Değerlendirmede Kabul edilen/önerilen projeYüklə 1,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix30.06.2017
ölçüsü1,07 Mb.
  1   2

Sıra no

İlgili destek programı

Proje adı

Sonuç 


(kabul/ret/

değerlendirmede)

Kabul edilen/önerilen proje 

bütcesi 


İlgili üniversite bütçesi 

1

TÜBİTAK 1001Grafenden Topolojik Yalıtkanlara-Dirac Materyalleri: Elektron-Fonon Etkileşmeleri, Dikroizm ve Analog Gravite

Kabul


274.039  

274.039  

2

TÜBİTAK 1001Türkiye'de Geleneksel ve Yeni Medyada Kadın Habercilerin Çalışma Koşulları ve Mesleki Kimliklenmeleri

Kabul


211.021  

211.021  

3

TÜBİTAK 10015 Yaş Grubu Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü: 3 Yıllık Boylamsal Bir 

Çalışma


Kabul

455.790  

455.790  

4

TÜBİTAK 1001Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Teorik (Yazılı) Sınavının Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi

Kabul


159.664  

159.664  

5

TÜBİTAK 1001Trakya Bölgesi Umurca Doğal Gaz Sahası Rezervuar Özelliklerinin Düşük Frekanslı Pasif Sismik Yöntemle Araştırılması

Kabul


398.406  

398.406  

6

TÜBİTAK 1001Bodipy ve/veya Aza-Bodipy Boyaları İle Duyarlılaştırılmış Güneş Pillerinde Elektron Aktarım Dinamiklerinin Ultrahızlı Spektroskopik Yöntemlerle Araştırılması

Kabul


544.700  

544.700  

7

TÜBİTAK 1001N/O Donör Atomlu Ferrosenil Siklotetrafosfazen Türevlerinin Klasik Ve Mikrodalga Yöntemleri Ile Sentezi, Stereojenik, Termal Ve Elektrokimyasal 

Özelliklerinin Belirlenmesi, Antitüberküloz Ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi

Kabul

419.230  419.230  

8

TÜBİTAK 1001Dam ve Seqa Genlerinin İfadesinin, İnsan ve Hayvan Sağlığı Açısından Risk Oluşturan 7 Farklı Salmonella Enterica Serovarlarının Biyofilm Üretimi Üzerindeki 

Rolünün Belirlenmesi

Kabul

361.745  361.745  

9

TÜBİTAK 1001Mono-, di- ve tri-NN veya NO Spirohalkalı Trimerik Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Antimikrobiyal 

ve Sitotoksik Aktiviteleri

Kabul

237.270  237.270  

10

TÜBİTAK 1001Gıdalarda Biyojenik Aminlerin Eşzamanlı Tayini İçin Tek Kullanımlık Amperometrik Sıralı Biyosensör Grubu Geliştirilmesi

Kabul


289.706  

289.706  

11

TÜBİTAK 1001Süt Endüstrisinde Termofilik Basillerin Biyofilm Oluşumlarının ve Biyofilm-Spor Giderimlerinin Mikrobiyolojik, Mikroskobik ve Moleküler Biyolojik Tekniklerle 

İncelenmesi

Kabul

327.603  327.603  

12

TÜBİTAK 1001Düşük ve Yüksek Viskoziteli Ürün İçeren Toroidal Konservelere Isıl Işlem Sırasında Uygulanan Yatay-Eksensel Dönme Prosesinin Ürün Sıcaklık ve Hız 

Dağılımına Etkisinin Matematiksel Modellenmesi ve Optimum Dönme Hızının Belirlenmesi

Kabul

210.400  210.400  

13

TÜBİTAK 1001Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Hesabı Ile Siyah Ve Mavi Arsenik Fosforen Tek Katmanlı Yapıların Farklı Atomlarla Adsorpsiyonunun, Katkılanmasının Ve 

Boşluk Kusurlarının Yapısal Ve Elektronik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Kabul

213.400  213.400  

14

TÜBİTAK 1001Orta Anadolu Gabrolarının Kökeni Ve U-Pb Yöntemi Ile Yaşlandırılması

Kabul


350.298  

350.298  

15

TÜBİTAK 1001Jeodezik Ölçüler İle Yüksek Duyarlikli Genişbant Sismik Yerdeğiştirmelerin Elde Edilmesi

Kabul


359.859  

359.859  

16

TÜBİTAK 1001Batı Karadeniz Bölgesi (Düzce-Bolu-Karabük) Paleojen Evaporitlerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Havza Evrimi

Kabul


257.000  

257.000  

17

TÜBİTAK 1001Liman Tepe Ve Çeşme-Bağlararası Yerleşimlerinde Ele Geçen Sucul Canlılara Ait Kalıntılardan Antik Dna Elde Edilmesi, Moleküler Evrimsel Analizi Ve Bu 

Bölgelerin Uzak Kültür Bölgeleri Ile İlişkileri

Kabul

358.368  358.368  

18

TÜBİTAK 1001Glutamin Transportu Ve Metabolizmasının Endoplazmik Retikulum Stresi Ve İnsülin Direnci Üzerindeki Rolü

Kabul


250.843  

250.843  

19

TÜBİTAK 1001Subventriküler Bölge (Svb) Kaynaklı Eksozomların İzolasyonu Ve Mezenkimal Kök Hücreleri Çip-Üstü Nöron-Benzeri Hücrelere Farklılaştırma Potansiyelinin 

İncelenmesi

Kabul

359.743  359.743  

20

TÜBİTAK 1001Osteokondral Rejenerasyon İçin Biyomimetik Gradyen Doku İskelelerinin Geliştirilmesi

Kabul


236.528  

236.528  

21

TÜBİTAK 1001Kanser Tedavisinde Immün Denetim Noktalarını Hedefleyen Adenoviral Gen Tedavisi Vektörleri Geliştirilmesi

Kabul


360.000  

360.000  

22

TÜBİTAK 1001Karboplatin Ile Birlikte Desitabin Yüklü Nanopartiküler Sistemlerin Geliştirilmesi Ve Platine Duyarlı/ Dirençli Over Kanseri Hücrelerinde Etkilerinin İncelenmesi

Kabul


275.854  

275.854  

23

TÜBİTAK 1001Kordon Kanı, Maternal Plazma Ve Amniyon Sıvısındaki Sitokin Seviyelerinin Serolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Ve Kordon Kanı In Vitro Koloni 

Oluşturma Potansiyeline Etkisi

Kabul

286.834  286.834  

24

TÜBİTAK 1001İvabradinin Kardiyovasküler Pleiotropik Etkilerinin Ve Bu Etkilere Aracılık Eden Mekanizmaların Streptozotosin Diyabet Modelinde İncelenmesi

Kabul


311.011  

311.011  

25

TÜBİTAK 1001Önemli Fındık Zararlısı Palomena Prasina?Nın Bakteriyel Endosimbiyontlarının Metagenom Ve Genom Analizi

Kabul


360.000  

360.000  

26

TÜBİTAK 1001Üniversite Kariyer Merkezlerinin Değerlendirilmesi, Tek Yerleşkeli Ve Çok Yerleşkeli Üniversiteler İçin Alternatif Model Önerileri

Kabul


78.318  

78.318  


27

TÜBİTAK 1001

Beşinci Dereceden Kdv Ağırlığına Göre Homojen Iki Bileşenli Sistemler Sınıfının Yüksek Simetri Sınıflandırması

Kabul


186.067  

186.067  

28

TÜBİTAK 1001Çiğ Riski Açisindan Kayak Merkezi Planlanmasi Kriterlerinin Belirlenmesi İzmir - Bozdağ Uygulamasi

Ret


199.995  

199.995  

29

TÜBİTAK 1001Kuvaterner Yaşlı Zeminlerde Standart Penetrasyon Deney Sonuçlarının İyileştirilmesi İçin Yardımcı Bir Düzenek Ve Uygulama Yöntemi Geliştirilmesi

Ret


354.450  

354.450  

30

TÜBİTAK 1001Ankara Şehir İkliminin İstasyon Ağı Ile İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi

Ret


349.043  

349.043  

31

TÜBİTAK 1001Çok Kameralı Nesne Takibi Tabanlı Video Sinopsis

Ret


135.068  

135.068  

32

TÜBİTAK 1001Gerçek Zamanlı Insan Davranışı Anlama

Ret


214.300  

214.300  

33

TÜBİTAK 1001Heterolog Rekombinant Protein Üreticisi Pseudomonas Putida Mikrobiyal Fabrika Hücrelerinde Oluşan Stres Yanıtlarının Araştırılması

Ret


250.227  

250.227  

34

TÜBİTAK 1001Nikel Nanoparçacığının (Ni Np) Lemna Minor Ile Fitoremediasyonu Ve Ekstrem Ortam Şartlarının Etkisi

Ret


285.042  

285.042  

35

TÜBİTAK 1001Hücre Programlaması İle Elde Edilecek Uyarılmış Pluripotensinin Mitokondriyal/Oksidatif Stres İle İlişkili Yaşlanma Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Ret


359.309  

359.309  

36

TÜBİTAK 1001Polikistik Over Sendromu?Nda (Pkos) Yumurta Mikroçevresindeki Moleküler Değişikliklerin Mikrorna (Mirna) Düzeyinde Araştırılması

Ret


314.599  

314.599  

37

TÜBİTAK 1001İnsan Topo I ve Topo Ii Enzim Hedefli Yeni İlaç Adayı Antitümör Etkili 3-Benzazinonların Geliştirilmesi

Ret


359.557  

359.557  

38

TÜBİTAK 1001Aktif Karbon Kumaşların Atık Tekstil Ürünlerinden Hazırlanması Ve Bu Malzemelerin Süperkapasitörler Için Elektrot Malzemesi Olarak Kullanımı

Ret


329.971  

329.971  

39

TÜBİTAK 1001Nir Duyarlı, Grafen Kuantum Noktası (Gkn) Içeren Nanokompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fototermal Kemoterapi Etkinliklerinin Incelenmesi

Ret


326.986  

326.986  

40

TÜBİTAK 1001Son Grup Modifikasyonu Yapılan Poli(Laktik-Ko-Glikolik Asit) Sentezi, Karakterizasyonu Ve Hidrolitik Bozunmasının Incelenmesi

Ret


285.299  

285.299  

41

TÜBİTAK 1001Silopi Asfaltitinin Sürekli Isıl Pirolizi Ve Ürünlerinin Katalitik Hidrodesülfirazsyon Prosesi Geliştirilmesinde Me-Zeolit Katalizörlerin Hidrodesülfürüzasyona Etkisi

Ret


322.129  

322.129  

42

TÜBİTAK 1001Pkcß2 Inhibitörü Ruboksistaurin Tedavisinin Doca-Tuz Hipertansif Sıçan Modeli Üzerindeki Etkileri.

Ret


330.280  

330.280  

43

TÜBİTAK 1001Çinkonun Karaciğer Fibrozu Oluşumu Ve Gerilemesinde Genetik Ve Epigenetik Rolü

Ret


330.800  

330.800  

44

TÜBİTAK 1001Jak2 Negatif Kronik Myeloid Neoplazilerde Calr, Mpl Ve Csf3r Mutasyonlarının Prospektif Olarak Klinik İle İlişkilendirilmesi

Ret


92.700  

92.700  


45

TÜBİTAK 1001

Aşılama Stratejilerinde Bir Gen Aktarım Vektörü Olarak Yerel Bohv-4 Izolatı Kullanımı: Bohv-1 Glikoprotein D Ifade Eden Bohv-4 (Bohv-4- Bac-Gd) Elde 

Edilmesi


Ret

299.062  

299.062  

46

TÜBİTAK 1001P2x7 Reseptörü Splays Varyantlarının Aktive Ettiği Membran Geçirgenliği Ile Hücre Bleblenmesi Ve Lipit Raft İlişkisinin İncelenmesi

Ret


349.454  

349.454  

47

TÜBİTAK 1001Sıçanlarda Dekstran Sodyum Sülfat Ile Oluşturulmuş Ülseratif Kolit Modelinde Değişik Dozlarda Misoprostolün Kolon Mukozasında Lipoksin Sentezine Ve 

Hastalık Parametrelerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Ret

323.000  323.000  

48

TÜBİTAK 1001Uterin Kanserlerde Sentinel Lenf Nodu Belirlemede İndosiyanin Yeşilinin Rolü

Ret


288.000  

288.000  

49

TÜBİTAK 1001Üçlü Negatif Meme Kanser Hücrelerinin Proliferasyonunda Dual-Spesifik-Fosfataz1/6, Protein Fosfataz1/2 Ve Beta-Adrenerjik Reseptörlerin Rolü.

Ret


360.000  

360.000  

50

TÜBİTAK 1001Kukurbitasin B Nin Biguanid Türevi İlaç Etken Maddeleri Ile Kombinasyonunun Diyabet-Kanser İlişkisi Ile İlgili Aromataz Yolağı Üzerindeki Etkilerinin 

Araştırılması

Ret

259.620  259.620  

51

TÜBİTAK 1001Parkinson Hastalığında Farklı Ekstremite Hareketleriyle İlişkili Kelimelerin Beyinde İşlenişinin Elektroensefalografiyle İncelenmesi

Ret


157.161  

157.161  

52

TÜBİTAK 1001Türkiye Kamışsı Yumak (Festuca Arundinaceae Schreb.) Populasyonlarının Genetik Ve Simbiyotik Özelliklerinin Bitki Islahına Yönelik Belirlenmesi

Ret


329.264  

329.264  

53

TÜBİTAK 1001Vitrifiye Edilen Kedi Ovaryum Dokusunda Re-Vaskülarizasyonun Uyarılması

Ret


187.283  

187.283  

54

TÜBİTAK 1001Farklı Genotipteki Yumurtacı Hibritlerin Zenginleştirilmiş Kafeslerde Büyütülmesi Ile Tünek Düzenlemesinin Verim Ve Kemik Özellikleri Ile Davranışa Etkileri

Ret


310.050  

310.050  

55

TÜBİTAK 1001Fitalat Ve Adipatların Endokrin Bozucu Etkisinin Raportör Gen Reseptör Transaktivasyon Deneyi Ile In Vitro Araştırılması

Ret


228.688  

228.688  

56

TÜBİTAK 1001Sıkışmış Bir Tarım Toprağının İyileştirilmesi: Ardışık Islanma-Kuruma Döngülerinde Derin Sürüm, Hayvan Gübresi Ve Jips Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ret


256.626  

256.626  

57

TÜBİTAK 1001Türkiye Deki At Ve Eşeklerde Dmrt3 (Doublesex And Mab-3 Related Transcription Factor 3) Mutant Allel Dağılımı Ve Rahvan Yürüyüşle Olan Ilişkisinin 

Araştırılması

Ret

155.660  155.660  

58

TÜBİTAK 1001Nar Sularında Bulanıklık, Tortu Oluşumu, Burukluk Ve Renk Stabilitesi Üzerine Tannaz, Laktonaz Ve Proteaz Aktivitesinin Etkisi

Ret


354.653  

354.653  

59

TÜBİTAK 1001Türkiye Florasinda Yayiliş Gösteren Bazi Kokulu Gül Türlerinin Klasik Melezleme Ve Mutasyon Islahi Yöntemleriyle Geliştirilerek Kesme Çiçek Sektörüne 

Kazandirilmasi

Ret

355.000  355.000  

60

TÜBİTAK 1001Yapraktan Bardağa Çayin Çinko İle Biyolojik Zenginleştirilme Stratejileri

Ret


346.666  

346.666  

61

TÜBİTAK 1001Depolama Sürecinde Paketteki Oksijenin Marul, Soğan Ve Kabak Tohumlarının Kalitesine Etkisi

Ret


121.500  

121.500  

62

TÜBİTAK 1001Starter Peynir Suşu Geliştirilmesinde Laktik Asit Bakterilerinin Biyojen Amin Üretme Ve Parçalama Yeteneğinin Saptanmasi Ve Aminoasit Dekarboksilaz 

Aktivitesinin Moleküler Karakterizasyonu

Ret

344.572  344.572  

63

TÜBİTAK 1001

Nano Boyutlu Sentetik Hidroksiapatitin Buğdayda Taban Gübresi Olarak Kullanim Olanaklarinin Araştirilmasi

Ret


122.887  

122.887  

64

TÜBİTAK 1001Yumurta İçi Glutamin ve Glikoz Uygulamasının Çıkım Sonrası Değişik Sürelerde Açlık Stresine Maruz Kalan Broyler Civcivlerde Bağırsak Histomorfolojisi, 

Tight Junction Proteinleri İle Hsp70 mRNA Expresyonları Üzerine Etkisi

Ret

95.863  


95.863  

65

TÜBİTAK 1001Blastosentezin Farklı Dondurma Tekniklerine Uygunluğunun Araştırılması

Ret


158.755  

158.755  

66

TÜBİTAK 1001Seracılıkta Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma Ve Yaşam Koşulları, Karşılaştıkları Riskler Ve Bunların İyileştirilmesine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi

Ret


134.462  

134.462  

67

TÜBİTAK 1001Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmenleri İçin Uygulama Öğretmenliği Eğitim Programının Hazırlanması Ve Denenmesi

Ret


260.529  

260.529  

68

TÜBİTAK 1001Çok Katmanlı Değişkenler Kullanarak Kentsel Büyümenin Modellenmesi: Ankara Kenti Simülasyonu

Ret


220.911  

220.911  

69

TÜBİTAK 1001Toplumsal Cinsiyet Ayrimciliğina İlişkin Otobiyografik Anilarin Sosyal Psikolojik Kavramlar Temelinde Ele Alinmasi: Bir Toplumsal Farkindalik Çalişmasi

Ret


84.387  

84.387  


70

TÜBİTAK 1001

Medya Sektöründe Meslek, Statü Ve Hayat Tarzları

Ret


163.962  

163.962  

71

TÜBİTAK 1001Problem Çözme, Programlama Ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerinin Bilişim Öğretmenlerine Kazandırılması

Ret


194.967  

194.967  

72

TÜBİTAK 1001Kuaterniyonlarin Diferensiyel Geometrisi

Ret


132.600  

132.600  

73

TÜBİTAK 1001Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar Için Caii K Fotometrisi Ile Metal Bolluğu Tayini

Ret


198.866  

198.866  

74

TÜBİTAK 1001Süngerimsi Yapıda Nicomnsn Manyetik Şekil Hafıza Alaşımlarının Elde Edilmesi Ve Yapısal-Manyetik - Manyetokalorik Özelliklerinin Araştırılması

Ret


216.150  

216.150  

75

TÜBİTAK 1001Mavi Süperdev Yıldızların Kimyasal Element Bolluklarının Ve Rüzgarlarının Güncel Yöntemlerle Analizi

Ret


210.502  

210.502  

76

TÜBİTAK 1001Glioblastoma (Gbm) CD133+ Kök Hücrelerinin miRNA Profilleri Çıkartılarak İlaç Direncini Azaltmak

Grup İade

359.423  

359.423  

77

TÜBİTAK 1001Farklı Toprak Özelliklerinin Kökboya (Rubia Tinctorum L.) Bitkisinin Boya Kalitesi, Elemental Bileşimi, Renk Ve Haslıkları Üzerine Etkileri

Grup İade

212.594  

212.594  

78

TÜBİTAK 1001Süt Keçilerinde Çoğul Ovulasyon Ve Embriyo Transferi Optimizasyonu

Grup İade

299.075  

299.075  

79

TÜBİTAK 1001Üniversitelerde Kurumsal Belleği Oluşturan Arşiv Belgelerinin Tespiti-Dijitalleştirme Süreçleri Ve Elektronik Arşiv Sistemi Modellemesi (E-Arşiv-M)

Grup İade

217.625  

217.625  

80

TÜBİTAK 1001Çoğul-Dönemli Değişimler(Blazhko Olayı) Gösteren Bünyesel Değişen Yıldızların Ubvri Ve Strömgren Uvby-Hbeta Işıkölçümü: Frekans Analizi Ve Temel 

Parametreleri

Grup İade

249.700  

249.700  

81

TÜBİTAK 1001Yeni Bazı Flavonil Sülfonamid Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antikanser Ve Bromodomain İnhibitör Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar

ARDEB İade

355.000  

355.000  

82

TÜBİTAK 1001Öğretmenlerde Kültürel Duyarlılığın Geliştirilmesinde Antropolojik Kültürel Terapi Yönteminin Adaptasyonu Ve Uygulanması

ARDEB İade

221.985  

221.985  82

Toplam


22.109.954  

22.109.954  

27

8.133.697  8.133.697  

48

12.060.855  12.060.855  

İade


7

1.915.402  

1.915.402  

0

0  0  

83

TÜBİTAK 1002Enterococcus faecalis ve Salmonella typhimurium Biyofilm Yapılarında eDNA'nın Rolü ve Biyofilm ile Mücadelede Enzim ve Antibiyotik Uygulaması Yoluyla 

Biyofilm Yapılarının Zayıflatılması

Kabul

30.000  


30.000  

84

TÜBİTAK 1002Abant Gölü (Bolu) Bentik Makroomurgasız Faunası (Chironomidae-Oligochaeta) Ve Dağılımı

Kabul


29.983  

29.983  


85

TÜBİTAK 1002

Ters-Kuyulu Kap Sayım Geometrisinde 226Ra, 152Eu İçeren Epoksi Matriksli ve U, Th, K İçeren Selülöz Matrisli Radyoaktif Kalibrasyon Kaynaklarının 

Hazırlanması ve HPGe Dedektörlerle Karakterizasyonu

Kabul

29.150  


29.150  

86

TÜBİTAK 1002Arap Atlarında Davranış Temelli Eğitimin Öğrenme Performansı Üzerine Etkisi

Kabul


24.200  

24.200  


87

TÜBİTAK 1002

Deselülerize Sığır İnce Bağırsak Submukozası Ve Hidroksiapatit Temelli Kompozit Biyomalzemenin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanım Potansiyelinin 

Değerlendirilmesi

Kabul

29.550  


29.550  

88

TÜBİTAK 1002Psikoza Yatkınlık Ile Telomer Disfonksiyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kardeş Çifti Çalışması

Kabul


23.900  

23.900  


89

TÜBİTAK 1002

Microtus mystacinus (De Filippi, 1865) Türünün Anadolu ve Trakya Populasyonlarının Mitokondriyal DNA Belirteçlerine Dayalı Karşılaştırmalı Genetik Analizi

Değerlendirmede

29.933  

29.933  


90

TÜBİTAK 1002

Gerilim Tipi Baş Ağrısında Gıda Antikor Düzeyiyle Baş Ağrısı Karakteristikleri Arasındaki İlişki

Değerlendirmede

29.937  

29.937  


91

TÜBİTAK 1002

Yeni Çift Kollu Benzo-15-Taç-5 Ligandlarının Ve Komplekslerinin Sentezi, Kompleksleşme Ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi

Değerlendirmede

29.962  

29.962  


92

TÜBİTAK 1002

Probiyotik Suşların Obeziteye Karşı Potansiyel Etkilerinin In Vitro Koşullarda Belirlenmesi

Değerlendirmede

29.991  

29.991  


93

TÜBİTAK 1002

Asmanın Külleme (Eryshpe Necator) Hastalığına Farklı Tolerans Seviyelerinde Tepkisinin Wrky, Dhn1 Ve Myc2 Gen Ifadelerinde Real-Time Pcr Ve Western 

Blot Teknikleri Ile Belirlenmesi Ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Etkisi

Değerlendirmede

30.000  


30.000  

94

TÜBİTAK 1002Şehir Sellerinin Tahmininde Yapay Sinir Ağ Yönteminin Değerlendirilmesi: Bodrum (Muğla) Örneği

Değerlendirmede

27.170  

27.170  


95

TÜBİTAK 1002

Çeşitli Fitoaleksin Türlerinin Imatinib Ile Kombinasyonlarının İnsan Meme Ve Kolon Kanseri Hücrelerinde Src/Mmp-2 Kanser Yolağı Üzerine Etkilerinin 

Araştırılması

Değerlendirmede

29.895  


29.895  

96

TÜBİTAK 1002Konya- Karapınar Obruk Gölleri (Kızören Obruğu, Meyil Obruğu, Çıralı Obruğu) ve Volkanik Gölleri'nin (Meke Gölü, Acı Göl) Zooplankton Faunası ve Bazı Su 

Kalite Parametrelerinin Tespiti

Değerlendirmede

29.996  


29.996  

97

TÜBİTAK 1002Baş Boyun Kanseri Hastalarında, Diş İmplant Malzemelerinin Radyoterapi Planlamasındaki Doz Dağılımlarına Etkisinin Monte Carlo Yöntemi Ve Dozimetrik 

Yöntemlerle İncelenmesi

Değerlendirmede

29.846  


29.846  

98

TÜBİTAK 1002Ağapınar (Kesikköprü-Bala/Ankara) Demir Yatağının Minerolojik- Petrografik Ve Jeokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi

Değerlendirmede

30.000  

30.000  


99

TÜBİTAK 1002

Kentsel Yeşil Alanlarda Ekolojik Başarım Modellemesi: Ankara Örneğ

Değerlendirmede

30.000  

30.000  


100

TÜBİTAK 1002

Kronik Ve Agresif Periodontitis Hastalarında Periodontal Tedavinin Endoteliyal-Hücre Spesifik Molekül-1 (Esm-1) Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Değerlendirmede

30.000  

30.000  


101

TÜBİTAK 1002

Folklorik Dans Hareketlerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri Ile Modellenmesi

Değerlendirmede

26.422  

26.422  


102

TÜBİTAK 1002

Kronik Ve Agresif Periodontitis Hastalarında Adamts Gen Ve Proteinlerinin İmmunohistokimyasal Ve Genetik Olarak Saptanması

Değerlendirmede

25.250  

25.250  


103

TÜBİTAK 1002

Türkiye'De Yaygın Olarak Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinin Toprak Tuzluluğuna Tepkilerinin Morfolojik Ve Fizyolojik Olarak 

Belirlenmesi

Değerlendirmede

29.425  


29.425  

104


TÜBİTAK 1002

Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Trachystemon orientalis L. (Ispıt) Türünün Anatomik, Kimyasal ve Biyolojik Aktivite Yönünden İncelenmesi

Değerlendirmede

29.971  


29.971  

105


TÜBİTAK 1002

Farklı Bilgi Tabanlarına Sahip Sektörlerde Yakınlık Formlarının Bilgi, Öğrenme Ve İnovasyona Etkisi

Değerlendirmede

26.121  


26.121  

106


TÜBİTAK 1002

Parsiyel Mesane Obstrüksiyonlu Sıçanlarda Hidrojen Sülfür Donörü Sodyum Hidrojen Sülfit Ve Fosfodiesteraz 5 İnhibitörü Tadalafil Tedavisinin Erektil 

Disfonksiyon Üzerine Etkisi

Değerlendirmede

29.731  

29.731  


107

TÜBİTAK 1002

Ruminantların Mikoplazma Pnömonilerinde Pro- Ve Anti-Inflamatuar Etkili Sitokinler Ile Toll Like Reseptörlerin Etkileşimlerinin İmmunohistokimyasal 

Yöntemlerle Gösterilmesi

Değerlendirmede

30.000  


30.000  

108


TÜBİTAK 1002

Potansiyel Probiyotik Suşların Insan Kolon Kanser Hücre Hattına (Caco-2) Tutunma Kapasitelerinin Ve Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi

Ret

29.950  


29.950  

109


TÜBİTAK 1002

Hiv-1 İntegraz İnhibitörü Raltegravir?In Multipl Myelom Hücrelerinde Rag1 Ile Rag2 Rekombinaz Aktivitesi Ile Hücre Sağ-Kalım Üzerine Olan Etkisinin 

Araştırılması

Ret


30.000  

30.000  


110

TÜBİTAK 1002

Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Kuraklık Tahmini: Beyşehir Gölü Havzası Örneği

Ret


29.867  

29.867  


111

TÜBİTAK 1002

Sporadik Kolorektal Kanserlerde Epigenomik Ve Transkriptomik Profilin Entegresyonu

Ret


30.000  

30.000  


112

TÜBİTAK 1002

Akkaraman, Bafra Ve Bafra X Akkaraman F1 Koyunlarda Süt Verimi, Bazı Kalite Özellikleri Ile Lpl Ve Lcat Gen Ekspresyonlarının Araştırılması

Grup iade

29.381  

29.381  


113

TÜBİTAK 1002

Yenikent-Tatlar-Ayaş (Ankara) Arasinda Kalan Bölgenin Floristik Ve Ekolojik Yönden İncelenmesi

Grup iade

29.990  

29.990  


114

TÜBİTAK 1002

Türkiye?Deki Yarış Atlarının Solunum Yollarından İzole Edilen Streptococcus Spp. Ve Staphylococcus Spp. Etkenlerinde Antibakteriyel İlaçlara Direncin 

Tespit Edilmesi

Grup iade

29.450  


29.450  

115


TÜBİTAK 1002

Farklı Ovnsych Yöntemleriyle Ovulasyonları Senkronize Edilen Anadolu Mandalarında Dölverimi

Grup iade

30.000  


30.000  

116


TÜBİTAK 1002

Klinik Hastalarda Manevi Destek Yöntemi Olarak Dini-Tasavvufi Söylem: Onkoloji Kliniği Örneği

Grup iade

28.175  


28.175  

117


TÜBİTAK 1002

Kentsel Yeşil Alanlarda Ekolojik Başarım Modellemesi: Ankara Örneği

Grup iade

30.000  


30.000  

118


TÜBİTAK 1002

Türk İlaç Sanayii?Ndeki İlgili Yöneticilerin Yeşil Lojistiğe Yönelik Tutum Ve Davranişlarinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştirma

Grup iade

20.193  


20.193  

119


TÜBİTAK 1002

Trombospondin Motifli Disintegrin Benzeri Matriks Metalloproteinazların Periodontal Hastalıklarda Yeni Biyolojik Marker Adayı Olarak Araştırılması

Grup iade

25.250  


25.250  

120


TÜBİTAK 1002

Anadolu?Da Togalı Heykellerin Gelişimi

Grup iade

30.000  


30.000  

121


TÜBİTAK 1002

Türkiye'De Doğal Olarak Yetişen Trachystemon Orientalis L. (Ispıt) Türünün Anatomik, Kimyasal Ve Biyolojik Aktivite Yönünden Incelenmesi

Grup iade

29.971  


29.971  


Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə