Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en iyisine layık olan değerliYüklə 49,06 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/7
tarix14.01.2017
ölçüsü49,06 Mb.
#5480
1   2   3   4   5   6   7

Bilgi Edinme Bürosu:  

5 adet Bilgi Edinme Başvurusu alındı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 


YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Meclis Toplantıları: 11 defa olağan toplantı, 1 defa olağanüstü olmak üzere 12 adet toplantı 

yapılmış  olup,  bu  toplantılarda  107  adet  karar  alınarak  gereği  için  ilgili  servislere  havale 

edilmiştir. 

 

Encümen  Toplantıları:  50  adet  toplantı  yapılarak  472  adet  karar  alınmış  olup,  gereği  için 

ilgili servislere gönderilmiştir. 

 

- 348 adet dilekçe gelerek normal işlem görmüş ve ilgili servislerine gönderilmiştir. - 2572 adet evrak gelerek normal işlem görmüş olup, ilgili servislerine gönderilmiştir. 

- 567 adet evrak normal işlem görmüş olup, ilgili servislerine gönderilmiştir. 

-  Belediyemiz  Personelinin  özlük  işleri  Yazı  Đşleri  Müdürlüğü  tarafından  yürütülmektedir. 

Gerek  Devlet  Memurları  gerekse  iş  kanunu  kapsamında  olan  personelin  tayin,  terfi,  sosyal 

hakları  tabi  oldukları  kanun  ve  yürürlükte  olan  yönetmelik,  tüzük  ve  nizamlar  çerçevesinde 

yerine getirilmektedir. 

 

Evlendirme  Memurluğu:  342  çift  müracaatta  bulunmuş  olup,  313  çiftin  nikah  akitleri 

yapılmıştır. 

-  313  çifte  resmi  ve  özel  kuruluşlarla  şahsi  münasebetlerinin  temini  için  ULUSLARARASI 

AĐLE CÜZDANI verilmiştir. 

- 29 çifte Şehrimiz dışında evlenebilmesi için izinname tanzim edilmiştir.        

 

-41 Adet çiftin nikahları Belediyemizce yapılmıştır.  

 

  

Sivil Savunma Memurluğu:  

 

- Đlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

55 


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Ruhsat Bürosu: 

 

- Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan 156 adet işyerine Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendiği; 

-  Bunlardan  115  adedi  Sıhhi  Müessese  (6  adet  erkek  berberi,1  adet  dershane,  10  adet  tekel 

bayii,  4  adet  bakkal,  9  adet  çay  ocağı,  6  adet  market,  2  adet  unlu  mamüller  satışı,  1  adet 

organik  gübre satışı, 1 adet tütün mamulleri satışı, 2 adet ambalaj malzemeleri satışı, 1 adet 

emlak komisyonculuğu,  1 adet parça kumaş satışı, 1 adet zücaciye, 2 adet fotoğrafçı, 3 adet 

irtibat  bürosu,  1  adet  teşhir  salonu,  3  adet  mobilya  satışı,  1  adet  şapka  satışı,  3  adet  bayan 

kuaförü,  2  adet  beyaz  eşya  satışı,  2  adet  lastik  satışı,  2  adet  yem  ve  un  satışı,  2  adet  tavuk 

döner satışı, 1 adet kasap, 2 adet elektrik malzemeleri satışı, 1 adet sarrafiye, 1 adet ayakkabı 

tamiri,  7  adet  konfeksiyon,  1  adet  kargo  işletmeciliği,  1  adet  kalorifer  malzemeleri  satışı,  3 

adet  büfe,  2  adet  börek  salonu,  3  adet  tuhafiye,  1  adet  baharat  malzemeleri  satışı,  2  adet 

parfümeri, 1 adet içkisiz lokanta, 1 adet bilgisayar malzemeleri satışı, 1 adet cam satışı, 1 adet 

sat  tamiri  ve  satışı,  2  adet  sıhhi  tesisatçılık,  1  adet  temizlik  malzemeleri  satışı,  2  adet  ev 

aletleri  satışı,  1  adet  köfte  satışı,  1  adet  ganyan  bayii,  1  adet  çorba  ve  ızgara  salonu,  2  adet 

açık otopark, 1 adet ayakkabı satışı, 3 adet kebap ve lahmacun salonu, 1 adet şarküteri, 1 adet 

oto kiralama, 1 adet manav, 1 adet kırtasiye, 1 adet çiğ köfte satışı, l adet kokoreç satışı ) 26 

adet Đşyerine Đçkisiz Umuma Açık Đstirahat ve Eğlence yeri Ruhsatı (16 adet Kahvehane, 4 

adet  Đnternet  Salonu,  3  adet  Pansiyon,  2  adet  oyun  salonu,  1  adet  lunapark  )  8  adet  işyerine 

Đçkili  Umuma  Açık  Đstirahat  ve  Eğlence  Yeri  Ruhsatı,  (  6  adet  içkili  lokanta,  1  adet 

Birahane, 1 adet bar, ) 1 adedi 2.Sınıf ( Sanayi  Medikal Gazlar Saklama  Depolama Satışı,)  14  adedi  3.Sınıf  (2  adet ekmek  fırını,  1  adet  oto  tamiri,  1  adet  zirai  alet   imalat  ve  tamiri,  3 

adet kömür satış deposu, 1 adet beyaz eşya tamiri, 1 adet pvc imalatı, 1 adet aygaz bayiliği, 1 

adet börek imalatı, 1  adet oto  yıkama, 1  adet toptan perakende su ve tüp  satışı, 1 adet simit 

fırını) olmak üzere toplam 15 adet Đşyerine Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı düzenlenmiştir. 

- Belediyemize başvuru yapan ve 2010 yılı içerisinde Tatil Günleri çalışmak isteyen 126 adet 

işyerine Hafta Tatil Ruhsatı düzenlenmiştir. 

-  5393  Sayılı  Belediye  Kanunu  gereğince  Şehir  içerisinde  çalışan  ve  öğrenci  taşıyan  servis 

minibüslerine  47  adet  Şehir  Đçi  Toplu  Taşıma  Đzin  Belgesi  ve  Öğrenci  Servisi  Güzergâh Đzin Belgesi düzenlenmiştir. 

- Đşyerinde Canlı Müzikli eğlence yapmak isteyen 27 adet işyerine Canlı Müzik Đzin Belgesi 

düzenlenmiştir. 

-  Mesul  müdür  çalıştırmak  isteyen  8  adet  işyeri  için  mesul  müdür  uygunluk  yazısı 

düzenlenmiştir. 

 

Diğer Faaliyetler: 

 

- Belediyemize başvurarak, tarafına Fakir Aylığı ve Asker Ailesi Yardımı verilmesi talebinde bulunan  82  kişinin  tahkikatları  yapılarak  sırasına  göre  Belediye  Encümenine  sunulmuştur. 

Talepleri olumlu bulunanlara, Belediye Encümen Kararıyla yardım yapılmaktadır. 

- Belediye Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan aylık bildirim raporları Đlgili Makamlara düzenli 

olarak gönderilmiştir. (SGK, Kaymakamlık, Ticaret Odası Başkanlıklarına) 

- 42 Adet şehir içi minibüsüne çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 

-  Eylül  2010  yılında  damgalanması  gereken  Ölçü  ve  Tartı  Aletlerinin  88  adet  müracaat 

beyannamesi  Belediyemizce  kabul  edilerek  kayıt  altına  alınmış  ve  bu  aletlerin  damgalanma 

işlemleri yapılmıştır. 

-  Müdürlüğümüz  ekiplerinin  şikâyetlerin  değerlendirilmesi  ve  denetimleri  esnasında  tanzim 

ettiği  tutanaklar  ile  Đlçe  Emniyet  Müdürlüğünce  Umuma  Açık  Yerlere  tanzim  edilerek 

gönderilen 82 adet tutanak Belediye Encümenine sunulmuştur. 


 

56 


- Belediyemizin birimlerince düzenlenen veya ilgili makamlarca Müdürlüğümüze gönderilen 

224 adet tebligat muhataplarına tebliğ edilmiştir. 

 

- 13- 2010  yılı içerisinde Müdürlüğümüz bütçe harcama kalemlerine  göre 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu 22/d maddesi hükümleri çerçevesinde 46 adet mal ve hizmet alımı yapılmıştır.   

  

  

 

  

 

Đlan Birimi: 

 

- Belediye birimleri ile diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilanlar yapılarak 519 adet 

ilan zaptı düzenlenmiştir. 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

57 


ĐTFAĐYE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Đlçemizde ve çevre köylerde; ev, işyeri, araç, ekin, anız vs. gibi 258 yangın olayı meydana gelmiştir.  Bu  yangınlar  genelde  su  ve  kimyevi  tozlarla  itfaiye  personeli  tarafından  tamamen 

söndürülmüş olup zarar ve ziyanlar yangın raporlarında belirtilmiştir. 

 

-  Đlçemizde  özel  ve  resmi  işlerde  merdivenli  aracımız  196  defa  göreve  gitmiştir.  Bu  işlerde genelde vatandaşın evinde unutulan anahtarlar balkon ve pencereden girilmek üzere alınmış, 

bunun  yanı sıra okullarda  yangın tatbikatlarında,  baca temizliğinde  ağaç kesimlerinde, insan 

ve hayvan kurtarmalarda, pankart, bayrak asma ve sökümlerinde kullanılmıştır.  

 

-  Đlçemizde  gelen  talepler  üzerine  Đtfaiyemizden  özel  ve  resmi  kuruluşlara  1032  adet  su verilmiştir.  Bu  su  verme  işleri  inşaat  temellerine,  su  depolarına,  belediye  havuzlarına, 

üniversite ve özel idare inşaatlarına, kaymakamlık inşaatlarına verilmiştir. 

 

- Đlçemizde ve köylerinde 29 yere foseptik çekimleri yapılmıştır.  

-  Đlçemizde  aşırı  yağan  yağmur  suları  yüzünden  mağdur  olan  vatandaşların  evlerinin  ya  da 

işyerlerinin  ev  ve  bodrumlarında,  kazan  dairelerinde,  inşaat  temellerinde,  biriken  sular 

personelce  çekilmiştir.  Ayrıca  ilçemizdeki  su  patlakları  yüzünden  çukurlarda  biriken  suları 

çekmek için de kullanılmıştır.  

 

-  Meydana  gelen  14  kaza  olayına  Đtfaiye  personelince  en  kısa  zamanda  müdahale  edilmiş olup, acilen kurtarma işlemleri yapılmıştır. 

 

- Đlçemizde esnafın açmış olduğu işyerlerine Đtfaiye mevzuatı gereğince denetim ve kontroller yapılmış olup, bu yerlerde bulunan eksiklikleri tedarik ettirildikten sonra uygun bulunan 213 

adet işyerine yangın raporu düzenlenmiştir. 

 

- Đlçemizde bulunan tüm okullarda ve resmi dairelerde müteakip zamanlarda yangın tatbikatı yapılmış ve ilgili kişiler bilgilendirilmiştir.   

 

-  Ayrıca  Đtfaiyemiz  bünyesinde  bulunan  cenaze  aracımızı  morglu  hale  getirerek,  yeni aldığımız mobil sağlık aracımız ile gelen talepler doğrultusunda hizmet verilmektedir. 

 

  

 

  

 

  

 

58 


MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  1  Müdür,  3  Şef,  2  Muhasebeci,  8  Memur  ve  16  işçi  ile hizmet  vermektedir.  Başkanlığımızın  her  yıla  ait  kanun  ve  yönetmeliklerle  belirtilen  tarihler 

arasında Analitik esaslı Gelir ve Gider bütçesini hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, Bütçe 

uygulama  sonuçlarına  ilişkin  veri  hazırlamak,  giderlerin  hak  sahiplerine  ödenmesi,  para  ve 

parayla  ifade  edilebilen  değerler  ile  emanetlerin  alınması,  saklanması  ilgililerine  verilmesi 

işlemlerinin yürütülmesi, Belediye mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini  ve  demirbaş  mevcutlarını  ilgili  müdürlüklerden  gelen  veriler  doğrultusunda 

düzenleyerek ve muhasebe kaydına alınması, müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese  eşit, 

günün  teknolojik  şartlarını  kullanarak  mümkün  olduğunca  hızlı  iş  akışını  sağlamak  Mali 

konularda  Kanun,  Tüzük,  Yönetmelik  gibi  mevzuatla  görevleri  yapmaktadır.  Diğer  tüm 

Müdürlüklerin nakit durumunu da gözetmek suretiyle ödeneklerin kullanımını, yılsonu Kesin 

Hesap  ve  Yönetim  Dönemi  hesabının  çıkarılarak  ilgili  kurumlara  zamanında  göndermek,  Đç 

ve  Dış  denetimlerde  istenilen  bilgi  ve  belgeleri  hazır  halde  bulundurmak  için  arşivleme 

sistemini güncel halde tutulmasını sağlar.  

 

 Belediye  personelinin  maaş,  ikramiye,  kıdem  ve  ihbar  tazminatı  ile  sosyal  haklarına 

ilişkin bordroların hazırlanması ve tahakkukları ile ödemelerin zamanında  yapılması, Meclis 

ve Encümen üyelerinin huzur ücretlerinin tahakkuk ve ödemelerinin, Stajyer öğrencilerin staj 

dosyalarını  düzenlemek,  raporlarını  yazmak  ve  stajyer  maaşlarına  ilişkin  tahakkukların  ve 

maaşların zamanında ödenmesini sağlar.  

 

 Đşçi personelin görevlendirme, emeklilik, işe giriş-çıkış bildirimlerinin gönderilmesini, 

işçi  yevmiye  çizelgelerinin  incelenmesi,  işçi  disiplin  kurulunu  oluşturmasını,  disiplin 

kuruluna gönderilen evrak işlerini takip edilmesini, disiplin kararını yazıp onaylatarak disiplin 

defterine  işlenmesini,  yıllık  izin,  mazeret  izni,  ücretli  ve  ücretsiz  izinlerin  izin  defterine  ve 

bilgisayar ortamında işlenmesini, sendikalar ile gerekli yazışmaları yapmak, Toplu Sözleşme  

görüşmelerine  katılıp  sözleşmeleri  hazırlamak,  Memur  ve  Đşçi  personelin  hizmetlerinin  e-

bildirge ortamında girişlerinin yapılmasını sağlar.  

 

 Emlak,  Ç.T.V,  Đlan  Reklam,  Eğlence  vergisi  beyannamelerini  alıp  tarh  eden  vergi 

miktarını tahakkuk ettirmek, Beyan vermeyeni beyana çağırmak, işgal harcı ve diğer belediye 

gelirlerinin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlar.  

 

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilmesi gerekli tüm gelirlerimiz 

takip  ve  tahsil  edilmesini,  yapılan  tahsilatların  zamanında  banka  hesaplarına  aktarılmasını, 

Banka  havalesi  ile  yapılan  ödemelerin  mahsuplarını  yapmak,  ilgili  hesaplara  işleyerek 

yevmiye  numarası  alınmasını,  zamanında  ödenmeyen  Amme  alacaklarına  6183  sayılı  kanun 

gereğince işlem yapılmasını sağlar.  

 

 Ayrıca  Mali  Hizmetler  Müdürü  Encümen  ve  Đhale  Komisyonu  daimi  üyeliğini 

yürütmektedir.  

 

 

  

 

  

 

  

 

59 


BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

GELĐR BÜTÇESĐ TABLOSU 

 

KOD 


GELİR TÜRÜ

GELİR BÜTÇESİ (TL)

01

VERGİ GELİRLERİ3.419.382,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ7.214.358,00

04

ALINAN YARDIM VE BAĞIŞ770.000,00

05

DİĞER GELİRLER10.747.944,00

06

SERMAYE GELİRLERİ607.000,00

TOPLAM


22.758.684,00

 

  

 

15%32%

3%

47%

3%

VERGİ GELİRLERİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET

GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM

DİĞER GELİRLER

SERMAYE GELİRLERİ

 

  

GERÇEKLEŞEN GELĐR TABLOSU 

 

 KOD 

GELİR TÜRÜ

NET GELİR (TL)

01

VERGİ GELİRLERİ2.545.750,65

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ3.968.966,54

04

ALINAN YARDIM VE BAĞIŞ8.829,76

05

DİĞER GELİRLER9.395.625,65

06

SERMAYE GELİRLERİ0,00

TOPLAM


15.919.172,60

 

  

16%

25%

0%

59%

0%

VERGİ GELİRLERİ

TEŞEBBÜS VEMÜLKİYET

GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM

DİĞER GELİRLER

SERMAYE GELİRLERİ

 

  

 

  

6

0 

2

0

1

0

 Y

ILG

E

L

ĐR

 B

Ü

T

Ç

E

S

Đ 

R

A

P

O

R

U

 

 

H

esa

p

 K

o

du

A

çık

la

ma

B

üe

De

vr

ed

e

n G

e

lirY

ılı


 T

a

ha

kk

uk

u

Ta

h

ak

k

uk

 

To

p

lam

ı

Ta

h

sil E

d

ilen

K

ala

n

Th

s.

Or.

(%

)0

1

VE

R

Gİ 

G

EL

İR

LE

R

İ3

.4

19

.3

82

,0

01

.0

53

.1

45

,7

42

.8

39

.5

00

,6

43

.8

92

.6

46

,3

82

.5

45

.7

50

,6

51

.3

46

.8

95

,7

36

5

03

T

EŞ

E

BB

Ü

S V

E

 M

Ü

LK

İY

ET

 G

EL

İR

LE

R

İ7

.2

14

.3

58

,0

03

.3

49

.4

66

,6

84

.3

89

.6

25

,4

97

.7

39

.0

72

,1

73

.9

68

.9

66

,5

43

.7

71

.1

05

,6

35

1

04

A

LIN

A

N B

A

Ğ V

E 

Y

AR

D

IML

A

R İ

L

E7

7

0.0

0

0,0

0

08

.8

29

,7

68

.8

29

,0

08

.8

29

,0

00

1

00

0

5D

İĞ

ER

 G

EL

İR

LE

R

10

.7

47

.9

44

,0

01

1

4.8

6

4,5

6

9.5

1

3.3

8

1,6

9

9.6

2

8.2

4

6,2

5

9.3

9

5.6

2

5,6

5

23

2

.62

0

,60

9

70

6

SE

R

MA

Y

E G

E

LİR

L

ER

İ

60

7

.00

0

,00

0

00

0

00

2

2.7

5

8.6

8

44

.5

17

.4

56

,9

81

6

.75

1

.33

7

,58

2

1.2

6

8.7

9

4,5

6

15

.9

19

.1

72

,6

05

.3

49

.6

21

,9

67

4

GE

N

EL

 T

OP

L

AM

 

  

 


 

61 


2010 YILI GERÇEKLEŞEN TAHAKKUK GRAFĐĞĐ 

 

17%26%

0%

57%

0%

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

Alınan Bağış ve

Yardımlar

Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 YILINDAN 2010 YILINA DEVREDEN GELĐR GRAFĐĞĐ 

 

 

 

23%

74%

0%

3%

0%

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

Alınan Bağış ve

Yardımlar

Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri

 
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə