158.181.43.21=-Kollec-Statistika-sillabus.doc
  AZƏR­bay­can res­pub­Lİ­KA­si təH­Sİl na­ZİR­Lİ­Yİ AĞ­dam döV­LƏt so­Sİ­al-iQ­Tİ­SA­Dİ kol­LE­Cİ sub­BA­KA­lav­Rİ­at sə­VİY­YƏ­Sİ­NİN
178.237.65.176=-Formativ qiymətləndirmə üsulları.docx
  Formativ qiymətləndirmə üsulları
158.181.41.156=-https___sites.google.com_site_nezrinmemmedova2016_lahiyelerim_informatika_elektron-cdvllrd-diaqram_tmpl=/system/app/templates/print
  Fәaliyyәt 1 13 elektron cəDVƏLDƏ Dİaqramlar • Mətn redaktorunda diaqramlar necə qurulur?
185.163.26.141=-sovet_davlatida_mamuriy_buyruqbozlik.docx
  Reja: 50-80 yillarda O’zbekiston iqtisodiy-ma’naviy hayotidagi turg’unliklar.
185.139.136.77=-hayot_faoliyati_xavfsizligi_-конвертирован.doc
  O`zbekiston Respublikasi fuqarolarining hayoti va sog’lig’ini inson faoliyatining barcha sohalarida muhofazalashda „Hayot faoliyati xavfsizligi (hfx) fani asosiy o`rinlardan birini egallaydi
109.127.54.43=-5. Adiabatik proseslər.Lokal termodinamik tarazlığın dayanıqlığı.pdf
  Atmosfer hadisяляринин tяdqiqatında adiaбатик просесляр ваъиб рол ойнайырлар
109.205.166.107=-AMEA-National Philosophy-2019.pdf
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə Ġnstitutu “Müasir fəlsəfə problemləri” Ģöbəsi
158.181.43.246=-Creative-Idea-Bulb-PowerPoint-Template.pptx
  Free free ppt templates
109.237.118.67=-Aromatik karbohidrogenlərin tədrisi zamanı zəhərli kim.docx
  Aromatik karbohidrogenlər mövzusunun tədrisi Mövzu: Aromatik karbohidrogenlər Məqsəd
109.185.149.158=-Indicatii-Metodice-Farmacotoxicologie.pdf
  Ministerul săNĂTĂŢii şi protecţiei sociale al republicii moldova u niversitatea de
158.181.44.246=-M_hazir_1__qtisadi informatikan_n _sas anlay__lar_ _nformatika h.doc
  Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
109.239.31.71=-Sistematika muhazire(1).docx
  Mühazirə 1 heyvanlarin sistematikasinin predmeti VƏ VƏZİFƏLƏRİ
178.218.203.31=-1. Suvning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati. Suv resurslari .doc
  1. Suvning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati. Suv resurslari zahirasi va ularning geografik joylashishi
185.139.137.145=-Information on 5G.docx
  Software platforms of 5G
185.139.136.242=-Amir temur davlati ichki va tashqi siyosati-fayllar.org.doc
  Amir temur davlati ichki va tashqi siyosati
185.139.137.17=-Aholi daromadlari statistikasi.ABdinazarov Nomoz.docx
  Aholi daromadlari statistikasi Savol 1: Aholining umumiy daromadlari qanday tushumlardan tarkib topadi
185.139.137.168, 168.235.194.219=-Affirmative and negative agreement.docx
  Using Affirmative Agreement Randall wants to go to Europe and I do too
185.139.137.166=-ozbekiston_respublikasi_kadrlar_tayyorlash_milliy_dasturining_ijtimoiy__mohiyati-1.pdf
  Zbekiston respublikasi kadrlar tayyorlash milliy dasturining ijtimoiy
185.139.136.253=-Iqtisodiy va texnologik taraqqiyotning yangi bosqichi sifatida namoyon bo.docx
  Raqamli iqtisodiyot ikki xil turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi
185.139.137.183=-boshlangich_sinf_oquvchilarini_masalalar_echishga_orgatish_metodikasi.pdf
  O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi a. Qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti
185.139.136.227=-5-sinf-matematika.pdf
  M a t em a t ik a
185.139.136.247=-education.pdf
  Notes for the teacher Aim
185.139.137.49=-17.03. Matematika tarixi.doc
  Fizika-matematika fakulteti
185.163.27.142=-Fuqarolik jamiyati tushunchasining kelib chiqishi va uning shaki.docx
  Fuqarolik jamiyati tushunchasining kelib chiqishi va uning shakillanishining asoslari
185.163.27.142=-Fuqarolik jamiyati va uning asosiy belgilari.docx
  Fuqarolik jamiyati va uning asosiy belgilari
185.139.137.185=-2_sinf_matematika_fanidan_kvadrat_ma.docx
  Kvadrat 2-sinf Darsning maqsadlari: ta’limiy
185.196.217.203=-multimedia_hujjatlarini_yaratishda_autoplay_dasturi__imkoniyatlaridan_foydalanish.docx
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qarshi davlat universiteti fizika-matematika fakulteti
185.163.26.108=-osimliklarniratilishi.pptx
  Qdpi tarix 2’’e’’ gurux talabasi yigitalayev sardorning ekologiya fanidan mustaqil ishi
185.139.137.20=-jonatish uchun.docx
  Agrobiznes va uning turlari reja: Kirish Agrobiznes va uning turlari
185.139.137.139=-national_holidays.doc
  There are many national holidays in Russia, when people all over the country do not work and have special celebrations
185.139.137.53=-Ishlab chiqarish omillarining mohiyati.doc
  Ishlab chiqarish omillarining mohiyati
185.139.137.15=-Mustaqil ta'lim Toshaliyev Abdumalik fuqorolik jamiyati.docx
  Xalq qabulxonalari ijtimoiy instituti sifatida
185.163.26.37=-2-мавзу_ tilning ijtimoiy tabiati reja.docx
  2-мавзу: tilning ijtimoiy tabiati reja
185.139.137.163=-8-sinf-informatika-testlar-1.doc
  8 sinf informatikadan test savollari I chorak I variant
185.30.88.14=-1 İnformatika elmi.docx
  1 İnformatika elmi. İnformatika elminin əsas tərkib hissələri
185.139.137.162=-shaxs__tafakkur__va_mustaqil_fikrlashning__subyekti_sifatida_.ppt
  Аудитор томонидан меъёрий-ҳУҚУҚий ҳужжатларга риоя
185.139.137.29=-4. Namatak suyuq ekstraktini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.pdf
  18-Mavzu. Namatak suyuq ekstraktini sifatini baholash, qadoqlash va o„rash Maqsad
185.139.139.218=-o zbekiston respublikasi inson huquqlari va erkinliklari kafolatining ta'minlanishi.docx
  Reja: O’zbekiston Respublikasida shaxsning huquqiy holati tushunchasi
185.139.137.11=-korporativ_moliyaviy_boshqaruvni_rivojlantirish_masalalari.pdf
  Korporativ moliyaviy boshqaruvni rivojlantirish masalalari
185.139.139.207=-Matematik statistika elementlari. Asosiy tushunchalar. Tanlanman.docx
  Matematik statistika elementlari. Asosiy tushunchalar. Tanlanmaning turlari. Statistik taqsimot
185.161.224.226=-Bazar iqtisadiyyatı, yoxsa kapitalizm.docx
  Nəriman Böyükkişi I e. n.,dos. Azərbaycan Universiteti
117.212.167.1=-Adultration.pdf
  adulterations of herbal drugs
185.139.139.232=-ozbekistonni-rivojlantirish-strategiyasi-fuqarolik-jamiyati.pdf
  O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati
185.139.137.240=-1O`zbekistonni_rivojlantirish_strategiyasi_Fuqarolik_jamiyati_77.docx
  O`zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati asoslari
185.163.27.50=-1.Lecture-1 translation.ppt
  Lecture – 1 Aims and tasks of translation
185.139.137.28=-koreyscha grammatika.docx
  Frazema: Sifat. Fe’l (+23: ’‘s-s-af.) (Predikativ gap bo’Iaklari)
185.139.137.165=-Yoshlarga oid davlat siyosati.docx
  Mavzu: Yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslari
185.163.26.68=-1-sinf Matematika konspekt to`liq.docx
  1-dars Fan: Matematika Sinf: Sana
109.127.13.117=-11. Presentation Software. Microsoft PowerPoint 2010. Create a PowerPoint Presentation..docx
  11. Presentation Software. Microsoft PowerPoint 2010. Create a PowerPoint Presentation
185.139.137.160=-Matematika 2 sinf pisa test.docx
  Matematika sinf pisa test E, A, z, K, S, 6 N
185.163.26.131=-«Nutqni о‘stirish metodikasi» fanining maqsadi tо‘g‘ri kо‘rsatil.doc
  «Nutqni о‘stirish metodikasi» fanining maqsadi tо‘g‘ri kо‘rsatilgan qatorni toping
185.139.137.158=-5___sinf_informatika_konspekt.docx
  5 –“A” Informatika
185.139.137.28=-Atistatsiya.pdf
  Fan: Eksperimental psixologiya va praktikum. Bo’lim: 1 Qiyinlik darajasi: 1
185.139.137.202=-1. Ish haqi tushunchasining mazmun-mohiyati. Ish haqining funkts.docx
  1. Ish haqi tushunchasining mazmun-mohiyati. Ish haqining funktsiyalari va uni tashkil etish tamoyillari. Ish haqi tizimi va ularni tavsiflash
185.139.137.154=-TAQDIMOT YARATISHNING ZAMONAVIY VOSITALARI.docx
  Mavzu: taqdimot yaratishning zamonaviy vositalari
185.163.27.74=-Hayot faoliyati xavfsizligi.doc
  O’zbekiston respublikasi
109.239.22.16=-Ekonometriya-iqtisadi-statistika-q-bul-az.docx
  Ekonometriya; iqtisadi statistika
185.139.137.171=-Dorixona sharoitida dori turlari texnologiyasida ishlatiladigan asbob-uskunalar.docx
  Mavzu; Dorixona sharoitida dori turlari texnologiyasida ishlatiladigan asbob-uskunalar Mundarija Kirish Reja; I bob. Xalqaro amaliyotda dori vositalari turkumlanishining asosiy prinsiplari va dorixona sharoitida dori turlari texnologiyasida ishlatiladigan
185.163.27.136=-boshlangich_sinf_oquvchilarini_ogzaki_va_yozma_hisoblashga_orgatish_metodikasi.pdf
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti b
185.163.27.179=-45_мавзу_Nuqsonli_bolalarning_harakatlanish_faoliyatida_turli_hil.docx
  Mashg‘ulotlar 3 qismdan iborat
185.139.137.109=-Hadis ilmi va uning tarbiyaviy ahamiyati-fayllar.org.doc
  Hadis ilmi va uning tarbiyaviy ahamiyati
185.147.24.17=-Linqvokulturoloji kontekstdə konnotativ məna.pdf
  Linqvokulturoloji kontekstdə konnotativ məna Açar sözlər
185.139.137.115=-4.O'tkir revmatik isitma.pptx
  Ўткир ревматик иситма
185.163.26.55=-oyin_bogcha_yoshidagi_bolalarda_yetakchi_faoliyat_sifatida.pdf
  Mavzu : O’yin bog’cha yoshidagi bolalarda yetakchi faoliyat sifatida
185.163.26.106=-Yosh grammatikachilar maktabining kamchilik va yutuqlari.docx
  Yosh grammatikachilar oqimi
109.127.37.15=-Azerbaijan National Holidays -.pptx
  Holidays in Azerbaijan Novruz Faculty: Subject: English Group: 580A3 Teacher: Zamanova Khalida
185.222.95.25=-Balans mənfəəti və əmtəəlik məhsul satışından mənfəətin təhlil.docx
  Balans mənfəəti və əmtəəlik məhsul satışından mənfəətin təhlil
185.139.137.168=-Fuqoralik Jamiyati maruza.docx
  Termiz – 2020 mund а r I j а
185.163.26.158=-statistika.docx
  Makroiqtisodiy statistika sotsial salohiyat (resurslar)ni o’rganishni aholi sonini o’rganishdan boshlaydi. Aholi sonini aniqlash manbai bo’lib quyidagilar hisoblanadi
185.139.137.144=-Boshlang'ich matematika o'qitish metodikasi predmeti. Matematika.docx
  Boshlang'ich matematika o'qitish metodikasi predmeti. Matematika o’qitishning maqsadi
185.139.139.223=-Mavzu. Jamoatchilik nazorati va davlat organlari faoliyatini och.docx
  Mavzu. Jamoatchilik nazorati va davlat organlari faoliyatini ochiqligi. Ijtimoiy sheriklik
185.139.137.252=-[@darsliklar] 9-11 sinf matematika test.docx
  9-sinf 1-variant
185.139.137.233=-Cisco Packet Tracer dasturini o'rnatish.docx
  Laboratoriya ishi
185.139.139.234=-Axoli orasida demokratik jarayonva demokratik ko.docx
  Axoli orasida demokratik jarayonva demokratik ko'rsatkichlarnihisoblash usullari
185.139.137.95=-11-sinf-informatika-test-3.doc
  11 -sinf Informatika olimpiada test
109.127.56.145=-9. Təşkilati davranış və menecerlər.docx
  Şəxslərarası rollar
185.139.137.194=-Tengqurlar jamaosi va yoshlar submadaniyati.docx
  Mundarija Mavzu: Tengqurlar jamoasi va yoshlar submadaniyati Kirish Asosiy qism
185.139.137.147=-orta_osiyo_numizmatikasi__va_epigrafikasi_.pdf
  Ызбекистон тарихи фанидан тайёрланган ы=ув-услубий мажмуа «Ызбекистон тарихи» кафедраси профессор-ы=итувчиларингинг йи\илишида мущокама =илинган ва фойдаланиш учун тавсия этилган
185.30.90.157=-muhazire.-muessisenin-informasiya--tehlukesizliyi-sisteminin-teminatinin-teshkili-2.docx
  Mühazirə 1 İnformasiya təHLÜKƏSİZLİYİ SİstemləRİNİN
185.30.90.151=-HÜMBƏTOV KƏNAN-ƏTRAF MÜHİTİN İQTİSADİYYATI-1.docx
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki biznes universiteti TƏLƏBƏ: KƏnan hüMBƏtov
185.163.26.56=-kreativlik maqola.docx
  R. A. Mavlanova o`zining «Boshlang`ich ta`limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya»
185.139.137.187=-Bank tizimi_ mohiyati, tarkibi, vazifalari. Bank tizimi.docx
  Bank tizimi: mohiyati, tarkibi, vazifalari. Bank tizimi
185.163.26.59=-9-Maruza matini.docx
  9-ma’ruza. Urug’ va mag’izni yanchish uskunalari
185.163.26.132=-Kommunikativ yondashuv.doc
  Mazkur kursni o‘qitishda kommunikativ yondashuv qo‘llanadi, ya'ni tilni amaliy qo‘llash orqali ko‘nikmalar singdirib boriladi
185.163.27.101=-Diabetik neyropatiyalar.ppt
  Diabetic Neuropathy
185.163.26.9=-Futbol uyinini to`pni boshqarish texnikasining o`rgatish.doc
  Ўзбекистон республикаси халқ таълими вазирлиги
185.163.26.38=-Cognitive_factor_in_learnin_Transfer,_Interference_and_Overgeneralization1.pptx
  Cognitive factors in learning: transfer, interference and overgeneralization
185.222.95.7=-1438 atestasiya satış rəsi mühəndis.pdf
  Rəis və mühəndis heyəti (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti,Azəriqaz İB)
185.139.137.179=-Etika fanining predmeti va jamiyat hayotidagi ahamiyati.docx
  Etika fanining predmeti va jamiyat hayotidagi ahamiyati
185.139.137.199=-4-Sinf soati 2021-2022 dars ishlanmalari.doc
  Viloyati xalq ta’limi boshqarmasi tumani
109.127.62.56=-Aviation Data Mining.pdf
  Aviation Data Mining
185.139.137.195=-gepatit____c___kasalligi___va__uni__oldini_____olish__choralari.pdf
  Zoologiya, anatomiya va fiziologiya
185.139.137.103=-O'zbekistonda Fuqarolik Jamiyati Institutlari Va Mahalliy O'zini O'zi Boshqarish.docx
  Referat mavzu: O'zbekistonda Fuqarolik Jamiyati Institutlari Va Mahalliy O'zini O'zi Boshqarish
185.139.137.24=-5-7-sinflarda servis xizmati yo`nalishining pazandichilik asoslariga doir.docx
  Hamir maxsulotlariga ishlov beruvchi asbob-uskunalar va mashinalari xaqida. Muzlatgichlarning tuzilishi va ishlatilishi. Oshxona elektr jixozlari
185.139.137.216=-10-sinf informatika 15 ta test (Javoblari bilan) .docx
  10 – sinf Informatika Obyektga mo’ljallangan dasturlash tillari to’g’ri keltirilgan javobni belgilang
109.205.160.236=-Dayaq hərəkət aparatı.docx
  Dayaq hərəkət aparatı
185.139.137.24=-tibbiy psixologiya psixopatiya.pptx
  Психопатия (возбудимая)
185.139.137.177=-INFORMATIKA SLAYD 1-.pptx
  Mavzu: Bulutli hisoblashlar va ularning asosiy tushunchalari
185.139.137.230=-O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi Lakomativi.pptx
  Namangan Davlat Universiteti Created by; Abdujalolva Nodira Namangan davlat universiteti talabasi: Abdujalolva Nodira
185.139.137.219=-11-sinf-test-va-yozma-ish-informatika-baxtiyoruz.doc
  Informatika test. 11-sinf olimpiada I tur
185.163.26.190=-17-umumta’lim maktabi matematika fanidan ochiq dars.docx
  17-umumta’lim maktabi matematika fanidan ochiq dars
185.139.137.255=-Reja_ Bolalikni davrlarga ajratish muammolari 2.docx
  Reja: Bolalikni davrlarga ajratish muammolari 2
185.163.26.16=-A system of tools and exercises for teaching foreign languages in the system of continuing education.docx
  1. Aim of teaching a foreign language Content of foreign language
185.139.137.25=-Die vergleichende oder komparative Phonetik vergleicht die Laut.docx
  Miteinander ver rLn
185.139.137.166=-ozbekistonda_ommaviy_axborot_vositalari_faoliyatini_demokratlashtirish.pdf
  Navoiy davlat pedagogika instituti tarix fakulteti tarix o’qitish metodikasi ta’lim yo’nalishi
185.139.137.135=-pul-kredit_siyosatini_samarali_tashkil_etish_yollari.pdf
  Toshkent moliya instituti moliya-iqtisod
185.163.27.186=_248959-Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar STATISTIKA.pdf
  Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar
185.163.27.47=_17623-Didaktika – ta`lim nazariyasi sifatida ta`Lim paradigmalari-hozir.org.doc
  Didaktika – ta`lim nazariyasi sifatida ta`Lim paradigmalari
185.139.137.124=_119994-1. Mavzu_ Oziq-ovqat mahsulotlarining sifatiga gigiyenik talabla.docx
  1. Mavzu: Oziq-ovqat mahsulotlarining sifatiga gigiyenik talablar va ularga gigiyenik xulosalar berish Reja
185.208.176.137=_236676-O’RNATILGAN OPERATSION TIZIMLARDA SEMAFORLAR.docx
  Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
185.139.137.171=_58368-Boshlang\'ich sinflarda matematika darslarida interaktiv metodlardan foydalanish.doc
  Reja: Pedagogik jarayonni loyihalash texnologiyasi Interfaol metodlar va ularning tavsifi Maktab matematika kursini o‘rganishda interfaol metodlardan foydalanish Pedagogik jarayonni loyihalash texnologiyasi
185.139.137.79=_501237-Diplomatik tan olish.docx
  De-fakto tan olish mavjud davlat va hukumatlar tomonidan u yoki bu mamlakatda
185.163.26.21=_356480-YUKSAKMANAVIYAT-YENGILMASKUCHASARININGVUJUDGAKELISHSHART-SHAROITLARIVAIJTIMOIYZARURATI (1).pdf
  Shart-sharoitlari va ijtimoiy zarurati
185.163.27.77=_1367126-aviakassa_malumotlar_bazazi_bilan_ishlovchi_dastur_yaratish.pdf
  Kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi toshkent axborot texnologiyalari universiteti
185.139.137.175=_70144-Azotning ahamiyati.doc
  Azotning o’simliklar uchun ahamiyati
185.208.176.154=_44032-Milliy g`oya tushunchasining mazmun mohiyati.doc
  G’oya va mafkura: mazmun va mohiyati
185.139.139.194=_228577-17.O\'tkazgichlar elektrostatik maydonda.docx
  17-mavzu. O'tkazgichlar elektrostatik maydonda Reja
185.139.137.68=_116767-boshlangich-sinf-oquvchilarini-sodda-masalalar-yechishga-orgatish-metodikasi.pdf
  Boshlang’ich sinf o’quvchilarini sodda masalalar yechishga o’rgatish metodikasi
185.163.26.32=_19295-buxoro xonligi madanyati.docx
  Tabiblar „tabiblar iftixori“ deb sharaflangan MuhammadMazid, jarroh mavlono Baqo, ko‘z kasalliklarini davolashdanom chiqargan Shohali ibn Sulaymon, 4 „Davolash bo‘yichadastur“ asari muallifi Sultonali Samarqandiy, 5
185.139.137.77=_433664-uzluksiz_talimda_osmirlar_ijodiy_qobiliyatini_rivojlantirishning.doc
  Mavzu: Uzluksiz ta’limda o‘smirlar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning ijtimoiy psixologik xususiyatlari
146.158.20.254=_234109-Qiymat mohiyati va Ahamiyati.docx
  Qiymat o’lchovinIng mohIyatI va uning ahamiyati. Reja
185.139.137.131=_29121-Demokratik institutlar tushunchasi va ularning o’ziga xos hususiyatlari.docx
  1. Maxalliy davlat xokimiyati asoslari O'zbekistonning jug'rofiy-strategik o'rni va imkoniyatlari Strategik ahamiyatga molik resurslar
185.163.26.76=_1268241-gap bo‘laklarini o‘rgatishda qo‘llaniladigan metodlar”.pdf
  Alisher navoiy nomidagi
185.139.137.30=_284963-Korxonaning iqtisodiy salohiyati va uning oshirishga ta’sir etuvchi omillar tahlili.docx
  Mavzu: Korxonaning iqtisodiy salohiyati va uning oshirishga ta’sir etuvchi omillar tahlili. Reja Kirish
185.139.139.244=_330240-5-sinf informatika to\'garak daftari.doc
  Informatika To’garak daftar 5 –sinf o’quvchisi
185.211.130.110=_2060841-Chapter 3. Business Statisitics (2).pptx
  Business statistics
185.163.27.187=_13392-7-ma’ruza. Ilmiy tadqiqot natijalari reja_ Innovatsiya tushuncha-hozir.org.doc
  1. Innovatsiya tushunchasi va uning tahlili va tushunchalarining innovatsion xarakteri
185.30.89.189=_57753-Psixopatiya — Vikipediya.pdf
  Yunan sözü olub "psyche" beynin xüsusi funksiyası: əqli, hissi, mənəvi, idrak və s
185.139.137.222=_860725-O\'rnatilgan tizimlar 6-L.docx
  Muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti samarqand filiali kompyuter injineringi fakulteti kompyuter tizimlari kafedrasi
185.163.27.18=_134627-statistika 1-mustaqil ish O\'rinboyev D.docx
  1-mustaqil ish bajardi: O’rinboyev d tekshirdi: Ro’zimurodov I
185.139.137.231=_16016-Jismoniy tarbiyab tizimida tuzumining mohiyati va o.docx
  Jismoniy tarbiyab tizimida tuzumining mohiyati va o`rni
185.139.137.113=_24151-Olamning yaratilishi haqidagi miflar va afsonalar Tayyorladi_ Is-hozir.org.doc
  Olamning yaratilishi haqidagi miflar va afsonalar Tayyorladi: Isomiddinova Dilruh
185.163.26.7=_647970-bolalar_jismoniy_tarbiyasida_milliy_va_harakatli_oyinlarning_tarbiyaviy_ahamiyatini_ilmiy-amaliy_asoslari.pdf
  Navoiy davlat pedagogika instituti
185.139.139.235=_197741-Mustaqil ishlar ro'yxati.pdf
  Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar
185.139.137.177=_54024-yaqubova rayhon o\'qish darslarida she\'rlarni o\'rgatish.docx
  Алишер Навоий номидаги Самарқанд давлат университети педагогика факультетининг Бошланғич таълим ва спорт бўлимининг сиртқи бўлим курс талабаси Очилова Дилфуза синф «Ўқиш китоби»да А
185.139.137.219=_98484-Boshlang‘ich matematika kursi nazariyasi.docx
  Boshlang’ich matematika kursi nazariyasi
185.222.95.3=_309760-statistika bölmə1.ppt
  Basic Business Statistics, 10/e
185.222.95.3=_1936079-Yusif Məmmedəliev - kimyaçı- alimin parlaq həyatı..pptx
  Sunsoidal cərəyanın tutumdan keçməsi
185.208.176.47=_332288-5-matematika-1-variant.doc
  5-sinf matematika fanidan test savollari I – chorak, i-variant
185.208.176.47=_40960-5-sinf-matematika-fanidan-test-savollari-bilimlar-bellashuvi-uchun.doc
  5-sinf matematika fanidan bilimlar bellashuvi uchun test savollari
185.139.137.239=_71680-Qizil kitob va uni muhofaza qilishdagi ahamiyati.doc
  Q I z I l k I t o b
185.163.26.11=_40960-Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyati samaradorligini oshirish.doc
  Jamiyatimizda o‘zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini shakllantirishda, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda rivojlantirishda mahallalarning ahamiyati va nufuzini yanada oshirish
185.139.137.250=_379758-Ekonometrika fanining mohiyati, vazifalari va predmeti.pdf
  Ekonometrika fanining predmeti, usullari, vazifalari va asosiy tushunchalari
185.139.137.143=_520255-Matematik tasavvurlarni shakllantirish Bolada qog’oz varag’ida m.docx
  Matematik tasavvurlarni shakllantirish Bolada qog’oz varag’ida mo’ljal olish malakalarini shakllantirish
185.163.26.103=_15201-Iste\'molchi hulqi nazariyasining asosiy holati.pdf
  Eniga Iste'molchi hatti-harakatini tushinishda iste'molchi ining cheklanganligi muhim ahamiyat kasb etadi
185.139.137.112=_1039272-Mutatsiyalarning evolutsiyadagi ahamiyati.docx
  Mutatsiyalarning evolutsiyadagi ahamiyati
185.139.138.145=_146432-Sharq va G\'arb matematik olimlarining asarlarida.doc
  Sharq va G'arb matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi. R e j a
185.139.138.238=_115545-ibn-arabshohning-amir-temur-tarixi-ajoyib-almaqdur-asari-tarixiy-manba-sifatida.pdf
  Ibn arabshohning “amir temur tarixi” (“ajoyib al-maqdur”) asari tarixiy manba sifatida
185.163.26.117=_747958-ijtimoiy ishlab chiqarish natikalari.docx
  I bob. Ishlab chiqarishning samaradorligi va uning ko’rsatkichlari 4
146.158.19.61=_410715-ozbekiston-respublikasida-ommaviy-axborot-vositalari-faoliyati-ozgarish-va-muammolar.pdf
  Academic research in educational sciences
185.163.26.48=_32890-2-kurs Programmalash asoslari (Amaliy matematika).docx
  Amaliy matematika yo’nalishi 2-kurs talabalariga 4-semestr uchun Programmalash asoslari
185.163.26.74=_8652-Pisa xalqaro tadqiqotida matematik savodxonlik-genderi.org.doc
  Pisa xalqaro tadqiqotida matematik savodxonlik
185.139.139.232=_6675-Ko’rish va eshitish organlarining xususiyati va gigiyenasi. Yaqi-www.hozir.org.doc
  Ko’rish va eshitish organlarining xususiyati va gigiyenasi. Yaqindan ko’rish. Anarbayeva Nodira Kenjaboy qizi. Boshlang’ich ta’lim. Sirtqi bo’lim 4-guruh
146.70.17.245=_660992-8-sinf-2020-2021-sinf-soati.doc
  Tushuntirish xati
109.127.24.68=_17518-44 günlük vətən müharibəsinin nəticələrinin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolu.docx
  44 günlük vətən müharibəsinin nəticələrinin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolu
178.218.200.190=_451532-105064_UMK Pedagogik innovatika.docx
  1-Mavzu: Pedagogik innovatika – pedagogikaning alohida sohasi sifatida Innovatsiya va uning turlari. Reja
109.127.15.39=_97872-Heyatin menasi.docx
  Qərbi Kaspi Universitetinin Kolleci Tələbə: Ocaqquliyeva Firuzə İxtisas: Meşə və meşəpark Qrup: 1703
185.139.137.77=_1886208-Boshlang’ich sinflarda matematika fanidan to’garak mashg’ulotlar.doc
  Boshlang’ich sinflarda matematika fanidan to’garak mashg’ulotlarini olib boruvchi rahbarlar uchun uslubiy qo’llanma
185.139.137.229=_37266-Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Uning maqadi, tarkibiy qismlari, uzluksiz ta`limning moxiyati. Rivojlangan davlatlarning kasb ta`limi tizimi.docx
  Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Uning maqadi, tarkibiy qismlari, uzluksiz ta`limning moxiyati. Rivojlangan davlatlarning kasb ta`limi tizimi
185.213.230.160=_908970-Ma’ruza_Kimyo_sanoati_tehnologik_jarayonlarini_modellashtirishga.docx
  Ma’ruza Kimyo sanoati tehnologik jarayonlarini modellashtirishga misollar. Reja
185.213.230.82=_24064-yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash.doc
  O‘zbekiston Respublikasida yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash
directory ATI  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə