snsk/file
  Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
  Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
  AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
  Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
  Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
  Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
  Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
  Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar
  Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
  Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
  Sanitar-feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Epidemiologiya
  Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?
  Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?
  Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ
  Neyrocərrahiyyə
  Stomatologiya
  Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?
  Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?
  Pediatriya ixtisası üzrə əlavə 84 test sualları Uşaqlarda ağrılı müalicəvi və diaqnostik əməliyyatları necə aparmaq məsləhətdir?
  Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə – Terapiya Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?
  Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?
  Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
  Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
  Soyadı, Adı, Atasının Adı
  Epidemiologiya ixtisası üzrə yeni test nümunələri
  Feldşer ixtisası üzrə yeni nümunəvi suallar
  İxtisasSoyadı, Adı, Atasının AdıTopladığı bal
  Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?
  Ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları
  Bölmə Mamalıq 1 Xarici mamalıq müayinəsinin I üsulu ilə nə təyin edilir?
  Ümümi cərrahiyyə ixtisası üzrə test nümunələri
  Ümumi cərrahiyyə
  Neyrocərrahiyyə 1 Baş beynin frontopolyar şöbələrinin zədələnmələrində epileptik sindromun xarakteri necə olur?
  Plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 12. 02. 13 – cü IL tarixində əlavə edilmişdir. Plastik cərrahiyyədə ilk anlayışlar
  Kardiologiya
  Neyrocərrahiyyə
  Xəstənin ev tozuna, qida və dərmanlara qarşı allergiyası yoxdur
  Şüa terapiyası ixtisası üzrə 200 test nümunələri
  Şüa terapiyası
  Epidemiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Epidemiologiya, İmmunoprofilaktika
  Laborant ixtsası üzrə test sualları nümunələri Bölmə Kliniki laborator müayinə üsulları. 1 Laborant nəyi bacarmalıdır?
  Revmatologiya 1 Oynaqdaxili kontrakturalara aşağıdakılardan hansı aiddir?
  Əczaçılıq (ali) Səhiyyə təşkilinin əsasları. 1) Təsərrüfat uçotunun hansı növləri mövcuddur?
  Bölmə I göstərilənlərdən hansı poliklinika tibb bacısının vəzifəsi
  Məsələ №1. İnfeksion şöbəyə 8 yaşlı uşaq daxil olmuşdur. Vəziyyəti ağırdır, bədən temperaturu 39ºC-yə qədər yüksəlmiş, baş ağrıları, qusma
  Soyadı, Adı, Atasının Adı
  Mamalıq-ginekologiya 1 Estriolun konsentrasiyasının azalması inkişaf edən hallara hansı aid deyil?
  Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə 288 nümunəvi test sualları
  Mehman ağayev
  Klinik tapşırıq 1
  Pediatriya ixtisası üzrə əlavə 184 test sualları
  Tibb bacısı ixtisası üzrə yeni nümunəvi suallar 1 Həll edilmiş bcj, qızılca, məxmərək, parotit vaksinlərinin istifadə müddəti maksimum nə qədərdir?
  Əczaçı (orta) ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə test tapşırıqları
  Məsələ №1. Xəstə 21 yaşında kişi. Anamnez vitae
  Əczaçılıq (ali) ixtisası üzrə 332 yeni test nümunələri 1) Qarğıdalı saçağından hansı dərman forması kimi istifadə edilir?
  Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşu
  Məsələ№1. Xəstə A., 5 yaş. Nikturiya qalıq sidiyin olmasından şikayət edir. Özünü ildir ki xəstə hesab edir. Anamnezində 20 ildir ki xroniki prostatitdən əziyyət çəkir. Qanda psa ng/ml. Usm-də prostat vəzin hiperplaziyası təyin olunub
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
  Şakir Musayev
  Ağ ciyər rentgenogrammasında patologiya aşkarlanmamışdir
  Nefrologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları (yeni əlavə olunmuş suallar bu faylın tərkibində mövcuddur) Tarix
  Nefrologiya 1 Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?
  Soyadı, Adı, Atasının Adı
  Patoloji anatomiya
  Soyadı, Adı, Atasının Adı
  Bölmə Cərrahi anatomiya və operativ cərrahiyyə, şişlərin morfologiyası, şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatının ümumi prinsipləri
  Şüa terapiyası ixtisası üzrə yeni 301 nümunəvi test sualları 11. 04. 13 – cü il tarixində əlavə olunub. Qarışıq suallar
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
  Obyektiv müayinə
  Situasiya tapşırığı nümunəsi
  Revmatologiya
  Endokrinologiya
  Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ
  Mikrobiologiya ixtisası üzrə yeni 99 test sualları 07. 03. 2013 cü IL tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə 13 Qarışıq suallar
  Allerqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları Sosial gigiyenanın əsasları. Allerqolojı xidmətin təşkili
  Bölmə I göstərilənlərdən hansı poliklinika tibb bacısının vəzifəsi
  Hematologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Hematologiyanın ümumi məsələləri
  Mehman Ağayev, Sultan Əliyev ÄÈÀËÈÇ Bakı – 2010
  Allerqologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Sosial gigiyenanın əsasları. Allerqolojı xidmətin təşkili
  Bölmə Cərrahi anatomiya və operativ cərrahiyyə, şişlərin morfologiyası, şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatının ümumi prinsipləri
  Allerqologiya ixtisası üzrə 165 test sualları Bölmə 11 Qarışıq suallar
  Kardiologiya 01. 06. 2015-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?
  Fizioterapiya 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
  Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
  Revmatologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 1 Antisintetaz sindromu hansı autoimmun xəstəliyin bir variantıdır?
  Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili. 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
  Руководство для врачей: в 2-х т. Т. 2 / Под редакцией Н. Н. Яхно. 4-е издание, перераб и доп. М.: Оао ‘Издательство ‘Медицина’, 2001, ст
  Professional cavabdehlik
  DƏRİalti inyeksiyalarin icra ediLMƏ texnikasi
  Nefrologiya ixtisası üzrə yeni 93 test sualı 1 Amiloidozun müalicəsində kolxisin hansı dozada təyin olunur?
  Kardiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Ürək damar sisteminin müayinə üsulları
  Nevrologiya ixtisası üzrə 108 nümunəvi test sualları 23. 11. 12-ci il tarixində əlavə olunmuşdur
  Revmatologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə Revmatologiyanın laborator və instrumental müayinə üsulları
  Cü il tarixində Feldşer ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində keçirilmiş Sanitar feldşer ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticələri
  Dünənki iş günündən qalmış xlorid turşusu hansı qaydada saxlanmalı idi?
  Patoloji anatomiya 15. 12. 2014 cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir
  Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə yeni 142 test nümunələri 12. 11. 12-ci il tarixində əlavə olunmuşdur
  Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları
  cü il tarixində əlavə edilib 1 Kiçik qan dövranınin əsas funksiyasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?
  Onkologiya ixtisası üzrə 70 nümunəvi test sualları 1 Mədə xərçənginin, qaraciyərə metastazlarının diaqnostikasında, daha informativ müayinə metodu hansıdır?
  TİBBİ-genetikadan suallar məsələ №1
  Qastroentrologiya ixtisası üzrə yeni test nümunələri 1 Zondsuz müayinə metodunda aşağıdakıların hansından istifadə olunur?
  Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?
  Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 13. 09. 2012-ci il tarixində əlavə olunub
  Cü il tarixində Nevrologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Nevrologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Nevrologiya Məsələ №
  İxtisas Ad, Soyad,Atasının adı Topladığı bal
  Cü il tarixində keçirilmiş Nevrologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticələri
  Terapiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 Sadalananlardan hansı aterosklerozun əsas risk amili deyil?
  Kardiologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 15. 02. 13 – cü il tarixində əlavə edilmişdir
  Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili
  Laborant ixtsası üzrə test sualları nümunələri Bölmə Kliniki laborator müayinə üsulları. 1 Laborant nəyi bacarmalıdır?
  Genetika ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə İnsan genetikası
  Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
  32 yaşlı kişi, klinikaya 37,5
  MƏSƏLƏ №1. 46 yaşlı xəstə, qadın, səhərlər təpə-gicgah nahiyəsində olan baş ağrıları, başgicəllənmə, ürəkdə sancışəkilli ağrılar, yuxu pozğunluğu, ümumi zəiflik şikayətləri ilə terapiya şöbəsinə daxil olub
  Cü il tarixində Tibb bacısı ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Tibb bacısı ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Tibb bacısı ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində əlavə olunmuşdur 1 Boynun daxili və xarici üçbucaqlarının sərhədi hansı sayılır?
  Uşaq cərrahiyyəsi 1 Boynun daxili və xarici üçbucaqlarının sərhədi hansı sayılır?
  Periferik qanın müayinəsi
  Yoluxucu xYstYliklYr 1 GцstYrilYn yoluxucu xYstYliklYrdYn hansı lYng infeksiyalar qrupuna aiddir?
  Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002
  C-dir. Qanın klinik analizində: leykositlər 12,8x10
  Руководство для врачей. Под редакцией Ю. К. Скрипкина, М., Медицина, 1995, т 2 Epidermisə aid olmayan təbəqəni göstərin?
  Məsələ №1. 35 yaşlı qadın qızdırma zamanı boğazda ağrılar, bədən temperaturun 38°
  Cü il tarixində Endokrinologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Endokrinologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Endokrinologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Hipotalamo-hipofizar sistemin xəstəlikləri
  Cü il tarixində Kardiologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Kardiologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Kardiologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  İxtisas Ad, Soyad,Atasının adı Topladığı bal
  Cü il tarixində keçirilmiş Kardiologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticələri
  Narkologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Narkologiya yardımının hüquqi əsasları
  Azad Kərimov,imza: 21. 12. 15 Abdominal- Əliyarov Yusif
  Nümunəvi klinik tapşırıq 1
  Endokrinologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 11. 02. 2013 – cü il tarixində əlavə olunub. Bölmə. Qarışıq suallar
  MƏSƏLƏ №1 Xəstəxanaya qida qəbulundan sonra epiqastral nahiyədə əmələ gəlmiş ağrı, turş gəyirmə, qıcqırma şikayətləri ilə 45 yaşlı qadın müraciət etmişdir. Qidalanma rejiminə əməl etmir. Ağrı 4 ildir ki, narahat edir
  Xəstəliyin anamnezindən
  Allerqologiya ixtisası üzrə yeni 100 nümunəvi test sualları 11. 04. 13 – cü il tarixində əlavə olunub. Diaqnostika 1 Diaskopiya nədir?
  Əczaçı (orta) ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə test tapşırıqları
  Narkologiya. Məsələ№1
  Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002
  Cü il tarixində Əczaçılıq (orta) ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
  Gigiyena ixtisası üzrə nümuməvi test sualları siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir
  Cü il tarixində keçirilmiş Tibb bacısı ixtisası üzrə əsas test imtahanının nəticələri
  Vena daxili inyeksiyanin icra edilmə texnikasi bütün inyeksiyalar həkim təyinatına uyğun icra edilir
  Revmatologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 09. 10. 2012-ci il tarixində əlavə olunub
  Psixiatriya ixtisası üzrə 230 yeni test tapşırığı
  Cü il tarixində Terapiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Terapiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Terapiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində keçirilmiş Terapiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Terapiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində Terapiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
  Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?
  Uşaq cərrahiyyəsi ixtisası üzrə test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir
  Ci il tarixində əlavə olunmuşdur. Səhiyyənin təşkili
  Professional cavabdehlik
  Tİbb bacilari və feldşerləR ÜÇÜn müsahiBƏ MƏRHƏLƏSİNDƏ soruşulacaq peşƏ bacariqlari
  Plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Plastik cərrahiyyədə ilk anlayışlar
  Ci il tarixində əlavə olunub. 1) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?
  Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
  Руководство для врачей. Под редакцией Ю. К. Скрипкина, В. Н. Мордовцева, M.,Медицина, 1999
  Cü il tarixində əlavə olunub. Şüa diaqnostikasının ümumi sualları
  Laboratoriya işi ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Ümumi kliniki tədqiqatlar
  Hematologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 30. 10. 2012-ci il tarixində əlavə olunmuşdur. Bölmə Hematologiya ixtisası üzrə 151 test
  Laboratoriya işi ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 11. 02. 2013 – cü il tarixində əlavə olunub
  Gigiyena ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 14. 03. 13 – cü il tarixində əlavə edilmişdir
  Ağ xəttin yırtığı
  Anamnesis morbi
  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi
  Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 Bir neçə ölkədə və ya qitədə yayılan kütləvi xəstəliklər necə adlanır?
  Allerqologiya 1 Allerqoloji kabinetdə mütləq nə olmalıdır?
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
  Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Alt çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
  Ftiziatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili
  Qastroentrologiya ixtisası üzrə yeni test nümunələri 30. 11. 12-ci il tarixində əlavə olunub
  Epidemiologiya ixtisası üzrə yeni test nümunələri 1 Stasionar şəraitində baş verən yoluxucu xəstəliklər
  Məsələ. 42 yaşlı qadının qarın boşluğunun us müayinəsi aparılıb. Xəstənin qaraciyərə aid klinik şikayəti yoxdur, laborator müayinələr normaldır. İnstrumental müayinələrin nəticələri: Şəkil 1
  Nefrologiya ixtisası üzrə yeni 93 test sualı 28. 02. 13 – cü il tarixində əlavə edilmişdir
  Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nümunəvi test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilib
  Tibb bacısı ixtisası üzrə yeni nümunəvi suallar 25. 12. 2013-cü il tarixində əlavə olunub
  Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə yeni 142 test nümunələri
  Tibb bacıları və feldşerlər üçün müsahibə mərhələsində soruşulacaq peşə bacarıqları
  Nevrologiya ixtisası üzrə 108 nümunəvi test sualları 1 Dəhliz sinirinin müayinəsində hansı müayinə üsulundan istifadə edilmir?
  Allerqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları 05. 05. 2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir. Sosial gigiyenanın əsasları. Allerqolojı xidmətin təşkili
  Stomatologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
  Məsələ №1. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə vaksin almaq üçün gəlmiş müalicə idarəsinin tibb işçisi vaksinlər saxlanan soyuducuda termometrin göstəricisinin +10C olduğunu görüb, vaksinləri qəbul etməkdən imtina etdi
  Dermatovenerologiya ixtisası üzrə yenilənmiş test sualları 1 Birincili morfoloji elementi göstərin
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik müayinə metodları hansılardır?
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik müayinə metodlar hansılardır?
  Feldşer ixtisası üzrə yeni nümunəvi suallar 1 Uşaqda qlomerulonefritin yaranmasına səbəb olan xəstəlik hansıdır?
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
  Tibb bacısı ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 1 Həll edilmiş bcj, qızılca, məxmərək, parotit vaksinlərinin istifadə müddəti maksimum nə qədərdir?
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
  Kardiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 06. 11. 2012-ci il tarixində əlavə olunmuşdur
  Hematologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları Bölmə Hematologiya ixtisası üzrə 151 test 1 Trombositopatiyalara aiddir
  İmmunologiya ixtisası üzrə test sualları Bölmə Ümumi immunologiya 1 İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?
  Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?
  Laboratoriya işi ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 1 Aşağıdakılardan hansı spesifik immun funksiya daşıyır?
  Gigiyena ixtisası üzrə nümuməvi test sualları siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir
  Suallar: Diaqnostika taktikası: n optimal diaqnostik müayinY metodu hansıdır?
  Anesteziologiya reanimatologiya ixtisası üzrə əlavə 134 test tapşırığı
  Gigiyena ixtisası üzrə 150 test nümunəsi 1 Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri kütləyə malikdir?
  Psixiatriya ixtisası üzrə 230 yeni test tapşırığı 14. 12. 12-ci il tarixində əlavə olunub
directory snsk  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə