109.205.208.141=-YANĞIN ZAMANI.docx
  Yanğin zamani
109.127.12.44=-terminlər.docx
  Avans hesabatı- təhtəl şəxs tərəfindən tərtib və təqdim edilmiş nümunəvi sənəd forması. Avizo
10.0.0.80, 217.64.17.124=-MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ (2).doc
  Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar
109.237.118.67=-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ.docx
  Qrup: 393b Kurs: LV fənn
109.237.118.67=-MƏKTƏBDƏ KİMYA TƏDTİSİNİN MƏZMUNU VƏ QURULUŞU.docx
  MƏKTƏBDƏ Kİmya təDTİSİNİn məzmunu və quruluşU
109.237.118.67=-MÜƏLLİMİN TƏDRİS İŞİNİN PLANLAŞDIRILMASI.docx
  MÜƏLLİMİn təDRİS İŞİNİn planlaşdirilmasi
109.237.118.67=-Biliyin qiymətləndirilməsi meyarları.docx
  Biliyin qiymətləndirilməsi meyarları
109.237.118.67=-Müasir təlim prinsipləri.docx
  Müasir təlim prinsipləri. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsiplərinin kimya dərslərində yaradılması
109.237.118.67=-Aromatik karbohidrogenlərin tədrisi zamanı zəhərli kim.docx
  Aromatik karbohidrogenlər mövzusunun tədrisi Mövzu: Aromatik karbohidrogenlər Məqsəd
131.117.136.63=-1-ci sinif Butun Fennler BSQ-1.docx
  Xətai rayon 191 saylı tam orta məktəbin Təsdiq edirəm: Məktəbin direktoru M. Mustafayeva
131.117.132.224=-5. Kimyəvi dərman müalicəsinin fəsadları.docx
  Kimyəvi dərman müalicəsinin fəsadları və onların aradan qaldırılması
130.0.8.43=-Eco.docx
  Umberto Eko "Təhkiyə meşələrində altı gəzinti"
130.0.8.43=-İmtahan Aylan.docx
  Bu xüsusiyytələr aşağıdakılardan hansına aiddir?
109.127.32.62=-D_vl_t Qullu_una q_bul _zr_ M_sahib_ suallar_.docx
  Dövlət Qulluğuna qəbul üzrə Müsahibə sualları
109.239.31.71=-Sistematika muhazire(1).docx
  Mühazirə 1 heyvanlarin sistematikasinin predmeti VƏ VƏZİFƏLƏRİ
109.205.166.192=-111.docx
  Код источник
107.170.166.118=-10-amaliy.docx
  1. Pisixologik materiallarni tayyorlashda o‘qituvchiga qo’yiladigan talablari?
130.0.8.103=-kurs işii.docx
  Azərbaycan Hava Yolları
130.0.8.103=-psixologiya sərbəst iş.docx
  Ğı 3-4 mm olub, təqribən 15-20 milyard sinir hüceyrəsindən ibarətdir
109.207.245.164=-3-seminar.docx
  3-seminar mashg’uloti 1-topshiriq. Quyidagi toifalash jadvalini to’ldiring?
109.235.196.14=-Ayetullah-Sistani-aganin-Risalesi.doc
  İzahli şƏRİƏt məSƏLƏLƏRİ Həzrət Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Hüseyni Sistaninin fətvalarına uyğun olaraq Bismillahir-rəhmanir-rəhim
109.127.47.155=-fffff.docx
  MƏzahir təHMƏzov
109.235.199.220=-Bağışlama müqaviləsi.doc
  BAĞIŞlama müqaviLƏSİ Bakı şəhəri 16 may 2020-ci IL Bir tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bundan sonra «Hədiyyə verən»
130.0.12.10=-Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi.xammal üz vərəqi.docx
  Qrup: ƏE-017 İXTİsas: ƏMTƏƏŞÜnasliq və İstehlak mallarinin ekspertizasi
109.127.37.44=-FELSEFE kitab formasi proqram 2020.doc
  FəLSƏFƏ fənni üzrə proqram tibb və tibb təmayüllü ixtisaslı mütəxəssislər üçün
109.237.113.163=-Niçiren Buddizmi.tercume.docx
  Həyatının erkən dövrü və mənəvi axtarış illəri
130.0.12.148=-1468A Orucov İzzət S.iş №6.docx
  Azərbaycan hava yollari
109.239.20.210=-Ing dili 1-3 bilet.docx
  1 Saylı İmtahan Bileti Verilmiş məlum mətnin məzmununu danışmaq “My friend”
104.236.15.106=-2_5190859716888103296.docx
  Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат транспорт университети
104.248.84.24=-Fuad Babayev.docx
  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı Fakultə: Pedaqoji
116.202.16.210=-course work.doc
  Course paper on theoretical phonetics the theme: modifications of the syllabic structure of speech
109.127.62.205=-Yeni tarix müh.docx
  Mühazirə : İngiltərə burjua inqilabına qədərki dövrdə
109.127.32.39=-Ammonia and Urea START UP.docx
  Q. Soltanov “ ” 2020-ci IL. Karbamid zavodu Karbamid və Ammonyak istehsalı sahəsi üzrə
109.127.13.117=-11. Presentation Software. Microsoft PowerPoint 2010. Create a PowerPoint Presentation..docx
  11. Presentation Software. Microsoft PowerPoint 2010. Create a PowerPoint Presentation
109.237.120.198=-New Microsoft Word Document.docx
  Terrorism
109.239.22.16=-Ekonometriya-iqtisadi-statistika-q-bul-az.docx
  Ekonometriya; iqtisadi statistika
109.239.24.150=-AzMəktəbi Komputer texnik tetbiqi 1985.doc
  Компүтер техникасынын тә'лим просесинә тәтбиги
110.137.36.239=-Studi Kelayakan Apotek Sano Farma FIXED.docx
  Bab I pendahuluan a. Latar belakang pendirian
130.0.12.18=-tökmə.docx
  Polad və Çuqunun qəLİBLƏRƏ TÖKÜLMƏSİ texnologiyasi və avadanliqlari
130.0.12.80=-tezzz.docx
  DəNİz məDƏNLƏRİNDƏ Hİdrat yaranmaya qarşI İNHİBİtorun seçİLMƏSİ VƏ Mİqdarinin hesablanmasi
109.207.244.42=-651_17_Sayidov_Sardorxo'ja_2_Joriy.doc
  Reja: Dasturiy ta’minotning arxitekturaviy dizayni
109.127.37.15=-Gəncə xanlığı..docx
  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti Kafedra: İctimai fənnlər
109.207.253.145=-Total commander qobiq dasturi Reja_ Qobiq dasturlar. Total Comma.docx
  Total commander qobiq dasturi Reja: Qobiq dasturlar. Total Commander panellarini boshqarish
109.127.37.15=-DIELEKTRİK.docx
  Fizika Fənnin adı: Tətbiqi fizika SƏRBƏst iŞ
109.127.37.15=-Seçmənin ədədi xarakteristikaları.docx
  Mühəndis riyaziyyatı Fənnin adı: Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika SƏRBƏst iŞ
109.127.37.15=-Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi prosesində gömrük orqanlarının fəaliyyətinin əsas istiqamətləri..docx
  Kafedra: Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi Fənnin adı: Gömrük işi SƏRBƏst iŞ. 1 Fakültə
109.127.54.216=-Elektron kitabxanalar.docx
  19. Elektron kitabxanalar
109.127.54.216=-TƏHSİLDƏ ikt.doc
  TəHSİLDƏ İkt (Mühazirələr) GİRİŞ
109.127.35.68=-referat_4748.docx
  SiNİr sistemiNİn yaş XÜsusiYYƏTLƏRİ
103.104.15.93=-SCM.doc
  Tugas 4 scm jelaskan perbedaan pengertian antara scm dengan Logistik! Jawab
109.127.52.178=-böhran.docx
  Böyük Britaniya dünya iqtisadi böhranı illərində
134.19.219.35=-10.02.docx
  T ə L ə bnam ə №
109.127.37.15=-Əyrinin asimptotları..docx
  Kafedra: Mühəndis riyaziyyatı Fənnin adı: Riyazi analiz-1 SƏRBƏst iŞ. 3 Fakültə
109.127.18.20=-11.docx
  Ümumcoğrafi xəritə VƏ atlaslar
109.127.56.145=-İşığın interferensiyası,difraksiyası.Dispersiya və polyarlaşma..docx
  İxtisas: Maşın mühəndisliyi Sərbəst iş. MÜƏLLİM: Kamal Gülməmmədov faküLTƏ: Maşınqayırma və Robototexnika qrup: 560a1 kurs
109.127.56.145=-Çuqun təkrar xammalının vaqrankada əridilməsi..docx
  Sərbəst iş №2 MÜƏLLİM: Əbdüləzimova Yeganə faküLTƏ
109.127.56.145=-Ekoloji Amillər.docx
  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti
109.127.56.145=-LABORATORİYA İŞİ №2.docx
  Qəlib qumunun dənə tərkibi və markasının təyini MÜƏLLİM: Musurzayeva Bəturə faküLTƏ
130.0.14.183=-Əli Əliyev resume.docx
  Baku Business Academy smm + Satış dərs
109.127.56.145=-Mövzu.docx
  Mövzu:Ət və balıq məhsullarının çeşidləri,onların xüsusiyyətləri və keyfiyyəti
109.237.121.109=-2021-03-04_11-29-10.docx
  Laborant Bölmə Kliniki laborator müayinə üsulları. 1 Laborant nəyi bacarmalıdır?
109.127.62.137=-Azərbaycan tarixinin coğrafiyası.docx
  Azərbaycan tarixi coğrafiyası
109.127.56.145=-Rasional kəsrlərin sadə kəsrlərə ayrılması və onların inteqrallanması..docx
  Sərbəst iş №4 MÜƏLLİM: Əliyev Movsum faküLTƏ: Metallurgiya və materialşünaslıq qrup: 458a1 kurs
109.127.56.145=-Triqonometrik funksiyaların daxil olduğu ifadələrin inteqrallanması..docx
  Sərbəst iş №5 MÜƏLLİM: Əliyev Movsum faküLTƏ: Metallurgiya və materialşünaslıq qrup: 458a1 kurs
109.127.56.145=-Qövs uzunluğunun və əyriliyin hesablanması.docx
  Sərbəst iş №3 MÜƏLLİM: Əliyev Movsum faküLTƏ: Metallurgiya və materialşünaslıq qrup: 458a1 kurs
109.127.56.145=-45. AXC-nin süqutu və tarixi yeri..docx
  45. Axc-nin süqutu və tarixi yeri
130.0.13.43=-Ülviyyə Novruzova.docx
  Qərbi Kaspi Universiteti
109.237.120.48=-2013-05-13_12-51-04.doc
  Bölmə Mamalıq 1 Xarici mamalıq müayinəsinin I üsulu ilə nə təyin edilir?
109.127.56.145=-9. Təşkilati davranış və menecerlər.docx
  Şəxslərarası rollar
109.127.56.145=-Riyazi analiz-1(2100).docx
  Fənn: Riyazi analiz-1(2100)
109.207.255.163=-tarmoq xavfsizligi 178 talik.docx
  Autentifikatsiya bu: Toʻgʻri javob: Haqiyqiylikni tasdiqlash
106.222.153.39=-1. MBTI write up 1 page.docx
  Characteristics Frequently Associated with Each Type
134.19.218.30=-3.6.antena_q-f-sl-ri_v_onlarin_istiqam-tl-nm_xass-.doc
  FəSİl antena qəFƏSLƏRİ
109.127.25.51=-Qeyri istehsalat sualları 120 (1).docx
  Nəqliyyat İdarəsinin baş mühəndisi – rəisin birinci müavini E.Əhədov “ ” 2017 ci IL
109.239.25.225=-nəqliyyatda dövlt tənzimləmsi.doc
  Magistr dissertasiyasi
105.161.42.23=-AGPO REPORT FOR FEPI.docx
  Reports on preferences and reservation schemes
109.239.21.42=-referat_1658.docx
  Universitetin adı adau
109.239.21.42=-2 Minor və cəbri tamamlayıcı.docx
  §1 Minor və cəbri tamamlayıcı
109.127.61.95=-Komputer_Arxitekturasi_Sillabus_2021 (Seva) (1).doc
  TəSDİq ediRƏM: İtt fakültəsinin dekanı T. V.Şirinov “ ” 2021-ci IL
109.205.160.243=-neft yag.doc
  Ii fəsil quyulаrın məhsuldаrlığının аrtırılmаsı üsullаrı
109.127.56.145=-List of topiks of Individual Works for ATC.docx
  The relevance and importance of human factors in aviation. Shell model in aviation
109.127.22.202=-Biz Türkük.docx
  Biz Türkük, unutmarıq, Haqqımıza girənləri
109.127.42.157=-Az tarixi qısa.docx
  İlk tunc dövrü. Kür-Araz mədəniyyəti
103.247.22.130=-Ch 23 Resume ERM Lam.docx
  Risk Assessment
109.127.62.56=-How many things belong to how many people.docx
  Quick! the bus. It's ready to leave. I don't know where my book is. I have to it
109.127.56.145=-gulxanim.docx
  SəRBƏst iŞ. 1 Fakültə: Nəqliyyat və logistika İxtisas: Nəqliyyat mühəndisliyi Qrup: 101a3 Müəllim: Allahverdiyeva Qənirə
131.117.135.59=-C_fakepathDiaqnostika. t qdimat.docx
  Təqdimat mövzuları (223. 18)
109.127.60.197=-Mühasibatlıq tapşırığı 2 - Alxanov Nicat.docx
  Mühasibatlıq tapşırığı 2 Tapşırıq mövzusu: Əlavə dəyər vergisi Tapşırığın mətni
109.239.20.105=-Elchin - book.docx
  GəLƏCƏYƏ real yol fəSİL İnformasiya cəMİYYƏTİ
131.117.134.223=-New Microsoft Word Document.docx
  Asimmetrik kriptoalqoritmlərdə məlumatın şifrlənməsi və deşifrlənməsi üçün istifadə ediləçək müxtəlif açarların yaradılması alqoritminin köməyi ilə simmetrik kriptoalqoritmlərin bu çatışmamazlıqları aradan qaldırılır
134.41.211.194=-Chemical Essays - Eckartshausen.docx
  Essais chimiques d’eckartshausen
109.205.160.236=-Dayaq hərəkət aparatı.docx
  Dayaq hərəkət aparatı
109.239.23.61=-ifadəli oxu.docx
  Kurs: 2 Qrup: F1-20 Fənn
109.127.37.151=-MÜHAZİRƏ 8.docx
  Riyaziyyat məsələlərinin əhəmiyyəti və həlli
109.239.27.115=-məna qrupları.docx
  5. Çoxmənalılığın yaranma yolları
109.205.166.234=-Sərbəst iş mövzuları (1).docx
  Mövzular Dəyişənlərin (data) növləri və onlara aid misallar, Ölçü miqyasları və onlara aid misallar
109.127.48.145=-Elvin idman cmy.docx
  Fənn: İdman və cəmiyyət Mövzu: İdmanın idarə edilməsinin prossesinin öyrənilməsi Müəllim: Qasımov Əfqan
109.239.26.166=-F no7.docx
  Sərbəst iş N°7 FƏNN: Fizikanın Əsasları MÖvzu
109.127.28.97=-cavidhaziyev.prosesler.docx
  Qrup №223. 18 Kurs iŞİ Fənn
131.117.140.228=-Sənəd (4).docx
  Sinif İdarəetmə Bacarıqları
134.19.218.30=-Cəfərov Əldadaş Sərbəst iş N1.docx
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbayacan Texniki Universiteti
109.127.56.145=_19245-nitq mədəniyyəti tarixi3.docx
  A Nitqin tərtibi prinsipi
109.127.56.145=_17160-3.3.docx
  NiTQİn zəNGİNLİYİ
109.127.17.184=_71779-mülki gunay 1 ci blok.docx
  Blok Sual Mülkü müdafiə anlayışı, Yaranma tarixi, Azərbaycan vətəndaşlarının əsas vəzifələri
109.127.56.145=_58590-sərbəst iş 2 nəqliyyat ekologiyası.docx
  FaküLTƏ: NƏQLİyyat və logiSTİka kafedra: Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları
109.127.56.145=_58820-Sərbəst iş 4 nəqliyyat ekologiyası.docx
  FaküLTƏ: NƏQLİyyat və logiSTİka kafedra: Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları
109.127.56.145=_24999-Serbest İs 5.docx
  FaküLTƏ: NƏQLİyyat və logiSTİka kafedra: NƏQLİYYAT logiSTİkasi VƏ HƏRƏKƏTİn təHLÜKƏSİZLİYİ
109.127.56.145=_93417-sərbəst iş 5.docx
  Kafedra: NƏQLİyyat logiSTİkasi VƏ HƏRƏKƏTİn təHLÜKƏSİZLİYİ
109.127.56.145=_91859-Sərbəst iş 4.docx
  Kafedra: NƏQLİyyat logiSTİkasi VƏ HƏRƏKƏTİn təHLÜKƏSİZLİYİ
109.127.56.145=_25022-1. Sığorta anlayışı və onun inkişaf tarixi.docx
  Sığorta anlayışı və onun inkişaf tarixi
109.127.15.244=_22076-Belge (7).docx
  Qrup : 588 TƏLƏBƏnin adi: Yusifov Nurlan Fakultə: Beynəlxalq munasibətlər ve iqtisadiyyat Ixtisas: Dunya Iqtisadiyyati
109.127.15.244=_377686-Belge.docx
  Hemen başlamak için, bu veya başka bir yer tutucu metne dokunun ve yazmaya başlayın
109.127.56.168=_757028-Mühazirə 2.docx
  Mühazirə Texniki istismarın təyinatı və əsas anlayışları
134.19.218.30=_15026-Yeni Azərbaycan Partiyası.docx
  Protokolu №1 Partiya üzvlərinin sayı – 186 nəfər İştirak edirlər – 61 nəfər Üzürlü səbəbdən iştirak etməyənlər – 125 nəfər İclasın sədri: Natiq Cavadov
109.127.61.160=_19634-_ASEU_TEACHERFILE_WEB_1275746517980650532.docx_1554564246.docx
  Mövzu 6 Büdcənin gəlirləri, vergili və qeyri-vergili gəlirlər
130.0.9.78=_34655-təsadüfi kəmiyyətlər.docx
  İnformasiya texnologiyalarını və sistemləri
109.127.61.160=_114214-_ASEU_TEACHERFILE_WEB_1403126506959419230.docx_1540316339.docx
  Mühazirə Malivat hörmə-tikmə maşınında (afr) xolst istehsalı
109.239.27.123=_16945-abşeron anbar akt.docx
  Ş. G. Hüseynov Ə. Mehdiyev Xırdalan şəhəri 02 aprel 2022-ci IL akt
109.239.27.123=_93696-xidmət müqaviləsi yeni məktəblər.doc
  Alqi-satqi müqaviLƏSİ
131.117.134.101=_740827-muhazire FELSEFEyeni (1).docx
  M fəLSƏFƏ, onun predmeti və cəmiyyət həyatında yeri Fəlsəfə və dünyagörüşü. Dünyagörüşünün mahiyyəti və formaları
109.127.36.119=_27892-_ASEU_TEACHERFILE_WEB_8238478680735100991.docx_1555493142.docx
  Mövzu sosial sferanin idarəetmə mexanizmləRİ plan: Sosial sfera sahələrinin idarə edilməsinin mahiyyəti
109.127.56.168=_23549-2021-2022_Yaz_Kollokviumların keçirilməsi qaydaları_SON.docx
  Ci tədris ilinin yaz semestrində bakalavriat səviyyəsində kollokviumların keçirilməsı qaydalar I
134.195.196.179=_15393-ped.docx
  Mamlakatim izda ishlab chiqarish vositalariga mulkchilik asosida vujudga kelgan ijtimoiy ishlab chiqarish tizimidir
109.127.61.162=_30703-1.docx
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti unec biznes Məktəbi Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi
131.117.143.191=_972166-Q.ƏbdlSəlimzadə Kitab İqtisadiyyata Giriş.docx
  Mühazirə mətnləri Bakı ­- 2015
109.237.115.187=_53698-Rzayeva Gülzər 771A1 (1).docx
  Fakültə: Tİf fənn: İqtisadiyyat Qrup: 771A1
109.237.125.211=_1047863-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ.docx
  Azerbaijan state university of economics college of sosial-economics
130.0.14.234=_1063022-Əliyev Hüseyn 111A16.docx
  Sərbəst İş Elmi Rəhbər: Salahova Ülkər Tələbə: Əliyev Hüseyn İxtisas: Məşqçilik Qrup: 111 A16
109.239.30.96=_31320-Nəq iq. Mühazirə 1.docx
  Nəqliyyatın iqtisadiyyatı fənnindən mühazirələr
109.237.115.122=_30628-Sevil_Nihad_Komanda_işinin_təşkili^ (1).docx
  Qrup: db21 Müəllim: Zaur Rəsulov Fənn
109.239.19.49=_23514-referat_6242.docx
  Plan: Giriş Nəzəri hissə
109.127.11.47=_41125-Ümumi təhsildə  orta fizika laboratoriya tədrisinə dair  məsələlər_məqalə.docx
  Ümumi təhsildə orta fizika laboratoriya tədrisinə dair məsələlər
109.127.11.47=_80896-Mühazirə-1.doc
  Fəlsəfə nədir? Fəlsəfə dünyagörüşü kimi. Fəlsəfənin predmeti. Fəlsəfi biliyin strukturu
109.237.112.138=_23526-Daniel Defo.docx
  Daniel Defo “Robinzon Kruzo” əsəri Qəhrəmanı özündən məşhur yazıçı
104.244.74.150=_63884-1-mavzu-4.docx
  1-mavzu. Falsafa fanining predmeti, mazmuni va jamiyatdagi roli Reja
109.127.60.152=_22648-1.3.docx
  Ədəbi dil,onun normaları
109.127.24.68=_23417-narkomaniya.docx
  Qrup: 1690 Mövzu: Narkomaniya
109.127.6.185=_1397960-_Mirzoyeva Meryem tezis, 2022.docx
  Acınohur neft-qaz perspektivli rayonu ərazisində Yer qabığı deformasiyalarının tədqiqi
109.127.24.68=_122368-13-Kapitallın uçotu.DOC
  Fondların (kapitalların) və məqsədli maliyyələşmə və daxilolmaların uçotu
109.127.24.68=_51096-10. X ərclərin,gəlirlərin və maliyyə nəticələrinin uçot.docx
  Mövzu 10: Xərclərin, gəlirlərin və maliyyə nəticələrinin uçotu Xərcər, onların iqtisadi mahiyyəti və tanınması
109.127.24.68=_56248-1929 Great Depression.docx
  1929 Great Depression
130.0.14.212=_320417-AYCAN-İKT.docx
  İxtisas: Muhasibat uçotu Qrup: 579 Tələbə:Ələkbərova Aycan Fənn:İkt-baza komputer bilikleri
109.127.60.152=_165376-#U201cMetrologiya, standartla#U015fd#U0131rma v#U0259 sertifikatla#U015fd#U0131rma#U201d.doc
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri (Sərdarov B. S.) “ ” 2014-cü IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
109.127.24.68=_42601-7 Mövzu-7 Invest uçotu.docx
  Mövzu İnvestiSİyalarin uçotu investiyalar haqda anlayış və onların təsnifatı
109.127.24.68=_17518-44 günlük vətən müharibəsinin nəticələrinin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolu.docx
  44 günlük vətən müharibəsinin nəticələrinin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolu
109.127.15.39=_97872-Heyatin menasi.docx
  Qərbi Kaspi Universitetinin Kolleci Tələbə: Ocaqquliyeva Firuzə İxtisas: Meşə və meşəpark Qrup: 1703
109.127.15.39=_70027-Bank.docx
  Qrup: 329a4 İxtisas
107.189.31.235=_13729-Aholining qarish muammosi.docx
  Aholi geografiyasi fanidan tayyorlagan referati tayyorladi: allayev r
109.127.41.198=_126464-cv en new.doc
  Instrumentation Engineer Resume
131.117.138.229=_210721-Əsaslar.docx
  Dərslik, flipçart, marker, fenolftalein, spirt, pero, ağ kağız, qələvi məhlulu, lampa
131.117.138.229=_24753-birinci sual.docx
  Üzvi kimya fənni, onun əsas inkişaf mərhələləri və istiqamətləri. Dərs vəsaiti
109.228.59.243=_15134-bahalaw kriteriya.docx
  1. 3-qosımsha «Tastıyıqlayman»
104.28.213.214=_136704-hwy_pre_int_stopcheck_ans.doc
  Finishes work at p m. I had long hair as a child. She wasn’t
107.189.31.235=_199424-м8.docx
  8-ma’ruza. Sinxron motorlar xarakteristikalari reja
109.252.96.96=_12597-Документ.docx
  10 on leather 11 in Argentina
109.252.96.96=_39654-unit 1 - Grammar & Vocabulary.docx
  Unit 1: Exercise 1
109.237.112.164=_16127-R-3 kollokvium-1.docx
  İmtahan sualları
116.203.125.246=_5878-Kiberxavfsizlik asoslari Amaliy ish №1 Risklarni baholash usulla-hozir.org.doc
  Kiberxavfsizlik asoslari Amaliy ish №1 Risklarni baholash usullari. Risklarni baholashning “Galstuk-Babochka” usuli
116.202.18.89=_650709-Energetika va sanoatni axborotlashtirish.docx
  Energetika va sanoatni axborotlashtirish
130.0.13.99=_18626-Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi öyrənilməsinin zəruriliyi..docx
  Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi öyrənilməsinin zəruriliyi
130.0.13.99=_34034-mnj_2018_12_3.docx
  International scientific journal «Internauka» // №12 (52), 2018 // Geographical sciences
116.203.90.194=_636737-Bipolyar transistor haqida qisqacha ma’lumot-fayllar.org.doc
  Bipolyar transistor haqida qisqacha ma’lumot
116.203.90.194=_73216-Referat ona suti mohiyati reja_ Ona va bola o’rtasidagi uzviylik.doc
  Referat ona suti mohiyati reja: Ona va bola o’rtasidagi uzviylik Ona suti afzalliklari
109.237.115.244=_317156-Limitdə olan funksiyalar üzərində hesablama əməlləri..docx
  Fənn: Xətti Cəbr Mövzu: Limitdə olan funksiyalar üzərində hesablama əməlləri. Giriş
116.203.26.55=_9656-O’zbekistonning eng yangi tarixi fanidan mustaqil ish-fayllar.org.doc
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi termiz davlat universiteti
104.29.59.29=_85504-1403956245_49390.doc
  Psixologik tadqiqotlarda o`lchov usullarining qo`llanishi
104.28.213.214=_86016-6sinf-ingliz-tili.doc
  6-sinf ingliz tili 1-chorak 1-variant
116.202.24.183=_60452-Binar munosabatlar.docx
  Binar munosabatlar Reja
104.28.213.214=_1152886-Ўзбек терминологияси (1).docx
  Birinchi Prezidentimiz I. A
109.127.58.254=_15107-Mövzu 11.docx
  İşgüzar ünsiyyətin əsas növləri
116.202.17.114=_9157-Sohaning faol va nofaol terminlari-hozir.org.doc
  Sohaning faol va nofaol terminlari
116.202.107.194=_215733-Toshkent axborot texnologiyalari universiteti urganch filiali (1).docx
  Toshkent axborot texnologiyalari universiteti urganch filiali
116.202.28.19=_69659-manaviyat 3.docx
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta mahsus ta’lim
104.28.245.216=_322876-23-Mavzu_ Ko‘p qatlamli yarimo‘tkazgich asboblar (1-qism).docx
  23-Mavzu: Ko‘p qatlamli yarimo‘tkazgich asboblar (1-qism)
130.0.15.104=_23870-referat_1955.docx
  Məmmədli Səbinə Həmid qızı
109.237.123.19=_19190-inkişaf-ve-yaş-3.docx
  İxtisas: tspx kurs: I fənn: inkişaf və yaş psixologiyası
116.203.49.227=_162142-shaxmat.docx
  1-topshiriqda; mavzuga oid reja yuzasidan vazifa tayyorlash talab etiladi. 2-topshiriqda
104.28.202.245=_16163-hdhddgvcfc.docx
  Iqtisod fakulteti
109.205.160.237=_18415-sərbəst emil ayxan.docx
  Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi 1680 qrup Səfərli e səmədov Ayx
107.189.11.38=_796160-10- maruza(EN pred).doc
  Аr nаzаriyasi. Tаyanch iborаlаr
116.202.29.149=_16892-13-mavzu_ Sohaviy farmoyish hujjatlarining xususiyatlari reja.docx
  13-mavzu: Sohaviy farmoyish hujjatlarining xususiyatlari reja
109.127.32.130=_13028-QRUP 655.docx
  Aydinov nəBİ bağirzadə elmiN
directory doc  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə