) Hematurik

D) Qarışıq

E) Latent
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
602) Xroniki qlomerulonefritin hansı variantı üçün ödemlər, massiv proteinuriya, arterial hipertoniya xarakterikdir?
A) Qarışıq

B) Nefrotik

C) Hematurik

D) Latent

E) Hipertonik
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
603) Sidiyin müayinəsində hansı dəyişikliklər böyrək çatışmazlığının qiymətləndirilməsində rol oynayır?
A) Zimnitski sınağında xüsusi çəkinin 1005 olması

B) Proteinuriyanın 3, 5 q / sutkadan artıq olması

C) Makrohematuriyanın olması

D) Nəzərəçarpan silindruriyanın olması

E) Leykosituriyanın olması
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
604) Hərarətin 38 - 39 dərəcə qalxması, titrətmə və tərləmə, bel nahiyəsində ağrılar, piuriya kimi simptomlar hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Kəskin pielonefrit

B) Böyrək daşı xəstəliyi

C) Kəskin sistit

D) Xroniki qlomerulonefritin kəskinləşməsi

E) Kəskin qlomerulonefrit
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
605) Obstruktiv pielonefritin müalicəsi nədən başlamalıdır?
A) Bitki mənşəli uroantiseptiklərdən

B) Antibakterial qrup preparatlarından

C) Desintoksikasion terapiyadan

D) Antibiotiklərin təyinindən

E) Urodinamikanın bərpasından
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006
606) Xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələrin pəhrizində birinci növbədə nə azaldılmalıdır?
A) Mayenin miqdarı

B) Karbohidratlar

C) Yağlar

D) Xörək duzu

E) Zülallar
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006
607) Sadalananlardan hansı hemodializə göstərişdir?
A) Hipokaliemiya 3, 5 mmol / l az

B) Hipermaqniemiya 1, 25 mmol / l çox

C) Hipoxloremiya 98 mmol / l az

D) Hipernatriemiya 150 mmol / l çox

E) Hiperkaliemiya 7 mmol / l çox
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
608) Aşağıdakılardan hansı oliqouriya üçün göstəricidir?
A) Sutkalıq diurez 500 ml azdır

B) Sutkalıq diurez 1l azdir

C) Sutkalıq diurez 1l artıqdır

D) Sutkalıq diurez 1l bərabərdir

E) Sutkalıq diurez 500 ml artıqdır
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə