gudisdergi/yayinlar/2014/31-2
  31(2): 106-13 Müzeyyen Kayataş, 1 Rabia Figen Kaptan
makale
  Ortodontik tedavide periodontal dokulardaki değİŞİKLİkler ve periODONTAL HASTALIKLARDA ortodontik giRİŞİmler
dosyalar_upload/belgeler
  Smyrna Tıp Dergisi Derleme
/
  Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi
gudisdergi/yayinlar/2013/30-3
  Canan Dağ,* Nurhan Özalp
upresimler/dergi
  Epidural anesthesia for caesarian section in a pregnant with porphyria olgu sunumu case report
  Spinal epidural abscess olgu sunumu case report
files
  Perikard kist: Olgu Sunumu
  Araştırma Yazısı Özet Abstract
Files/Archive/tr-TR/Articles
  Cilt: 3, Sayı: 3-4/Ağustos-Eylül 1995
bolum/Muh/veteriner/dergi/dosyalar
  Kedi ve köpeklerde diabetes mellitus
pdf/dusunenadam
  Document Outline
dergiler/71/1756
  Dental anthropology
ing/DergiPdf
  Document Outline
public/journals/5332
  Volume x Issue x Turkish Journal of Education
sayilar/32/buyuk
  -
Dokumanlar/sayi6-2
  Yazışma Adresi: Uz. Dr. İbrahim Karagöz; Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi
/Dergi
  Fatih İmat 1
images/stories/Dergii/2013
  109 Hemostaz Nazan atalan özet
pdf/dergi/2000/pdfsno2
  Lomber omurganin sagýttal planda radyolojýk analýZÝ
Port_Doc/RAED_2013002
  ‹letiflim / Correspondence
dergiler/11/598
  Portakal sularindaki c vitamiNİ ve saf askorbik asiT Üzerine gamma işininin etkisİ Zeki Tolgay
dergi/online/2000v31/s4
  TİP 2 Dİyabetli hastalarda c vitamiNİ uygulamasinin eritrosit glutatyon ve hba1c düzeyleri Üzerine etkiSİ
App_Themes/Dergi
  Kusurluluk ve kusurluluğu etkileyen haller the culpability and the reasons that affect culpability
e-dergi/yeni_tasarim/files
  Kan Almada Gelişen Senkopların Retrospektif İncelenmesi
Dergi/20154
  Totbid dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
makale
  Cumhuriyet Üniversitesi t ı
PDF/Eylul 2014
  Kocatepe Tıp Dergisi
articles/1998/volume5/issue1
  Journal of Turgut Özal Medical Center 5(1): 1998 87 Botulizm Dr. Hakan Ekmekçi
articles/1996/volume3/issue3
  Journal of Turgut Özal Medical Center 3(3): 1996 213 rwxol]P2ojx6xqxpxYH*hqho'H÷huohqgluph dr. Hakan Ekmekçi
sayilar/5/buyuk
  Botulism Presenting with Unilateral Paralysis: First Case Report
sayilar/2/buyuk
  Tanıda Güçlük Yaşanan Bir Gıda Botulizmi Olgusu a case of Foodborne Botulism: The Challenge of Diagnosis
fakulte/tip/dergi/yayin/383
  Yazışma Adresi /Correspondence
goztepetipdergisi/arsiv/2013/mart
  41 derleme özet
dergi/online/2002v33/s1
  ERİtema nodozum: 9 yillik deneyim ali mert
sayilar/91/buyuk
  Yaz›flma Adresi / Address for Correspondence
gudisdergi/16-2
  Evaluation of the relation between hepatitis c virus infection and oral lichen planus in patients with chronic renal failure
sayilar/91/buyuk
  Yaz›flma Adresi / Address for Correspondence
pdf/dusunenadam
  Normal Basınçlı Hidrosefali: Yeni Kavramlar Mehmet Murat taşkin özet
fakulte/tip/dergi/yayin
  Subakut Sklerozan Panensefalit Hastalarının Klinik ve Görüntüleme Özellikleri
totbid/dergi
  Totbid dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
pdf
  Erleme alzheimer hastaliğI, vasküler demans ve lewy ciSİMCİKLİ demans’ta öne çikan biLİŞsel bozulmalar
ing/DergiPdf
  Document Outline
yonetimekonomi/dergi/pdf/C14S22007
  Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir li Örne
/
  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Eylül 2014, s. 1-14
Files/Archive/tr-TR/Articles
  O¤uz Arslan, Yasemin Çekmez, Fatih fianl›kan, Serkan Ak›fl, Ahmet Göçmen
fakulte/tip/dergi/yayin
  255 hastanin diz mrg bulgularinin retrospektif olarak değerlendiRİlmesi
ing/DergiPdf
  Document Outline
gudisdergi/16-3
  The evaluation of the root surface coating in teeth affected by rapidly progressive periodontitis
Port_Doc/RAED_2012002
  ‹letiflim / Correspondence
PDF/Mayis 2005
  Yazışma ve tıpkı basım için; Yard. Doç. Dr. Şemsettin Karaca
fakulte/tip/dergi/yayin
  Dicle Tıp Dergisi, 2005 Cilt: 32, Sayı: 4, (204-210)
dergiler/24/1083
  A n k a r a Ecz. Fak. D e r. 19, 1-2 (1989)
files
  Yazışma Adresi: Fatma Hilal Yılmaz, Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Konya
dergiler/36/901
  Olgu Sunumu / Case Report
articles/2007/volume14/issue4
  267 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14
Fakulte/Tip/dergi/yayin
  Dicle Tıp Dergisi 2003 Cilt: 30, Sayı: 1-4 (118-123)
fakulte/tip/dergi/yayin
  Postoperatif analjezi İÇİN İntratekal neostiGMİn kullanimi
tipdergisi/files
  Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı aksiller blokta lokal anestezik ajanlardan bupivakain ile levobupivakainin etkinliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem
goztepetipdergisi/arsiv/2011/haziran
  İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması
PDF/Eylul 2011
  Kocatepe Tıp Dergisi, Cilt 12 No: 3, Eylül 2011
makale
  Cumhuriyet Üniversitesi t p Fakültesi
goztepetipdergisi/arsiv/2011/mart
  Pek çok ilaç, terapötik etkilerinin olumsuz bir sonucu olarak vücut ağırlığını değiştirebilecek
/
  The Journal of Academic Social Science Studies
dergiler/49/1885
  Sİlahlar: “HİTİt tanrilarinin ve krallarinin güCÜ
tr/DergiPdf
  Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 28, Number 4, December 2015
articles/2010/volume17/issue4
  Yaygın Kapiller Hemanjiom ve Tetik Parmak Görülen Bir Klippel-Trenaunay Sendromu
articles/2009/volume16/issue1
  Bir Ayak Makrodaktili Olgusu: Literatürün Gözden Geçirilmesi
wp-content/uploads/2015/11
  Üç aylıq ədəbiyyat dərgisi №3(15)
directory Dergi  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə