Daş yuxular 1 Әkrәm Әylisli Daş yuxularYüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/128
tarix02.01.2022
ölçüsü0,61 Mb.
#1058
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   128
DAŞ YUXULAR 
19
yuxunun, istrahәtin nә olduğun bilmirdi. Sәbәb dә bu idi 
ki, vәzifә baxımından  әhәmiyyәtsiz, amma gәlir 
baxımından çox mötәbәr vәzifә tutan bir nәfәr - 
Baksavetin yekәqarın, uzundraz әmәkdaşı günlәrin birindә 
teatrın qocaman işçisi, qarderobçu Qreta Sәrkisovna 
Minasovanın mәnzilini  әlә keçirmiş, axırıncı, onuncu 
mәrtәbәdә Nuvarişә qonşu olmuş  vә bu yaşayış sahәsini 
әsl әyyaş yuvasına çevirmişdi. Divarın o üzündәki mәnzilin 
kәhilti vә nırıltısı bütün gün әsib-sәngimәk bilmirdi. Qoca 
tәcrübәli sürtük qәhbәlәrin çığırtıları köhnә sәnәtә yenicә 
qәdәm basan xırda qızların hәqiqi vә ya yalançı kef 
iniltilәri ağılı başdan çıxarır, artisti gündüz rahatlığın, 
gecәlәr yuxunun uzunә  hәsrәt qoyurdu. Deyilәnә görә 
hәmin uzundıraz heyvәrә şuşalıdır. Bakıya sonradan tәşrif 
buyurub. Baksovetde işә duzәlib. Nuvarişgilin evinin 
qonşuluğundakı koperativ binada dördotaqlı  mәnzil alıb. 
Bu adamın bәdәn quruluşu kvadrat şәkilindәdir. Nataraz 
kürәyinin enini hәr hansı bir ölçü stanrdartına 
uyğunlaşdırmaq, sadәcә mümkün deyil. Onun göyümtül
qara rәngli qalın saçları, bununla bahәm, qara vә qalın 
qaşları, әhәmiyyәtli dәrәcәdә uzun bığı, büsbütün boş vә 
heç nә ifadә etmәyәn krokadil gözünә  bәnzәr donuq 
gözlәri vardı. Hәtta onun adı  vә familyası da Nuvariş 
Qarabağlının qulaqlarında zalımlıq vә allahsızlıq rәmzi kimi 
sәslәnirdi:  Şahqacar  Әrmağanov. Adam ona bu adı 
verәnin yerinә xәcalәt çәkir. 
Sәhәr açılar-açılmaz, hәlә heç hava tam işıqlanmamış 
hәyәtdә sәs-küy qalxmış vә dәrhal çox güman ki, camaat 
eşitsin deyә, xәbәr yayılmışdı ki, guya hansısa bir ermәni 
qadın özünü eyvandan atıb. Qreta Sәrkisovnanın 

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   128
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə