noduploads/qaydalar
  Hava nəQLİyyati vasiTƏLƏRİNİn siğortasinin
  KÖNÜLLÜ TİBBİ siğorta qaydalari
noduploads/book
  «aspolèqraf» naTik axundovi, humeir ehmedovi,'
  Методическое пособие для учителя 6 мет о диче ск ое пособие для учите
  YAŞar seyiDLİ, naiLƏ ƏLİyeva, xumar əHMƏDBƏYLİ Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
  YAŞar seyiDLİ, naiLƏ ƏLİyeva, xumar əHMƏDBƏYLİ Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 29. 07. 2013-cü il tarixli 754 nömrəli əmri ilə
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 19. 06. 2009-cu il tarixli
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05. 07. 2010-cu il tarixli
  Gülşən Orucova, Nərminə Qaragözova, Rafiq İsmayılov, Zahid Xəlilov
  ŞÜKÜr mustafa, İLTİfat ləTİfov ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
  ÄßÐÑËÈÊ «ÀÑÏÎËÈÃÐÀÔ» ÁÀÊÛ—2015 Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí.. 2015-úi èë òàðèõëè ¹-li ÿìðè èëÿ òÿñäèã åäèëìèøäèð. Çap üçün deyil
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24. 07. 2014-cü il tarixli, 842 №-li əmri ilə
  Mustafayeva
  9 elbrus əLİzadə, NƏRMİNƏ seyfullayeva yelena şabanova, İRKƏn aktoprak ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün “Coğrafiya” fənni üzrə
  9 elbrus əLİzadə, NƏRMİNƏ seyfullayeva iRKƏn aktoprak, yelena şabanova ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün “Coğrafiya” fənni üzrə DƏrsliK
  AZßrbaycan dèLÈ
  Dərslik və müəllim üçün metodik vəsait haqqında
  Çap üçün deyil
  AZßrbaycan dèLÈ 8
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24. 05. 2016-cı il tarixli 354 №-li əmri ilə təsdiq olunmuşdur
  Təsviri incəsənət
  DƏrsliK 4 TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏt yeganə Kəmalə CƏFƏrzadə CƏLİlova
  Təsviri incəsənət
  DƏrslik azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 03. 06. 2016-cı IL tarixli 369 №-li əmri ilə təsdiq olunmuşdur
directory noduploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə