front/files/libraries/2113/books
  Ərşad Əzimzadə
  Azər Turan
  AZƏrbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi məHƏMMƏd füzulġ adına Əlyazmalar ġnstġtutu
  Botanika və bitki fiziologiyasi kafedrasi zaur hüMBƏtov
  A. M. Allahverdiyev m.İ. Bağirova
  Asif KƏNGƏRLİ
  A b u z ə r a lı oğ lu X ə lə fo V a z a d İsa oğlu q u r b a n o \
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəfa iSGƏNDƏrova
  Almaz həSƏnqizi aşiq yaradiciliği mühaciRƏt folklorşÜnasliğinda
  NƏCƏf bəy vəZİrov
  H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a lik
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu əLİ ŞAMİl c olan
  Aydın Talıbzadə
  Dərslik (üç hissədə) III hiSSƏ XX əSRİN İKİNCİ yarisinda və XXI əSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ azərbaycanda kitabxana
directory front files  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə