DƏrs cəDVƏLİ Təsdiq edirəm Azərbaycan Dövlət İqtisad UniversitetininYüklə 37,46 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü37,46 Kb.
növüDərs

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN II KURS “İQTİSADİYYAT VƏ SƏNAYE” FAKÜLTƏSİNİN

İQTİSADİYYAT” İXTİSASI (RUS BÖLMƏSİ) VƏ SƏNAYENİN TƏŞKİLİ, EKOLOGİYA, TURİZM VƏ OTELÇİLİK İXTİSASLARI ÜZRƏDƏRS CƏDVƏLİ


Təsdiq edirəm

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin

Tədris və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru

prof. D.A.Bağırov

Gün

Saat/Qrup
159R

161R

163R

165R

167R

169R

170

172

171R

174

175R

173

173-1

I

900-1020

1030-1150

1210-1330


Fənn

Gəlir və əmək haqqı siyasəti
Audit

Menecmnet

Ekonometrika

Şıxəliyev Natiq 135Qiymətin əmələ gəlməsi

Əməliyyatların tədqiqi


Müəllim

Nəbiyeva İradə

Qasımova Lalə

Axundova Nailə
Quliyev İbrahim

Əliyev Alıxan

İşgüzar yazışmalar

Əfəndi Leyli 514


Auditoriya

513

515

516

521

522

Fənn

Gəlir və əmək haqqı siyasəti

Menecment

Audit

Gəlir və əmək haqqı siyasəti

Qiymətin əmələ gəlməsi

Əməliyyatların tədqiqi

Ekonometrika

Ekoloji tədqiqat metodları

Ekoloji tədqiqat metodları

Maliyyə

Ekoloji turizm

Müəllim

Nəbiyeva İradə

Axundova Nailə

Qasımova Lalə

Məmmədova Dilfarə

Səfərova Fidan

Əliyev Alıxan

Zeynalov Müharib

Xəlilov İlqaq

Eminov Fərhad

Qaraxanova Ülkər

Əlirzayev Əli

Auditoriya

417

527

521

522

412

413

414

415

523

416

419

Fənn

İşgüzar yazışmalar

İsmayılova

Könül

422


Gəlir və əmək haqqı siyasəti

Ekonometrika

Zeynalov Müharib

527


Gəlir və əmək haqqı siyasəti

İşgüzar

yazışmalar

İsmayılova

Könül 421Əməliyyatların tədqiqi

Qiymətin əmələ gəlməsi

Ekonometrika

Zeynalov Müharib 414Ekoloji tədqiqat metodları

Ekoloji tədqiqat metodları

Aqroturizm

Müəllim

Nəbiyeva İradə

Məmmədova Dilfarə

Əliyev Alıxan

Səfərova Fidan

Xəlilov İlqaq

Eminov Fərhad

Əlirzayeva Təranə

Auditoriya

420

521

412

413

415

523

416

II

900-1020

1030-1150

1210-1330

Fənn

Menecment

MenecmentEkonometrika

Sənayenin iqtisadiyyatı
Mühasibat uçotu

Biomüxtəliflik

Tarverdiyev

Tahir

415Biomüxtəliklik

Sultanova

Səidə Mülki

523 Müdafiə

Cahangirov

Azər 523Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllim

Mustafayeva Gülşən

Axundova Nailə
Şıxəliyev Natiq

Mehdiyev Azər

Əliyeva Mehriban

Köçərli Yalçın

Auditoriya

527

514
515

516

412

413

Fənn

Audit

Menecment

Audit

Gəlir və əmək siyasəti

Sənayenin iqtisadiyyatı

Mühasibat uçotu

Biomüxtəliflik

Mülki Müdafiə

Turizm fəal. hüq. fəal-ti

Aqroturizm

Müəllim

Qasımova Lalə

Mustafayeva Gülşən

Kərimov Azər

Məmmədova Dilfarə

Mehdiyev Azər

Əliyeva Mehriban

Tarverdiyev Tahir

Cahangirov Azər

Köçərli Yalçın

Əlirzayeva Təranə

Auditoriya

509

521

527

417

517

412

415

523

413

414

Fənn

Menecment

İşgüzar yazışmalar

İsmayılova

Könül

509


İşgüzar

yazışmalar

İsmayılova

Könül 513İqtisadi fikir tarixi

Audit
Sənayenin iqtisadiyyatı

Ekonometrika

Ümumi ekologiya

Ümumi ekologiya

Aqroturizm

Turizm fəal. hüq. fəal-ti

Müəllim

Mustafayeva Gülşən

Hüseynova Şəhla

Kərimov Azər

Mehdiyev Azər

Zeynalov Müharib

Novruzova Fizzə

Siracova Səidə

Əlirzayeva Təranə

Köçərli Yalçın

Auditoriya

521

514

517

516

412

415

110

413

414

III

900-1020

1030-1150

1210-1330

Fənn

İşgüz.

yazış.


İsmayılova Könül 523

İşgüz.

yazış.


Qayıbova Sevinc 525

Auditİqtisadi fikir tarixi
Mühasibat uçotu
Biomüxtəliflik

Biosferin ekoloji xüsusiyyətləri
Müəllim

Qasımova Lalə

Əmirova Fəridə

Daşdəmirov Əlləz

Tarverdiyev Tahir

Məmmədov Adik

Auditoriya

516

521

135

412

524

Fənn

İqtisadi fikir tarixi

İşgüz.

yazış.


İsmayılova Könül 523

İşgüz.

yazış.


Musayeva

Aynur 525Ekonometrika

Audit

İqtisadi fikir tarixi

Mühasibat uçotu

Sənayenin iqtisadiyyatı

İstehsal. tex. və eko. əsası

Biosferin ekoloji xüsusiyyətləri

Ekoloji turizm

Maliyyə

Müəllim

Fərəcova Sevil

Zeynalov Müharib

Qasımova Lalə

Əmirova Fəridə

Daşdəmirov Əlləz

Həmidova Lalə

Pənahova Humay

Məmmədov Adik

Əlirzayev Əli

Qaraxanova Ülkər

Auditoriya

134

414

413

417

135

422

137

524

127

110

Fənn

Audit

Ekonometrika

İqtisadi fikir tarixi

İşgüz.

yazış.


Qayıbova Sevinc 523

İşgüz.

yazış.


Hüseynova

Zeynəb 525Mühasibat uçotu
Sənayenin iqtisadiyyatı

İstehsal. tex. və eko. əsası
Ekoloji turizm

Müəllim

Kərimov Azər

Zeynalov Müharib

Əmirova Fəridə

Daşdəmirov Əlləz

Həmidova Lalə

Pənahova Humay

Əlirzayev Əli

Auditoriya

424

527

513

135

422

137

521

IV

900-1020

1030-1150

1210-1330

Fənn

Ekonometrika

Əliyev Alıxan

424


Gəlir və əmək haqqı siyasəti

Ekonometrika

Biomuxtəliflik
Müəllim

Bayramova Sevinc

Zeynalov Müharib

Sultanova Səidə

Auditoriya

514

513

524

Fənn

İqtisadi fikirlər tarixi

Gəlir və əmək haqqı siyasəti

Menecment

Əməliyyatların tədqiqi

Qiymətin əmələ gəlməsi

Biosferin ekoloji xüsusiyyətləri

Biomuxtəliflik

Marketinq

Müəllim

Fərəcova Sevil

Bayramova Sevinc

Axundova Nailə

Əliyev Alıxan

Mehdiyeva İradə

Abdullayev Əsədulla

Sultanova Səidə

Əhmədova Emilya

Auditoriya

417

424

134

522

116

416

524

413

Fənn
İqtisadi fikirlər tarixi

İşgüz.

yazış.


Musayeva Aynur 523

İşgüz.

yazış.


Qafarova

Nərgiz 525Gəlir və əmək haqqı siyasəti

Menecment

Audit

Ekonometrika

Əməliyyatların tədqiqi

Biosferin ekoloji xüsusiyyətləri

Ümumi ekologiya

Maliyyə və investisiyalar

Müəllim

Fərəcova Sevil

Bayramova Sevinc

Axundova Nailə

Qasımova Lalə

Zeynalov Müharib

Əliyev Alıxan

Abdullayev Əsədulla

Süleymanov Teymur

Babayev Nüsrət

Auditoriya

417

515

134

516

522

116

416

524

413

V

900-1020

1030-1150

1210-1330

Fənn

Ekonometrikaİşgüzar yazışmalar

Qayıbova

Sevinc

516


Ekonometrika
İşgüzər yazışmalı

Rzai Aydın

527 Ekonometrika

Zeynalov Müharib 527İşgüz.

yazış.


Qafarova Nərgiz 523

İşgüz.

yazış.


Əfəndi

Leyli 525Mülki

Müdafiə


Məmmədov Vahid 521

İstehsal. tex. və eko. əsası

Turizmdə nəqliyyat xidməti

Müəllim

Əliyev Alıxan

Şıxəliyev Natiq

Quliyev Rauf

Qurbanova Fəridə

Auditoriya

514

515

528

522

Fənn

Ekonometrika

İqtisadi fikir tarixi

İşgüz.

yazış.


Qayıbova Sevinc 523

İşgüz.

yazış.


Qafarova

Nərgiz 525Ekonometrika

İşgüzar yazışmalar

Ekonometrika

Qiymətin əmələ gəlməsi

Mülki Müdafiə

İstehsal. tex. və eko. əsası

Turizmdə nəql. xid-ti

Marketinq

Müəllim

Əliyev Alıxan

Hüseynova Şəhla

Şıxəliyev Natiq

Rzai Aydın

Babayeva Gülnarə

Abdullayeva Esmira

Məmmədov Vahid

Quliyev Rauf

Qurbanova Fəridə

Əhmədova Emilya

Auditoriya

517

134

135

521

522

422

516

528

420

421

Fənn
Ekonometrika

İqtisadi fikir tarixi

İşgüz.

yazış.


Əfəndi Leyli 523

İşgüz.

yazış.


Qayıbova

Sevinc 525Menecment

Ekonometrika

İşgüzar yazışmalar

İşgüzar

yazışmalar

Qafarova

Nərgiz 422Ümumi ekologiya
Marketinq

Turizmdə nəql. xid-ti

Müəllim

Əliyev Alıxan

Hüseynova Şəhla

Axundova Nailə

Babayeva Gülnarə

Rzai Aydın

Novruzova Fizzə

Əhmədova Emilya

Qurbanova Fəridə

Auditoriya

514

517

415

521

522

516

420

421

İqtisadiyyat və Sənaye ” fakültəsinin dekanı:dos.Quliyev A.A.
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 37,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə