articles/prezentasiyalar
  Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
  ÜZ-ÇƏNƏ CƏrrahiYYƏSİNDƏ VƏ CƏrrahi stomatologiyada ağrisizlaşdirma üsullari müəllif: Dos. S. Z.Əliyev
  Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabı prosesləri Müəllif: H.Ə.Əsədov
  Müəllif : Kərimov R. A. Ə.Əliyev adına adhti
  AĞCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
  F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur: F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur
  Qara ciyərin xərçəngi Ə.Əliyev ad. Az. Hti
  Əhalinin 5-10% təsadüf edilir
  Yersinia pestis bakteriyası ilə yüksək ölümcül yoluxucu xəstəlik
  DİŞLƏRİn yonulmasinin ümumi qaydalari
  Dispanserizatsiya ilə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayını tapmaq üçün qeydə aldığımız xəstəliklər arasında dispanser müşahidəsini tələb edən xəstəliklər ayırd edilir
  1981 IL – cdc gənc homoseksualistlər arasında 5 pnevmosist pnevmoniya və 28 Kapoşi Sarkoması halının aşkar olunmasından məlumat yaydı – HİV/ads pandemiyası erası başlandı
  Dnt tərkibli virus olub Hepadnaviridae ailəsinə daxildir
  Üst tövsiyyələri
  Epidemik parotit
  Xroniki qastrit – morfoloji diaqnozdur (xərçəng önü halı bildirmək üçün) Funksional dispepsiya – kliniki diaqnozdur
  Qasımova F. Z. Qasımova F. N
  Xəstəliyin törədicisi corynobakterium diphteryal, grammüsbət böyanan törədicilərdir
  C botulinum-un mikrobiologiyasını nəzərdən keçirmək
journal/articles/2016/20
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2014/15
  Pages preview
articles/prezentasiyalar
  Təmas yolu ilə xəstə insan sağlam insanı və ya təkrar özü özünü: Təmas yolu ilə xəstə insan sağlam insanı və ya təkrar özü özünü
journal/articles/2016/22
  oriJİnal məqaləLƏr uot: 617. 7-053. 5(479. 24)
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏR
articles/prezentasiyalar
  Ükx hər ölümdən 1- nin səbəbidir. Ükx hər ölümdən 1- nin səbəbidir
Azeri/az_latin/latin_articles/latin_text/latin_42/latin_42_graphics
  Microsoft Word 42 azikh cave
articles/prezentasiyalar
  Qalxanabənzər vəzin anatomiyası: Qalxanabənzər vəzi traxeyanın hər iki tərəfində, boyunduruq çuxurunda yerləşir və nazik bağla birləşir. Qalxanabənzər vəzinin çəkisi 18-20 qramdır
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏR
articles
  Liver Sonography by Duplex and Color Doppler
Azeri/az_latin/latin_articles/latin_text/latin_73/latin_73_graphics
  Microsoft Word they burned bo
az/system/files/articles
  Cinayət hüququnun bəzi fəlsəfi müddəaları haqqında
journal/articles/2015/19
  oriJİnal məqaləLƏR
articles/prezentasiyalar
  Mədə xərçəngi  Mədənin anatomiyası
images/docs/journal/articles
  Early parenteral use of proton pump inhibitors in the complex treatment of acute poisoning with cauterant agents
articles/prezentasiyalar
  Epilepsiya epidemiologiya
journal/articles/2010/04
   vhqw\deu fx lo wdul[lqgԥ øvyhoUԥqlq &hqhyuԥ úԥKԥUlqgԥ 1hyurorml &ԥPL\\ԥWOԥulqlq $yursd hghudvl\DVÕQÕQ
articles/prezentasiyalar
  ETİologiYA
journal/articles/2016/20
  oriJİnal məqaləLƏr uot: 617. 764. 1-008. 811. 4: 681. 735-08
www_data/articles/file
  1-bob. Umumiy qoidalar 1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi va asosiy vazifalari
journal/articles/2016/21
  oriJİnal məqaləLƏR
articles/prezentasiyalar
  GlomerulonefriT
journal/articles/2011/05
  827 .ԥUlpry 0ø ùdploryd )+ =ԥUJԥuol ø$ +VH\qry
journal/articles/2015/17
  Ə Ə İ a I mallar
journal/articles/2012/08
  827 .ԥUlpry 0ø ԤOL\HY;' 5VWԥPEԥ\ryd *5
articles/prezentasiyalar
  Ə.ƏLİyev ad. Azərbaycan döVLƏt həKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İnstitutu “AİLƏ TƏbabəTİ”
Azeri/az_latin/latin_articles/latin_text/latin_92/latin_92_graphics
  Baaaarrrrllll\\\\ Q
articles/prezentasiyalar
  Cərrahiyyədə infeksiyaların profilaktikasında
  Çanaq organlarının vaginal kanalın içinə və/və ya buradan da bədən xaricinə çıxması
  Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
journal/articles/2010/04
  4DVÕpry 0 ԤOL\HY;' 'ø$% 7ø. 0$. 8/23$7ø
articles/prezentasiyalar
  Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
  AğCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
  Ağciyər vərəmi xəstələrinin aşkarlanması
  Əsas nevrotik sindromlar F40 Fobik təşviş pozuntu
  BİRLƏŞDİRİCİ toxumanin sistem xəSTƏLİKLƏRİ
  BİRLƏŞDİRİCİ toxumanin sistem xəSTƏLİKLƏRİ
fileadmin/articles
  İzmir Barosu Dergisi Nisan 2002 Sayısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında: Tazminat Kavramı1
articles/prezentasiyalar
  -
  Dünyada 400 mln xroniki yoluxmuş şəxslər
  MühazirƏ Prof. Həsənov A.İ. Ə.Əliyev ad. Adhti Pediatriya kafedrası
  Gözün travmaları korlugun və əlilliyin əsas səbəblərindən biridir. Tavmalar əsasən 40 yaşda,nadir hallarda uşaq yaşlarında müşahidə olunur
  Genetik amillər
journal/articles/2016/21
  Results of assessment of the funktional retinal state according to the data of some electrophysiological indices in the proliferative diabetic retinopathy patients
articles/prezentasiyalar
  Bioloji müalicə metodları İnsulin-koma müalicəsi
  Kəskin Kəskin
  Rentgen şüaları ilk dəfə 8 noyabr 1885-ci ildə Wilhelm Roentgen tərəfindən kəşf edilmişdir
  BAĞirsaq fistulalari
docs/articles
  Опос # 1 (18), 2008 ФилосоФия и психотерапия: взгляд практика ирина Глухова
articles/prezentasiyalar
  Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
journal/articles/2016/22
  Ə Ə İ a I mallar
articles/prezentasiyalar
  Cvc və evc: Virus yükünün klinik praktikada istifadəsi
pdf/information/articles
  Pervasive Developmental Disorder: Asperger Syndrome Last Updated
articles/prezentasiyalar
  BÖYRƏYİN İRSİ XƏSTƏLİKLƏRİ. I qr. Irsi nefritəbənzər xəstəlik
  Təhlükənin mövcudluğu
  Xəstəlik ən çox kişilərdə 20-30 yaşlar arasında müşahidə olunur
journal/articles/2010/04
  $÷D\hyd ɍ6 ԤOL\hyd ù1 4DVÕpryd ɏɏ +DFÕ\hyd $1 4xol\hy 5
articles/prezentasiyalar
  Anadangəlmə ürək qüsurları (Q20-28)
  Adi rentgenoqrafiya düz, yan, çəp şəkli
  SİnoniMLƏR: SİnoniMLƏR
  Endokrin xəstəliklərdə psixiki pozuntular
  Böyrək çatışmazlığı Kəskin böyrək çatışmazlığı
Articles
  Recurrent stupor is a common neurologic problem and is usually due to seizures, intox ications, sleep
www_data/articles/file
  O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
articles/prezentasiyalar
  Patogen: dizenteriya amöbu (Entamöba histolytica),lyambliya (Lamblia intestinalis) və balantidiy
  AĞiz boşLUĞunda -mikroorqanizmlərə daha çox rast gəlinir. Burada 107 və 108 aerob və anaeroblar, həmçinin streptokokklar, stafilakokklar, enterokokklar qeyd olunur
articles
  State-of-the-art paper
articles/prezentasiyalar
  Böyrək çatmamazlığı termini
images/content/knowledge/articles
  Menopauza – czas na naturalna zmian ę
articles/prezentasiyalar
  Xroniki pielonefrit
  Ailə təbabəti kafedrası ass. İbadova T.İ
  Bruselyozun epidemiologiyasını təsvir edin
  HallüSİnasinator sindromlar ə.Əliyev adına Az. D. H. T.İ
  Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
  Ağıl geriliyi Ağıl zəifliyi
  DƏRİNİn patomorfologiyasi ə.Əliyev adına Azərbaycan
  Barbiturat narkomaniyası
  Yer Kürrəsi əhalisini təxminən 5%-i hbv- infeksiyasına xroniki yoluxub
  Revmatizm yaxud kəskin revmatik qızdırma,və ya ürəyin revmatik xəstəliyi birləşdirici toxumanın iltihabi sistem xəstəliyidir
  Revmatizm (revmatik qızdırma) birləşdirici toxumanı zədələyən sistem, immun, aseptik iltihabi xəstəlik olub streptokok (adətən farinqial) infeksiyasının gecikmiş fəsadı kimi inkişaf edir
  Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏR
articles/prezentasiyalar
  Ağciyər vərəminin kimyaterapiyası
  Osteoblast – sümüklərin bərpa edən, osteosit və osteoklastlar – sümükləri dağıdanlar
  Yanaşi patologiyalar zamanı brusellyozun diaqnostika və müalicəsində yaranan çətinliklərin klinik materialda nümayişi
articles/publications
  F.Ə. Sadıxova
articles/prezentasiyalar
  Qram (+) infeksiyalar: stafilokokklar, streptokokklar
journal/articles/2012/08
  827  ԤVԥgryd ùԤ
articles/prezentasiyalar
  Dispanserizatsiya ilə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayını tapmaq üçün qeydə aldığımız xəstəliklər arasında dispanser müşahidəsini tələb edən xəstəliklər ayırd edilir
journal/articles/2014/14
  Длительность лечения
articles/prezentasiyalar
  Kvinke ödeminin klassifikasiyası
  Xroniki qastrit – morfoloji diaqnozdur (xərçəng önü halı bildirmək üçün) Funksional dispepsiya – kliniki diaqnozdur
  Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  DƏRİNİN İRİNLİ XƏSTƏLİKLƏRİ PİodermiTLƏR (PİodermiTİS) Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
  Ateroskleroz; Ateroskleroz
  Gulag, burun, boğaz xəstəlikləri Ядябиййат: Щаъеттепе Университети
  Gənə Ensefalitinin Nəzərdən Keçirilməsi: Gənə Ensefalitinin Nəzərdən Keçirilməsi
Research_Articles
  Madeline Behrendt, D. C. Bio
files/health/logoped/articles
  Различают две основные формы алалии: моторную (недоразвитие активной речи) и сенсорную
downloads/download.php?file=articles/aqida
  To Proclaim Ya Nabi, Ya RasulAllah etc
NEW/articles/event
  • Desert Heritage Magazine
articles/prezentasiyalar
  Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  Birincili miokard işemiyası səbəbindən zədələlənmə
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏr uot: 617. 77: 616-006. 699
articles/publications
  AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ Ə.ƏLİyev adina azərbaycan döVLƏt həKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İnstitutu
journal/articles/2015/17
  oriJİnal məqaləLƏR
articles/prezentasiyalar
  BÖYRƏKLƏrin zəDƏLƏNMƏLƏRİ BÖYRƏKLƏrin vəRƏMI
articles
  Фольклорно символические ментальные образования на примере концептов
articles/publications
  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Ə
articles/prezentasiyalar
  Moqrafiq müayinələr yaxşı informasiyalar verirlər. Rentgenoloji müa-yinədə oynaq yarığının daralması müşahidə olunur
  Baş beyinin infeksion-üzvi zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  Dnt tərkibli virus olub Hepadnaviridae ailəsinə daxildir
Articles
  Most people have never heard of the term Tinnitus, but many are often affected and their lives change greatly by this condition. Tinnitus is the medical term for ringing in the ears
articles/publications
  İnsulta səBƏb olan risk amiLLƏRİNİN Əhali VƏ İnsultlu xəSTƏLƏr arasinda yayilmasinin müqayiSƏSİ
journal/articles/2015/17
  Ə Ə İ a I mallar
articles/prezentasiyalar
  XÜÇ epidemiologiyası
journal/articles/2016/22
  Ə Ə İ a I mallar
files/journals/21/articles/1024/submission/original
  Cdrh: database of complex disease-related haplotype in human
articles
  Корпоративной социальной ответственности
articles/prezentasiyalar
  Araliq beyin (diencephalon) Sagital kəsiyin sxematik şəkli
files/journals/1/articles/2/submission/review
  Issn 1010 Orijinal araştırma (Original article)
articles/prezentasiyalar
  Cəmiyyətin ciddi tibbi-sosial və ekonomik problemidir. Cəmiyyətin ciddi tibbi-sosial və ekonomik problemidir
www_data/articles/file
  Tibbiy-mehnat ekspertiza xizmati boshqarish tuzilmasini va faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”
journal/articles/2016/22
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2013/11
  Postop Logmar (orta göst.)
articles/prezentasiyalar
  Ə.Əliyev adına Azərbaycan dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu
data/upload/articles/20170119/633ffb90622200110
  Procedury postępowania w przypadku wystąpienia innych zagrożeń
journal/adminka/filemanager/files/custom_files/articles/2008/2007
  3. qravimetrik təDQİqatların məqsədi
journal/adminka/filemanager/files/custom_files/articles/2008/2007/2010
  AĞirliq qüVVƏsi sahəSİNDƏn neft-qazliliqla əlaqəLƏNDİRİLƏn lokal anomaliyalarin ayrilmasi metodikasi
articles/prezentasiyalar
  Affektiv psixozlar
  Düşüncənin pozulmasının sindromları Psixika
  Şikayet ve Simptomlar
31.148.146.232=-4.Articles with Geographical Names (2).pptx
  Articles with Geographical Names
84.54.94.87=-Articles.docx
  India offers medical supplies to African nations in fight against Omicron variant
directory articles  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə