Daş yuxular 1 Әkrәm Әylisli Daş yuxularYüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/128
tarix02.01.2022
ölçüsü0,61 Mb.
#1058
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   128
DAŞ YUXULAR 
10
Üzü, burnu, çәnәsi, qәhvәyi köynәyinin boyunluğu, 
göyümtül pencәyi al qanın içindә olan xәstә  әmәliyyat 
stolunda elә sakit uzanmışdı, deyirdin bәs Parapet 
xarabada bunu yox, әksinә onu bu hala salan o zalım 
düşmәnlәri  әzişdiribilәr. O, sanki dәrin bir yuxuya 
dalmışdı, amma bununla belә ölüm-zülüm qalxıb-batan 
köksündәn titrәk, boğuq bir inilti ayrılırdı. Yatıb, amma elә 
bil heç yatmayıb, hәlә üstәlik yuxu görür vә qәribәsi o idi 
ki, tәpәdәn-dırnağa qәdәr qana bәlәnmiş bu adam sanki 
gördüyü yuxudan lәzzәt alır. 
Qadın xәstәnin sifәtini bürüyәn qanı sildi, hәkim 
nәbzini yoxladı. Tibb bacıları onun pal-paltarını 
soyundurandan sonra o, diqqәtlә xәstәni nәzәrdәn keçirib 
sanki özü-özünә hesabat verdi vә yaxud kimәsә diqtә 
elәdi: 
- Alt dodağında iki çapıq müşahidә olunur. Çәnә 
sümüyü salamatdı. Sağ qolunun iki yerindә  çıxıq var - 
dirsәkdә  vә bilәkdә. Sağ  әlin baş  vә orta barmağı  çıxıb. 
Sol ayağın әzәlәsi bәrk әzilib. Sağ ayağın diz qapağı sınıb. 
Kürәk nahiyәsindә döş qәfәsinin ciddi fәsadı qeyd olunur. 
Kәllә sümüyündә  әzik yoxdur. - Hәkim susdu, ürәyindә 
söydü. - Sotpjasenie mozqa! - Nәdәnsә o, son kәlmәni rus 
dilindә, hәm dә ucadan söylәdi, sonra şalvarının cibindәn 
dәsmal çıxarıb tәlәsmәdәn alnının tәrini sildi vә bu dәfә 
dә rus dilindә nitqini tamamladı: - İzbienie zverskoe! 
Hәkimin dilindәn çıxan hәr kәlmә  xәstәni bura 
gәtirәn adamın sifәtindә  hәyәcan, ağrı  vә  әzab  şәklindә 
yenidәn tәzahür elәyirdi. O, özünü hönkürüb ağlamaqdan 
güclә saxlayırdı. Hәkim müayinәni bitirәndә, "xәstә 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   128
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə