spbmsi_docs/sveden/education/ucheb_posobiya/stomatologia_fgos
  Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению подготовки 060201. 65 «Стоматология»
staff/atilla.berberoglu
  YakindoğU ÜNİversitesi DİŞhekiMLİĞİ faküLtesi periodontoloji anabiLİm dali
docs
  Ivyokorwa Nyamukuru mu Ngaburo, mw’Isuku, no mu Mwitwarariko mu Gihe c’Imbanyi Integuro y’Ivyigwa Agatabo ka 2 muri 5
az-AZ-Latn/2010/10/14
  Sıra № dsk-lar
az-AZ-Latn/2013/02/05
  Sıra №-si Xidmətlərin adı
  Sıra №si İstehlakçı qruplarının adı
staff/atilla.berberoglu
  YakindoğU ÜNİversitesi DİŞhekiMLİĞİ faküLtesi
staff/serap.cetiner
  6 Sihirli Formül
images/docs
  Qİda məhsullari 10 10%
staff/serap.cetiner
  Araştırmalar 4 faktörün riski arttırdığını belirlemiştir
assets/docs
  Bazı Tüketici Ürünlerinde Standartlara Uygunluk Tebliği Taslağı
staff/senol.tuzum
  DiŞhekiMLİĞİ cerrahiSİnde komplikasyonlar dişhekimliği pratiğinde komplikasyonlar iki şekilde olur
docs
  Dr. M. Kannan md da
az-AZ-Latn/2014/12/19
  Хошбяхт ялийева
docs
  Guideline Development Group
upload/File/docs
  Azərbaycan Respublikasında kliniki protokolların hazırlanması
docs/pdf
  Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə
  Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
upload/File/docs
  Microsoft Word Ictimai sehiyyede monitorinq ve qiymetlendirme
  Avtokorrelyasiya əvvəlki müşahidə nəticələrinin sonrakı müşahidələrə təsir etməsidir
AD/DocDB/0013/001390/001
  Abort Gap Monitoring Utilizing Synchrotron Light
static/media/docs
  Legal abortion in Sweden Since 1975 ”free abortion” until 18 weeks
docs
  Disclaimer notice
az-AZ-Latn/2010/10/21
  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2010-cu ildə qeydiyyata alınmış qrant müqavilələri (qərarları) haqqında məlumat
upload/File/docs
  “Təsdiq edirəm” Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri O. Şirəliyev
az-AZ-Latn/2013/02/09
  AzƏrbaycan Respublikasının
az-AZ-Latn/2013/02/05
  Səhiyyə Nazirliyinin təsərrüfat subyektləri tərəfındən dərman vasitələrinin və maddələrinin ekspertizası xidmətlərinin tarifləri
portal/docs/F210031899
  Эмбриология др греч. ἔμβρυον —
spbmsi_docs/sveden/education/ucheb_posobiya/lechebnoe_delo_fgos
  Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению подготовки 060101. 65 «Лечебное дело»
staff/senol.tuzum
  Medikal Problemler Hastanın yaşı
docs/pdf
  Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
  Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
portal/docs/F2080760719
  Миология наука о мышцах Виды мышечной ткани
az-AZ-Latn/2010/10/21
  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2010-cu ildə qeydiyyata alınmış qrant müqavilələri (qərarları) haqqında məlumat
upload/File/docs
  ! azəӘrbaycan respublikasi səӘHİYYƏӘ naziRLİYİNİN İCTİMAİ SƏӘhyyəӘ VƏӘ İslahatlar məӘRKƏӘZİ
az-AZ-Latn/2013/02/05
  İstehlak Mallarının Ekspertizası Bürosu tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri
files/courses/4097/docs
  Kayiş kasnak mekaniZMALARINDA kayiş İle kasnak arasindaki SÜRTÜnme katsayisinin deneysel olarak bulunmasi
docs/pubs/natres
  Fact Sheet No. 102 Natural Resources Series
ici_files/docs/sos
  Přidružené choroby a jejich farmakoterapie v těhotenství Jarmila Drábková
docs/pdf
  “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
docs/pesa/PESA KOOL/MARTS
  Koma loetelus
docs/articles
  Опос # 1 (18), 2008 ФилосоФия и психотерапия: взгляд практика ирина Глухова
az-AZ-Latn/2013/02/21
  Məhkumların yemək normaları
public/Docs/Bill's Papers
  C L i n I c a L p r ac t I c e
support/Docs/Ekaterinburg_100610/For partners
  Все конфигурации Communication Manager 0 – на основе Avaya Auratm system Platform
docs/kat_histologija
  Endometrium m – Brojot na kletki vo faza na mitoza se zgolemuva I vo `lezdeniot epitel I vo lamina propria od endometriumot
yahoo_site_admin/assets/docs
  We're talking about activated drops based only on the drops of mms, not the activator
docs
  Нефроптоз патологическая подвижность почки. Диапазон нормальной подвижности почки при положении человека стоя от 1 до 2 см., а на высоте глубокого вдоха от 3 до 5 см. Факторы
docs/katedre/kirurgija
  Dječja kirurgija (najčEŠĆe bolesti predavanja) Prof dr sc. Mihovil Biočić uvod
docs/katedre/infektologija/medicina/Nastavni_materijali
  Gram+ koki
docs/texts
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
docs/pdf
  Damazlıq heyvandarlıq haqqında
  “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
  Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası
upload/File/docs
  Ərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi
docs/texts
  Zoonozlar ve zoonotik etkenler, İLGİLİ antiMİkrobiyal direnç ve gida kaynakli salginlarin izlenmesi YÖnetmeliĞİ Yetki Kanunu
docs/pdf
  AZƏrbaycan respublikasinin standartlaşdirma, metrologiya və patent üZRƏ
docs/texts
  TÜrk gida kodeksi bulaşanlar yönetmeliĞİ Yetki Kanunu: 5996
  Bebek ve küÇÜK Çocuk ek gidalari tebliĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
staff/serife.gunduz
  Canlilarin temel biLEŞenleri
docs/pdf
  Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında
downloads/docs/infservice/elib
  Истории о знаменитых известных людях с диагнозом дцп, Аутизм, зпрр
docs/pdf
  "Azərbaycan Respublikası hökuməti və Mavritaniya İslam Respublikası hökuməti arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə
  "Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında bitkilərin karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə
docs
  İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament
az-AZ-Latn/2013/02/09
  Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi Qəbul edilmişdir: 28 dekabr 1999-cu IL, №781-iq
neurodocs
  Olfactory system “rhinencephalon”
staff/senol.tuzum
  Orofasiyal ağrilar nci sınıf)
www.isggm.gov.tr/htdocs/files/konfsunum
  * İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A. D. Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi
pars_docs/refs/3/2703
  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 20 noyabr 2009-cu IL tarixli
bnc/images/docs
  Emfizemul pulmonar abordare bronhoscopică Bitescu Andreea Violeta umf carol Davila Bucureşti
docs/katedre/klinicke_vjestine/medicina/Nastavni_materijali/2014
  Doc dr sc. Mladen Carev, dr med. Doc dr sc. Mladen Carev, dr med
staff/atilla.berberoglu
  Kanita dayali tip
docs/malyariya
  Малярия: угроза существует! Что такое малярия?
staff/mehmet.cakici
  Psy 441 – kliNİk psikoloji 1
staff/ayhan.cakicies
  Panik Bozukluğu
  Fritz Perls isimli psikiyatrist tarafından oluşturulmuştur. Freud’un ilgisini çekmeye çalışan Perls, bunu başaramamış ve psikanalizden uzaklaşmıştır
docs/medicina/medicine_engl/AZVO_17_11_2010
  Faculty only employed teachers of the assistant professor and higher level are listed. The teachers’ data are listed alphabetically. Teacher Professor Jugoslav Bagatin
docs/medicina/medicina_hr
  Popis nastavnika
staff/atilla.berberoglu
  YakindoğU ÜNİversitesi DİŞhekiMLİĞİ faküLtesi periodontoloji anabiLİm dali prof. Dr. Atilla berberoğLU
docs
  Полиомиелит министерство здравоохранения республики беларусь
library/6299638144
  Hemşirelerin (n=231) im enjeksiyona ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular aşağıda tartışılmıştır
Postpartum/Creole Recording Docs
  Entwodiksyon
docs/malicozum/24MaliCozum
  ÖLÜm olayinin vergi hukuku açisindan sonuçlari
docs/malicozum/103malicozum
  MÜkellefiN ÖLÜMÜ halinde mirasçilarin sorumluluğu ayşe ginali giRİŞ
staff/serdar.susever
  Savunma Sistemi: İmmün Yanıt
health/rare_diseases/docs
  Patient registries in the field of rare diseases
docs
  Pesticide-Induced Diseases Database
asld/docs/Obzor/3
  Хронические миелопролиферативные заболевания Профессор кафедры клинической лабораторной диагностики
docs/katedre/klinicke_vjestine/medicina/Nastavni_materijali/2014
  Doc dr sc. Mladen Carev, dr med. Doc dr sc. Mladen Carev, dr med
portal/docs/F515723471
  Тематический план 2016-2017 учебный год (1 и 2 семестры) дисциплина
az-AZ-Latn/2012/06/01
  AZƏrbaycan respublikasinin naziRLƏr kabineti SƏRƏncam №177s
pars_docs/refs/1/346
  Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
az-AZ-Latn/2013/02/09
  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir
assets/docs
  Bakı şəhəri ci il
  Bakı şəhəri “ ” cı il
dwikris/docs/cvitae/docroot/files/milis
  Alamat Kantor Pusat & Lapangan Perusahaan Eksplorasi Migas di Indonesia
docs/pdf
  Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və
portal/docs/F2047627293
  Программа магистратуры полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 46. 04. 03 «Антропология и этнология»
portal/docs/F1877561175
  Описание направления подготовки
Docs
  Respublikinio
az-AZ-Latn/2013/02/09
  Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi Qəbul edilmişdir: 30 dekabr 1997-ci il
docs
  Chemically speaking
docs/katedre/farmakologija/dent_medicina/2015
  Lista lijekova za studente kolinergički sustav
staff/senol.tuzum
  AĞiz hastaliklarinda tedavi prensipleri
docs/pdf
  Məhsulları ilə təmin edilməsi, bu sahədə icra hakimiyyəti orqanları, beynəlxalq təşkilatlar
docs/malicozum/44MaliCozum
  Yenileme fonu ve muhasebesi M. Vefa toroslu
docs/aze
  Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Qanun Kütləvi informasiya vasitələri
staff/serdar.susever
  Zehirlenmeleri Botulismus nedir
docs/pdf
  Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Təhsil ocaqlarında, xəstəxanalarda vəsosial sahənin digər ictimai müəssisələrindəvətəndaşların qida normalarının
asld/docs/Obzor/3
  Гемолитические анемии (Анемии с ретикулоцитозом) от греческого haima – кровь, lysis -разрушение
staff/mustafaasim.safak
  Oran ifade eder
docs/pdf
  “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Tacikistan Respublikası
  Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında bitki karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında
pars_docs/refs/3/2104
  Microsoft Word ceteris tablet az
az-AZ-Latn/2013/02/09
  N Respublikasının vergi MƏcƏllƏs
staff/senol.tuzum
  Maksillofasiyal Yaralanma Nedenleri
docs/pdf
  «Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin tənzimlənməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında
pars_docs/refs/3/2770
  MetrogiL ® 200 mq, 400 mq-lıq tabletlər metrogyl ®
pars_docs/refs/2/1499
  Mundericat2 Layout qxd
pars_docs/refs/2/1496
  “Müasir səhiyyə elmi əsaslarla dünyada əldə edilmiş təcrübə əsasında və bir də səhiyyə
pars_docs/refs/1/992
  Microsoft Word who-aims final report azerb 04 2008. doc
pars_docs/refs/14/13232
  Salam Arzu. Xallari goturdukden sonra sozsuz ki,ilk donemde yeri azacig cehrayi ve
pars_docs/refs/10/9290
  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи
docs/pdf
  “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pars_docs/refs/11/10818
  RinzasiP ®
pars_docs/refs/2/1366
  Cərrahlar gələcək, ən gözəl həkimlər gələcək, ən gözəl musiqiçilər
docs/pdf
  Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə
ru-AZ/2012/04/29
  Deutsche Botschaft Baku Almaniya Səfirliyi Bakı MƏtbuat üÇÜn məlumat
213.230.114.199=_944379-docs.docx
  Sekin o'ylang Tez qaror qabul qiling / Daniel Kahneman: ast; Moskva; 2014 yil
51.159.153.147=_65024-1350893769_19937.docsadf.doc
  Қуйи амударё округи
directory docs  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə