Test. ÖVladinizin diLİNİ başa düŞÜRSÜNÜzm ü? ÖVladinizin dünyasina bəLƏDSİNİZMİ?
upload/iblock/4db
  Dərsin məqsədi Suyun dövranının yaranma səbəbini izah etmək Suyun böyük dövranının sxemini çəkməyi bacarmaq
jspui/bitstream/123456789/2664/1
  Yeni və orijinal nəticə və metodların təqdim edilməsi
userfiles/image/LPU/rgb6/publikacii_rgb6/okulist
  Дальтонизм: откуда и почему?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Mualice isi
  T e s t l ə r Testin çətlik
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Stomotologiya
  Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Səhra qida rasionlarınım kalorisi əsgəri neçə gün müddətində təmin edir?
Files
  «gender və TƏHSİL: İnsan və CƏMİYYƏT»
data/Journals/CHEST/926876
  Table 1S [Section 0] pico questions
public/Ambulatory_files/Educational/Power points (noon conference)
  Oncologic Emergencies Dr Karenza Alexis
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  1. Ginekologiya elmi nəyi öyrənir? A qadın cinsiyyət üzvləri,onların xəstəlikləri,müayinə
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Stomotologiya
  Fakultə: Tibb ivkurs Stomatologiya
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Mualice isi
  T e s t l ə r Testin çətlik
/documents/fermanlar
  Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Eczaciliq
  Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1
public_html/files/uploader/imthn/tibb/I kurs/Stomotologiya
  Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun imperiyası
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Mualice isi
  Testin çətlik
sites/default/files
  Ümumi hissə I böLMƏ Ümumi müddəalar
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Mualice isi
  Aşağıda sadalananlardan hansı düzgündür?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Tibbi proflaktika
  Sayıqlama ideyaları neçə qurupa bölünür?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Eczaciliq
  Ən istilik vermənin əsas yolları?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Mualice isi
  Verilmiş hansı fikir yalnışdır?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Stomotologiya
  Qasıq kanalının ön divarının yırtığı zamanı istifadə olunan plastika üsulu
assets/media/publikasi/bulletin
  Potensi likopen dalam tomat untuk kesehatan
~selby/Miscellaneous items to publish
  Management wk 1– evolution of management thinking and theories Richard Selby
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Eczaciliq
  Strixinin və sekurinin hansı duzları tibb təctübəsində işlənir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Eczaciliq
  Tərkibində gülxətmi bitkisinin quru ekstraktı var
pdf/anthung
  A n t h r o p o L o g I a h u n g a r I c a X i X. 1986 P. 11-21 Some main problems in the anthropology of North Caspian Proto-Hungarians By
public/journals/5332
  Volume x Issue x Turkish Journal of Education
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə aid olan
public_html/files/uploader/imthn/pedaqoji/II kurslar/beden terbiyesi ve idman
  Refleks sözünün mənası
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Stomotologiya
  Mrt-nin iş prinsipi nəyə əsaslanır?
wp-content/uploads/2016/04
  Yekun hesabat
  MƏhkumlarin islah ediLMƏSİNDƏ VƏ penitensiar müƏSSİSƏLƏRİn fəALİYYƏTİNƏ İCTİMAİ NƏzarəTİn həyata keçİRİLMƏSİNDƏ

  Uşağınızın immuniteti necədir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişə hansı aid deyil?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Mualice isi
  Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişə hansı aid deyil?
  Akromeqaliyanın aktic mərhələsi üçün aşağıdakılardan hansı əlamətlər
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Tibbi proflaktika
  Adenohipofizin (hipofizin ön payının) fəliyyətini stimullaşdıran maddələr
public_html/files/uploader/imthn/tebiet/III kurslar/ekologiya
  İnsanda hansı orqanlar sistemi yoxdur?
about-us/publications/Documents
  Rapidly Expanding Access to Care for hiv in Tanah Papua (reach) 2012 2016
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Stomotologiya
  Bazu oynağının kapsulasını bərkidir
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Yorulmanın profilaktikasında aşağıdakılardan hansı aid deyil?
upload
  Fındıq, kivi və ispanaqla qüsursuz dəri…
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Dərinin mikro sturukturuna aid olmayan təbəqəni göstərin
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Eczaciliq
  Düzgün ifadələr: Heparinin antaqonisti Protamin sulfatdır
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Stomotologiya
  Dərinin mikro sturukturuna aid olmayan təbəqəni göstərin
public_html/files/uploader/imthn/huquq/4cu kurs/Sosial is
  Alkoqolizm çoxölçülü pozuntudur və müvafiq qiymətləndirmə amilləri
users/1/upload/files
  Narkoloji xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı №163 «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında»
content/html/2185/attachments
  Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Eczaciliq
  Əczaçılıq yardımı konsepsiyasının əsas fərqləndirici cəhətlərinə aid deyil?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Eczaciliq
  Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Eczaciliq
  Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?
files
  Амеа akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu «Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları» şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
public_html/files/uploader/imthn/iqtisad/II kurslar/menecment
  İşgüzar yazışmalar fənninin tədrisi zamanı biz onun müəyyən mexanizml
Dokumanlar/KITAPLAR/azerbaijani
  Osman Nuri Topbaş 5 mn ön söz nəbilər silsiləsi dərs
istinadlar/menu/kitabxana/kitab_yukle
  AZƏrbaycan demokratġk respublġkasi
public_html/files/uploader/imthn/tibb/I kurs/Eczaciliq
  Söylənilənilənlərdən hansını dilaltı sümükdən yuxarıda olan əzələlərə aid
public_html/files/uploader/imthn/tibb/I kurs/Stomotologiya
  Söylənilənilənlərdən hansını dilaltı sümükdən yuxarıda olan əzələlərə aid
public_html/files/uploader/imthn/pedaqoji/I kurslar/ftchm
  Diafiz borulu sümüyün hansı hissəsində yerləşir?
public/Docs/Bill's Papers
  C L i n I c a L p r ac t I c e
public/pdf
  Akut Appendisit Tanılı Hastada Akut Miyokard Enfarktüsü: Multidisipliner Yaklaşım ve İkili Antiplatelet Tedavi Altında Cerrahisi
bvs/publicacoes
  Ministério da saúde plano Brasileiro de Preparação para Enfrentamento de uma
publications/files
  Инсан алвери гурбанларына бирбаша йардым
Content/download_public
  Measles and Rubella Laboratory Check-list for Annual who accreditation
bvs/publicacoes
  Manual de bolso
  Manual de bolso
AFMN/2002/2-broj
  Edukativno stručni rad acta fac. Med. Naiss. 2002; 19 (2), 135-139
curated/en/309071468209667004
  ÜZRƏ ÖLKƏ TƏRƏfdaşliq strategiyasi
userfiles/file/scientific_publications
  Uot heydəR ƏLİyevin nitqində MÜRƏKKƏb cüMLƏLƏRDƏN İSTİfadə Üsullari
publications/files
  Bu vəsaitdəki fikirlər müəlliflərə aiddir və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) mövqeyini əks etdirmir
files
  Xəzər Universitetininin professor və müəllim heyətinin 2011 – 2014-cü illərdə çap olunmuş elmi və digər əsərlərinin siyahısı
Public/Edit/images/IM/49/Mahalli Faaliyetler/2014-2015/Voleybol
  İLİ toplum sağLIĞi merkezi ek-6 Aİle hekiMLİĞİ BİRİMİ
public/documents/legislation/bhkp/bh/bhibs
  Hastalik grup kod
com/publications
  Zone Program Integrity Contractors (zpics), Zone Program Integrity Contractors (zpics)
files/gulaltun
  227 İntertisiyel Sistit/Ağrılı Mesane Sendromunda Semptom
public/documents/legislation/bhkp/genel
  30 Mayıs 2007 Çarşamba Resmî Gazete Sayı: 26537 YÖnetmelik sağlık Bakanlığından: bulaşici hastaliklar sürveyans ve kontrol esaslari yönetmeliĞİ
files/journals/21/articles/1024/submission/original
  Cdrh: database of complex disease-related haplotype in human
userfiles/file/scientific_publications
  Uot 81. 373. 47 BƏDİİ ƏSƏRLƏRİn diLİNDƏ DİalektizmləRİn yeri VƏ MÖvqeyi
assets/files/zamowienia_publiczne/2012/Wykonanie_oceny_swiadczenia
  L. p. Nazwa świadczenia Opis świadczenia
Departments/RE-RLOS
  An Example of a Two Minute pc prayer: Gather and Prepare
44215/10
  Dominan periodontitis
/documents/fermanlar
  2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 17 iyul tarixli 533 nömrəli Fərmanı Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, №7, maddə 470; 2006, №7, maddə 590; 2009, №3, maddə 163
Dokumanlar/KITAPLAR/azerbaijani
  MÖMİNLƏRİn analari baş Məsləhətçi
dindocuments
  Mərkəzdən Mərkəzdən
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/instructionalmaterial
  Məcburi əməyə qarşı mübarizə: İşəgötürənlər və Biznes üçün vəsait İşəgötürənlər tərəfindən tez-tez verilən suallar
upload/Image
  Azərbaycan Respublikasında sülh və müharibə dövrlərində Fövqəladə hallarda əhalini mühafizənin əsas prinsipləri haqqında
public/Dokumenta/msds/Minerali
  Ukupno strana: 8 bezbednosni list
dindocuments
  Qht: AŞAĞida sadalanan təŞKİlatlar üÇÜN Ümumi ad: qht: AŞAĞida sadalanan təŞKİlatlar üÇÜN Ümumi ad
files/mustafakomur
  Olgu sunumu
robotics-center/public_papers
  Sample-Based Motion Planning in High-Dimensional and Differentially-Constrained Systems by

  Publications : Original papers
  List of publications of Dr. Evgenia V. Bogomolova Original papers
~ibaris/Publications_files
  From mutations to disease mechanism in rett syndrome, breast cancer, and congenital hypothyroidism
cm_pub_api/api/unwrap/ready_for_publication/cmte_h_judiciary_1/testimony/cmte_h_judiciary_1_2015-05-19-0330_602
  During my 26-year tenure in the Regional Narcotics Unit (renu), I have observed many changes in drug trafficking trends. During the 1980's powder cocaine emerged as the drug of choice in Cincinnati
wp-content/uploads/sites/8/2015/07
  Adalah serabut-serabut yang merupakan tonjolan
production.mediajoint.prx.org/public/piece_files/16020
  The midnight special
attachments/documents/public
  November 6, 2009 The National Economy
content/suppl/2009/02/20/276.1658.893.DC1
  Supplementary information 10. Fossil distribution of
files/journals/34/articles/1481/attachment
  Evaluation of Hyptis suaveolens (L.) for the management of Callosobruchus maculatus (F.) on two varieties of cowpea, Vigna unguiculata walp
~michaelp/Web-publisering/H06/inn_res/borgos
  Struktur for tabellen Bosted (bosted for personer): idp: Pers nummer
records/fulltext/219265
  Online support for shop-floor operators using body movements tracking and
public/uploads/publications/lucas
  Lista de materiais
sites/default/files/naspublic
  Los cerdos oceánicos y otros relatos raizales
publications
  Tədris vəsaiti "Yaşıl paket"in Azərbaycan versiyası Bakı-Tbilisi-Ceyhan
gotovie_knigi/megaleler_baki/bahar_duyugulari/files
  Uşaqlıqda bir bahar səhəri biz üzümüzə çilənən sərin sudan diksinərək gözümüzü açıb, əlində
userfiles/file/scientific_publications
  Sumgayit state university
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tibb/eczaciliq
  Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?
fileadmin/aho-rps/aho-publikationen
  Werner h aHn, Jürgen p assin
gotovie_knigi/megaleler_edabiyet/temiz_ve_nikbin_insan/files
  TƏMİz və NİKBİN İnsan
userfiles/file/scientific_publications
  İssn-1680-1245 sumqayit döVLƏt universiteti
gotovie_knigi/hetireler/menim_qohumum/files
  MƏNİm qohumum çoban rəŞİD
s/public/upload/file
  Le insalate/ salads caesar salad, 00 azn
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tibb/eczaciliq
  Əczaçılıq faktorlarının dərmanların terapevtik effektliyinə təsirini öyrənən
public_html/files/uploader/imthn/tibb/2kurs/eczaciliq
  Adi zəfəran hansı fəsiləyə daxildir
public_html/files/uploader/imthn/tibb/1kurs/eczaciliq
  Quduzluq əleyhinə vaksina
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tibb/eczaciliq
  S sual 1 Həyat üçün vacib olan dərman preparatı hansıdır? 2
projekti/Sodelovalno poucevanje/I. gimnazija v Celju
  Raziskovanje alkoholnega vrenja uvod kvasovke
content/html/2185/attachments
  Üzümçülük və şərabçılıq haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
files
  Title of publications type/publication activities
public_html/files/uploader/imthn/tarix F/1kurs/kitabxana
  "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir
Dokumanlar/KITAPLAR/azerbaijani
  Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 07 sentyabr 2015-ci IL dk-827/M nömrəli
public_html/files/uploader/imthn/beynelxalq/1kurs/fransiz dili
  İlk eksperimental psixologiya laboratoriyası neçənci ildə yaranmışdır
public_html/files/uploader/imthn/incesenet/3kurs/musiqisunasliq
  Dodekafoniya sözünün mənası nədir?
gotovie_knigi/megaleler_edabiyet_incesanet/dalgalar_arasindaki_heyat/files
  Dalğalar arasindaki həyat «Xəzər neftçiləri haqqında dastan»
content/html/2185/attachments
  Arıçılıq haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
public_html/files/uploader/imthn/tibb/3kurs/eczaciliq
  Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tebiet
  Aşağıdakılardan hansı biotexnologiyann əsas sahələrinə aid deyil? Tibbi
repository/pdf/00000220
  Catalan historical review
portal/ajinforma.nsf/pernumero/FFC53188582B7773C1257FB9004A1502/$file
  R. S. Irla Afectacions al trànsit per obres al carrer Ferrer i Bassa Afectaciones al tráfico por obras en la calle Ferrer i Bassa
public_html/files/uploader/imthn/tibb/1kurs/tibbi profilaktika
  Verilmiş hansı fikir yalnışdır?
publichealth/Documents
  Purpose To explain Value Enhanced Nutrition Assessment
public_html/files/uploader/imthn/tibb/2kurs/mualice
  Geohelmintləri müəyyən edin: 1-angilostoma,2-öküz soliteri,3-askarid,4
files/devrimozdemir
  Journal of qafqaz university
public_html/files/uploader/imthn/tibb/1kurs/stomotologiya
  Sidiyin miqdarının normadan az olması
gotovie_knigi/hetireler/orfey_quyudan_cixandan/files
  Orfey quyudan çixandan sonra nə GÖRDÜ Oktyabr inqilabı Leninin xalqa vəd etdiyi cənnəti verməyəndən sonra, o «Yeni iqtisadi siyasət»
userfiles/file/scientific_publications
  Magistrantların XV respublika Elmi konfransı, 14-15 may 2015-ci IL
public_html/files/uploader/imthn/huquq/1kurs/turizm
  Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarını aşkar edən Azərbaycanlı alim
sites/default/files
  Public interest litigation and the enforcement of the right to health in uganda: Opportunities and challenges
  Uganda still grappling with many health challenges
userfiles/file/scientific_publications
  Ġssn-1680-1245 sumqayit döVLƏt unġversġtetġ
Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Filer/Lokale_afdelinger/lyngbytaarbaek/Bioregistrering
  Planteliste for tordals mose 1996-2011
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tebiet
  Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Kəpəz dağında axırıncı şam ağacına
content/roybiolett/suppl/2016/09/19/rsbl.2016.0264.DC1
  Supplementary material to: The role of sea ice for vascular plant dispersal in the Arctic
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tibb/stomotologiya
  Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
publications
  State of Workflow Systems for eScience
public/files/vmdrc2015/738/02062016
  Lista diriginților de șantier atestațI (situaţia 31 mai 2016)
rid=1086817636544_185647791_2226
  Interpretazioni : sogni, lapsus e dimanticanze
sites/default/files/publication
  Əli HƏSƏnov tarix elml ə ri doktoru, professor
content/royprsb/suppl/2015/12/11/rspb.2015.2182.DC1
  Review of all reported species of predators of puff adders
public_html/files/uploader/imthn/Fizika R/2kurs/R İnformatika
  Mülki müdafiə necə təşkil olunur?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/2kurs/mualice
  Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidir
public/ghmumm-overview
  Toast and dried fruit notes mix in this very harmonious dry champagne, which is full of flavor-dried apricot, candied orange peel, nut and smoke-but still elegant and light-weight
  Please enjoy our fine wines responsibly
Publi
  C. Goyens, 1 C. Jamet, 1 ∗ and K. G. Ruddick
ru/system/files/legislation
  Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 15-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair
content/File
  Patrick County Planning Commission Meeting July 26, 2011
software/data/sw-library/ecm-programs
  Information Growth and The Challenges to The Business
biography/CGCurriculumVitae/fid=356136
  `curriculum vitae name: Evgeniya Kolomak Data and place of birth
yellow_images
  Psidium guajava leaves on Ethylene glycol induced Urolithiasis in experimental animals
Content/files
  Mission Introduction Review of women status
public/documente/140
  Guvernul republicii moldova
publications
  Linkages Between Changes in Land Use, Land Degradation and Biodiversity in S. W. Uganda
avisos/orientacion
  BiologíA: biologíA
sites/default/files/publications
  Application of natural dyes in dye sensitized solar cells: review
content/suppl/2012/05/14/rspb.2012.0376.DC1
  Electronic supplementary material Appendix B
publicaciones/art/206/2-N2
  Plantas Vasculares del Municipio de Mitú –Vaupés, Colombia
sites/default/files/private/publicado/bopbur-2015-213
  Bopbur diputaciondeburgos es D. L.: Bu 1 1958
Facultades/CienciasExactas/EscuelaCienciasBiologicas/Profesores/Del Pino Eugenia/Publicaciones
  Source: Copeia, Vol. 1980, No. 1 (Feb. 1, 1980), pp. 10-17
sites/default/naspublic/10MB
  Jairo alberto cobo leon, cristian badillo ocampo
uploads/1/9/7/5/19757065
  Colenso’s collections
biodiversity/especes-et-ecosystemes/publication-sur-la-biodiversite-de-madagascar/publication-sur-la-flore-de-madagascar/studies-malagasy-eugenia-iv-seventeen-new-endemic-species-new-combination-and/download/fr/1
  Studies of Malagasy Eugenia – IV: Seventeen new endemic species, a new combination, and three lectotypifications; with comments on distribution, ecological and evolutionary patterns
Public/pdfs
  Source: Economic Botany, Vol. 45, No. 1 (Jan. Mar., 1991), pp. 120-136
frstecol/publicationPDF
  Tree distribution pattern and fate of juveniles in a lowland tropical rain forest – implications for regeneration and maintenance of species diversity
pdf
  American Journal of Life Sciences
files/journals/8/articles/1074/submission/review
  Caesalpinia sappan L: comprehensive review on seed source variation and storability
Public/pdfs
  Journal of Tropical Ecology
pdfs
  Species List Below is list of some of the more interesting species that are grown in our Garden. They have been chosen for both scientific as well as popular interest and will, for the most part
curated/en/227571468299709304
  Revolutionary government of zanzibar
soe/2006/publications/drs/pubs/427/co
  Recovery Plans Made or Adopted
content/26/11
  Cold Storage of Selected Members of the Proteaceae and Australian Native Cut Flowers Rod Jones and John Faragher
content/35/2
  P ostharvest b iology & t echnology
uploads/1/9/7/5/19757065
  W hat I believe to be genuine and authentic the collected publications of William Colenso
Portals/0/publications/Key Publications
  Case Study: Melaleuca cajuputi
epbc/publications/pubs
  Survey guidelines for Australia’s threatened birds
site/images/plant_sales
  Australian Native Plant Sale Saturday 15 th October: 8: 30am to 1: 30pm
  Australian Native Plant Sale Saturday 15 th October from 8: 30am to 1: 30pm or until sold out Australian National Botanic Gardens Southern Car Park
new/uploads
  Ət və iqtisadiyyat Gürcüstan Konstitusiyasında n ə s ə
109.237.118.67=-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ.docx
  Qrup: 393b Kurs: LV fənn
5.191.15.140=-azrbaycan_respublikasi_silahli_quvvlri_qarnizon_v_qarovul_xidmtlri_nizamnamsinin_tsdiq_edilmsi_haqqinda.docx
  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
93.171.149.167=-O’zbekisтon respublikasi oliy va o’rтa maхsus тa’lim vazirligi o.docx
  Soliq akademiyasi
185.36.201.168=-Respublikasımızın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Dövlət Gömrük Komitəsinin rolu əvəzsizdir.docx
  Adı Toğrul
85.132.71.50=-582 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında.doc
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında
158.181.42.196=-Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyası və hüququn əsasları.doc
  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları testləri 501 test
80.80.214.183=-OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GVARDIYASI (usti).docx
  Zbekiston respublikasi milliy gvardiyasi harbiy texnika institut
37.110.210.126=-Test Rim Respublikasining qulashi.docx
  1. Qullar qo’zg’olonlari quldorlarni qattiq qo’rquvga solib qo’yishi quldorlar qarshisida qanday masalani ko’ndalang qilib qo’ygan edi?
37.110.210.145=-HEREs publication 2018 2.pdf
  Perspectives of higher education development
185.139.137.166=-ozbekiston_respublikasi_kadrlar_tayyorlash_milliy_dasturining_ijtimoiy__mohiyati-1.pdf
  Zbekiston respublikasi kadrlar tayyorlash milliy dasturining ijtimoiy
185.163.26.96=-O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi o-fayllar.org.doc
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
185.163.27.18=-“Kadastr, yer tuzish va geoaxborot tizimlarini takomillashtirish” mavzusida o'quv kursining ochilish marosimi bo'lib o'tdi _ O’zbekiston Respublikasi yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo’mitasi.pdf
  Kadastr, yer tuzish va geoaxborot tizimlarini takomillashtirish
directory Publi  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə