QezetSekilleri
  Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
new/wp-content/uploads/2013/04
  Azərbaycanda sosial təminat islahatları

  Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
el/Kitab/2013
  Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz
az-AZ-Latn/2013/02/05
  Sıra №-si Xidmətlərin adı
  Sıra №si İstehlakçı qruplarının adı
el/Kitab/2013
  Yazılmış bir kitabın üstündə bir dəfə gözəl epiqraf oxudum: "Xatirələr faydalı olsun deyə səmimi ya zılmalı, gerçəkliyə tən gəlməlidir."
wp-content/uploads/2013/04
  Zeynalov r. M
  Femur boyun siniqlarinda kanalli şurupun yiVLİ QİSMİNƏ AÇilan dəLİKLƏRDƏn təZYİq altinda sement veriLƏRƏk tutma güCÜNÜn artirilmasi
javne_nabavke/dokumenta
  Naručilac: Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd, Heroja Milana Tepića 1
wp-content/uploads/2013/04
  ƏYRİPƏNCƏLİK(talipes equinovarus): MÜASİr ponseti metodu iLƏ MÜALİCƏ
  Zeynalov r. M
  Zeynalov r. M
  TüRKİYƏ cumhuriYYƏTİ MƏRMƏRƏ universiteti Əlyazması hüququnda
wp-content/uploads/2013/11
  Mütəxəssislər Əlaqəli nümayəndəliklərin aşağıdaki əsas əməkdaşları var: Direktor, Direktor Müavini, Xəzinədar, Katibə və Sponsorluq üzrə Direktor. Digər mütəxəssislər isə lazım olduqda işə götürülə bilər
uploads/xeberler/tebib_q
  Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuşmasından sonra hər IL olduğu kimi, Ulu Öndərin vəfatının onuncu ildönümü günü – dekabrın 12-də də pay- taxt sakinləri
down
  Kitabiyyati 2013
new/pdf/201312
  Yard. Doç. Dr. Mehdi Genceli Marmara Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
el/Kitab/2013
  Демо Сонэ Плайбажк
  Dərs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin
down
  Teqvim2013. pdf

  Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
wp-content/uploads/2013/03
  Sistem Belgelendirme
document
  Avropa İttifaqı
wp-content/uploads/2013/04
  Zeynalov r. M
revistas/cors/pdf/2013/v5n3a13/en
  CorSalud 2013 Jul-Sep;5(3): 237-239
pictures/2013-06
  W czerwcu 2013 r
content/uploads/2013/08
  Lp Nazwa apteki
  Wykaz aptek prowadzących zbiórkę lekarskich termometrów rtęciowych
az-AZ-Latn/2013/02/09
  AzƏrbaycan Respublikasının
az-AZ-Latn/2013/02/05
  Səhiyyə Nazirliyinin təsərrüfat subyektləri tərəfındən dərman vasitələrinin və maddələrinin ekspertizası xidmətlərinin tarifləri
files/2013/09
  KLİNİk araştirmalar etik kurulu toplanti gündemi 24 haziran 2013
files/2013/08
  KLİNİk araştirmalar etik kurulu toplanti gündemi 08 Nİsan 2013
wp-content/uploads/2013/12
  Konservantlar (məhsulları mikroblardan qoruyaraq onların saxlama müddətin uzatmaq üçün istifadə edilir) e 200-296
wp-content/uploads/sites/441/2013/04
  Nama : Hesti Nurhayati nim : 2012-31-135
wp-content/uploads/2013/12
  Antioksidlər (məhsulu turşumaqdan qorumaq üçün istifadə edilir) e 300-e 399
el/Kitab/2013
  ŞİRİn bünyadova
kneuendorf/c32013F/c32013Fhandouts
  Caligari’s Children
2016/wp-content/uploads/2013/04
  Pada saat ini makin banyak vaksin baru dan pembuatan vaksin yg telah diperbaharui dengan tekhnologi canggih berada di pasaran
wp-content/uploads/2013/10
  Immunitet Immunitet
wp-content/uploads/2016/11
  Сумська обласна ради Шосте скликання двадцять сьома сесія від
gen/html/azl/fakulte/Kimya_fakultesi/ders_cedveli
  Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
wp-content/uploads/2013/04
  Q Əbula yazilmaq üÇÜn telefon nöMRƏLƏri
gen/html/azl/fakulte/Magistratura/ders_cedveli
  Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
gen/html/azl/fakulte/Kimya_fakultesi/ders_cedveli
  Fakültə: Kimya İxtisas
az-AZ-Latn/2013/02/05
  İstehlak Mallarının Ekspertizası Bürosu tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri
wp-content/uploads/2013/12
  84 декабрь 2013 BusinessTime
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D Ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı • Folklor, Mifologiya və Etnoqrafiya • Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
EB2013/pages/upload/file
  321 t u e tuesday, april 23 Anatomy
el/Kitab/2013
  DAĞliq qarabağda erməNĠ terroru qaradağLI
wp-content/uploads/2014/05
  Portia fernandez marcelo, md mph
wp-content/uploads/sites/265/2013/04
  Gıda alerjisi nedir?
az-AZ-Latn/2013/02/21
  Məhkumların yemək normaları
public/pdf
  Akut Appendisit Tanılı Hastada Akut Miyokard Enfarktüsü: Multidisipliner Yaklaşım ve İkili Antiplatelet Tedavi Altında Cerrahisi
images/stories/Dergii/2013
  109 Hemostaz Nazan atalan özet
/Chowanna/Chowanna-r2013-t1/Chowanna-r2013-t1-s127-142
  Eleonora Bielawska-Batorowicz
files
  Ant 3478: 1A77 Global Health Cultures
wp-content/uploads/2013/07
  Вступление. Ай
files/2013/05
  Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə konvensiya insan hüquqları sahəsində olan
wp-content/uploads/2013/12
  Halal konsaltinq qrup
el/Kitab/2013
  İSTİqlal fəDAİLƏRİ – azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİNİn daxiLİ İŞLƏr naziRLƏRİ
userfiles/2013/August
  65 Obez Çocuklarda Serum B12 Vitamini Seviyelerinin Normal Populasyon
attachments
  Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
az-AZ-Latn/2013/02/09
  Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi Qəbul edilmişdir: 28 dekabr 1999-cu IL, №781-iq
wp-content/uploads/2013/12
  Boya maddələri (Qidaya daha çox rəng vermək üçün istifadə edilir) – e 100-182
files/2013/05
  BĐRLƏŞMĐŞ MĐLLƏTLƏr təŞKĐlatinda đslahat ban Ki-munun rəhbərliyi altında
kararlar/2013
  T. C. GaziosmanpaşA ÜNİversitesi BİLİmsel araştirma projeleri komisyonu başkanliği kararlari
totbid/dergi
  Totbid dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
wolterskluwer_vitalstream_com/PermaLink/MLR/A
  Appendix: icd-9 Codes used in Surveillance Definitions
wp-content/uploads/2013/06
  Teste Preconceptuale si Prenatale : Test Prenatal Non-Invaziv (nipt)
journals/ijr/2013
  Supplementary files
files/2013/08
  KLİNİk araştirmalar etik kurulu toplanti gündemi 19 24 kasim 2014
files/2013/12
  KLİNİk araştirmalar etik kurulu toplanti gündemi 23 aralik 2013
wp-content/uploads/2013/04
  Hareket Hayattır
almasri/PCL 131
  Cardiovascular System (cvs): Cardiovascular System (cvs)
dosya-depo/ders-notlari/bekir-sami-kocazeybek/TIP 2- 7-2-2012
  KLİNİK İmmunolojide hastaliğin tanisi iÇİN
files/media_magazines/7b
  Ujdə ¸ci i ¸sini tam yerinə yetir
wp-content/uploads/2013/06
  Steken in je zij! Voor veel sporters zeker hardlopers is het een bekend fenomeen: de steek in de zij. Het is een scherpe stekende pijn, net onder je ribbenkast. De milt wordt vaak als boosdoener aangewezen, maar is dat eigenlijk wel zo?
az-AZ-Latn/2013/02/09
  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir
site/wp-content/uploads/2013/02
  PS. ilmu hubungan internasional
gen/html/azl/universitet/xeber/2013
  Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000
az-AZ-Latn/2013/02/09
  Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi Qəbul edilmişdir: 30 dekabr 1997-ci il
journals/aps/2013
  Hindawi Publishing Corporation Advances in Pharmacological Sciences
wp-content/blogs.dir/64/files/2013/03
  Cursinho pró-enem ufms 2015
gen/html/azl/fakulte/Pedaqogika_fakultesi/ders_cedveli
  Fakültə: Pedaqogika və psixologiya İxtisas: Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Tədris ili, sessiya
gen/html/azl/fakulte/Filologiya_fakultesi/ders_cedveli
  Fakültə: Filologiya İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Tədris ili, sessiya
el/Kitab/2014
  Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər seriyasından Elşən Misir oğlu Nəsibov
documents
  2013-cü il üçün Azərbaycan Respublikasının yığma komandalarının məşqçilər şurasının
files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri
  T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliği megep (mesleki EĞİTİm ve öĞretim sistemiNİn güÇlendiRİlmesi projesi)
meb_iys_dosyalar/35/07/887814/dosyalar/2013_01
  Aİle iÇİ Şİddet ve çocuğa yansimalari
meb_iys_dosyalar/21/15/967807/dosyalar/2013_03
  Çünkü; Türkiye de her gün çocuklar mutlaka ya duygusal istismar ya fiziksel istismar yada cinsel istismara maruz kalıyor
files/2013/09
  Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015
documents
  Layihə “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış”
  2013-cü ildə idman növləri üzrə keçiriləcək
files/2013/08
  O riginal a rticle colonic Volvulus in the United States Trends, Outcomes, and Predictors of Mortality
oyairmaksahin/wp-content/uploads/sites/27/2013/11
  Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayımı
az-AZ-Latn/2013/02/09
  N Respublikasının vergi MƏcƏllƏs
new/wp-content/uploads/2013/06
  Azərbaycan Respublikası
wp-content/uploads/2017/01
  Akif Əli: “Xəyallara dalmağın nə əhəmiyyəti?! Zaman o zaman deyil”
94.20.19.19=-2013-05-13_09-52-54 (1).doc
  Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Fizioloji, patoloji və operativ mamalıq
158.181.40.84=-2013-12-25_17-35-48 (1).doc
  Tibb bacısı ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 1 Həll edilmiş bcj, qızılca, məxmərək, parotit vaksinlərinin istifadə müddəti maksimum nə qədərdir?
212.47.138.62=-2013-05-13_12-39-01.doc
  İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə – Terapiya Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?
37.110.210.187=-15_lab_ishi_Galogenlar_Galogenlarning_vodorodli_birikmalari_Galogenlarning_181020130959.docx
  Galogenlar. Galogenlarning vodorodli birikmalari. Galogenlarning kislorodli birikmalari. Olinishi va xossalar
213.230.118.172=-_ozbekiston_respublikasining_xalqaro_tashkilotlar_bilan_zamonavij_iqtisodij-siyosij_va_madanij_hamkorlikni_rivozhlantirishdagi_xizmatlari_yuneso_va_yunisef_misolida_1992-2013_jillar.pdf
  Ozbekiston respublikasining xalqaro tashkilotlar bilan zamonavij iqtisodij-siyosij va madanij hamkorlik
85.132.117.83=-Büdcə təşk. Uçot və Hesabat - Dərslik - 2013 WORD.docx
  Bəybala xankiŞİyev şahrza əLİyev
213.230.77.192=-«O’tkinchi jarayonlar» fanidan ma’ruzalar matni buxoro – 2013 yi.doc
  Электр қурилмаларда қисқа туташувлар
185.81.83.59=-POWERPOINT – 2013 proqram pəncərəsinin quruluşu və əsas anlayışlar. Təqdimatların hazırlanması.docx
  İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci Qrup: 2320 İxtisas: Kompüter şəbəkələri və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti
194.135.153.30=-2013-05-14_10-15-28.doc
  Üz–çənə cərrahiyyəsi
109.237.120.48=-2013-05-13_12-51-04.doc
  Bölmə Mamalıq 1 Xarici mamalıq müayinəsinin I üsulu ilə nə təyin edilir?
91.135.254.231=-2013-05-14_09-35-36 cavab suallar-1.doc
  Sanitar-feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Epidemiologiya
153.122.102.181=-2013 Aceria doctersi 种群动态.pdf
  Seasonal Variation in the Population Density of the Gall Mite, Aceria doctersi (Nalepa, 1909)
37.110.214.10=-X-98_02 19.02.2013.doc
  Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumani hokimining
82.194.10.34=-2013-05-14_09-35-36.doc
  Sanitar-feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Epidemiologiya
37.110.211.86=-иқтисод тест 2013й.doc
  “iqtisodiyot masalalari” fanidan testlar
92.63.204.29=-sanoat_mikrobiologiysi_fanidan_maruza_matnlari_toshkent-2013.docx
  O’zbekistоn respublikasi оliy va o’rta
185.163.26.83=_157710-162013301 (1).pdf
  Microsoft Word 12 The Malaysian Agricultural Industry in the New Millennium
185.163.26.88=_20136-1-Mavzu.docx
  Konfliktlar sotsiologiyasi ob’yekti va predmeti Konfliktlar sotsiologiyasining funksiyalari
194.135.154.130=_201321-ehtimal.docx
  Soyad: Əliyeva
5.191.27.36=_299837-2013 HYUNDAI ELANTRA.pdf
  Vehicle History Report
37.110.215.22=_226476-Proverbs Reveal Culture Diversity 2013.pdf
  Cross-Cultural Communication Vol. 9, No. 2, 2013, pp. 31-35 doi
213.230.120.26=_820131-11-Mavzu.pptx
  1-Mavzu: Bernulli tenglamasi. Ideal elementar oqimcha uchun Bernulli tenglamasi
84.54.92.109=_452013-11.04.2022.pptx
  Mavzu : Touch screen light controller
213.230.88.144=_2013838-ingliz tili 1- qism.M.I.Gadoyeva.2013..pdf
  M L. G a d o y e V a, K. H. Sayitova I n g L i z ti LI
95.86.188.250=_314026-2013_58_CAPAKI.pdf
  Mantik tariHİnde râZİ İbrahim Çapak* Giriş
188.113.237.98=_20133-akademik yozuv 7.docx
  O‘zbekiston respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
185.213.229.29=_42013-Dilafruz mustaqil ish.docx
  Bababoyeva dilafruzning umumiy, tabiiy geografiya fanidan mustaqil ishi
213.230.90.164=_20132-Hisobot__Abdulloyeva.docx
  Yillik kalendar ish rejasi bo`yicha bajargan ishlarim. O`quv-metodik ishlar bo`yicha
212.47.140.98=_201300-İsrafilzadə Nigar.docx
  İxtisas: Filoloq Fənn: Azərbaycan tarixi Qrup
185.213.230.103=_1201306-Didaktik o\'yinlar Boshlang\'ich.pdf
  Matematikadan didaktik materiallar
23.106.56.37=_22013-Xajinazarov Abdulla 911-22 guruh.docx
  Kalit so’zlar : Mungli ko’zlar, roman, bolalar, tarbiya, ko’ngil. Kirish
directory 2013  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə