Dimova Natəvan Səfər qızıYüklə 1,2 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix01.06.2017
ölçüsü1,2 Mb.

KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARINI TEXNOLOGİYASI

KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARINI TEXNOLOGİYASI

FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI


Tərtib etdi: Dos. Qədimova Natəvan Səfər qızı

Tərtib etdi: Dos. Qədimova Natəvan Səfər qızı

Plan:

Suda və  yağda həll olan   vitaminlərin alınması və 

tətbiqi

B

6  vitamininin produsentləri, onun alınması və 

tətbiqi. 

tətbiqi. 

Riboflavinin produsentləri, onun alınması  və  tətbiqi. 

Flavanoidlərin alınması. 

Еrqosterinlərin alınması  

Mikroorqanizmlər tərəfindən  karotinoidlərin sintezi 

və onların sənayedə  alınması.Ədəbiyyat

Qənbərov X.Q., Abişov R.A.,.Ibrahimov A.Ş. 

“Biotexnologiyanın əsasları”, Bakı-1994,-284s.

БекерМ.Е., ЛиепиньшГ.К., РайпулисЕ.П. 

Биотехнология. – М.: Агропромиздат, 1990

Биотехнология. – М.: Агропромиздат, 1990

Варфоломеев С.Д., Калюжный С.В. Биотехнология: 

Кинетические основы микробиологических 

процессов. – М.: Высшая школа, 1990. – 296 с.

Голубев В.Н., Жиганов И.Н. Пищевая 

биотехнология. М.: ДеЛи принт, 2001 г. 


Vitaminlər

Vitaminlər orqanizmdə aşağıdakı funksiyaları 

daşıyırlar:

katalitik və ya koferment funksiya;

katalitik və ya koferment funksiya;

antimutagen funksiya;

qeyri-koferment funksiya.


Vitaminlər

vitamin 


α-

tokoferol

β-

Antimutagen funksiya 

yerinə yetirir

vitamin 

C

β-karotin

Vitaminlər

Vitaminlər

Suda həll 

olanlar


Yağda həll 

olanlar


Suda həll olan vitaminlə

B qrupu vitaminləriB1

(tiamin)

B (riboflavin)

B

2

(riboflavin)

B

3

(pantoten turşusu)

B

5

(piasin və PP)

B

6

(piridoksin)

B

9

(fol turşusu)

B

12

(kobalamin)

B

7

(biotin)

vitamin C (askorbin turşusu)

vitamin P (rutin)

Vitamin B

12

B

12vitamini 1947-ci ildə qaraciyərdən 

alınmışdır

Kobalamin 1962-ci ildə K. Berinqaur, L. 

Kobalamin 1962-ci ildə K. Berinqaur, L. 

Smit, A. Conson tərəfindən kimyəvi yolla 

sintez oluşmuşdur. Kobalaminin alınma texnologiyası 

bakteriyanın qida mühitində becərilməsi;

vitaminin qida mühiti və ya hüceyrədən 

ayrılması;

ayrılması;

vitaminin təmizlənməsi;

onun kristallaşması.


Vitamin B

2

Riboflavin ilk dəfə 1933-cü ildə süd 

cövhərindən alınmışdır. Təbiətdə onu ali 

cövhərindən alınmışdır. Təbiətdə onu ali 

bitkilər, maya və kif göbələkləri, bakteriyalar 

sintez edirlər. 

Kimyəvi tərkibinə görə B

2

vitamini aromatik, pirazin və pirimidin həlqələri olan mürəkkəb 

üzvi birləşmələrdir.Vitamin B

1

Vitamin B

1

və ya tiamin ilk dəfə K. Funk tərəfindən 1911-ci ildə alınmış və onun müalicəvi əhəmiyyəti 

göstərilmişdir.

Mikroorqanizmlərdən E. coli, Proteus vulgaris, 

Mikroorqanizmlərdən E. coli, Proteus vulgaris, Aerobacter aerogenes, Bacillus mesentericus, Alcaligenes 

faecalis

və s. növlər çoxlu miqdarda tiamin sintez edirlər. Vitamin B

7

Vitamin B

7

və ya biotin (ona vitamin H da deyilir) ilk dəfə yumurta sarısından alınmışdır.

Biotinə münasibətinə görə mikroorqanizmlərin   

qrupları

:

hazır biotinə ehtiyac duyanlar 

(Lactobacterium casei, L. plantarum, 

Neurospora crassa

);

bioton sintez etməyənlakin onun törəmələrini biotinə transfarmasiya etməklə öz tələblərini ödəyənələr

məsələn: Corynebacterium diphteria

pimelin turşusunu, maya göbələkləri və transfarmasiya etməklə öz tələblərini ödəyənələr

məsələn: Corynebacterium diphteria

pimelin turşusunu, maya göbələkləri və Propiono-bacterium pentosaceum

isə destiobiotini biotinə çevirirlər;sadə birləşmələrdən sərbəst biotin sintez edənlər

Onlara 


Psedomonas, Azotobacter

cinsli bakteriyalar, Phycomyces, Rhodotorula

cinsli göbələklər və bəzi yosunlar aiddir. Ph. blaxesleanus

göbələyi 7-11 mkq/q, Spirulina platensis yosunu isə 1,2 

mkq/q biotin sintez edir. Bəzi Pseudomonas cinsli bakteriyalar 30 

mq/l destiobitin əmələ gətirirlər ki, bu da biotin almaq üçün ən 

səmərəli ilkin maddədir.


Vitamin C

Vitamin C və ya askorbin turşusu ilk dəfə 1932-ci ildə 

Sent Dyerdyi tərəfindən limon şirəsindən alınmışdır.

Acetobacter xylinum, Gluconobacter oxydans

bakteriyaları qlükozanı transformasiya yolu ilə askorbin 

bakteriyaları qlükozanı transformasiya yolu ilə askorbin 

turşusuna çevirirlər: qlükozanı – sorbit → L-sorboza → 

keto – L – qulon turşusu → L—askorbin turşusu.


Yağda həllolan vitaminlə

Yağda həllolan vitaminlər və ya terpenlərə aşağıdakılar 

aiddir:

A vitamini

D vitamini

D vitamini

E vitamini

K vitamini 


Karotinlər

Karotinlər A, sterinlər, D qrupu vitaminləri biosintez 

yollarının başlanğıc mərhələlərinin oxşarlığına görə 

terpenlər

adı altında birləşdirilmişdir.

Karotinlər təbiətdə geniş yayılmış 

piqmentlər

qrupuna 


Karotinlər təbiətdə geniş yayılmış 

piqmentlər

qrupuna 


məxsusdurlar

Karotinlər

β-karotinin sintezi

β-karotin uclarında tsikloheksan həlqəsi (və ya ionun 

nüvəsi) olan uzun karbohidrogen zəncirindən təşkil olunub 

və sintezi 4 mərhələdə 

gedir:


C

karbohidrogenlərinin sintezi;

C

40

karbohidrogenlərinin sintezi;Doymamış asiklik karbohidrogenlərin alınması ilə gedən 

dehidratlaşma prosesi;

Aromatik və asiklik karotinlərin sintezi;

Karotinlərin oksidləşib β-karotinə çevrilməsi.Erqosterinlər

Erqosterin D

2

vitaminin alınması üçün istifadə olunan maddədir. 

Onu ultrabənövşəyi şüallarla (260-285 nm) şüalandırdıqda 

D vitamininə çevrilir.

D

2vitamininə çevrilir.

Eqrosterin kif göbələklərində geniş yayılmış sterin olub, Penicillium, Aspergillus, Fusfarium, Neurospora, 

Carotocystis, Rhizoctonia, Blahsella

cinsli göbələklər tərəfindən sintez olunur.

D QQƏT N ZƏ GÖRƏ M NNƏTDARAM !

D QQƏT N ZƏ GÖRƏ M NNƏTDARAM !

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə