Darvin dnt-ni BİLSƏYDİ CƏhalət müHİTİNDƏ İNKİŞaf edəN darviNİzm harun yəhya


Haqqı batil ilə örtməyin və haqqı gizlətməyin. (Qaldı ki) siz (həqiqəti) bilirsiniz. (Bəqərə surəsi, 42)Yüklə 1,1 Mb.
səhifə8/15
tarix07.01.2017
ölçüsü1,1 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Haqqı batil ilə örtməyin və haqqı gizlətməyin. (Qaldı ki) siz (həqiqəti) bilirsiniz. (Bəqərə surəsi, 42)

Xeyr, Biz haqqı batilin üstünə atarıq, o da onun beynini darmadağın edər. Bir də baxarsan ki, o, yox olub getmişdir. (Allaha) isnad etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza. (Ənbiya surəsi, 18)

Elm adamları hələ qeyri-kafi məlumata malikdir

İnsan genomunun ən təəccüblü istiqamətlərindən biri dünya səviyyəsində elm adamlarının on illərlə üzərində işləməsinə baxmayaraq, genetik quruluş haqqındakı məlumatlarının hələ çox qeyri-kafi olmasıdır. Qabaqcıl laboratoriya texnologiyası və kompyuterlə analiz üsulları nəticəsində Celera şirkətindəki elm adamları 26.500 insan genini təsbit etmiş və 13.000 qədərinin də məskunlaşmasını təxmini olaraq müəyyənləşdirmişlər. İnsan Genom layihəsi isə fərqli bir üsul ilə cəmi 31.778-ə qədər insan geni olduğunu təxmin etmişdir. Bu iki üsulun üzərində razılaşma, insanların 30.000 ilə 40.000 arasında genə sahib olduğudur. İnsan genlərinin kompleks quruluşu səbəbiylə tam bir ədədin verilməsi bu an üçün o qədər də mümkün deyil.

İnsan Genom layihəsi təxminlərinə görə, DNT-nin zülal istehsalı ilə əlaqədar təlimatları kodlaşdıran qisimləri əllərindəki DNT düzülməsinin 5%-dən daha azını meydana gətirir. Genetik məlumatın qalan qismi isə genetik yoxlama bölgələrindən xromosomlarla əlaqədar əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdən və hələ nə olduğu həll edilə bilməyən DNT hissələrindən əmələ gəlir.(127) Bütün bunlar insanın genetik məlumatını tam olaraq anlamadan əvvəl daha nə qədər çox araşdırma edilməsinin lazım olduğunu göstərir.

Elm adamları genetik mexanizmin necə işlədiyini ortaya qoymağa çalışarkən belə mükəmməl bir sistemin necə ortaya çıxdığını açıqlaya bilmirlər. Harper's Magazine jurnalının dekabr 2000-ci il sayında "Genomdan mesajlar" başlığı altında Arthur Cody genetik məlumat içərisindəki əməliyyatların bir növ tətikləməsi prosesləri olduğunu təsvir etdikdən sonra bu sualları verir:

Tətikləyənləri tətikləyən kimdir? Heç kim bilmir. Heç kimin ortaya atacağı bir nəzəriyyə də yoxdur ... "tətikləmə" maraqlı bir bioloji hadisədir, istehsalın necə reallaşdığını açıqlamır. Homeotik geni (embrion inkişafını təşkil edən gen) hərəkətə keçirən nədir? Həqiqi, ya da nəzəri heç bir cavab tapılmır ... Heç kim cavabı bilməyərək cavabı necə zənginləşdirmək lazım olduğu haqqında fikrə də sahib deyillər ... Bu müddət ilə əlaqədar hər şey tam mənasıyla anlaşılmaz. (128)

Burada müəllifin verdiyi sualların əlbəttə ki, cavabı vardır: Bütün bunlar Uca Allahın ilhamı ilə reallaşır, milyardlarla atom Rəbbimizin istəyi ilə canlılığın bütün funksiyalarını meydana gətirəcək şəkildə bir yerə yığılır. Necə ki, İnsan Genom layihəsinin nəticəsi ilə də Allahın canlıları necə üstün bir yaradılışla var etdiyini ortaya qoyan genetik məlumatın təfərrüatları insanlığın gözləri önünə sərilmişdir. Bu gün bu layihənin nəticələrini araşdıran, tək bir insan hüceyrəsində minlərlə ensiklopediya səhifəsini dolduracaq qədər məlumat saxlandığını öyrənən hər insan bunun nə qədər böyük bir yaradılış dəlili olduğunu qavrayır. Bu həqiqəti dillə deyənlərdən biri İnsan Genom layihəsinin lideri və Milli İnsan Genom layihəsi Araşdırma İnstitutu direktoru olan fizik, genetik professor Francis S. Collinsdir. Prof. Collinsin 2005-ci ildə insan genetikası araşdırmalarına ömür boyu verdikləri töhfələrinə görə, İnsan Genetik cəhətdən Amerikan Birliyinin ən hörmətli mükafatı qəbul edilən "Allan mükafatı" verilmişdir. Prof. Collins bir çıxışında etdiyi işlərin Allaha olan inancını gücləndirdiyini belə ifadə etmişdir:"İnsan Genom layihəsinin direktoru olaraq mənim münasibətim, elmi və dini dünya münasibətlərinin qətiyyətlə bir-biriylə uyğun olduqları hətta özündə bir-birlərini tamamladıqları istiqamətindədir ... İnsan genomunun zərifliyi və kompleks quruluşu heyranlıq oyandıran bir şah əsərdir. Bu şah əsər Allahın bütün bu zaman ərzində bildiyi, lakin bizim ancaq yeni kəşfə başladığımız insanlığın müxtəlif xüsusiyyətlərini ortaya qoyarkən, mənim yalnız dini inancımı gücləndirir." (129)

Dürüstcə yaxınlaşan hər elm adamı yuxarıda ifadələrdə də göründüyü kimi din və elmin uyğunlaşma içində olduğunu, kainatın Allahın dəlilləri ilə dolu olduğunu qəbul edəcək. Ancaq darvinist-materialist medianın səmimi olmayan yanaşması, nəşrlərdəki seçicilikdə də özünü göstərir. İnsan Genom layihəsinin meneceri kimi bu mövzuda əsl söz sahibi olan bir elm adamının DNT-də təcəlli edən üstün nizamdan duyduğu heyranlıq və tək bir molekulun imanının güclənməsinə necə vəsilə olduğu ilə əlaqədar sözləri, mətbuatda yer almırdı. Ancaq Allahın yaratdığı nizamdakı mükəmməllik heç bir əks səylə gizlədilməyəcək qədər açıqdır. Allah Quranda iman edənlərin yanaşmasını belə bildirir:Elm verilmiş kəslər isə Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu və üstün, güclü, tərifə layiq olan (Allah)ın yoluna yönəldib-çatdırdığını görürlər. (Səba surəsi, 6)

And olsun ki, onlarda sizlərə, Allahı və axirət gününü ümid edənlərə gözəl bir nümunə vardır. Kim üz çevirsə, şübhəsiz ki, Allah, Ğaniy (heç bir şeyə ehtiyacı olmayan), Hamid (tərifə layiq olan) dır. (Mumtəhənə surəsi, 6)

İnsan Genom layihəsindəki uğurlar Allahın yaratdığı qədərin bir hissəsidir

İnsan Genom layihəsinin nəticələrinin ardınca bəzi nəşriyyat orqanları təkamül nəzəriyyəsinin düşdüyü düyünün daha da açılmaması üçün yalan məlumatlar nəşr etdi və xalqı səhv məlumatlandırmağa başladılar. Darvinist-materialist mətbuatın ən çox gündəmə gətirdiyi və fərqli şüar və başlıqlarla ifadə etdiyi mövzulardan biri gen xəritəsinin kəşfinin guya insanların müqəddəratını dəyişdirmə iddiasıdır. "İnsan artıq qədərinə məğlub olmayacaq" kimi ismarıcların insanın gen xəritəsi haqqındakı məlumatlarla birlikdə təqdim edilməsi böyük bir səhvdir. Çünki, həqiqətdə insanın gen xəritəsinin çıxarılması insanın taleyinin axınını qətiyyən dəyişdirməz, çünki bu da insanın qədərindədir. Allah Quranda bu həqiqəti belə bildirir:Allah istəməyincə, siz istəyə bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah Biləndir, hökm və hikmət sahibidir. (İnsan surəsi, 30)

Qədər Allahın keçmiş və gələcək bütün hadisələri tək bir an olaraq bilməsidir. Allah yaşanmamış hadisələrin də hamısını əvvəldən bilir. İnsanların çoxu Allahın hələ yaşanmamış hadisələri əvvəldən necə bildiyi mövzusunu, yəni alın yazısı həqiqətini anlaya bilməzlər. Halbuki, insanın hələ qarşılaşmadığı bir hadisə özünə görə yaşanmamış bir hadisədir. Nəticəsi bilinməyən kimi xarakterizə edilən bütün hadisələr yalnız bizim üçün bilinməzdir. Sonsuz bir elmin sahibi olan Allah zamana və məkana bağlı deyil, onsuz da zamanı və məkanı yaradan Özüdür. Bu səbəblə, Allah üçün keçmiş, gələcək və bu an hamısı birdir. Allah Qatında bizim indi yaşamaqda olduğumuz və irəlidə yaşanacaq hər şey olub bitmişdir. Bütün insanlar Allahın özləri üçün yaratdığı qədərə, zamanı gəldikdə şahid olarlar.

Filmlərin kadrlarını əlinə alan bir insanın filmin əvvəlini, sonunu, arada cərəyan edən hadisələri tam olaraq tək bir anda görə bilməsi kimi Allah da yaratdığı bütün insanlarla əlaqədar hər şeydən xəbərdardır. Hər şeyi tək bir an olaraq bilən Allah bu tək bir anda - yəni sonsuz kiçik zamanda-sonsuzluğu-yəni sonsuz böyük zamanı-yaradaraq gücünün sonsuzluğunu bizə göstərir. Bu səbəbdən, iman sahibi kəslərin bu elmi proseslərə yanaşması Quranda bildirildiyi kimi, məlumatın əsl və yeganə sahibinin Allah olduğunun fərqində olmalarıdır:

Onlar dedilər: "Sən pak və müqəddəssən, bizə öyrətdiklərindən başqa biz heç bir şey yoxdur. Həqiqətən, Sən hər şeyi bilən, hökm və hikmət sahibi Sənsən." (Bəqərə surəsi, 32)

Allah gəlib-keçmiş bütün insanların həyatlarını bütün təfərrüatlarıyla birlikdə yaradandır. Bir insanın doğumundan ölümünə qədər qarşılaşacağı müsbət ya da mənfi kimi görünən bütün hadisələr Allahın məlumatı daxilində reallaşır. Ənam surəsində dünyada meydana gələn kiçik-böyük bütün hadisələrin Allahın istəyi ilə reallaşdığı belə ifadə edilir:Qeybin açarları Onun yanındadır, Ondan başqa onları heç kəs qeybi bilməz. Quruda və dənizdə olanların hamısını O bilir, O, bilmədən bir yarpaq belə düşməz; Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru yoxdur ki, hamısı (və hər şey) açıq-aşkar bir kitabda yazılmasın. (Ənam surəsi, 59)

Hər insan və hər hadisə üçün bu vəziyyət məqbuldur. Heç kimin Allahın özü üçün yaratdığı qədərə müdaxilə etməsi, hadisələrin axınında hər hansı bir dəyişiklik etməsi mümkün deyil. Məsələn, Allah hər insanı müəyyən bir ömür ilə yaratmışdır və hər insanın ölüm anı Allah qatında yer, zaman və şəkil olaraq da müəyyəndir. Məsələn, bir insanın tutulduğu xəstəlik o insanın qədərində, özü doğulmadan milyardlarla il əvvəlində müəyyəndir. O xəstəlikdən xilas olmayacağı da, qədərində təyin olunmuşdur. Hətta yaxşılaşmasına səbəb olacaq həkimlər, tibb bacıları, xəstəxana, dərmanlar, müalicə üsullarına qədər Allah qatında əvvəldən yazılmışdır. Bu səbəbdən, əgər bir insan yaxşılaşsa, bu, onun taleyini dəyişdirdiyi mənasını verməz, qədərində şəfa yazıldığı mənasını verər. Ayələrdə Allah belə bildirir:Sizi ən yaxşı Rəbbiniz bilir; İstəsə, sizə rəhm edər, istəsə, sizi əzablandırar. Biz səni onların üzərində bir vəkil olaraq göndərməmişik. Rəbbin göylərdə və yerdə olan hər kəsi ən yaxşı bilir ... (İsra surəsi, 54-55)

Əgər gələcəkdə bir gün bir insanın ömrü genlərinə edilən doğru müdaxilələrlə uzadılırsa, bu hadisə də bəhs olunan adamın öz qədərinə müdaxilə etdiyi mənasını verməz. Bunun mənası budur: Allah bu insanı uzun bir ömürlə yaratmışdır və gen xəritəsinin çıxarılmasını da bu insanın ömrünün uzun olmasına vəsilə etmişdir. Gen xəritəsinin olması da bu adamın genlərlə əlaqədar texnoloji inkişafların yaşandığı bir dövrdə yaşaması da yenə o insanın ömrünün tibbi imkanlarla uzadılması da onun qədərindədir; hamısı Allah qatında hələ o insan dünyaya gəlmədən əvvəl müəyyəndir.

Eyni şəkildə, bu layihə çərçivəsində keçirilən görüşlər nəticəsində ölümcül xəstəliyi müalicə edilən insan da, yenə qədərini yaşayır. Çünki bu insanın qədərində keçirdiyi xəstəlikdən bu layihənin vəsiləsi ilə xilas olmaq vardır. Nəticədə, insanın gen xəritəsinin çıxarılması və insanoğlunun genetik proqrama müdaxilə edə biləcək imkanları əldə etməsi, Allahın yaratdığı qədərə qarşı gəlmək demək deyil. Əksinə, bu şəkildə insanlıq Allahın özləri üçün yaratdığı prosesləri izləyir, Allahın yaratdığı məlumatı kəşf edir və istifadə edir. Əgər bir insan bu elmi proseslər sayəsində 120 il yaşasa, bu Allahın onun üçün əvvəldən təqdir etdiyi bir yaşdır, onun üçün ömrü bu qədər uzun olar. Allah hər insanın ömrünün Öz qatındakı bir kitabda müəyyən olduğunu bir ayəsində belə bildirir:

Allah sizi torpaqdan yaratdı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi cüt-cüt yaratmışdır. Onun məlumatı olmadan, heç bir dişi hamilə qalmaz və doğmaz da. Ömür müddətinə, ömür verilməsi və onun ömrünün qısaldılması da ancaq kitabda (yazılı) dır. Həqiqətən, bu, Allah üçün çox asandır. (Fatir surəsi, 11)

Qısası, "qədərimi məğlub etdim", "qədərimi dəyişdirdim", "qədərə müdaxilə etdim" kimi ifadələr, qədər həqiqətini bilməməyin gətirdiyi cəhalətdən qaynaqlanan səhv ifadələrdir. Bir adamın bu ifadələri istifadə edərək danışması da onun qədərində əvvəldən təyin olunmuşdur. Adamın bu cümləni harada, nə zaman, hansı şərtlər altında istifadə etməsi belə Allah qatında təsbit edilmişdir. Allah hər şeydən xəbərdar olandır.

Allah hər şeyin qatında bir kitabda yazılı olduğunu bildirmişdir. Bizlər, bu kitabda yazılı olanların eynisini, heç bir əskiklik və ya çoxluq olmadan yaşayırıq.

Göylərdə və yerdə zərrə qədər bir şey Ondan uzaq (gizli) qalmaz. Bundan daha kiçik olanı da, daha böyük olanı da, istisnasız, mütləq açıq-aşkar bir kitabda (yazılı) dır. "(Səba surəsi, 3)

Yer üzündə baş verən və sizin öz başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda (yazılı) olmasın. Şübhəsiz ki, bu, Allah üçün çox asandır. (Hədid surəsi, 22)

Gen mühəndisliyi haqqındakı təkamülçü yanılmalar

Gen mühəndisliyi, bir canlıdan alınan genləri təcrid etmə, bu genləri istiqamətləndirmə və başqa bir canlıya köçürmə işlərinin edildiyi sahədir. Elm adamları bunun sayəsində sənaye tullantıları həzm bakteriyaları çıxara bilir, canlıları klonlaya bilir, xəstəliklərə və böcəklərə qarşı müqavimətli bitkilər inkişaf etdirir. Ancaq nə bu biotexnoloji işlər, nə də onların əsaslandığı genetik araşdırmalar, təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmir. Bu mövzudakı müəyyən yanılmaları belə sıralaya bilərik:

1) Biotexnoloji işlər canlıların şüursuz, təsadüfi proseslər nəticəsində deyil, şüurlu olaraq yaradıldıqlarının bir dəlilidir:

Bəhs olunan genetik işlərin hamısında genlər üzərində çox böyük diqqətlə işlənilir, yəni şüurlu müdaxilə edilir. Elm adamları genləri müəyyən bir məqsəd istiqamətində istiqamətləndirən şüurlu bir tənzimləyici mövqeyindədir. Bu insanlar hüceyrənin fəaliyyəti haqqında illərlə təhsil alaraq məlumat sahibi olmuşlar. Işlərinin bütün mərhələlərini diqqətlə reallaşdırıb idarəli müdaxilələrdə olurlar. Bundan əlavə, bu cür işlər inkişaf etmiş laboratoriyaları, texnoloji alətlər istifadə edilərək, tamamilə xüsusi olaraq təşkil olunan mühitlərdə həyata keçirilir. Necə ki, biologiya professoru William D. Stansfield özü bir təkamülçü olmasına baxmayaraq, bu kimi işlərin təkamül dəlili ola bilməyəcəyini laboratoriyada hüceyrə sintez işlərindən verdiyi örnəklə belə qəbul etmişdir:"Yaradılışı müdafiə edənlər elmin sadə kimyəvilərdən həqiqətən canlı meydana gətirə biləcəyi günü iplə çəkiblər. İddia edirlər və bunda haqlıdırlar ki, belə insan istehsalı bir həyat-forması istehsal olunsa belə bu, təbii həyat formalarının bənzər kimyəvi təkamül proseslərilə inkişafı təsdiqləməyəcəkdir." (130)

2) Genetik növlərə ayrılma təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəstək vermir:

Təkamülçü nəşrlərdə iddia edildiyi kimi, genetik növlərə ayrılma ilə nəticələnən təcrübələr də təkamül nəzəriyyəsinin bir dəlili deyil. Çünki təkamül nəzəriyyəsi təbiətdə canlıları daha kompleks hala gətirən mexanizmlər olduğunu və bu yolla bir canlı növünün bir başqa canlı növünə çevrildiyini iddia edir. Halbuki, genetik mühəndislik və biotexnologiya sahəsində aparılan təcrübələrdə genetik növlərin bu cür dəyişikliyə yol açmasının qeyri-mümkün olduğu görülmüşdür. Ancaq bir qisim təkamülçülər bu həqiqəti görməzlikdən gəlir və bəzi söz oyunları ilə təkamül nəzəriyyəsinin laboratoriyada isbatlandığı kimi həqiqətdənkənar iddialar irəli sürürlər.

3) Gen mühəndisliyi ilə inkişaf etdirilən orqanizmlər təkamül nəzəriyyəsinin dəlili deyil:

Digər bir yanılma isə orqanizmlərin genetik mühəndislik yolu ilə inkişaf etdirilməsinin təkamül nəzəriyyəsini təsdiqlədiyi iddiasıdır. İndiki vaxtda biotexnologiya və gen mühəndisliyi sahəsində, xüsusilə, dərman və ya insulin kimi zülalların istehsalında və ya bəzi fermentlərin reaksiya sürətlərini dəyişdirmə kimi mövzularda istifadə edilən üsullar təkamülçülər tərəfindən təkamül nəzəriyyəsinin bir dəlili kimi göstərilir. Halbuki, bu işlərin təkamül nəzəriyyəsi lehində bir dəlil olması mümkün deyil.

Gen mühəndisliyi işləri "Rekombinant DNT" texnologiyasının inkişafı ilə gedir. "Rekombinant" sözü ilə əvvəldən mühitdə olan strukturların (burada genlərin) yenidən birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu vəziyyətdə təkamülçülər əvvəlcə gen mühəndisliyinin xammalı olan genlərin mənşəyini açıqlamalıdırlar. (Bax. Bölüm: DNT möcüzəsi təkamül nəzəriyyəsini necə etibarsız edir?) DNT-nin mənşəyi mövzusunda tam bir çıxılmaz vəziyyətdə olan təkamülçülər gen mühəndislik istifadə etmiş və darvinist istiqamətləndirmələrlə hazırlanan işlərdən ümidlənmişlər. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsi canlı növlərinin yalnız təsadüfi mexanizmlər ilə meydana gəldiyini əsas tutan bir görüşdür. Bu səbəbdən təkamülçülərin genetik mühəndislik ilə əlaqədar təbliğatı ən başdan çürükdür. Çünki təkamülçülər genetik mühəndisliklə əlaqədar iddialarında böyük bir ziddiyyət ortaya qoyurlar.

Genlərin fərqli orqanizmlər arasında köçürülə bilər olması ya da eyni mühitdəki genlərin yenidən birləşdirilməsi, təkamüllü bir prosesin varlığına dəlil göstərilməyə çalışılır. Həqiqətdə isə bu işlərin vəsaiti olan genlər,-əvvəlki hissələrdə açıqladığımız kimi-son dərəcə mürəkkəb quruluşları belə təsadüfü bir prosesin yaşanmadığının, ən qüvvətli dəlillərindən biridir.

4) Genlər, canlıların ortaq ataya deyil, ortaq mənşəyə sahib olduqlarının göstəricisidir:

Təkamülçülərin bu sahədəki işlərlə əlaqədar təbliğatlarındakı yanılmalardan digəri orqanizmlər arasında köçürülən ortaq genlərin canlıların ortaq bir atadan törədiyi iddiasının yanlış sübut olmasıdır. Darvinist laboratoriya tədqiqatçıları canlılar arasında genləri necə köçürə bildiklərini açıqladıqdan sonra "bunu edə bilirik, çünki istifadə olunan canlılar ortaq bir atadan əmələ gəliblər" şəklində iddialar irəli sürürlər. Beləcə, öz fərziyyələri istiqamətində etdikləri şərhi bir dəlil kimi izah edərək mövzu haqqında səthi məlumat sahibi olan kəsləri yanıldırlar. Həqiqətdə isə ortaq mənşə, ortaq əcdad fərziyyəsinə isbat meydana gətirmir. Eyni şəkildə, genlərin fərqli orqanizmlər arasında köçürülməsini də, bioloji strukturların təsadüflərlə və məqsədsiz təbiət hadisələriylə təkamülləşdiyini təsdiqləmir. Fərqli orqanizmlər arasındakı ortaq genlər obyektiv olaraq ancaq "ortaq mənşə" göstəricisi olaraq qəbul edilə bilər. Ortaq mənşə şərhi də, açıq-aşkar yaradılış həqiqətini dəstəkləyir.

5) Gen mühəndisliyi ateizm təbliğatına heç bir dəstək vermir:

Gen mühəndisliyi ilə əlaqədar şərhlərdə rast gəlinən bir başqa səhv isə gen mühəndisliyinin "yaratma" olduğunun yalnış olmasıdır. Allahın varlığını inkar edən materialistlər gen mühəndisliyi işlərini ateizm təbliğatından istifadə edərək və edilən işləri "yaratma" olaraq şərh edirlər. (Allahı tənzih edirik).

Burada ateistlərin qavramamaqda israr etdiyi şey "yaratmanın" "yoxdan var etmə" mənasını verdiyidir. Yaratmaq yalnız Allaha məxsusdur. Gen mühəndisliyi işlərində elm adamları Allahın yaratdığı genlər üzərində dəyişikliklər edir və ya bunları Allahın yaratdığı canlılar arasında söyləyirlər. Bu işlərdə canlıları inkişaf etdirmək üçün istifadə olunan genetik məlumat canlılar aləmində onsuz da mövcud olan məlumatdan istifadə edilir.

Məsələn, elm adamları dəniz anasının genini bir zebra balığının DNT-sinə yerləşdirərək, bu balığın işıq axıtmağını, ya da keçinin DNT hörümçək geni yerləşdirərək keçi südündə hörümçək ipliyi çıxarılmasını təmin edir. Ancaq ortaya çıxan canlılar ətrafda yeni bəzi xüsusiyyətlərə sahib olsalar da, burada qətiliklə yeni genetik məlumat var olmamış, sadəcə onsuz da mövcud olan məlumat canlılar arasında mühit dəyişdirmişdir.

Əgər elm adamları gələcəkdə bir gün bir canlını köklü bir şəkildə yenidən konfiqurasiya bacarsalar belə, bu vəziyyət dəyişməyəcək. Molekulyar bioloq Michael Denton bu həqiqəti belə ifadə edir:"Gələcəkdə əgər gen mühəndisləri canlı sistemləri zülaldan bütün orqanizmə qədər köklü bir şəkildə yenidən konfiqurasiya edə bilərsə, bu yalnız təməl alt-sistemlərin çoxunda demək olar ki, proqramlaşdırılmış eyni vaxtda dəyişmələr tələb olunan, şüurlu olaraq istiqamətləndirilmiş dəyişmələr yoluyla olacaqdır."(131)

Nəticə olaraq, təkamülçülərin gen mühəndisliyi ilə əlaqədar təbliğatı etibarsızdır. Tam əksinə, bu sahədəki işlər ortaya qoyduqları planlanmış idarəli mühitlər və məqsədli dəyişikliklərlə canlıların qüsursuz bir redaktə ilə yaradıldıqları həqiqətini gözlər önünə sərir.Klonlama işləri təkamül nəzəriyyəsinə niyə heç bir dəstək verməz?

Köçürmə əməliyyatında, köçürülmə planlaşdırılan canlının bir hüceyrəsindən DNT-si mikroskop altına alınar və o növdən başqa bir canlıya aid bir yumurta hüceyrəsinin içinə yerləşdirilir. Bu əməliyyat üçün köçürülmə planlaşdırılan canlının DNT-si istifadə edilir. Dərhal ardınca şok tətbiq edilir və yumurta hüceyrənin bölünməyə başlaması təmin edilər. Bölünməyə davam edən embrion o növdən hər hansı bir canlının bətninə yerləşdirilir və inkişaf edib doğulması gözlənilir.

Əvvəlcə köçürülmə və təkamül anlayışları tərif olaraq tamamilə fərqlidir. Təkamül nəzəriyyəsi cansız maddənin təsadüflər nəticəsində canlılığı meydana gətirdiyi iddiası üzərində qurulmuşdur. (Bu iddianın reallaşa biləcəyinə dair heç bir dəlil yoxdur). Köçürülmə isə canlı hüceyrənin genetik maddəsi istifadə edilərək, o canlının köçürülməsidir. Onsuz da canlı bir hüceyrədən başlayır və bioloji bir müddət laboratoriya mühitinə daşınaraq süni üsullarla təkrarlanır. Yəni ortada təkamülün əsas iddiası olan təsadüfi bir proses və ya cansız maddənin canlanması kimi bir vəziyyət yoxdur.

Həqiqətdə köçürmə əməliyyatı təkamül üçün heç bir dəlil vermir, ancaq təkamülü kökündən çürüdən bir biologiya qanununun çox açıq bir dəlilidir. Bu qanun məşhur elm adamı Lui Pasterin XIX əsrin sonuna doğru ortaya qoyduğu "həyat ancaq həyatdan gəlir" prinsipidir. Bu açıq həqiqətə baxmayaraq köçürmənin təkamülə dəlil kimi göstərilməsi bir qisim media vasitəsilə icra edilən böyük bir azdırma və yalandır.

Ancaq xüsusilə son 30 il içində müxtəlif elm şaxələrindəki irəliləmələr canlıların ortaya çıxışının təsadüf anlayışı ilə açıqlanmasının qeyri-mümkün olduğunu göstərmişdir. Təkamülçülərin elmi səhvləri və tərəfli şərhləri sənədləşdirilmiş; beləcə, təkamül nəzəriyyəsi elm sərhədləri içində müdafiə edilə bilməz hala gətirilmişdir. Bu həqiqət isə təkamülçülərin bir qismini fərqli axtarışlara sövq etmişdir. Elə canlılığın nüsxəsinin hətta yaxın keçmişdə "şar körpə" kimi elmi inkişafların təkamülə dəlil kimi təbliğat edilməsi bu səbəblədir.

Köçürülmə mövzusunda insanların içinə düşdüyü bir başqa səhv anlama isə köçürməni "insan yaratmaq" kimi anlamalarıdır. Halbuki, köçürmənin belə bir mənası qətiyyən yoxdur. Köçürülmə onsuz da var olan canlı bir çoxalma mexanizminə, onsuz da var olan bir genetik məlumatı əlavə etməkdən ibarətdir. Bu əməliyyatda nə yeni bir mexanizm, nə də yeni bir genetik məlumat çıxarılmamışdır. Var olan bir canlının, məsələn, qoyunun genetik məlumatı alınır, ana qoyunun rəhminə verir və ananın doğacağı yeni balanın, genetik məlumatı alınan qoyunun tək yumurta əkizi olması təmin edilir. Bunun nə təkamül nəzəriyyəsiylə nə də "insan yaratmaq" anlayışıyla heç bir əlaqəsi yoxdur.

Bir insanı və ya başqa hər hansı bir canlını yaratmaq, yəni yoxdan var etmək yalnız Allaha məxsusdur. Necə ki, elmi inkişaflar da bu yaratmanın insanlar tərəfindən həyata keçirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu göstərərək, eyni həqiqəti təsdiq edir. Bir ayədə belə buyurulur:

Göyləri və yeri (yoxdan) yaradan da Odur. O, bir işin olmasına qərar versə, ona yalnız: "Ol" deyər, o da dərhal olar. (Bəqərə surəsi, 117)

Nəticə olaraq, cəmiyyətə elm adına söyləyəcək sözü qalmayan təkamülçülərin xalqın məlumat əskikliyinə sığınaraq nəzəriyyəni yaşatmağa işləri yalnız o nəzəriyyənin elmi istiqamətdən çarəsizliyini göstərir. Digər bütün elmi inkişaflar kimi köçürmə də, canlılığın yaradılmış olduğuna əsaslanan çox əhəmiyyətli və maarifləndirici bir elmi nailiyyətdir.

10-CU HİSSƏ

CANLI QURULUŞUNDAKI MƏLUMAT VƏ MATERİALİZMİN SONU

Təkamül nəzəriyyəsinin təməlində materialist fəlsəfə yatır. Materializm var olan hər şeyin yalnız maddə olduğu fərziyyəsinə əsaslanır. Bu fəlsəfə maddənin əzəldən bəri var olduğunu, həmişə var olacağını və maddədən başqa bir şey də olmadığını idda edir. Materialistlər bu iddialarına dəstək qazandırmaq üçün “reduksionizm” (kompleks hadisələrin daha asan qanunlarla izah edilə bilməsi) olaraq adlandırılan bir məntiq istifadə edirlər. Reduksionizm maddə kimi görünməyən şeylərin də əslində maddi faktorlarla açıqlanma düşüncəsidir.

Bunu açıqlamaq üçün zehin nümunəsini verək. Bilindiyi kimi, insanın zehni əllə tutulan, gözlə görülən bir şey deyil. Bundan başqa, insan beynində bir zehin mərkəzi də yoxdur. Bu vəziyyət bizi istər-istəməz, zehnin maddə-sonrası bir anlayış olduğu nəticəsinə aparır. Yəni, "mən" dediyimiz, düşünən, sevən, həyəcanlanan, sevinən, zövq alan, ya da acı çəkən varlıq, bir kreslo, bir masa və ya bir daş kimi maddi bir varlıq deyil.

Materialistlər isə zehnin “maddənin reduksionizmi” olduğu iddiasındadırlar. Materialist iddiaya görə, bizim düşünməli, sevməyimizin, sevinməyimiz və bütün digər zehni fəaliyyətlərimiz əslində beynimizdəki atomlar arasında meydana gələn kimyəvi reaksiyalardan ibarətdir. Bir insanı sevməyimiz beynimizdəki bəzi hüceyrələrdəki bir kimyəvi reaksiya, bir hadisə qarşısında qorxu duymaq bir başqa kimyəvi reaksiyadır. Məşhur materialist filosof Karl Vogt bu məntiqi "qaraciyər necə öd mayesi ifraz edirsə, beyin də düşüncə ifraz edir" şəklindəki ağıldankənar sözüylə ifadə etmişdir.(132) Halbuki, əlbəttə öd mayesi bir maddədir, amma düşüncənin maddə olduğunu göstərəcək heç bir dəlil yoxdur.

Reduksionizm bir məntiq icrasıdır. Ancaq bir məntiq icrası doğru təməllərə də əsaslana bilər, səhv təməllərə də. Bu səbəblə, bizim üçün hal-hazırda əhəmiyyətli olan sual budur: Materializmin təməl məntiqi olan “reduksionizm” elmi məlumatlarla müqayisə edildikdə ortaya hansı nəticə çıxar?

XIX əsrin materialist elm adamları və ya mütəfəkkirləri bu suala asanlıqla "elm reduksionizmi təsdiqləyir" cavabının verilə biləcəyini zənn edirdilər. Amma XX əsr elmi ortaya çox fərqli bir həqiqət çıxarmışdır.

Bu həqiqət, təbiətdə var olan və əsla maddənin reduksionizmi ola bilməyən “məlumat”dır.


Yüklə 1,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə