fileuploads/ctalk_transcripts
  Accepting the Offer of the Groom’s Family Xhosa Transcript
doc604
  Hovard Qardnerin "Zəka"nəzəriyyəsi. Dərketmənin üsulları
Poem-Literature/Poem/2014
  Ramiz ƏSKƏr türk xalqlari əDƏBİyyati oçerkləRİ-1 Bakı – 2011
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr V kitab
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr VI kitab
213/oper surgery klin anatomy/ENG/MULTIMEDIA
  Lecture №1 The subject of the problem of topographic anatomy and operative surgery primary treatment of wounds
storage/app/media/Images
  Бытовой травматизм у детей
users/bey-1395
  ƏLİ ŞAMİL Çildirli аşiq irfani
users/kesli-2017/Bolum_2_Files_500-999
  Sorar olsan araz güNDÜZ
media/02/00
  Conclusions de Parties civiles
Dictionary/2012
  Yığma Sözlük-i filip ıldırım Tebriz-Turuz-2012 Yığma Sözlük
data/MediaLibrary/0/1100
  Bratislava, slovakia tabuľka výsledkov / Table of results zbor / choir dirigent / conductor body / points
Folklore/2014
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ милли åËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Artkle/2015
  Güney Azərbaycanda ədəbi sürəc(1979-2014-ci illər)
Poem-Literature/Other/2014
  Varliğimiz
  Əli Şamil Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan) Bakı 2014 Redaktor: Səfalı Nəzərli
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
Turkologi/2016
  Mədəniyyət və turizm Mündəricat
Language/2012
  Soqrat araz güNDÜz turuz-Tebriz-2011 GİRİŞ
Dictionary/2011
  A z ə r b a y c a n c a
Folklore/2014
  Baki – 2014 Bu kitab Suriya Türkmanlarının haqları uğrunda mübarizə aparan ərdəmli insanlara həsr edilir
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
uploads/media/telimat
  “Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb müəssisələrində işə
  Verilməsi” elektron xidmətin təlimatı
/documents/fermanlar
  Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan
fileuploads/ctalk_transcripts
  Popular Musicians Azerbaijani transcript
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "01" iyul 2013-cü il tarixli
doc604
  TƏHSİl haqqinda azərbaycan respublikasinin qanunu
static/media/docs
  Legal abortion in Sweden Since 1975 ”free abortion” until 18 weeks
Dictionary/2011
  Dİvan-ü luğat-it tüRK
Artkle/2015
  Esmira Fuad (Şükürova) Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru amea nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu Cənubi
Poem-Literature/Poem/2011
  Punhan babanin yashlamı
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
DswMedia
  В нашем детском саду проводится фитотерапия
  Аэрофитотерапия и фитотерапия
uploads/media/2014/11
  Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər üçün sanitariya pasportunun verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
  Tikinti üçün torpaq sahəsinin sanitariya-gigiyena cəhətdən yararlı olması haqqında rəyin verilməsi üzrə İNZİbati reqlament
userfiles/media/file
  Téma přednášky Téma semináře
  Téma přednášky Téma semináře
Poem-Literature/Poem/2013
  Heydər OĞuz adını sən qoy! Bənzərsiz imza
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr IV kitab
uploads/media/telimat
  Profilaktik peyvəndlərin vaxtı barədə sms vasitəsilə xəbərdarlıq verilməsi Xidmətin yaradılmasının əsası
documents
  Eesti nsv riikliku Julgeoleku Komitee records
Language/2014
  T elman quliyev miLLİ-MƏDƏNİ İrs və Dİl amiLİNƏ kulturoloji baxiş
Dictionary/2011
  Taramadan dərləmə sözlər
users/bey-1395
  Folklor folklor böLÜmleri
Language/2012
  ErməNİstanda azərbaycan məNŞƏLİ
uploads/media/2014/11
  Tikinti və yenidənqurma layihələrinə sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə İNZİbati reqlament
cdacpg/media/documents/patient-resources
  Insulin Pens: Your pen comes with an instruction book. Please review it to understand how your pen works, how to load the cartridge, and how to prepare your pen for an insulin injection. Mixing Insulin
Poem-Literature/Poem/2014
  Mehri xatun divan مهري خاتون ديوان baki 2011
  MƏxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı 2010
Turkologi/Tarix/2015
   I bitik. Tarixi qaynaqlar (2014)  II bitik
Folklore/2016
  "Əsli-Kərəm" Dastanı Və Alban Mədəniyyəti
beyhadi/2016-9
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Artkle/2015
  Şəhriyar və azad (modernist) şeir “Səhəndiyyə” poeması əsasında
Poem-Literature/Other/2014
  AZƏrbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi məHƏMMƏd füzulġ adına Əlyazmalar ġnstġtutu
Turkologi/2016
  Qizilbaġlar tarġXĠ “tarġX-Ġ qezelbaġAN”
fileuploads/ctalk_transcripts
  University Student Life Azerbaijani transcript
media/skjol-
  Viðmið fyrir foreldra, starfsfólk, leikskóla og dagforeldra
Dictionary/2014
  Turuz söZLÜGÜ El Yazma Bey Hadi Tebriz-Turuz
beyhadi/2016-4
  Atalar deyir atalarsöZÜ Işləyən Bey Hadi 20 200. S ebced Turuz-Tebriz
users/bey-2016-1
  SÖZLÜK “b”la : v i. ~b gapir to insert a "b" before each vowel (a kind of pig Latin). “j”la
2016/06
  Lämna inte sopor i klubbstugan
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
uploads/media/2014/01/22
  "Perinatal ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə"nin
DswMedia
  Аскаридоз диагностика, клиника и профилактика аскаридоза у детей
assets/books/1002
  Up with down
/Chowanna/Chowanna-r2013-t1/Chowanna-r2013-t1-s127-142
  Eleonora Bielawska-Batorowicz
onewebmedia
  Wir bieten ihnen in unserer Praxis folgende Behandlungen an
media/uploads/klinic-recomend-2015
  Российское общество дерматовенерологов и косметологов федеральные клинические рекомендации по ведению больных псориазом
Artkle/2014
  TariXİn küSÜFLƏRİ 8- ci məqalə Azərbaycan Toponimlərinin kök Araşdırması (6-ci Bölüm)
Poem-Literature/Poem/2012
  Yazıldı ömürlüyüm. Arada su saldı göz yaşları o xatirələrin üstünə. Ömrün küləkləri
mediaAssets/Virology
  Antenatal rubella susceptibility screening in Scotland: a scottish Clinical Virologists Consultant Group Report Introduction
Turkologi/Mofolojia/2014
  BƏXTİyar tuncay etnoqonik miFLƏR
media/workshop/2009/11/managing-waveform-data-and-related-metadata-for-seismic-networks/files/network-reports
  Broadband Earthquake Monitoring at oauife station, Nigeria Dr Adepelumi, A. A
uploads/media/telimat
  Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı
website/var/assets/media-tr/pdf
  Mİkotoksin analizleri Mikotoksinler, farklı çeşitlerdeki küf mantarlarının oluşturduğu toksik bileşiklerdir. Bu mantarlar
uploads/media/telimat
  Tibb müəssisələri barədə məlumatların verilməsi
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyası HÜMMƏT ƏLİzadə azərbaycan el əDƏBİyyati
DswMedia
  Соответствует речевое заключение онр
Poem-Literature/Other/2012
  KEÇMİŞİMƏ GÜLMƏYİMƏ NƏ yaziq araz güNDÜZ
media/cms_page_media/2852
  Различают дифтерию зева, гортани, носа, глаз, половых органов, кожи, раны и др
DswMedia
  Из истории вакцинопрофилактики Новгородской области. Дифтерия
media/uploads/klinic-recomend-2015
  Российское общество дерматовенерологов и косметологов федеральные клинические рекомендации по ведению больных экземой
Media/Mersin/Dosyalar
  Vİral hepatitler
media/lecture/1
  Общая характеристика заболеваний. Общая характеристика заболеваний
2013/06
  Cutting edge research in homeopathy – vetenskapskonferens i Barcelona 2013
DswMedia
  Полиомиелит
Media/Mersin/Dosyalar
  Bİoment-bid 200/28 oral süspansiyon eski endikasyonlari
Dictionary/2011
  Qamusi TÜRKİ ŞƏMSƏDDİn sami etimolojiK İŞ aparan həSƏNBƏy hadi 2008 TƏBRİZ
Dictionary/2010
  İncelemeleri
beyhadi/2016-4
  Atalar deyir
DswMedia
  Что надо знать родителям о скарлатине
  Консультация инструктора по физической культуре Профилактика сколиоза у дошкольников
  Консультация для родителей сколиоз
media/attach/2009/03
  Provincia di bergamo
media/uploads/references/spiski
  Хронический тонзиллит (книги и статьи из периодических изданий)
Dictionary/2012
  NÜVƏdi yerli Sözlər Toplayan Ali Valioğlu 834 Başliq Ilk Basım-turuz. Com
digitalmedia/Catalogs/Supplements/AZ
  Sa ğl am lıq v ə a kt iv lik
2014/media/catalogues/418
  Bizim hər birimiz uşağı həqiqətən müdafi ə edə bilərik və ona xoşbəxt uşaqlıq bəxş edə bilərik
sites/default/files/media/texty/76
  Biologie – úloha č. 06 Autor: Marta Najbertová ekg a srdeční frekvence
files/media_magazines/7b
  Ujdə ¸ci i ¸sini tam yerinə yetir
Dictionary/2012
  Lüğətin quruluşu
users/bey-2016-1
  Arin qaraçay balkar -azərbaycan türkcəSİ SÖZLÜk bey hadi TƏBRİZ 2006 a 1
213/anatomy/RUS/MULTIMEDIA/leccii mod 1-2 rus
  Лекции Классификация половой системы Индифферентная стадия развития желез Развитие яичка Развитие яичника Формирование половых протоков
uploads/media/2014/11
  Gəminin (daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya nəzarətindən azad edilməsi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
beyhadi/2016-8
  Vikipediya, açıq ensiklopediya
Poem-Literature/Poem/2011
  Könlüm quşu qanad çalmaz, sənsiz bir an, Azərbaycan Xoş günlərin getməz müdam xəyalımdan Azərbaycan
/documents/fermanlar
  2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 17 iyul tarixli 533 nömrəli Fərmanı Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, №7, maddə 470; 2006, №7, maddə 590; 2009, №3, maddə 163
/documents/fermanlar/14.11.16
  Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı
  Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı
  Alkoqollu içkilər və etil yeyinti spirti istehsalının və idxalının tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Turkologi/2017
  AZƏrbaycan ssr elmlər akademġyasi tarġX Ġnstġtutu
  Multuk ltural zm
library/skills/Stress Management/media
  Stress Management Plan Use the 10 R’s given below, to help you create a stress management plan to manage your identified stressors
Poem-Literature/Poem/2011
  Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri- II cild
Poem-Literature/Poem/2014
  MƏxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı-2010
Dictionary/2016
  Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi
Turkologi/Tarix/2012
  Tercüman gazetesinin yayını olarak hazırlanan bu eser Garanti Matbaacılık ve Neşriyat tesislerinde dizilip basılmıştır
Language/2012
  ErməNİstanda azərbaycan məNŞƏLİ toponiMLƏRİN İzahli lüĞƏTİ 1
Language/2011
  Бакы, «Тящсил» нпм, 2007, 291 сящ
media/uploads/klinic-recomend-2015
  Российское общество дерматовенерологов и косметологов федеральные клинические рекомендации по ведению больных урогенитальным кандидозом
2011-her_konu
  Bəşər səmasına yüksələnlər
Folklore/Proverb/2011
  Toplayan HƏSƏn bəy hadi 2005-5
Turkologi/2017
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi aa. Bakixanov adina tariX İnstitutu
Folklore/Proverb/2011
  Toplayan HƏSƏn bəy hadi TƏBRİZ 2010
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
uploads/media/44
  Tom Kempinski Featuring Henry Goodman
Poem-Literature/Poem/2016
  DÜnya gənc türk yazarlar bġRLĠYĠ (dgtyb)
Language/2017
  ƏZİZ ƏLƏKBƏRLİ elbrus qaraqoyunlu
media/films/film
  Fox searchlight pictures
files/media_books/60
  An itinotokdo
staticfiles/dta-domestic/pdf/resortmaps
  Magic Kingdom ® Resort Area 1
medias/files
  Sigmund Freud par Max Halberstadt en 1922 Biographie
Folklore/2014
  AZƏrbaycan ìÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Music/2014
  Aşıq Şəmşirin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunur
Poem-Literature/Poem/2014
  ZƏLİmxan yaqub əSƏRLƏRİ on üÇ Cİlddə “Şәrq-Qәrb” Bakı – 2011
uploads/files
  36. TÜRKÜrolap uygulamalı İleri Laparoskopi Üroloji Kursu Faaliyet Raporu
Artkle/2014
  TariXİn küSÜFLƏRİ 5- cİ məqalə Azərbaycan Toponimlərinin kök Araşdırması (4-ci Bölüm)
Language/2012
  AZƏrbaycanin ləNKƏran regionu toponiMLƏRİNİN İzahli lüĞƏTİ
Folklore/2014
  AZƏrbaycan nağillari haqqinda düŞÜNCƏLƏr azərbaycan nağillarinin obrazlar sistemi
tedbirler
  9 may – Qələbə günü ilə əlaqədar TƏDBİRLƏr plani kitabxanalar
GOVTECH_WEBSITE/EVENTS/PRESENTATION_DOCS/2008/GTC_East_2008
  What is ciris? The Critical Infrastructure Response Information System (ciris) is a secure, innovative web-based gis and text inquiry information system designed to provide up-to-date information on critical infrastructure in New York
users/bey-2016-1
  Qaradağlı kəndinin olayları
opinions/pub/files
  Honorable Wilbur D. Owens, Jr., Senior U. S. District Judge for the Middle District of Georgia, sitting by designation
Artkle/2014
  TariXİn küSÜFLƏRİ, 6-cı Məqalə: Gərçək Erməni və Gərçək Ermənistanın Kök Araşdırması Tarixdə
atalarsozu
  Atalarsözü Deyimler Toplayan Ulu Barlı
Dictionary/2011
  Arin qaraçay balkar – azərbaycan türkcəSİ SÖZLÜk həSƏNBƏy hadi
  A I, taacüp haykırması; taaccüp veya memnuniyetsizlik edasiyle sual; 3
Poem-Literature/Other/2011
  Qar qar əriyəndən son qara topraq
Poem-Literature/Poem/2016
  Atam özünü qorumaq üçün içirdi” Əliağa Vahidin oğlu
Language/2017
  Nizami xudiyev qəDİm türk yazili
Folklore/2016
  AZƏrbaycan folkloru кülliyyаti XXX cild
Language/2012
  GÜRCÜstanda türk məNŞƏLİ
Turkologi/Tarix/2011
  A z ə r b a y c a n
uploads/media
  Sistematski pregled obravnavanih lesnatih rastlin
Folklore/Proverb/2012
  Atalar deyir
Folklore/Proverb/2010
  Əl yazilari
Music/2016
  Parlayan tar, Kamança
Folklore/2016
  SeyfəDDİn qəNİyev tariyel qəNİ
digitalmedia/Catalogs/Supplements/AZ
  Сибирское здоровье! Чистая победа
Poem-Literature/Poem/2014
  Marali getmə
Language/2012
  ErməNİstanda azərbaycan məNŞƏLİ
Turkologi/Mofolojia/2014
  Fİdan qasimova türk mifologiyasinda məDƏNİ QƏHRƏman problemi baki 2012 Azərbaycan mea folklor İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə
Dictionary/2012
  Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini Bey Hadi Ək dizin arinda gedən söZLƏrin
Turkologi/Mofolojia/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu seyfəDDİn rzasoy əBÜlqazi «OĞuznamə»SİNDƏ
media/vacancies
  Campaign Executive Business Unit
resources/media/dt/ISTOTDI/en_US/pdf
  Aperatifler ve Bitter'ler / Aperatifs and Bitters
  Aperatifler ve Bitter'ler / Aperatifs and Bitters
Turkologi/2017
  İsmayil vəLİyev (ÖMƏROĞLU)
  Amea şƏk reg onal elm məRKƏZ
beyhadi/2016-4
  Böyük insan, qüdrətli alim ustad Mirhedayət Həsarinin nurlu xatirəsini ehtiramla yad edirik
Folklore/2011
  Azərbaycan əfsanələrinin tоplanması, tədqiqi və nəşr
uploads/media/2014/01/22
  Tibbi arayışların verilməsi
Turkologi/2016
  Urəddin Məmmədli Alın Yazımız* s
Music/2014
  Ozan dünyasi №2(5), 2011
fileuploads/ctalk_transcripts
  Relations with Iran Azerbaijani transcript
  A long History Azerbaijani transcript
Dictionary/2016
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu İzahli muğam lüĞƏTİ
users/bey-2016-1
  Vİktor hüqo volteriN ÖLÜMÜNÜn yüZÜNCÜ İLDÖNÜMÜNƏ 30 may 1878-ci IL
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr I kitab
Folklore/2016
  Əcubə VƏ MƏHcubəNİn hekayəTLƏRİ “Yeni Poliqrafist” mmc baki 2016 Redaktor
storage/app/media
  Образовательная программа «Образовательная робототехника»
DswMedia
  Пояснительная записка За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили личную и деловую сферы нашей жизни
  Программа объединения
mifoloji
  Divanu Lugat-it Türkte Şamanizme Ait Kelimeler Abdulkadir İnan
users/kesli-2017/Bolum_1_Files_0-499
  Divanu Lugat-it Türk'te Şamanizme Ait Kelimeler Abdulkadir İnan
siir/media/78
  AŞik kiMDİR? Ozan kime deniR
Music/2017
  İbrahimova elza imaməddin qizi
acteca/1719970005/2011/1476afe3-b16e-4c98-90b3-f891e910be3b
  Identificació de la sessió
Folklore/2014
  Faruq süMƏr oğuzlar (TÜrkməNLƏR) tariXLƏRİ boy təŞKİlati dastanlari bakı – 2013
Dictionary/2011
  : پدر، نيا، نياكان. آبا-اژداد (aba-əjdad) : آبا، اجداد، پدر و نياكان
Poem-Literature/Poem/2014
  Bəkir Çobanzadə seçİLMİŞ ŞEİRLƏRİ baki-2011 TÜrksoy kitabxanası seriyası: 20
Language/2012
  Azərbaycan Milli Elmlər Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
users/bey-1395
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin nəSİMİ adına DİLÇİLİK İnstitutu
Dictionary/2011
  QarTul tauurquli leqsikonıi GÜRCÜce tüRKÇe söZLÜK İndex
Language/2015
  Ислам гярибли
users/bey-2016-1
  Öz adi iLƏ BÖYÜYƏ BİLMƏYƏNLƏr araz güNDÜZ
users/bey-2016-2
  Abağa böyük əmi-böyükləri çağirmağa sayqı sözü abamaq
Folklore/2015
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Dictionary/2017
  Pantufla abartı : MÜbalağa abd başkanı Eisenhower’in takma adı
  «Sanıur» Ləzgi Milli Mərkəzinin dəstəyi ilə nəşr edilmiş bu kitab
media
  Gospodarstwo Ogrodnicze
digitalmedia/Catalogs/Cosmetics/042017
  D ünyanı dəyişirik!Ö zümüz də dəyişilirik!
digitalmedia/Catalogs/Cosmetics/AZ
  Программа коррекции фигуры
  Ataloqun qüvvədə olduğu dö
Dictionary/2011
  T. C. Erc yes ün vers tes sosyal b L mler enst tüSÜ TÜrk ye tüRKÇes nde b tk adlari
Folklore/Proverb/2011
  Uçut: xərabə). ( köçüt: köç yeri ). ♣ Ac atı yüküynən, dəvəni tüküynən utar. ♣ Ac qarın, bilim bilməz.
Dictionary/2010
  Söz anlam yabancı dillərdə qarşıtı
users/bey-2016-1
             H6Mic dlj8JA6G
2014/media/catalogues/601
  Öz saçlarina aşİq ol yeniDƏn və yeniDƏN
Folklore/2014
  AZƏrbajcan miLLİ elmlər akademijasi folklor institutu
Folklore/2015
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Folklore/Proverb/2012
  Laylalar laylalar Övlad boyu oxşayan qəlin analarımızın ulucabeşik nəğmələri Bu nəğmələrin sözü-avazı boyuncamurazlı-murazlı diləklər ganadlanır. Hər Murazlı dilək də təzə-tər bir gönçəni ay işığının aydınlığına qün işığının ­–saflığına
Poem-Literature/Poem/2016
  Xosrov V r n
media/ksnhi/data/assets
  Kansas natural heritage inventory
Folklore/2016
  Novruz Bayramı
clb-new/media/downloads
  Kitabxanaya gələn oxucuların ümumi miqdarı onlardan
/ekspert_yazilari/islahat icmali/aprel
  A z ə r b a y c a n I q t I s a d I İ s L a h a t L a r
media/documents/2014-12-22
  N. N. Blokhin Russian Cancer Research Center
resources/media/dt/PHXSJDT/en_US/pdf
  Glass bottle
users/bey-1395
  MÜhaz rə 1 ( 2 saat) MÖvzu: F
bahar2006/davetli_yazilarr
  Modernizm, Postkolonyalizm: Ben-Öteki İlişkileri ve Etnosantrizm Tuğrul İlter
her_konu-2017
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fəLSƏFƏ VƏ Sİyasi HÜquqt
media/84520
  Laboratuvar toprak numunesi kabul formu
canrad/media/Store/documents/HomePage
  The leadership of the Nelson Mandela Metropolitan University
downloads
  Previews publications
Turkologi/2017
  SƏRHƏdsiz söz səRVƏtimiz
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr II kitab
uploads/files
  «Nİzami layiHƏSİ» ÇƏRÇİVƏSİNDƏ MƏDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİNİNTƏŞKİlati dəSTƏYİ İLƏ hazirlanmiş multimedia resurslari (cd və dvd-lər) Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
Artkle/2014
  TariXİn küSÜFLƏRİ 3- cü məqalə Azərbaycan Toponimlərinin kök Araşdırması (2-ci Bölüm)
media/wysiwyg
  Medicina c o s t
sites/insectafgseag.myspecies.info/files
  Etude entomologique Montagne Pelée de Saül 2010-2011 Rapport seag
Media/Files/Plant-Industry-Files/Pest-Alerts/Oriental-Fruit-Fly
  Botanical Name Common Name
media
  Umwaka wa 47 n° 22 Year 47 n° 22
us/en/pips
  Product information page
Turkologi/2016
  Soyqirimlari
83.221.167.245=-Macromedia Flash 8 dasturi.docx
  Macromedia flash 8 dasturi plan: Macromedia Flash 8 dasturi. Grafik dasturlarni yaratish
directory media  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə