files/uploader/elmieserler
  TƏBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNE
eserler
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin nəSİMİ adına DİLÇİLİK İnstitutu
uploads/files/44
  Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
Poem-Literature/Poem/2014
  MƏxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı 2010
kitablar/folklor
  AŞiq əLƏSGƏR
eserler
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin nəSİMİ adına DİLÇİLİK İnstitutu
  Buraxılışa məsul
i/Assets
  11. Yayınlar: A. Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler(1 adet)
eserler/rey
  Azərbaycan bədii təfəkküründə ezoterik dünyagörüşün fəlsəfi təhlili
files/uploader/elmieserler
  The series of the humanitarian
  Elmi ƏSƏRLƏr fiZİka-riyaziyyat və texniKA
  Scientific works
Poem-Literature/Poem/2011
  Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri- II cild
Poem-Literature/Poem/2014
  MƏxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı-2010
  ZƏLİmxan yaqub əSƏRLƏRİ on üÇ Cİlddə “Şәrq-Qәrb” Bakı – 2011
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti elmi ƏSƏRLƏR
images/pdf
  Мяммядханлы Янвяр м 52 Сечилмиш ясярляри
wp-content/uploads/2015/08
  Asif Rüstəmli 894. 3613 dc 21 aze
eserler/rey
  TƏNQİDİ RƏYİ
dosyalar
  Uludağ ÜNİversitesi İLÂHİyat faküLtesi dergiSİ
users/bey-1395
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin nəSİMİ adına DİLÇİLİK İnstitutu
file/pic/xeber/2017-01
  İlham əLİyevin dünya ədəbiyyatının görkəmli
eserler/rey
  Müasir sosial fəlsəfədə azadlıq problemi
62.212.230.79=-Dilcilik-institutunun-eserleri-1-2018.pdf
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
directory eserler  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə