down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2-2014
  KİtabxanaşÜnasliq
files/books/file
  ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
  Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
  MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
yenii/kitabxana
  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
files/books/file
  "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
kitabxana
  And olsun Allaha onu ilk gerçekleyen adamam
files/books/file
  Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
  Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
kitabxana
  I Maidə Surəsi 55-56
files/books/file
  Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
kitabxana/edebiyyat
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ нур­лана яли­йева sovet döVRÜ azərbaycan əDƏBİyyati
files/books/file
  İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
  Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə
ELEKTRON KITABXANA/ELMNEZERIMESELE/Fikret_Cahangirov
  FİKRƏt cahangirov
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Azərbaycan döVLƏt respublika elmi Tİbb kitabxanasinda oxucularla iŞİn spesiFİK
files/books/file
  Microsoft Word Sahin Fazil. Yaponiya Sefernamesi doc
  Nəriman Nərimanov
  Vəziyyətin necə olursa olsun. ÖZÜNLƏ FƏxr et ! GİRİŞ
2014/09
  Qara zirə və onun yağı ilə müalicə üzrə tövsiyyələr
files/books/file
  Çox dəyişmişdi
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Vəfa haciyeva magistrant MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ respublika elmi TİBB
files/books/file
  Yeni TƏRCÜMƏLƏR
kitabxana
  Əl-Mİzan fi TƏFSİr-el quran içindekiler c: 4 : Al İmran Surəsi
kitabxana/edebiyyat
  Elmi, təhsili heç vaxt unutmayan bir
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D ə d ə qorqstrreplş d ı rmalar ı •Folklor, Etnoqrafiya və Mifologiya •Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
files/books/file
  Qar dənəcəkləri (bir DƏLİnin gundəLİYİ Seriyasindan)
  В настоящее время о необходимости создания электронного правительства говорят как на федеральном, так и на региональном уровне
  Əfrahim hüseynli
  Əl-maiDƏ (SÜFRƏ)
  Orxan Bahadırsoy Pyeslər Orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
  İslam şƏRİƏTİNDƏ sağlamliq və uzunöMÜRLÜLÜk elmi VƏ TİBBİ
  Söz köNLÜMÜ QƏLƏm etdi (publiSİSTİk düŞÜNCƏLƏR)
  Orxan bahadirsoy sevgi ŞEİRLƏRİ
  Səməd Behrənginin qətli
gen/html/azl/kitabxana
  Bakı 2014 Aptek biznesi: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi
files/books/file
  AZƏrbaycan respublikasinin prezidenti yaninda qeyri-HÖkumət təŞKİlatlarina döVLƏt dəSTƏYİ Şurasi
  Fİlm fiCTİon aprel, №8
  ƏHMƏdov ə. I
  Dünya: iradə və təsəvvür kimi
ELEKTRON KITABXANA/AZDILINETERCUMELER/RUS_EDEBIYYATI
  Михаил булгаков тювбя
files/books/file
  Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane
kitabxana
  Nisa Surəsi 77-80
files/books/file
  TeleviZİya nəZƏRİYYƏSİNİN Əsaslari
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağının kiçik elmi işçisi
  Nəcəf Talıbov Mərifət müəllim və başqaları
  Dante haqqinda doqquz esse
kitabxana2014
  Texnologiya və onun təDRİSİ metodikasi” fənni üzrə Sİllabus
files/books/file
  Corc oruell. "Heyvanıstan" İngilis dilindən çevirən: Vilayət quliyev
  Milli Virtual Kitabxana Təqdimatında Fərid Hüseyn " Əlifba sırası" Şeir və esselər kitabı Şəbəkə üçün hazırlayanı və e-redaktoru: Aydın Xan (Əbilov), yazı
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əsrimizin Siyavuşu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ƏSRİMİZİn siyavuşU
  2 Film Fiction
  Lənət! Bakı 2011
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D Ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı • Folklor, Mifologiya və Etnoqrafiya • Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
files/books/file
  TÜrklüK ÇAĞDAŞliq
  Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi nizami adına ƏDƏBİyyat institutu
  BİNNƏt eloğlu elin dəRDİ, HƏSRƏTİ (şeirlər və poemalar)
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1 azərbaycan cümhuriYYƏTİ
2015/09
  DƏrslik azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 08. 06. 2015-ci IL tarixli 645 nömrəli əmri ilə
files/books/file
  T.Ə. CƏFƏRLİ BİR Əsr bir nəSİl budur gəldi bahar fəsli
  Milli Virtual Kitabxananın e nəşri n 01 58 (2012) Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: Azərbaycan yazı
kitabxana2014
  Kİtabxanasinda olan kitablarin biBLİoqrafiK – İnformasiya göSTƏRİCİSİ
files/books/file
  Yazışma: 331-ci otaq, Mətbuat pr., 529-cu məhəllə, Bakı, Az 1073, Azərbaycan R
  Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)
istinadlar/menu/kitabxana/kitab_yukle
  AZƏrbaycan demokratġk respublġkasi
files/books/file
  Şimali Abşeron sahilləri başdan-başa qaranlığa qərq olub
  Cümhuriyyət naziri: Rəşid xan Kaplanov
  O dünyaya imtahan (satirik hekayə)
  İmdat avşar (Türkiyə)
kitabxana
  Ayələrin Tərcüməs(n)i Rəhman və Rəhm olan Allahın Adıyla 1- həmd, Allaha ki göyləri və yeri yaratd
2015/02
  D variantı Biologiya Hansı bitkidə toxumun rüşeymi kökcük
files/books/file
  Dünya xalqları öz nadir sənət incilərini
el/musiqi_kitabxanasi/kitablar/2016
  ÇALĞi aləTLƏRİ DÜnyani valeh ediR
yenii/kitabxana
  Telman Orucov “Dünyanın gizli tarixinin
files/books/file
  Qara pəRDƏLİ PƏNCƏRƏ
  Qızıl ölümün maskası
  Fərhadın əziz xatirəsinə ithaf edirəm Ürəyim sən deyən çox cavan deyil
2015/03
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 29. 07. 2013-cü il tarixli 754
files/books/file
  Yazıçı-kulturoloq Dünyaya kulturoloji baxış Ədəbiyyat Vətən, poetik söz sənsən…
  Elmi biliklər üst-üstə yığılarkən bəzən
  2012 MİLLİ MƏCLİSİn ağlamali güLMƏCƏLƏRİ
  Xülasə Kainatda məhəbbət (Fantastika)
  Sivilizasiyaların toqquşması?
  Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında
  Seyid Ramin qurban səİDİn giZLİ qalmiş “ÖMRÜ”
ELEKTRON KITABXANA/ELMNEZERIMESELE/Abdullayev Serxan
  Sərxan Abdullayev
files/books/file
  BİNNƏt eloğlu elin dəRDİ, HƏSRƏTİ (şeirlər və poemalar)
  Sumqayıt-2014 Məsləhətçi: Osman Musayev
  Azərbaycanda internet və onun sosial-psixoloji aspektləri
  Çağdaş Azərbaycan nəsri
kitabxana
  Ayələrin Tərcüməs(n)i
files/books/file
  Yusif Şükürlü
2015/01
  Biologiya – Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik. Y. Seyidli, X.Əhmədbəyli, N.Əliyeva
files/books/file
  Milli Virtual Kitabxana
  №01 (07) may 2012 №01(07) may 2012
  Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm
  Zaman Maşını (İki hissəli komediya) Keçmişlə gələcəyin elmi-bədii sintezi
ci/Kitabxana
  İnsan cəmiyyətinin inkişafı təbiətlə qarşılıqlı təmasda olmadan mümkün deyil
files/books/file
  Romantik poeziyanın fəlsəfə qatı və ya fikrin gözəllik məqamı
  Söhrab Tahir "Ata" Poema-epos
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  İradə bayramova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi
files/books/file
  Diqqət: Müəllif və tərcüməçi hüququ qorunur!
  İmam Hüseyn və Aşura qiyamı
  Sevgi Naminə
kitabxana2014
  MƏKTƏBƏQƏDƏr pedaqogika fənni üzrə Sİllabus müəllim: Bayramova Sara Məhəmmədtağı qızı
files/books/file
  Krzysztof Kieślowski (Kənan İsaxanlı)
  "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi
  Türküstan” kitabxanası Şirvani Ədilli azərbaycan şEİRİNDƏ forma məSƏLƏLƏRİ
2015/10
  Rafiq İsmayılov Solmaz Abdullayeva
2015/09
  Dərslik Bakı, Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi, 2015,80 səh
files/books/file
  Qismət meqapolis hüznləRİ
  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
  İntiharın kölgəsi Dr. Əfzələddin Rəhimli
  İlyas Əfəndiyev. "Yusif və Esfir"
2013/08
  MəMMƏdov qəRİb xəLİlov mahmud
files/books/file
  Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektron
ci/Kitabxana
  TəBİƏTDƏN İSTİfadəNİN İQTİsadi VƏ ekoloji problemləRİ
files/books/file
  Dünya gənc türk yazarlar bġRLĠYĠ (dgtyb)
  Kitab Elxan muellim indd
  "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi
109.127.54.216=-Elektron kitabxanalar.docx
  19. Elektron kitabxanalar
185.81.82.116=-Azərbaycan Dillər Universitetində kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi vəziyyəti.docx
  SəRBƏst iŞ Mövzu: Azərbaycan Dillər Universitetində kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi vəziyyəti
directory kitabxana  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə