Daş yuxular 1 Әkrәm Әylisli Daş yuxularYüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə121/128
tarix02.01.2022
ölçüsü0,61 Mb.
#1058
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   128
DAŞ YUXULAR 
131 
vilayәtlәrinә daxil olan Van, Bitlis, Diyarbәkr Kürdüstan 
adlanırdı. - İç divarlar daşla üzlәndi. Kilsәyә su çәkildi. 
Allah bütün ustalara güc-qüvvәt verdi." 
Doktor Abasәliyev daha xәstә tәrәfә gözünün ucuyla 
da baxmır, biri-birinin ardınca çantadan dartıb çıxardığı 
vәrәqlәri elә boğuq sәslә oxuyurdu ki, sanki özü-özünә 
mütaliә edirdi. 
Münәvvәr xanım anladı ki, bu iş uzun çәkәcәk, 
müdaxilә elәdi: 
- Doktor, axı  hәr yerdә onların ermәni yox, alban 
olduqları yazılır. 
Doktor Abasәliyev sanki bircә anı da olsun boş yerә 
vaxt itirmәk istәmirdi. Amma bununla belә başını qaldırıb 
tibb bacısına baxdı, gözünü kağızdan ayırmadan qışqırdı: 
- Sәnin dediklәrin tam mәntiqsizdi! Әgәr kimsә özünü 
ermәni adlandırırsa, mәn necә deyә bilәrәm ki, yox, sәn 
ermәni deyilsәn? Sәn hansısa albansan, lәzgi, talışsan, 
yaxud bütün bunların cәminin qarışığısan? Düzdü, bәzilәri 
Әylis ermәnilәrini "zok" adlandırırlar. Onların dili dә 
Erevan ermәnilәrinin dilindәn bir qәdәr seçilir. Yazılarında 
da fәrqlәr tapmaq olar. Axı bizim Ordubadın müsәlman 
kәndlәrinin dә  hәrәsi öz lәhcәsindә danışır. Şәkilini bakılı 
ilә qarışıq salmaq olmur - gör nә qәdәr dil, xarakter, adәt 
fәrqlәri var. Ermәnilәrdә  dә eyni haldır. Bilmirәm bu 
albanlar kim imiş, harda yaşayıblar. Amma Әylisdәkilәrin 
ermәni olduğu dәqiqdir. Ermәnini növlәrә bölmәyә  nә 
ehtiyac var. Bәli, - doktor bu dәfә  dә  Fәrid Fәzaniyә 
müraciәtlә dedi. - VIII-XIII әsrlәrdә necә  әrәb yürüşlәri 
olub, elәcә  dә türk, tatar-monqol, oğuz, sәlcuq yürüşlәri 
olub. Sonralar üç yüz il bu torpaqlar İranın vә Türkiyәnin 

1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   128
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə