Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Noroloji/AytekinAkyuz
  Mİyastenia gravis prof. Dr. Aytekin Akyüz
Donem3/KomiteVEndokrinveUremeSistemleri/Farmakoloji/KemalYildirim
  D vitamiNİ ve kalsiyum metabolizmasi doç. Dr. M. Kemal Yıldırım
Donem3/KomiteVIIHalkSagligiAileHekimligiAcilTip/AcilTip/IlhanKorkmaz
  Yrd. Doç. Dr.İlhan korkmaz diyabetik ketoasidoz
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Farmakoloji/TijenTemiz
  SempatomimetiK İLAÇlar
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Farmakoloji/TijenKayaTemiz
  HİpnosedatiF İLAÇlar benzodiazepinler
Donem3/KomiteVEndokrinveUremeSistemleri/Farmakoloji/SerdarSOYDAN
  Endokrin sisteme giRİŞ
  Ön hipofiz hormonlari -adenohipofiz (ön) ve Nörohipofiz (arka)
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Patoloji/Sahande_Elagoz
  Andiferansiye büYÜk hücreli karsinom
  AkciĞer tüMÖrleri %90-95 bronkojenik5 karsinoid2-5 mezotelyoma ve diğer
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Goz/HaydarERDOGAN
  Sik göRÜlen görme kaybi nedenleri -katarakt -trahom
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Noroloji/KamilTopalkara
  Kranial Sinirler I. Olfaktor siNİR
Donem3/KomiteIVGastrointestinalveHematopoetikSistemler/Patoloji/SemaARICI
  Pankreas Patolojisi Pankreas Pankreas
Donem3/KomiteIHastaliklarinBiyolojikTemeleriI/Pato
  Kronik iltihap
Donem3/KomiteVEndokrinveUremeSistemleri/Patoloji/SahandeELAGOZ
  Meme hastaliklari meme başı- laktiferöz sinüs- laktiferöz duktus- segmental duktus- subsegmental duktus- terminal duktus
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Patoloji/Sahande_Elagoz
  Nazal kavite ve paranazal siNÜsler (Anatomi) ÜSY: Sinonazal bölge: Nazal kavite+ paranazal sinüs
Donem3/KomiteVEndokrinveUremeSistemleri/KadinDogum/AliYANIK
  Normal Doğum doç. Dr. Ali yanik
Donem3/KomiteVIIHalkSagligiAileHekimligiAcilTip/AcilTip/IlhanKorkmaz
  Hiperosmolar Hiperglisemik nonketotik koma Yrd. Doç. Dr.İlhan korkmaz
Donem3/KomiteIHastaliklarinBiyolojikTemeleriI/Farma
  İLAÇlarin farmasöTİK ŞEKİlleri Dr. Bülent saraç
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Patoloji/FahrettinGoze
  Konjenital kalb hastaliklari sinonimi: VİTİa cordis congeniTA
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Farmakoloji
  DİĞer beta-laktam antiBİyotikler ve Lİnkozamidler dr. Barış karadaş
Donem3/KomiteIHastaliklarinBiyolojikTemeleriI/Pato
  İmmün Sistem Patolojisi *Hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonları
wp-content/uploads/2016/07
  DÖnem 3: kliNİĞe giRİŞ ve enfeksiyon hastaliklari ders kurulu amaç ve hedefleri
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Mikrobiyoloji/omerHoca
  Yavaş Üreyen etkenler ve enfeksiyon oluşturma mekanizmalari prof. Dr.Ömer poyraz
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/GogusHast/SefaOzSahin
  RestriKTİf akciĞer hastaliklari dr. Sefa L. Özşahin
Donem3/KomiteVIIHalkSagligiAileHekimligiAcilTip/HalkSagligi/FeritKOCOGLU
  Salginlarin epidemiyolojiK İncelenmesi salgini incelerken yapilacaklar
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Kardiyoloji/KenanYalta
  Ateroskleroz ve etiyolojiSİ Normal arterial yapı
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/FTR/SamiHizmetli
  Prof. Dr. Sami Hİzmetli C.Ü. Tıp. Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Mikrobiyoloji/ZeynepHoca
  Anaerob bakteriler prof. Dr. Zeynep SÜmer
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Farmakoloji/TijenKayaTemiz
  HİpnosedatiF İLAÇlar II: barbiTÜratlar ve diĞerleri Kimyasal yapılarına göre 7 gruba ayrılırlar
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Mikrobiyoloji/omerHoca
  Hepatit viruslari ve enfeksiyon oluşturma mekanizmalari prof. Dr. Ömer poyraz
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Ortopedi/GunduzTezeren
  Kalça ve Omurga Muayenesi Doç. Dr. Gündüz Tezeren
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Mikrobiyoloji/ZeynepHoca
  YÜzeyel mikozlar prof. Dr. Zeynep SÜmer
  Firsatçi mikozlar prof Dr Zeynep SÜmer
  Subkütan mikozlar prof. Dr. Zeynep SÜmer
  Gerçek sistemiK (endemiK) Mİkozlar koksidiyoidomikoz(is)
Donem3/KomiteVIIHalkSagligiAileHekimligiAcilTip/HalkSagligi/LeventOZDEMIR
  Ruh hastaliklari epidemiyolojiSİ levent öZdemiR
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/FTR/SamiHizmetli
  Romatoid artrit dr. Sami Hİzmetli
Donem3/KomiteVEndokrinveUremeSistemleri/Pediatri/OmerCevit
  Pediatrik İdrar Yolları Enfeksiyonu Doç. Dr. Ömer Cevit
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Enfeksiyon
  Ateş ve nba dr İlyas DÖkmetaş
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Kardiyoloji/izzetTandogan
  Temel ekg kalbin otomatiSİtesi
Donem3/KomiteVIIHalkSagligiAileHekimligiAcilTip/HalkSagligi/GulayKOCOGLU
  Beslenme ve İMMÜn sistem etkiLEŞİMİ
Donem3/KomiteIHastaliklarinBiyolojikTemeleriI/Pato
  İnflamasyonun Kimyasal mediatörleri
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Pediatri/OmerCevit
  A grubu Beta Hemolitik Streptokoklar (agbhs) Streptekoklar gr (+) bakterilerdir
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Mikrobiyoloji/YaseminHoca
  Streptokok ve Pnömokokların mikrobiyolojisi ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları Streptococcaceae ailesinde
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Patoloji/ReyhanEgilmez
  Perikard hastalıkları Prof. Dr. H. Reyhan Eğilmez
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Noroloji/AytekinAkyuz
  Parkinson hastaliği prof. Dr. Aytekin Akyüz
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Farmakoloji/KemalYildirim
  Santral etkili kas gevşeticiler Doç. Dr. M. Kemal Yıldırım
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Farmakoloji
  Kemoterapötiklere Giriş İnfeksiyon Tedavisinin Farmakolojik ve Farmakokinetik Esasları Doç. Dr. M. Kemal yildirim
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Farmakoloji/KemalYildirim
  Antiaritmik ilaçlar Doç. Dr. M. Kemal Yıldırım
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Farmakoloji/SerdarSoydan
  Non-steroidal antiİnflamatuvar iLAÇlar
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Farmakoloji/TijenKayaTemiz
  Narkotik analjezikler
  OPİOİd analjezikler bu ilaçlara narkotik analjezikler de denilir
Donem3/KomiteIIISolunumDolasimSistemleri/Farmakoloji/TijenTemiz
  Sempatik sinir stimülasyonunun bu organlardaki etkilerini
Donem3/KomiteVIIHalkSagligiAileHekimligiAcilTip/AcilTip/MutluKukul
  Zehirlenmeler genel Bakış Dr. F. Mutlu kukul güven
Donem3/KomiteVEndokrinveUremeSistemleri/Dahiliye/SaniyeTopcu
  Guatr tiroidin iltihabi ve tümöral nedenler dışında kalan büyümelerine guatr denir
Donem3/KomiteIVGastrointestinalveHematopoetikSistemler/Patoloji/HaticeOZER
  Safra kesesi; kc sağ lobunun post yüzeyinde Yetişkinde 10 cm uz, 3-4 cm çapında
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Farmakoloji/TijenKayaTemiz
  HİpnosedatiF İLAÇlar benzodiazepinler
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Farmakoloji/KemalYildirim
  Preanestezik medikasyon doç. Dr. M. Kemal Yıldırım
Donem3/KomiteIHastaliklarinBiyolojikTemeleriI/Parazit
  Tıbbi Parazitolojiye Giriş ve Temel Prensipler Simbiyotik yaşam İki canlının birlikte yaşaması
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Parazitoloji
  Nematoda: nematodlar (Yuvarlak solucanlar) Genel özellikler
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Farmakoloji/TijenKayaTemiz
  yaparlar; ayrıca anksiyolitik (anksiyetiyi gide­rici)
Donem3/KomiteIVGastrointestinalveHematopoetikSistemler/Farmakoloji/SahinYildirim
  Ve kusma, tek sözcükle emezis diye adlandırılır. Emezis bir hastalık değil, çeşitli hastalıkların semptom ve
Donem3/KomiteVIIHalkSagligiAileHekimligiAcilTip/HalkSagligi/GulayKOCOGLU
  Besin güvenliĞİ VE besin sanitasyonu prof. Dr. Gülay koçOĞLU
Donem3/KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII/Mikrobiyoloji/YaseminHoca
  Salmonellalar Enterobacteriaceae ailesinde bulunur
directory Donem3  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə