Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en iyisine layık olan değerliYüklə 49,06 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/7
tarix14.01.2017
ölçüsü49,06 Mb.
#5480
1   2   3   4   5   6   7

.1

7

4

,6

0

2008

2009

2010

Gelir

 

 Yıllara Göre Tahsilat Oranı Yukarıdaki Gibidir 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

82 


 

 

  

 

Yıllara göre gider durumu aşağıya çıkartılmıştır.  

2008 YILI 

 

 

  

Bütçe    

 

17.722.474,00.-TL  

 

 Gider    

 

11.297.928,72.-TL  

 

 Đptal olunan ödenek     6.424.545,28.-TL 

 

  

 

  

 

Gerçekleşme Oranı              %63 

 

27%4%

52%

8%

9%

Personel Giderleri 

Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid.

Mal ve Hiz. Al. Gid.

Cari Transferler 

Sermaye Gid.

 

 2008 Yılı Gider Dağılımı Grafiği 

 

  

 

  

 

Dağılımı 

 

 

  

Personel Giderleri  

 

 

3.019.290,25.-TL   

 

 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid.  

   495.513,20.-TL  

 

 

 Mal ve Hiz. Al. Gid.    

 

5.879.678,50.-TL  

 

 Cari Transferler  

 

    910.764,94.-TL 

 

  

Sermaye Gid.   

 

 

   992.681,83.-TL  

 

  

 

 

 

 

 

83 


 

 

 

 

2009 YILI 

 

  

Bütçe    

 

19.878.025,00.-TL  

 

Gider     

12.863.584,68.-TL 

 

 

Đptal olunan ödenek     7.014.440,52.-TL  

 

Gerçekleşme Oranı                  % 64 

 

 13%

17%

57%

13%

0%

Personel Giderleri 

Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid.

Mal ve Hiz. Al. Gid.

Cari Transferler 

Sermaye Gid.

 

2009 Yılı Gider Dağılımı Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağılımı 

 

  

 

Personel Giderleri   

 

3.839.652,82.-TL   

 

 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid.  

   665.487,18.-TL  

 

 

 Mal ve Hiz. Al. Gid.    

 

6.010.759,94.-TL   

 

 Cari Transferler  

 

    866.897,41.-TL  

 

  

Sermaye Gid.   

 

 

1.480.787,13.-TL   

 

  

 

  

 

  

 

  

84 


 

 

 2010 YILI 

 

  

 

 Bütçe    

 

 22.758.684,00.-TL 

 

 Gider    

 

 17.030.148,02.-TL 

 

 Đptal olunan ödenek    

  5.728.535,98.-TL 

 

 

Gerçekleşme Oranı     

     %74,82 

 

25%

5%

45%

0%

6%

19%

Personel Giderleri 

Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 

Mal ve Hiz. Al. Gid. 

Faiz Gideri 

Cari Transferler 

Sermaye Gid. 

 

2010 Yılı Gider Dağılımı Grafiği 

 

 

  

 

  

 

Dağılımı 

 

  

 

Personel Giderleri   

 

4.209724,84.-TL   

 

 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid.  

   797.893,60.-TL  

 

 

 Mal ve Hiz. Al. Gid.    

 

7.786.501,02.-TL  

 

 Faiz Gideri    

 

        2.951,47.-TL 

 

  

Cari Transferler  

 

 

1.053.962,23.-TL  

 

 Sermaye Gid.   

 

 3.179.144,86.-TL 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

85 


 

 

 

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı 

 

 

4%

1%

36%

5%

15%

5%

1%

8%

3%

4%

12%

3%

3%

ÖZEL KALEM

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

SU İŞLERİ AMİRLİĞİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEZBAHA VE SOĞUK HAVA İDARİ MEMURLUĞU

OTOBÜS İŞLETMESİ

 

 

 

 

ÖZEL KALEM

1.021.764,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

177.293,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8.119.808,00

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.051.720,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.475.804,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

1.182.528,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

277.559,00

SU İŞLERİ AMİRLİĞİ

1.874.749,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

665.804,00

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

854.275,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.834.414,00

MEZBAHA VE SOĞUK HAVA İDARİ 

MEMURLUĞU

627.361,00

OTOBÜS İŞLETMESİ

595.605,00

TOPLAM

22.758.684,00 

 

 

 


 

86 


 

 

 Yıllara göre gider hareketleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

1

1

.2

9

7

.9

2

8

,7

2

1

2

.8

6

0

.5

8

4

,4

8

1

7

.0

3

0

.1

4

8

,0

2

2008

2009

2010

Gider

 

  

Yıllara Göre Gider Hareketleri 

 

  

 

  

 

  

 

  

87 


 

 

Gelirler: 

 

 

 Belediyemizin 

2010 


yılı 

Tahsilat 

Toplamı 

15.919.172,60.-TL’dir. 

Bunun 

8.588.964,17.-TL’si  2380  sayılı  Belediyelere  ve  Đl  Özel  Đdarelerine  Genel  Bütçe  Vergi Gelirlerinden  Pay  verilmesi  hakkındaki  kanun  gereğince  Đller  Bankasından  gelmiştir.  Geriye 

kalan  7.330.208,43.-TL  2464  sayılı  Belediye  Gelirleri  Kanunu  gereğince  Belediyemiz 

tarafından tahsil edilmiştir. 

 

 Giderler: 

 

 Uzunköprü Belediye Başkanlığı toplam gideri 17.030.148,02.-TL’dir. 

 

 Bütçe Hedefleri: 

  

  

 

2010 Gelir Bütçesi 22.758.684,00.-TL  

2010 Gider Bütçesi 22.758.684,00.-TL olarak denk bütçe yapılmıştır. 

 

 

Bütçe Gerçekleşmesi:   

 

  

GELĐR Tahakkuk 21.268.794,56.- TL 

 

Tahsilat 15.919.172,60.-TL  

2011 yılına devreden alacak 5.349.621,96.-TL 

 

GĐDER 17.030.148,02.-TL  

Đptal olunan ödenek 5.728.535,98.-TL 

 

2011 yılına devreden ödenek 0,00 TL  

 

Bütçe Hedef ve Gerçekleşmeleri ile Meydana Gelen Sapmanın Nedenleri: 

  

 

  

6.839.511,40.-TL  gelir  fazla  tahmin  edilmiş  ve  bunun  5.349.621,96.-TL’si  tahsil 

edilemeyip  bir  sonraki  yıla  devretmiştir.  Belediyemize  beklenen  yardım  ve  bağış 

gelmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 


 

 

2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 

 

 Mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman 

aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kuruluşun 

mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden  Đç  Đsleri  Bakanlığınca  hazırlanan  Mahalli  Đdareler  Bütçe  ve  Muhasebe 

Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aşağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve belirlenen 

sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir. 

 

a) Mizan cetveli (Örnek-76) b) Bilanço (Örnek-77) 

c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78) 

ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79) 

d) Nakit akım tablosu (Örnek-80) 

e) Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu (Örnek-81) 

f) Đç borç değişim tablosu (Örnek-82) 

g) Dış borç değişim tablosu (Örnek-83) 

ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek-84) 

h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85) 

ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86) 

i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87) 

j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88) 

k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89) 

l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90) 

m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91) 

n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92) 

o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93) 

ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94) 

 

Bu faaliyet raporunun ekinde;  

• 2010 yılı Mizanı Bkz. Ek-4- 

• Bilanço Bkz. Ek-5

• Bütçe gelirlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-6- 

• Bütçe giderlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-7- 

• Faaliyet sonuçları Bkz. Ek-8- 

• Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Ek-9 

tablolarına yer verilmiştir.  

3- Mali Denetim Sonuçları- Ek-10 

 

 B- Performans Bilgileri 

 

- Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir.  

 

  

 

  

 

  

89 


 

 

    

IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN 

DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 


 

 

IV. KURUMSAL KABĐLĐYET 

VE 

KAPASĐTENĐN 

DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

  

  

a. Üstünlükler 

 

1. Araç parkımızın yeterli hale getirilmesi . 

2. Uzunköprü Halkının eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması. 

3. Tahsilat oranımızın % 74,00 oranında olması. 

4. Belediyemizdeki teknolojik donanım ve yazılımların yeterli olması, 

5. Kredi kartı tahsilatına geçilmesi. 

6. Web sitesinden, ihale ilanları, meclis-encümen kararlarına ulaşılabilmesi. 

7. Vergi, SSK, Emekli Sandığı ve Elektrik gibi resmi kurumlara borcumuzun olmaması. 

8-Makro seviyede belediyemizin çeşitli alanlarda projelerinin yapılmış olması.  

b. Zayıflıklar 

 

1. Yasalarla tanımlanan gelir kaynaklarının yeterli olmaması. 

2.  ISO  belgesine  sahip  olmadığımızdan,  belli  bir  kaliteye  ve  standarda  göre  hizmet 

sunamamak. 3. Norm Kadroya göre kadrolarımızın 2/3 nün boş olması. 

4. Belediyemizin mücavir alanlarının genişlemesi nedeniyle hizmet yükünün artması 

5.Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde arsalarının bulunmayışı. 

   

 

  

 

                                                                                                            

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

91 


 

 

  

ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 Bu  raporda  açıklanan  faaliyetler  için  idare  bütçesinden  harcama  birimimize  tahsis 

edilmiş  kaynakların  etkili,  ekonomik  ve  verimli  bir  şekilde  kullanıldığını,  görev  ve  yetki 

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

 Bu  güvence,  harcama  yetkilisi  olarak  sahip  olduğum  bilgi  ve  değerlendirmeler,  iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları ve benden önceki harcama  yetkilisinden 

almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

 Burada  raporlanmayan,  idarenin  menfaatlerine  zarar  veren  herhangi  bir  husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (29.03.2011 – UZUNKÖPRÜ) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Av Enis ĐŞBĐLEN 

 

 

  

 

  

 

  

Belediye Başkanı 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

92 


 

 

  

MALĐ HĐZMETLER BĐRĐM YÖNETĐCĐSĐNĐN BEYANI 

 

  

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

 

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali  yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak  yürütüldüğünü,  kamu  kaynaklarının  etkili,  ekonomik  ve  verimli  bir  şekilde 

kullanılmasını  temin  etmek  üzere  iç  kontrol  süreçlerinin  işletildiğini,  izlendiğini  ve  gerekli 

tedbirlerin  alınması  için  düşünce  ve  önerilerimin  zamanında  üst  yöneticiye  raporlandığını 

beyan ederim. 

 

Đdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III Faaliyete Đlişkin Değerlendirme” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

 

  

 

  

 

 (29/03/2011 – UZUNKÖPRÜ) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Gürol SUSKAN 

 

 

  

 

  

 

  

Muhasebe Yetkilisi 

 

 

  

 

  

 

  

 


Yüklə 49,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə