/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №1, 2014 İssn 1815-1779
tedqiq
  FÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр 41-ci kitab ÁÀÊÛ – 2013
  Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр XXXV
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ FÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №1, 2014 İssn 1815-1779
images
  "Gənc Psixoloqlar" İctimai Birliyi "Psixoloji tədqiqatlar" işçi qrupu
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №1, 2015 İssn 1815-1779
tedqiq
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ FÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ azərbaycan
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №1, 2015 İssn 1815-1779
  Ученые записки Scientific works, №1, 2016 İssn 1815-1779
  Ученые записки Scientific works, №1, 2014 İssn 1815-1779
upload/files
  İQTİsadi TƏŞƏBBÜSLƏRƏ yardim iCTİMAİ BİRLİYİ
yuklemeler/current
  №22/2016 səh22-25 uot 663. 21/22. 004. 12
kq/groups/26604605/733676870/name
  BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNKİŞafi namiNƏ qht alyansi
directory tedqiq  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə