Дипломної освіти двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»Yüklə 26,29 Kb.
tarix26.12.2016
ölçüsü26,29 Kb.
növüДиплом
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти

ДВНЗ « Івано-Франківський національний медичний університет»

__________________доцент Пелехан Л.І.______________________2016р.

Календарно-тематичний план лекцій, семінарських занять, практичних занять, самостійної практичної лікарської діяльності по променевій терапії для лікарів-інтернів по спеціальності «Радіологія».

1.11.2016-30.12.2016
ДатаВид заняття

Тема заняття

1.11.2016

1

Л1-2год


Основи радіобіології. Реакції та ускладнення при радіотерапії.

П1-5год

Іонізуюче випромінювання. Класифікація за складом. Класифікація за кількістю енергії. Властивості іонізуючих випромінювань.Відкриті та закриті джерела.Джерела для діагностики і лікування

2.11.2016

2

П2-5год

Доза випромінювання. Експозиційна, еквівалента і поглинена дози, одиниці виміру. Дозне поле.Ізодозні криві.

СПЛД1-2год

Будова матерії. Модель атома: маса, заряд,електронні облонки, внутріатомні зв’язки, енергетичні рівні. Радіонуліди.

3.11.2016

3

П3-3год

Променеві реакції, загальні і місцеві. Фактори, що впливають на реакції організму на опромінення.

С1-2год

Іонізуюче випромінювання. Класифікація за складом. Класифікація за кількістю енергії. Властивості іонізуючих випромінювань.

СПЛД2-2год

Іонізуюче випромінювання. Класифікація за походженням. Природні та штучні джерела.

4.11.2016

4

Л2-2год

Гігієнічні основи радіаційної безпеки в радіології.

С2-2год

Доза випромінювання. Експозиційна, еквівалента і поглинена дози.Одиниці виміру. Дозне поле. Ізодозні криві.

СПЛД3-3год

Доза випромінювання. Методи клінічної дозиметрії. Клінічна дозиметрія, як наука. Завдання клінічної дозиметрії.

7.11.2016

5

П4-2год

Сучасне навколишнє радіаційне середовище.Природний радіаційний фон. Штучні джерела іонізуючого випромінювання.

С3-2год

Гігієнічні основи радіаційної безпеки в радіології.

СПЛД4-1год

Поглинання випромінювання тканинами організму при зовнішньому і внутрішньому опроміненні. Біологічна дія. Радіочутливість.

Л3-2год

Методи радіотерапії та пере променева підготовка.

8.11.2016

6

П5-3год

Поглинання випромінювання тканинами організму. Біологічна дія квантових та корпускулярних випромінювань. Відносна біологічна активність.

СПЛД5-2год

Поняття про детерміновані (порогові) і стохастичні ефекти опромінення. Віддалені наслідки опромінення.

Л4-2год

Радіотерапія пухлин голови та шиї.

9.11.2016

7

П6-3год

Поняття про детерміновані(порогові) і стохастичні(імовірні) ефекти опроміненя.

С4-2год

Променеві реакції,загальні і місцеві.

СПЛД6-2год

Гостра променева хвороба - загальна характеристика. Симптоматологія, періоди перебігу, клінічні прояви, лікування.

10.11.2016

8

Л5-2год

Радіотерапія пухлин органів грудної клітки

П7-3год

Гостра променева хвороба.

СПЛД7-2год

Місцеві променеві ушкодження і їх лікування.

11.11.2016

9

П8-4год

Хронічна променева хвороба. Віддалені наслідки опромінення.

СПЛД8-3год

Хронічна променева хвороба. Профілактика. Лікування.

14.11.2016

10

С5-2год

Біологічна дія квантових, корпускулярних випромінювань. Морфологічні функціональні зміни в клітинах, тканинах і органах при опроміненнях.

П9-3год

Віддалені наслідки опромінення. Скорочення тривалості життя. Розвиток лейкозу і злоякісних пухлин. Генетичні наслідки опромінення.

СПЛД9- 2год

Біологічна дія відносно малих доз.

15.11.2016

11

Л6-2год

Радіотерапія пухлин молочної залози.

П10-3год

Біологічна дія відносно малих доз. Клінічна дозиметрія як наука. Завдання клінічної дозиметрії. Методи клінічної дозиметрії.

С6-2год

Гостра променева хвороба

16.11.2016

12

СПЛД10-2год

Принципи променевої терапії злоякісних пухлин. Вибір найбільш оптимальної методики опромінення.

С7-2год

Хронічна променева хвороба-профілактика, клінічні прояви, лікування.

П11-3год

Принципи променевої терапії злоякісних пухлин. Вибір найбільш оптимальної методики опромінення.

17.11.2016

13

Л7-2год

Радіотерапія пухлин черевної порожнини та зачеревного простору.

П12-3год

Планування та періоди променевої терапії. Перед променевий період. Показання та протипоказання до променевої терапії злоякісних пухлин

СПЛД11-2год

Планування та періоди променевої терапії. Передпроменевий період. Показання та протипоказання до променевої терапії злоякісних пухлин.Підготовка хворого до променевої терапії.

18.11.2016

14

С8-2год

Віддалені наслідки опромінення. Скорочення тривалості життя, розвиток лейкозу і злоякісних пухлин. Вплив іонізуючого випромінювання на зародок і плід в період вагітності. Генетичні наслідки опромінення.

П13-3год

Принципи променевої терапії злоякісних пухлин. Вибір найбільш оптимальної методики опромінення.

СПЛД12-2год

Види лікування: радикальне, паліативне та симптоматичне лікування. Методи променевої терапії: дистанційна, контактна і поєднана променева терапія.

21.11.2016

15

Л8-2год

Радіотерапія пухлин органів статевої системи.

П14-3год

Види лікування: радикальне, паліативне та симптоматичне лікування. Методи променевої терапії: дистанційна, контактна і поєднана променева терапія.

С9-2год

Біологічна дія відносно малих доз.

22.11.2016

16

С10-2год

Методи клінічної доззиметрії

П15-3год

Клінічна типометрія. Сучасні методи клінічної типометрії.

СПЛД13-2год

Клінічна типометрія Виготовлення топографоанатомічного зрізу і планування променевої терапії за допомогою ізодозних кривих.

23.11.2016

17

П16-5год

Злоякісні пухлини шкіри. Лікування: дистанційна гамма терапія і близько фокусна рентгенотерапія. Меланома шкіри.

СПЛД14-2год

Злоякісні пухлини шкіри. Меланома шкіри.

24.11.2016

18

Л9-2год

Радіотерапія гемабластозів.

С11-2год

Принципи променевої терапії злоякісних пухлин.

СПЛД15-3год

Рак нижньої губи. Рак щитовидної залози.Променева терапія.

25.11.2016

19

П17-3год

Рак нижньої губи.Пухлини ока: класифікація за стадіями.Променева терапія пухлин ока: його придатків і очниці.

С12-2год

Планування та періоди променевої терапії.

СПЛД16-2год

Рак гортані.Класифікація по стадіях, клініка, діагностика. Лікування.

28.11.2016

20

СПЛД17-2год

Пухлини органів порожнини роти і щелепно-лицьової ділянки.Променева терапія, променеві реакції та ускладнення.

П18-5год

Рак щитоподібної залози. Рак гортані.Класифікація за системою TNM. Променева терапія

29.11.2016

21

С13-2год

Методи променевої терапії: дистанційна, контактна, поєднана.

П19-3год

Пухлини органів порожнин рота і щелепно-лицевої ділянки. Променева терапія.

СПЛД18-2год

Пухлини мозку. Променева терапія внутрікраніальних пухлин, хірургічний і комбінований методи лікування.

30.11.2016

22

П20-3год

Пухлини мозку. Променева терапія внутрікраніальних пухлин, хірургічний і комбінований методи лікування.

СПЛД19-4год

Рак легень. Класифікація за стадіями. Злоякісні пухлини середостіння. Клініка, діагностика, лікування.

1.12.2016

23

П21-3год

Рак легень. Класифікація за стадіями.Клініка, діагностика, лікування.

СПЛД20-4год

Рак стравоходу. Рак молочної залози. Діагностика, клініка, лікування.

2.12.2016

24

С14-2год

Сучасні методи клінічної типометрії.

П22-3 год

Злоякісні пухлини середостіння. Клініка. Діагностика. Лікування: хіміотерапія, променева терапія.

СПЛД21-2год

Рак шлунка. Клінічна картина.

5.12.2016

25

П23-3год

Рак стравоходу. Клініка, діагностика. Лікування.

С15-2год

Злоякісні пухлини шкіри. Діагностика. Лікування.

СПЛД22-2год

Рак підшлункової залози. Рак товстої і прямої кишок.Клініка. діагностика.лікування.

6.12.2016

26

П24-3год

Рак молочної залози. Клініка. Діагностика.Лікування.

С16-2год

Рак нижньої губи. Діагностика.Лікування.

СПЛД23-2год

Рак нирки. Рак сечового міхура. Клініка. Діагностика.Лікування.

7.12.2016

27

П25-3год

Рак шлунка. Клініка. Діагностика.Лікування.

С17-2год

Рак щитоподібної залози. Клініка. Діагностика.Лікування.

СПЛД24-2год

Рак шийки матки, тіла матки. Поєднана променева терапія, комбінований метод

8.12.2016

28

П26-3год

Рак підшлункової залози. Рак товстої і прямої кишок.Класифікація. Діагностика.Лікування.

С18-2год

Рак гортані. Діагностика.Лікування.

СПЛД25-2год

Рак яєчників. Діагностика.Лікування.

9.12.2016

29

П27-2год

Рак стравоходу. Діагностика.Хірургічний метод лікування, променева терапія.

С19-2год

Пухлини органів порожнин рота та щелепно-лицевої ділянки.

СПЛд26-3год

Пухлини чоловічих статевих органів. Клініка. Діагностика.Лікування:гормоно-терапія, променева терапія, комплексний метод.

12.12.2016

30

П28-3год

Рак сечового міхура. Дистанційна, внутрішньо порожнинна, внтурішньо-тканинна променева терапія.

СПЛД27-2 год

Неходжкінські лімфоми. Променева терапія. Комплексне лікування.

С20-2год

Променева терапія внутрікроніальних пухлин

13.12.2016

31

П29-3год

Рак шийки матки.Методи променевої терапії.

СПЛД28-2год

Лімфогрануломатоз, клініка, діагностика, лікування, променева терапія.

С21-2год

Рак легень. Діагностика, лікування,

14.12.2016

32

П30-2год

Рак тіла матки, класифікація.Методи лікування.

С22-2год

Злоякісні пухлини середостіння. Діагностика. Лікування.

СПЛД29-3год

Пухлини мяких тканин. Фібросаркома, міксома, синові ома, саркоми. Променева терапія.

15.12.2016

33

П31-3год

Рак тіла матки. Саркома тіла матки. Лікування.

С23-24- 2год

Рак стравоходу. Рак молочної залози.Діагностика.лікування.

СПЛД30-2год

Остеогенна саркома. Хондросаркома. Фібросаркома. Клініка.лікування.

16.12.2016

34

П34-3год

Рак яєчників. Класифікація. Клініка.Діагностика. Лікування.

С25-2год

Рак шлунка. Діагностика. Лікування.

СПЛД31-2год

Саркома Юінга. Клініка.Діагностика. Лікування.

19.12.2016

35

П33-3год

Пухлини чоловічих статевих органів. Гормонотерапія. Променева і комплексна терапія.

СПЛД32-2год

Променева терапія не пухлинних захворювань.

С26-2год

Рак нирки

20.12.2016

36

П34-3год

Рак статевого члена. Променева терапія.Комбінований метод лікування.

С27,28-4год

Рак сечового міхура. Рак шийки матки.

21.12.2016

37

П35-5год

Семінома яєчка. Клініка.Діагностика. Лікування.

С29-2год

Пухлини чоловічих статевих орагінів. Діагностика та лікування.

22.12.2016

38

П36-5год

Неходжкінські лімфоми.

С30-2год

Неходжкінські лімфоми.Класифікація. Лікування.

23.12.2016

39

П37-5год

Лімфогрануломатоз. Клініка.

Діагностика,Лікування.С31-2год

Лімфогрануломатоз.Клініка.Діагностика. Лікування.

26.12.2016

40

П38-5год

Хронічний лімфолейкоз.Діагностика. Лікування.

С32-2год

Хронічний лімфолейкоз.Діагностика. Лікування.

27.12.2016

41

П39-5год

Неходжкінські лімфоми.

С33-2год

Пухлини мяких тканин. Діагностика. Лікування.

28.12.2016

42

П40-5год

Остеогенна саркома. Хондросаркома. Фібросаркома. Діагностика.Лікування.

С34-2год

Пухлини кісток. Діагностика.Лікування.

29.12.2016

43

П41-5год

Саркома Юінга. Клініка.Діагностика. Лікування.

С35-2год

Принципи променевої терапії не пухлинних захворювань.

30.12.2016

44

Підсумковий контроль
Затверджено на засіданні кафедри

_28__”_______01_______ 2016 р. Протокол №____7_______Зав. кафедри радіології

та радіаційної медицини, проф. В.М. Рижик
Kataloq: images -> Portal
Portal -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Yazılım Eleştirisi
Portal -> Робоча програма «медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині»
Portal -> Медичний факультет,4 курс 2013-2014 н р., весняний семестр. Календарно-тематичний план лекцій
Portal -> Робоча програма неврологія (назва навчальної дисципліни) 12010001 Лікувальна справа
Portal -> Перелік навчально-методичної літератури Основна

Yüklə 26,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə