Ders programi başkoordinatör prof. Dr. İ. İlknur uysal döNEM V koordinatöRÜYüklə 3,28 Mb.
səhifə8/40
tarix05.05.2017
ölçüsü3,28 Mb.
#16639
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40

“RADYOLOJİ” STAJ PROGRAMI

 

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

5. gün

08.40 – 09.20

5.RAD.001

5.RAD.003

5.RAD.005

5.RAD.009

5.RAD.013

09.30- - 10.10

5.RAD.002

5.RAD.004

5.RAD.006

5.RAD.010

5.RAD.014

10.20 - 11.00

5.RAD.002

5.RAD.004

5.RAD.007

5.RAD.011

5.RAD.015

11.10 - 12.00

5.RAD.003

Pratik Ders

5.RAD.008

5.RAD.012

Pratik Ders

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.10

Pratik Ders

Pratik Uygulama

Pratik Ders

Pratik Ders

Pratik Ders

14.20 - 15.00

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

15.10 - 15.50

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

16.00-17.00

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama5.RAD001

Radyolojiye giriş

1 saat

Yahya PAKSOY

5.RAD002

Nöroradyoloji 1

2 saat

Yahya PAKSOY

5.RAD003

Nöroradyoloji 2

2 saat

Yahya PAKSOY

5.RAD004

Nöroradyoloji 3

2 saat

Yahya PAKSOY

5.RAD005

Solunum sistemi inceleme yöntemleri ve akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi

1 saat

Hakan CEBECİ

5.RAD006

Akciğerlerin elementer lezyonları

1 saat

Hakan CEBECİ

5.RAD007

Akciğer enfeksiyonları, enfestasyonları ve tüberküloz

1 saat

Hakan CEBECİ

5.RAD008

Çocuk ve erişkinde solunum yolu acilleri

1 saat

Hakan CEBECİ

5.RAD009

Akciğerlerin neoplazmları

1 saat

Hakan CEBECİ

5.RAD010

Plevra, mediasten ve hava yolu hastalıkları.

1 saat

Hakan CEBECİ

5.RAD011

Abdominal hastalıklarda radyolojik tanı yöntemleri ve düz karın radyogramı

1 saat

Mustafa KOPLAY

5.RAD012

Karaciğer, safra yolları, pankreas görüntüleme yöntemleri ve hastalıkları.

1 saat

Mustafa KOPLAY

5.RAD013

Akut Batın görüntüleme.

1 saat

Mustafa KOPLAY

5.RAD014

Üriner sistem radyolojisi.

1 saat

Alaaddin NAYMAN

5.RAD015

Kardiyovasküler sistem radyolojisi

1 saat

Mustafa KOPLAY 

6. gün

7. gün

8. gün

9. gün

 

 

  

 

  


08.40 – 09.20

5.RAD.016

5.RAD.019

5.RAD.021


SINAV

 

  


09.30- - 10.10

5.RAD.016

5.RAD.020

5.RAD.022

10.20 - 11.00

5.RAD.017

5.RAD.021

5.RAD.023

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.10

5.RAD.018

Pratik Ders

Pratik Ders

14.20 - 15.00

Pratik Ders

Pratik Ders

Pratik Ders

15.10 - 15.50

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

16.00-17.00

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama

Pratik Uygulama


5.RAD016

Nöroradyoloji 4 (Spine)

2 saat

İbrahim GÜLER

5.RAD017

Meme radyolojisi

1 saat

Hakan CEBECİ

5.RAD018

Kemikler ve eklemler: İnceleme yöntemleri ve hastalıkları

1saat

Alaaddin NAYMAN

5.RAD019

Genital sistem radyolojisi

1saat

Alaaddin NAYMAN

5.RAD020

Gebelikte radyasyon

1saat

Alaaddin NAYMAN

5.RAD021

Nöroradyoloji 5 (Baş Boyun)

2 saat

Alaaddin NAYMAN

5.RAD022

Nonvasküler girişimsel radyoloji

1saat

Alaaddin NAYMAN

5.RAD023

Vasküler girişimsel radyoloji

1saat

Alaaddin NAYMAN

Teorik Ders Saati: 28

Pratik Ders Saat : 9

Serbest Çalışma: 21


NÖROLOJİ” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI
Staj Kodu

Adı

5.NÖR

Nöroloji

Staj Yılı

5

Staj Süresi

13 gün

Staj Kredisi

5

Staj Türü

Zorunlu

Staj Sorumlusu

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Ders Veren Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Prof. Dr. Recep Aygül

Yrd. Doç. Dr. Hakan Ekmekci


Staj Amacı


Sık görülen nörolojik hastalıklara birinci basamak düzeyinde tanı koymak ve tedavi etmek; acil nörolojik durumları tanımak ve ilk müdahaleyi yapmak; uygun koşullarda sevk etmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Öğrenim Kazanımları


- Nörolojik hastalardan anamnez alır.

- Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurar.

- Anamnez bulguları ile ön tanı oluşturur.

- Nörolojik muayeneyi yapar.

- Anamnez, fizik muayene ve nörolojik muayene bulgularını ilişkilendirir ve ön tanı koyar.

- Ön tanıyı desteklemek ve ayırıcı tanı yapabilmek için hangi laboratuar tetkikleri isteyeceğini bilir.

- Nörolojik hastalıkların tanı ve izleminde kullanılan temel ölçekleri bilir, uygular ve yorumlar.

- Nörolojik hastalıkların nedenlerini (vasküler, travmatik, metabolik, genetik, toksik, enfeksiyöz, otoimmün,inflamatuvar, dejeneratif) açıklar.

- Nörolojik hastalıklarda vücudun ve organ sistemlerinin yapı ve işlev değişikliklerini (patoloji ve patofizyoloji) açıklar.

- Nörolojik hastalıklardan korunma yollarını (vasküler, travmatik, metabolik, genetik, toksik, enfeksiyöz, otoimmün,inflamatuvar, dejeneratif) açıklar.

-Nörolojik hastalıkların toplum sağlığı açısından önemini ve korunma yollarını bilir, birey ve toplumla paylaşır.

-Nörolojik hastalıkların multidisipliner yönetimini bilir ve ekip çalışması yapar.

- Nörolojik hastalıkların tedavi yaklaşımlarını (acil temel yaklaşımları bilir, primer koruma, ve idame tedavi iyaklaşımı yönetir; sevk vb).

- Nörolojik hastalıkların tanı ve izleminde kullanılan temel laboratuar testlerin (EEG, EMG, UP) endikasyon alanlarını bilir.Öğretme Yöntemleri

Sunum, yapılandırılmış hasta başı eğitim, gözlem, refleksiyon/geribildirim oturumları, klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları, role-play ve simulasyon

Staj İçeriği


Nörolojik hastalıkların sıklığı, mekanizmalarının tartışılması, etkin anamnez alabilme, iletişim beceriler geliştirme, nörolojik sistemlerin muayenesi, hasta başı tartışmalar, olgu sunumları, vizitler, hasta raporu hazırlanması, makale saati ve seminer-sunum hazırlama bulunmaktadır.

Değerlendirme Yöntemi


- Yazılı Sınav (ÇSS)

- Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav

- Klinik Beceri Sınavı (Mini-CEX)

- Süreç içinde performans değerlendirme (Kontrol listesi)

-Mini Assay (deneme) hazırlama


Önerilen Kaynaklar


Nöroloji e ders kitabı (eds: Prof. Dr. A. Emre Öge, Betül Baykan)

Erişim: http://www.itfnoroloji.org/ekitap.htm

Adams & Victor's Principles of Neurology

Bradley, Neurology in clinical practiceNÖROLOJİ” STAJ PROGRAMI
 

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

5. gün

08.00 - 08.50

Asistan Viziti

Asistan Viziti

Asistan Viziti

Asistan Viziti

Asistan Viziti

09.00 – 09.50

Öğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri

Öğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim

Gözlem Klinik beceri

Öğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri

Öğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri

Öğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri


10.00 - 10.50

5.NÖR501

5.NÖR502

5.NÖR503

5.NÖR504

5.NÖR505

11.00 - 11.50

Pratik (Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıSeminer

Sınıf dersi/sunumPratik (Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıSeminer

Sınıf dersi/sunumPratik (Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları12.00-13.00__Öğle_Arası__13.10_-_14.00'>12.00-13.00

Öğle Arası

13.10 - 14.00

5.NÖR001

5.NÖR003

5.NÖR005
5.NÖR008

14.10 - 15.00

5.NÖR002

5.NÖR004

5.NÖR006

5.NÖR007

5.NÖR009

15.10 - 16.00

Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları

Multıdısıplıner Vaka Toplantısı Gözlem


Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları


Serbest saat

Bağımsız öğrenme


Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları


16.10 - 17.00

Pratik (Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları


Pratik (Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim

Gözlem Klinik beceri ve

laboratuvar

uygulamaları


Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları


Seminer

Sunum/sınıf dersi


Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları5.NÖR501

Anamnez alma

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR001

Beynin anatomik ve fonksiyonel bölümlenmesi-serebral loblar

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR002

Kranial Sinirler (Fasial paralizi

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR502

Kraniyal sinirler muayenesi

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR003

Duyu semiyolojisi

1 saat

Recep AYGÜL

5.NÖR004

Refleksler ve tonus

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR503

Duyu muayenesi

1 saat

Recep AYGÜL

5.NÖR005

Medulla spinalis semiyolojisi ve hastalıkları (Spinal kord bası sendromu, motor nöron hastalıkları)

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ


5.NÖR006

Piramidal sistem

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR504

Refleksler ve tonus

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR007

Ekstrapiramidal sistem semiyolojiisi ve

Hastalıkları1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR505

Piramidal sistem muayenesi

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR008

BOS dolaşım hastalıkları ve LP (Hidrosefali)

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR009

Başağrıları

(Gerilim tipi başağrısı, Migren)1 saat

Recep AYGÜL 

6. gün

7. gün

8. gün

9. gün

10. gün

08.00 - 08.50

Asistan Viziti

Asistan Viziti

Asistan Viziti

Asistan Viziti

Asistan Viziti

09.00 – 09.50

Öğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıÖğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim

Gözlem Klinik beceri ve

laboratuvar

uygulamalarıÖğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıÖğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıÖğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları10.00 - 10.50

5.NÖR506

5.NÖR507

5.NÖR508

5.NÖR509

5.NÖR510

11.00 - 11.50

Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıSeminer

Sınıf dersi/sunumPratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıSeminer

Sınıf dersi/sunumPratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları12.00-13.00

Öğle Arası

13.10 - 14.00

5.NÖR010

5.NÖR012

5.NÖR014

5.NÖR016

5.NÖR018

14.10 - 15.00

5.NÖR011

5.NÖR013

5.NÖR015

5.NÖR017

5.NÖR019

15.10 - 16.00

Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıMultıdısıplıner Vaka Toplantısı Gözlem


Serbest Saat Bağımsız ÖğrenmePratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıPratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları16.10 - 17.00

Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıPratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim

Gözlem Klinik beceri ve

laboratuvar

uygulamalarıPratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıPratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıPratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları
5.NÖR506

Ekstrapiramidal sistem muayenesi

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR010

Periferik sinir sistemi ve hastalıkları

(Guillain‐Barré sendromu, Poliomyelit)1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR011

Serebellar Sistem Semiyolojisi

1 saat

Recep AYGÜL

5.NÖR507

Serebellar sistem muayenesi

1 saat

Recep AYGÜL

5.NÖR012

Vertigo ve ataksi

(Benign paroksismal vertigo)
1 saat

Recep AYGÜL

5.NÖR013

Bilinç ve koma (Beyin ödemi, Sıcak çarpması,Eklampsi, preeklampsi, HELLP sendromu, Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS; kutserebrovasküler olaylar, Kafa içi yer kaplayan lezyonlar, Sıvı ve elektrolit (sodyum, potasyum,kalsiyum, magnezyum, fosfor) denge bozuklukları)

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK


5.NÖR508

Komalı hastanın muayenesi

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR014

Nörolojik acil durumlar

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR015

Serebrovasküler hastalıklar

(inme, Subaraknoid kanama )1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR509

Afazi muayenesi

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR016

Konuşma bozuklukları

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR017

Santral sinir sistemi enfeksiyonları (İntrakraniyal enfeksiyonlar)

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR510

Lomber ponksiyon

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR018

Demiyelinizan hastalıklar

1 saat

Recep AYGÜL

5.NÖR019

Kognitif bozukluklar (Demans, deliryum)

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

 

11. gün

12. gün

13. gün08.00 - 08.50

Asistan Viziti

Asistan Viziti

Klinik ÇSS- olguya dayalı


Yapılandırılmış

sözlü sınav


Beceri Sınavı
(Klinik akıl yürütme, Mini- CEX)
Süreç içinde performans değerlendirme
Mini Assay (deneme) değerlendirme

(Etik, toplum sağlığı, sağlık politikaları ve profesyonelizm)09.00 – 09.50

Öğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceriÖğretim Üyesi Viziti Yapılandırılmış hasta başı eğitim

Gözlem Klinik beceri10.00 - 10.50

5.NÖR511

5.NÖR512

11.00 - 11.50

Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamalarıSeminer

Sınıf dersi/sunum12.00-13.00

Öğle Arası

13.10 - 14.00

5.NÖR020

Pratik

14.10 - 15.00

5.NÖR021

5.NÖR022

15.10 - 16.00

Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları5.NÖR023

16.10 - 17.00

SEMİNER


Bağımsız öğrenme Sunum/sınıf dersi

Pratik(Nörolojik Muayene Genel Yaklaşım Yapılandırılmış hasta başı eğitim

Gözlem Klinik beceri ve laboratuvar

uygulamaları5.NÖR511

Elektrofizyolojiye giriş

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR020

Epilepsi

(Febril konvülsiyon1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR021

Kas hastalıkları (miyopatiler, Polimiyozit ve dermatomiyozit)

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR512

Hasta başı etiyoloji ve tedavi değerlendirme

1 saat

Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR022

Nöromuskuler kavşak hastalıkları (Myastenia gravis ve kolinerjik kriz)

1 saat

Recep AYGÜL

5.NÖR023

Nöro-oftalmoloji (Görme azlığı, diplopi, anizokori ve nistagmus)

1 saat

Recep AYGÜL

Teorik Ders Saati:

Pratik Ders Saati

Serbest Çalışma:Yüklə 3,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə