Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr V kitab
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr VI kitab
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ милли åËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
  Baki – 2014 Bu kitab Suriya Türkmanlarının haqları uğrunda mübarizə aparan ərdəmli insanlara həsr edilir
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr IV kitab
Folklore/2016
  "Əsli-Kərəm" Dastanı Və Alban Mədəniyyəti
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyası HÜMMƏT ƏLİzadə azərbaycan el əDƏBİyyati
Folklore/Proverb/2011
  Toplayan HƏSƏn bəy hadi 2005-5
  Toplayan HƏSƏn bəy hadi TƏBRİZ 2010
Folklore/2014
  AZƏrbaycan ìÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
  AZƏrbaycan nağillari haqqinda düŞÜNCƏLƏr azərbaycan nağillarinin obrazlar sistemi
Folklore/2016
  AZƏrbaycan folkloru кülliyyаti XXX cild
Folklore/Proverb/2012
  Atalar deyir
Folklore/Proverb/2010
  Əl yazilari
Folklore/2016
  SeyfəDDİn qəNİyev tariyel qəNİ
Folklore/2011
  Azərbaycan əfsanələrinin tоplanması, tədqiqi və nəşr
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr I kitab
Folklore/2016
  Əcubə VƏ MƏHcubəNİn hekayəTLƏRİ “Yeni Poliqrafist” mmc baki 2016 Redaktor
Folklore/2014
  Faruq süMƏr oğuzlar (TÜrkməNLƏR) tariXLƏRİ boy təŞKİlati dastanlari bakı – 2013
Folklore/2015
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Folklore/Proverb/2011
  Uçut: xərabə). ( köçüt: köç yeri ). ♣ Ac atı yüküynən, dəvəni tüküynən utar. ♣ Ac qarın, bilim bilməz.
Folklore/2014
  AZƏrbajcan miLLİ elmlər akademijasi folklor institutu
Folklore/2015
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Folklore/Proverb/2012
  Laylalar laylalar Övlad boyu oxşayan qəlin analarımızın ulucabeşik nəğmələri Bu nəğmələrin sözü-avazı boyuncamurazlı-murazlı diləklər ganadlanır. Hər Murazlı dilək də təzə-tər bir gönçəni ay işığının aydınlığına qün işığının ­–saflığına
Folklore/2016
  Novruz Bayramı
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr II kitab
directory Folklore  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə