uploads/xeberler/tebib_q
  Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
uploads/8/4/7/5/84756042
  Join this Edmodo Code!!!
data/upload/fckeditor/files
  Расценки на ортодонтическое лечение
uploads/achiq_dersler/2pediatriya
  Leykozlar ( leucosiS ) leykemiya və AĞ qan xəSTƏLİYİ
load/imt9/a
  Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
uploads/rezidenti/ishler
  Rezident Qastroenterolq: Teymurova Sevinc
  Terapevt-rezident : Qələndərova Şəbnəm Əhməd q. Atu ttk
wp-content/uploads/2015/09
  Vision, missions et structuration
uploads/xeberler/tebib_q
  Beş günlük rezident ol
wp-content/uploads/2016/03
  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının Rəyasət Heyəti iclasının yanvar 2016-cı il tarixli
uploads/xeberler/tebib_qezeti_2016
  Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
gazelliarthouse-original.com/upload/File
  Əziz + Kuçer
wp-content/uploads/2016/03
  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının Münsiflər Məhkəməsinin reqlamenti I. ÜMumi MÜDDƏalar
UploadGenelDosyalar/SubeDosyalari/Dosyalar
  Mutfak malzemeleri tekniK Şartnamesi bulaşik makinesi parlaticisi
uploads/achiq_dersler/Farmokologiya
  Sistolik arterial təzyiq 140 mm c s. və daha çox və/və ya diastolik arterial təzyiq 90 mm c s. və daha çox olan hala arterial hipertenziya deyilir, lakin aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır
uploads/xeberler/tebib_qezeti_2015
  Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
load/imt9/a
  Lor. Mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
  1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
wp-content/uploads/2016/05
  Anestezi sonrası derlenmenin gerçekleştiği ünitedir. B) Derlenme odası pacu (post anesthesia care unit) olarak adlandırılır
uploads/xeberler/tebib_qezeti_2015
  Cərrahiyyə Klinikasında qırtlaq-udlağın karsinoması olan xəstədə rekonstruktiv
wp-content/uploads/2015/09
  Medizinische training zentrum germany-azerbaijan medical training center
load/imt9/a
  Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
upload/files/meqale-fayllari
  Kisi sonsuzluğu haqqında
load/imt9/a
  MüALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
new/upload/File/berpa
  Qulam Mammadli cdr
uploads/xeberler/tebib_q
  Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuşmasından sonra hər IL olduğu kimi, Ulu Öndərin vəfatının onuncu ildönümü günü – dekabrın 12-də də pay- taxt sakinləri
uploads/xeberler/tebib_qezeti_2015
  Atu-da ana və uşaq sağlamlığına dair seminar keçirildi Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın
uploads/xeberler/tebib_qezeti_2016
  Tibb Universitetinin ictimaiyyəti “20 yanvar” şəhidlərini yad etdi
uploads/2017_Review_Course/obrien
  Thrombotic Disorders
load/imt9/a
  1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
wp-content/uploads
  Prophetic Medicine The Prophet’s Knowledge of medicine
uploads/achiq_dersler/2pediatriya
  Ушагларда шякярли диабетин етиолоэийасы, патоэенези, клиникасы, диагнозу вя дифференсиал диагностикасы
uploads/achiq_dersler/Farmokologiya
  İdarəoluna bilməyən amillər
wp-content/uploads/2013/03
  Sistem Belgelendirme
wp-content/uploads/2015/06
  Öğr. Gör. Türkan akyol güner haftalık Ders Akış Şeması
wp-content/uploads/2015/09
  2. azərbaycan-alman-türk tibb konqresi Cərrahiyyə, Onkologiya, Qastroenterologiya və Radiologiya üzrə
uploads/rezidenti/ishler
  Sistem qirmizi qurdes?n?yi
upload/images/news/2014/march/27
  Ulduzlar hamiləlikdən sonra necə arıqlayıblar?
upload/file
  I fəsil Ümumi müddəalar Maddə Əsas anlayışlar
atu/upload/exam
  1. V1, V2, V3 aparmalarında Mİ əlamətləri hansı lokalizasiyaya uyğundur?
upload/file
  Azərbaycan Respublikasında arıçılıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında
uploads/achiq_dersler/Farmokologiya
  Тшекщишкдцжьцдцк
wp-content/uploads/2015/06
  Bariş BƏYİN Əhvalati panika pozuntusu
wp-content/uploads/2015/02
  Реферат на тему: " э п и л е п с и я "
uploads/rezidenti/ishler
  Tədris Terapevtik Klinikanın HƏKİm rezidenti Mirzəyeva Zinyət
wp-content/uploads/2014/02
  Məmməd Süleymanov: Azərbaycanda Sol hərəkatın
upload/files/meqale-fayllari
  -
load/imt10
  1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirm
site/wp-content/uploads/2015/05
  O’zbеkistоn rеspublikаsi sоg’liqni sаqlаsh vаzirligi tоshkеnt tibbiyot аkаdеmiyasi davolash fakulteti asab kasalliklari kаfеdrаsi
wp-content/uploads/2016/03
  Hörmətli oxucular
2016/wp-content/uploads/2013/04
  Pada saat ini makin banyak vaksin baru dan pembuatan vaksin yg telah diperbaharui dengan tekhnologi canggih berada di pasaran
wp-content/uploads/2013/10
  Immunitet Immunitet
upload/files/meqale-fayllari
  AZƏrbaycan urologiya və andrologiya assosiASİyalarinin IX simpoziumu 5 7 iyun 2015 Qəbələ / Azərbaycan
  AZƏrbaycan urologiya və andrologiya assosiASİyalarinin IX simpoziumu
  -
uploads/xeberler/tebib_q
  Yanvarın 28-də Bö yük Elmi Şuranın
wp-content/uploads/2015/06
  1 Fizyolojide temel kavram ve terimleri
wp-content/uploads/2017/01
  Sən mənim dözümümü görəcəksən
load/imt10
  1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
load/imt9
  1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını
uploads/rezidenti/ishler
  Buğda, arpa, çovdar və yulafın tərkibindəki qlüten və qlütenəbənzər digər proteinlərə qarşı genetik meyilli
upload/images/news/2016/november/03/big
  Bunu apa tv-nin "Öncə sağlıq" proqramında dermatoveneroloq, uzman doktor Firayya Məmmədova deyib
uploads/achiq_dersler/ttpkafedra
  Atu-nun tpp kafedrasinin assistenti
az/wp-content/uploads/2016/12
  Abdulla Şaiq şəxsiyyəti siyasi müstəvidə
EB2013/pages/upload/file
  321 t u e tuesday, april 23 Anatomy
new/upload/File/berpa
  A. bakixanov
wp-content/uploads/2017/01
  Yazıçı-publisist "Afərin, Sona xanım! Əllərinizə sağlıq!"
  Yazıçı-publisist "Əkinçi" qəzetindən gül ətri gəlir
wp-content/uploads/2014/05
  Biz öz məqsədlərinə nail olmaq üçün heç bir vasitədən çəkinməyən
wp-content/uploads/2017/01
  Don Kixot dediyim üçün bir dostum məndən 18 il küsülü qaldı”
site/wp-content/uploads/2015/05
  O’zbеkistоn rеspublikаsi sоg’liqni sаqlаsh vаzirligi tоshkеnt tibbiyot аkаdеmiyasi davolash fakulteti asab kasalliklari kаfеdrаsi
uploads/rezidenti/ishler
  Postmenopauza və hormonal terapiya Rezident-Terapevt
wordpress/wp-content/uploads/2015/01
  Guidelines and standards
load/imt10
  1. r-qrammada “Bamper” s ınığı nec ə
uploads/rezidenti/ishler
  Qaydalari  NƏTĠCƏLƏRĠn dəYƏRLƏNDĠRĠLMƏSĠ tar ġX • pH elektrodu, 1933, Maclnnes ve Belcher • co 2
wp-content/uploads/2017/01
  Yazı Bu ensiklopedik xarakterli ekspromt-fantaziya tipli
load/imt9/a
  1. Həzm qastritin diaqnostikasının əsasını nə təşkil edir?
wp-content/uploads/2012/01
  Sopor i Fjällvärlden hur fungerar det i Sorsele
load/imt8
  1. Kardiotokoqrafiya müayin ə sind ə dölün kritik v
wp-content/uploads/2015/06
  Kalp kapaği hastaliklari ve cerrahiSİ ahmet erdoğan shmyo
load/imt9/a
  1. Ağciyər xərçəngi
uploads/rezidenti/ishler
  Axox – tənəffüs yollarının distal hissələrinin(bronxiollar) və ağciyər parenximasının zədələnməsi, emfizemanın formalaşması ilə xarakterize olunan 1-cili xroniki ağciyər xəstəliyidir.  Siqaret çəkmə
load/imt10
  1. Streptokok pnevmoniyas ı üçün xarakterik deyil
wp-content/uploads/2014/06
  Amaç madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetindenkaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri
uploads/rezidenti/ishler
  Ə si Tağıyev Bayram
load/imt10
  1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?
  1. Akselerasiyan ı n m ə nfi n ə tic
upload/126
  PeritoniTİs karın zarlarının (pariyetal ve viseral) yangısıdır. Etiyoloji
uploads/rezidenti/ishler
  He who knows syphilis, knows medicine
load/imt10
  1. Qara yaran ı n tör ə dicisidir
wp-content/uploads/2016/01
  Basic course
wp-content/uploads/2013/07
  Вступление. Ай
wp-content-sec/uploads/2014/12
  Clima East: Avropa Qonşuluq Siyasəti Çərçivəsində Rusiya və Şərq Ölkələrində İqlim Dəyişmələrinin Təsirinin Yumşaldılması və Adaptasiyaya Dəstək
Upload/PressAntTeknik/tr/lcmsms-ile-mikotoksin-aflatoksin-multitoksin-analizi
  Kuru Gıda & Bakliyat
wp-content/uploads/formcraft3/6
  ÜLVİYYƏ İSGƏNDƏrova
wp-content/uploads/2015/06
  Vİtaminler I öĞR. GÖR. Dilek karaman
  Vİtaminler II öğr. Gör. Dilek karaman
2016/wp-content/uploads/2016/04
  Mata kuliah asuhan Kebidanan Nifas waktu dosen topik deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas
uploads/achiq_dersler/ttpkafedra
  Классификация
site/wp-content/uploads/2015/05
  Миастения зарифбой Ибодуллаев Тошкент тиббиёт академияси
upload/epilepsy/2nd day
  Status epilepticus (SE) is a major clinical problem, frequently occurring in childhood, with a high potential for morbidity. The condition is subdivided into convulsive and nonconvulsive forms
wp-content/uploads/2013/06
  Teste Preconceptuale si Prenatale : Test Prenatal Non-Invaziv (nipt)
sjbxjpkc/upload
  Cerebral hemorrhage Etiology and pathogenesis
wp-content/uploads/2016/04
  6- sinf 1- variant Quyonsuyak qaysi oilaga mansub o`simlik hisoblanadi?
uploads/yillik
  Mesleki ve teknik anadolu lisesi 2016 2017 ÖĞretim yili 11. siniflar enfeksiyon hastaliklari dersi yillik ders plani
site/wp-content/uploads/2016/01
  1 Medical psychology Exam Questions Tashkent medical academy
uploads/achiq_dersler/ttpkafedra
  Ушагларда хора хястялийинин патоэенезинин схеми
wordpress/wp-content/uploads/2016/01
  Cerebrovascular Arterial Studies: Extracranial Arterial Studies
uploads/rezidenti/ishler
  Cakkoud sindromu Həkim-rezident: Əsgərova Günel İlqar qızı
blogg/wp-content/uploads/sites/19/2016/10
  Värm upp ordentligt. Töj korta och strama muskler före och efter motionspasset
uploads/rezidenti/ishler
  ĠnsulġNƏ rezġstentlġk və HĠpoqonadġzm rezident-endokrinoloq ġükürova Ġlahə
wp-content/uploads/2017/03
  Bekketə salam natiq Məmmədli Bakı 2017 Redaktor: Fuad Babayev Korrektor: Təvəkkül Dadaşov Səhifələnmə və dizayn: Elviz İsmayilov Annotasiya
assets/admin/kcfinder/upload/files
  Besin ve beslenme faktörleri ile tür içi ve türler arası ilişkiler dahil edilmiştir
upload/files/meqale-fayllari
  -
fileadmin/user_upload
  Проблемы эволюции человека в современной антропологии варвара Юрьевна Бахолдина
uploads/rezidenti/ishler
  Ürək və böyrəyin patofiziolojık pozuntularında
wp-content/uploads/2017/01
  Bu ağ xalatı geyən yox idi
upload2/nicat
  Azərbaycanda qadın sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış məhdudiyyəti və potensial həlli yolları Mövcud vəziyyət
uploads/achiq_dersler/ttpkafedra
  Щемолитик анемийалар
wp-content/uploads/2015/06
  BÜlent eceviT ÜNİversitesi ahmet erdoğan sağlik hizmetleri meslek yüksekokulu odyometri programi ders iÇERİkleri
uploads/rezidenti/ishler
  Atu ttk üRƏk damar məRKƏZİ Rezident Kardioloq Qurbanova Sara Sinus düyününün zəifliyi sindromu(xss)
wp-content/uploads/2017/01
  Yazıçı-publisist, fəlsəfə doktoru Akif Əlinin Milli. Az xəbər portalına müsahibəsi
upload/126
  SiNDİRİm sistemi hastaliklari
gen/html/azl/portal/download
  • Dərs cədvəlləri
wp-content/uploads/2017/01
  Akif Əli: “Xəyallara dalmağın nə əhəmiyyəti?! Zaman o zaman deyil”
wp-content/uploads/2016/12
  U saa təvəllüdü Doğulduğu yer
wp-content/uploads/2014/03
  HeydəR Əliyev irsini araşdirma məRKƏzi xocali 1992 Bakı 2014
wp-content/uploads/2017/07
  Naxçivanin türk-islam məDƏNİYYƏTİ abiDƏLƏRİ TƏSVİRİ SƏHNƏqrafiyada
185.163.26.113=-downloadfile.pdf
  Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti 1
95.214.210.162=_442551-Anything-You-Want-Derek-Sivers-www.indianpdf.com_-Download-Book-Novel-PDF-Online-Free.pdf
  Anything You Want
194.135.153.181=_222051-https:engineering.utm.my:computing:proceeding:wp-content:uploads:sites:114:2018:04:Sports-Tournament-Management-System.pdf
  Sports-Tournament-Management-System
95.214.211.106=_23952-Upload Destination A1 A2 Grammar And Vocabulary.pdf
  Upload Destination A1 A2 Grammar And Vocabulary
directory load  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə