Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Badam yağı hansı qrup işlətmə preparatlarına aiddir?Yüklə 1,49 Mb.
səhifə19/25
tarix10.12.2016
ölçüsü1,49 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

1193) Badam yağı hansı qrup işlətmə preparatlarına aiddir?
A) İşlətmə suppozitoriyaları

B) Bağırsaq divarını yağlayan və nəcis kütləsini yumşaldan preparatlar

C) Osmotik xüsusiyyətə malik olan preparatlar

D) Bağırsqğ divarını stimulə edən və adsorbsiyanı dayandıran preparatlar

E) Bağırsaq möhtəviyyatının həcmini artıran preparatlar
Ədəbiyyat: М. Д. Машковский. «Лекарственные средства» 2005г.
1194) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qəbizlik üçün xarakterikdir?
A) Steatoreya

B) Kreatoreya

C) Qarında miqrasiya edən ağrılar

D) Çəkinin azalması

E) Diareya
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии». 2005г.
1195) Xroniki qəbzlik zamanı istifadə olunan işlətmə preparatı hansıdır?
A) Gənəgərçək yağı

B) Levomisetin

C) Omeprazol

D) Proktosedil

E) Qliserin şamı
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
1196) Aşağıda sadalananlardan hansı xroniki qəbzlik zamanı istifadə olunan bağırsağ möhtəviyyatının həcmini artıran preparatlara aiddir?
A) Rəvənd kökü

B) Senadeksin

C) Badam yağı

D) Dəniz kələmi

E) Bisokadil
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии». 2005г.
1197) Təsir xüsusiyyətinə görə nazik bağırsağ səviyyəsində təsir göstərən işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Bisakodil

B) Senadeksin

C) Rəvənd kökü

D) İşlətmə şamları

E) Maqnezium sulfat
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
1198) Təsir xüsusiyyətinə görə yoğun bağırsağ səviyyəsində təsir göstərən işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Magnezium sulfat

B) Natrium sulfat

C) Badam yağı

D) Karlovar duzu

E) Senadeksin
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
1199) Osmotik xüsusiyyətə malik işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Qutalaks

B) Gənəgərçək yağı

C) Badam yağı

D) Maqnezium sulfat

E) Qliserin şamı
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
1200) Bağırsaq möhtəviyyatının həcmini artıran preparatlara hansı aiddir?
A) Senadeksin

B) Laktuloza

C) Dəniz kələmi

D) Na - pirosulfat

E) Maqnezium sulfat
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
1201) Tez təsir göstərən işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Bisakodil

B) Fenolftalein

C) İzafenin

D) İşlətmə şamları

E) Senadeksin
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
1202) Gec təsir göstərən işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Qliserin yağı

B) Qeyd olunanların hamisı

C) Ferrolaks

D) Senadeksin

E) İmalə
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
1203) Yoğun bağırsağın hansı hissəsində divertikullar daha tez rast gelinir?
A) Siqmayabənzər bağırsaq

B) Düz bağırsaq

C) Köndələn çəmbər bağırsaq

D) Kor bağırsaq

E) Enən çəmbər bağırsaq
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000г.
1204) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qəbizlik üçün xarakterik deyildir?
A) Diareya

B) Subfebril temperatura

C) Büzdüm, sağrı və bud nahiyəsində ağrı

D) Ürekbulanma

E) Meteorizm
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000г.
1205) Streptokok tozilofaringiti zamanı sefaleksin neçə gün təyin edilir?
A) 5

B) 10


C) 7

D) 1


E) 3
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
1206) Gərginlik stenokardiyasının diaqnostikasında ən yüksək həsaslığı olan müayinə hansıdır?
A) Tredmil yük sınağı

B) Dipiridamol sınağı

C) Statik fiziki yük sınağı

D) Hiperventilyasiya sınağı

E) EKQ
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1207) ÜİX( Ürəyin işemik xəstəliyi) olan xəstədə aterosklerotik düyünün harada yerləşməsi zamanı proqnoz daha pis olur?
A) Sağ tac arteriyada

B) Sağ tac arteriyanın arxa enən şaxəsində

C) Sol tac arteriyanın dolanan şaxəsində

D) Sol tac arteriyanın kötüyündə

E) Sol tac arteriyanın ön enən şaxəsində
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1208) Miokard infarktının kəskin mərhələsində mədəcik taxikardiyasının müalicəsi hansı əsas seçim preparatı ilə aparılır?
A) Novokainamid

B) Lidokain

C) Beta - blokatorlar

D) Diltiazem

E) Verapamil
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1209) Kəskin ağciyər ürəyinin daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Spontan pnevmotoraks

B) Ağciyərin obstruktiv xəstəliyi

C) Bronxial astma tutması

D) Pnevmoniya

E) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1210) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığının əsas klinik əlaməti nədir?
A) Böyük qan dövranında venoz durğunluq

B) Ayaqlarda ödemlər

C) Zəiflik

D) Hepatomeqaliya

E) Ürək astması tutması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1211) Hipertonik kriz zamanı arterial təzyiqi azaltmaq məqsədilə dil altına qoyulan preparat hansıdır?
A) Korinfar

B) Hipotiazid

C) Dopegit

D) Adelfan

E) Raunatin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1212) Hipertrofik kardiomiopatiyanın klinikasına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1) təngnəfəslik

2) bayılma

3) gərginlik stenokardiyası

4) sol mədəciyin dilatasiyası

5) sağ mədəciyin dilatasiyası
A) 1, 2, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1213) Sol mədəciyin atrioventrikulyar dəliyinin normada ölçüsü nə qədərdir?
A) 8-10 sm²

B) 4-6 sm²

C) 6-8 sm²

D) 2-4 sm²

E) 3-4 sm²
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1214) Sol mədəciyin atrioventrikulyar dəliyinin kritik daralma ölçüsü aşağıdakılardan hansıdır?
A) 8-10 sm²

B) 3-4 sm²

C) 6-8 sm²

D) 1 sm²


E) 2-4 sm²
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1215) Anadangəlmə mədəcikarası çəpərin defektində hansı küy eşidilir?

1) ağciyər arteriyası üzərində sistolik küy

2) ağciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti

3) aorta üzərində diastolik küy

4) episentri III-IV qabırğarası sahədə döş sümüyünü sol kənarında sistolik küy
A) 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 3, 4


E) 2, 3
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1216) Mitral qapağın prolapsında "çaqqıltı" səsi nə vaxt eşidilir?
A) Diastolanın sonunda

B) Hər iki fazada

C) Diastolada

D) Sistolanın sonunda

E) Diastolik küydən sonra
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1217) WPW sindromu zamanı paroksizmal supraventrikular tutmaların müalicəsində hansı preparatın tətbiqi əks göstərişdir?

1) Kordaron 2) Diqoksin 3) Verapamil 4) Novokainamid
A) 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 3, 4


E) 2, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1218) Miokard infarktı üçün hansı exokardioqrafik əlamət xarakterikdir?
A) Lokal akinez

B) Lokal hiperkinez

C) Diffuz akinez

D) Lokal hipokinez

E) Diffuz hipokinez
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1219) Variant stenokardiyasının əsasında hansı proses dayanır?
A) Tac damarların stenozlaşan aterosklerozu

B) Miokardın oksigenə təlabatının artması

C) Tac damarların trombozu

D) Tac damarların spazmı

E) Qanın özüllüyünün artması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1220) Aortal qapaq çatışmazlığı üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvi deyil?
A) EKQ-də sol mədəciyin hipertrofiyası

B) Ürəyin əsasında II tonun zəifləməsi

C) Ürəyin əsasında II tonun güclənməsi

D) Aorta üzərində protodiastolik küy

E) Flint küyü
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1221) Perikardın tamponadası diaqnozunu qoymaq üçün aşağıdakılardan hansı daha informativdir?
A) Ağrı sindromu

B) Tredmil testi

C) Exokardioqrafiya

D) EKQ


E) Perikardın sürtünmə küyü
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1222) Frederik sindromu hansıdır?
A) Qulaqcıqların səyriməsi his dəstəsinin sol ayağının tam blokadası ilə

B) WPW sindromu tam AV blokada ilə

C) Qulaqcıqların səyriməsi tam AV blokada ilə

D) Qulaqcıqların səyriməsi his dəstəsinin sağ ayağının tam blokadası ilə

E) Qulaqcıq daxili və mədəcik daxili keçiriciliyin ləngiməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1223) Qallop (çapma) ritminin əmələ gəlməsində rol oynayır:
A) Üçtaylı qapağın açılma çaqqıltısı

B) I tonun güclənməsi

C) I tonun haçalanması

D) Mitral qapağın açılma çaqqıltısı

E) III və IV tonların patoloji güclənməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1224) Assit, hidrotoraks, anasarka nə zaman müşahidə edilir ?
A) XÜÇ - III mərhələdə

B) XÜÇ - II mərhələdə

C) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığında

D) Xronik sol mədəcik çatışmazlığında

E) XÜÇ - I mərhələdə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1225) Aortal qapaq çatışmazlığı zamanı hansı preparatlar aortal requrqitasiyanı azaltmaq xüsusiyyətinə malikdir?

1) apressin

2) enalapiril

3) korinfar

4) β - blokatorlar
A) 2, 3, 4

B) 2, 4


C) 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1226) Vena daxilinə kalsium antaqonisti yeritdikdə yaranan hipotoniyanın müalicəsi aşağıdakılardan hansı ilə aparılır?
A) Kordiamin

B) Askorbin turşusu

C) Kalsium xlorid

D) Fizioloji məhlul

E) Histamin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1227) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı tromb daha çox hansı mənbədən əmələ gəlir?
A) Aşağı ətrafın səthi venaları

B) Sol qulaqcıq

C) Yuxarı ətrafın dərin venaları

D) Aşağı ətrafın dərin venaları

E) Sol mədəcik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1228) Fiziki hərəkət zamanı yaranan bayılma aşağıdakılardan hansı üçün daha çox xarakterikdir?
A) Aortal qapaq çatışmazlığı

B) Mitral qapaq çatışmazlığı

C) Üçtaylı qapa çatışmazlığı

D) Qulaqcıqarası çəpər defekti

E) Aortal stenoz
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1229) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidin sinonimi hansıdır?
A) xilomikron

B) α lipoproteid

C) β lipoproteid

D) prebeta lipoproteid

E) triqliserid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1230) Aortanın laylanan anevrizmasında arterial təzyiqi azltmaq üçün tətbiq edilən seçim preparatı hansıdır?
A) Furosemid

B) Natrium nitroprussid və β -blokatorlar

C) Diazoksid

D) Prestarium

E) Droperidol
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1231) Hansı xəstəliklər zamanı nitratlar hemodinamikanı pisləşdirir və hətta təhlükəli ola bilər?
A) Xronik ürək çatışmazlığı

B) Hipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya

C) Ürəyin işemik xəstəliyi

D) Dilatasion kardiomiopatiya

E) Hipertoniya xəstəliyi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1232) Paroksizmal mədəcik taxikardiyası tutmasında hansı dərman işlətmək olmaz?
A) Diqoksin

B) Novokainamid

C) Lidokain

D) Kordaron

E) Etasizin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1233) Feoxromositoma xəstəliyi zamanı ifraz olunan hansı horman arterial təzyiqi artırır?
A) Tiroksin

B) Adrenalin

C) Tireotrop hormon

D) Aldosteron

E) Somatotrop hormon
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1234) Səyrici aritmiyada hansı aparmada F dişlərini daha yaxşı müşahidə etmək olar?
A) V4 - V6 aparmalarında

B) II, V5 - V6 aparmalarında

C) V1 - V2 aparmalarında

D) I, AVL aparmalarında

E) AVL, V5 - V6 aparmalarında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1235) Hansı əlamətlər WPW sindromu üçün xarakterik deyil?
A) PQ intervalının qısalması

B) Delta dalğasının olması

C) Paroksizmal supraventrikular taxikardiyanın olması

D) QRS kompleksinin uzanması

E) PQ intervalının uzanması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1236) Klinik gedişinə görə miokard infarktının hansı forması yoxdur?
A) Ağrılı

B) Abdominal

C) Aritmik

D) Astmatik

E) Hematurik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1237) Miokard infarktının serebrovaskulyar variantı üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Qusma

B) Ürəkbulanma

C) Tutmaşəkilli təngnəfəslik

D) Başgicəllənməsi

E) Bayılma
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1238) Stenokardiya üçün hansı EKQ dəyişikliyi xarakterikdir?
A) Mənfi T dişi

B) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası

C) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası

D) Patoloji Q dişi

E) ST seqmentinin depressiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1239) Restriktiv kardiomiopatiyada ürək daxili hemodinamokanın pozulmasının hansı ilə əlaqəsi yoxdur:
A) Ürəyin vurğu həcminin azalması

B) İkitaylı və üçtaylı qapaqların çatışmazlığı

C) Mədəciklərin diastolada qanla dola bilməməsi

D) Ürəyin vurğu həcminin artması

E) Miokardın yaxşı boşala bilməməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1240) Aortanın koarktasiyası ən çox harada yerləşir?
A) Aortanın qövsü enən aortaya keçən yerdə

B) Döş aortasında

C) Qalxan aortada

D) Qarın aortasında

E) Enən aortada
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1241) Qulaqcıqarası çəpərin defekti olan ikincili dəliyin (ostium secundum) açıq qalması harada olur?
A) Sol qulaqcığın yan divarının orta hissəsində

B) Sol qulaqcığın yan divarında

C) Atrioventrikular qapağın taylarının əsasına yaxın

D) Qulaqcıqarası çəpərin orta hissəsində oval dəlik nahiyyəsində

E) Qulaqcıqarası çəpərin yuxarı hissəsində yuxarı boş venanının açıldığı yerdə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1242) Botal axacağın açıq qalması hansı şəraitdə ”afonik olur”?
A) Ağciyər arteriyasında təzyiq aortada təzyiqlə bərabərləşdikdə

B) Aortada təzyiq ağciyər arteriyasından yüksək olduqda

C) Sol mədəcikdə təzyiq sağ mədəcikdən yüksək olduqda

D) Ağciyər arteriyasında təzyiq aortadakı təzyiqdən yüksək olduqda

E) Sol qulaqcda təzyiq sağ qulaqcdakı təzyiqdən yüksək olduqda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1243) Yeni doğulmuşlarda botal axacağın açıq qalmasını hansı dərman preparatı ilə müalicə etmək olar?
A) Korinfar

B) Anaprilin

C) Dimedrol

D) Fenobarbital

E) İndometasin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1244) Anadangəlmə ürək qüsurlarının formalaşmasında aşağıdakılardan hansının rolu yoxdur?
A) Ananın alkoqola aludə olması

B) Doğuş zamanı asfiksiya

C) Bətndaxili dövrdə virus infeksiyası

D) Genetik defekt

E) Teratogen preparatların qəbulu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1245) Aşağıdakılardan hansı konstriktiv perikarditə daha çox səbəb ola bilər?
A) Kollagenozlar

B) Travma

C) Vərəm

D) Uremiya

E) Ürəkdə cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1246) Konstriktiv perikardit üçün hansı xarakterik deyil:
A) Perikardın kalsinozu

B) Ürəyin ölçüsünun normal olması

C) Kardiomeqaliya

D) Parodoksal nəbz

E) Vurğu həcminin azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1247) Eksudativ perikarditə şübhə olduqda aparılan ilk informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Exo-KQ

B) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

C) Mərkəzi venoz təzyiqin ölçulməsi

D) EKQ


E) EKQ Holter monitorlaşması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1248) Variant stenokardiya tutması üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Sürətli yeriş zamanı olması

B) Dərin nəfəs alma zamanı olması

C) Gövdəni hərəkət etdirdikdə olması

D) Sakitlikdə və səhərlər olması

E) Düz yerdə adi templə addımlama zamanı olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1249) Lipid mübadiləsinin pozulmasının vizual xarici əlaməti hansıdır?
A) Petexiyalar

B) Damar ulduzcuqları

C) Eritemalar

D) Düyünlü eritema

E) Ksantomalar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1250) Variant stenokardiya tutması zamanı xarakterik EKQ əlaməti hansıdır?
A) Patoloji Q dişinin olması

B) ST seqmentinin elevasiyası sonra Q dişinin yaranması

C) ST seqmentinin depressiyası

D) ST seqmentinin depressiyası sonra Q dişinin yaranması

E) ST seqmentinin elevasiyası və sonra düzəlməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1251) Qanda xolesterinin miqdarını azaldan preparat hansıdır?
A) Metoprolol

B) Metoklopramid

C) Atorvastatin

D) Heparin

E) Aspirin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1252) Miokard infarktının daha çox rast gəlinən klinik forması hansıdır?
A) Ağrılı

B) Ağrısız

C) Abdominal

D) Astmatik

E) Aritmik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1253) Transmural miokard infarktının kəskin fazasında xarakterik auskutativ əlamət:
A) I tonun güclənməsi

B) II tonun ağciyər arteriyası üzərində aksenti

C) Ürək tonlarının karlaşması

D) “Bildirçin” ritmi

E) II tonun aorta üzərində aksenti
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1254) EKQ-də ürək əzələsi nekrozunun tipik əlaməti nədir?
A) Patoloji Q və ya QS dişi

B) Yüksək iti uclu P dişi

C) Mənfi T dişi

D) ST seqmentinin elevasiyası

E) ST seqmentinin depressiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
1255) Eksudativ perikardit üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?
A) Nisbi kütlük sərhəddinin sola genişlənməsi

B) Mütləq kütlük sərhəddinin sola genişlənməsi

C) Mütləq kütlük sərhəddinin hər iki tərəfə genişlənməsi

D) Nisbi kütlük sərhəddinin sağa genişlənməsi

E) Mütləq kütlük sərhəddinin sağa genişlənməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə