Dmem high Glucose Teknik ŞartnamesiYüklə 27,22 Kb.
tarix16.07.2017
ölçüsü27,22 Kb.
DMEM High Glucose Teknik Şartnamesi

 • CO2 konsantrasyonu %8.5 olmalıdır.

 • pH aralığı 7.0-7.5 olmalıdır.

 • Osmalite : 260-320 mOsm/1kg olmalıdır.

 • Sterilliği ve hücre kültüründe kullanılabileceği test edilmiş olmalıdır.

 • +4 de saklanmalıdır.

 • 4mM L-glutamin içermelidir.

 • 44.04mM Sodyum bikarbonat içermelidir.

 • Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır.

 • Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

 • Firma, malzemenin numunesini vermelidir.

Penisilin-Streptomisin Teknik Şartnamesi

 • PH’ ı 6.0 – 7.0 aralığında olmalıdır.

 • Endotoksin ≤10 EU/ml olmalaıdır.

 • Osmalite: 250 – 320 mOsm/kg olmalıdır.

 • Sterilliği test edilmiş olmalıdır.

 • ≤-15°C’ de saklanmalıdır.

 • Tavsiye edilen son konsantrasyon: 10 ml / L olmalıdır.

 • Bileşenleri; Penicillin 10000 Units/mL, Streptomycin 10.00 mg/ml , Sodium chloride 9.00 mg/ml olmalıdır.

 • Aplikasyonları, gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı geniş bir etki aralığı olmalıdır.

 • Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır.

 • Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

 • Firma, malzemenin numunesini vermelidir.

TRİPSİN-EDTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Hücre kültüründe adherent hücreleri yüzeyden ayırmak için kullanıma uygun olmalıdır.

 • Domuz pankreasından üretilen EDTA bulunmalıdır.

 • pH 7.0-7.6 arasında olmalıdır.

 • Osmalite: 250 – 320 mOsm/kg olmalıdır.

 • Konsantrasyonu 10X olmalıdır.

 • Sterilliği test edilmiş olmalıdır.

 • ≤-15° C’de saklanmalıdır.

 • Bileşenleri; EDTA tetrasodium 0,18g/ml, Potassium chloride 0.20g/ml , Potassium phosphate monobasic anhydro 0,20g/ml , Sodium chloride 8.00g/ml , Sodium phosphate dibasic anhydrous 1.15 g/ml, Trypsin 0.50g/ml olmalıdır.

 • Temin eden firma markanın Türkiyede’ki tek distribitörü olmalıdır.

Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (1x) • Tampon toksik olmayan ve hücre kültürü için gerekli olan su ve inorganik iyonları içermelidir.

 • Referans, dilüent ve durulama için kullanılabilmelidir.

 • pH aralığı 7.0-7.5 olmalıdır.

 • Osmalite : 260-320 mOsm/1kg olmalıdır.

 • Sterillliği test edilmiş olmalıdır.

 • Oda şartlarında saklanabilmelidir.

 • Formülü: Potassium chloride 0.20 g/l, Potassium phosphate monobasic anhydrous 0.20 g/l, Sodium chloride 8.00 g/l, Sodium phosphate dibasic anhydrous 1.15 g/l olmalıdır.

 • Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır.

Fetal Bovine Serum Teknik Şartnamesi

 • USA orijinli olmalıdır.

 • pH aralığı 6.8-8.2 olmalıdır.

 • Osmalite : 240-340 mOsm/1kg olmalıdır.

 • Sterilliği ve hücre kültüründe kullanılabileceği test edilmiş olmalıdır.

 • Total protein 3.0 – 4.5 g/dl olmalıdır.

 • Albumin, hemoglobin rapor edilmiş olmalıdır.

 • Mycoplasma testleri yapılmış ve tespit edilememiş olmalıdır.

 • PI-3, BVDV, BVDV-AB, BHV-I virüsleri için test yapılmış olmalıdır.

 • -20C’de saklanmalıdır.

 • Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır.

 • Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

 • Firma, malzemenin numunesini vermelidir.

HÜCRE SAYIMI LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Bölümde ki otomatik hücre sayım cihazı ile uyumlu olmalıdır.

 • 1 kutu 50 slayt ve 2x1ml trypan blue içermelidir.

 • Boyutlar; 75mm x 25mm x 1.7mm; derinliği = 100um olmalıdır.

 • Örnek yükleme hacmi 10ul olmalıdır.

 • Tek kullanımlık olmalıdır.

 • Steril ve tek tek paketli olmalıdır.

 • Her bir slaytta iki bölme olmalı bu sayede kontrollü hücre saymı mümkün olmalıdır.

 • Kullanmadan önce ve sonra temizlemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.

TRYPAN BLUE TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Sıvı formda olmalıdır.

 • Konsantrasyonu %0.4 olmalıdır.

 • Steril ve filtreden geçiriliş olmalıdır.

 • Hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

 • % 0.81 sodyum klorür ve% 0.06 potasyum fosfat olmak üzere iki tampon ile hazırlanmış olmalıdır.

 • CAS Number 72-57-1 olmalıdır.

 • Empirik formülü C34H24N6Na4O14S4 olmalıdır.

 • Moleküler ağırlığı 960.81 olmalıdır.

 • Çalışma sırasında oluşabilecek hatalar adına firma aplikasyon desteği sağlamalıdır.

25CM2 HÜCRE KÜLTÜRÜ FLASK TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Çevresi 25 cm2 olmalıdır.

 • Steril olmalıdır.

 • Filtre kapaklı olmalıdır

 • Poliproplenden üretilmiş olmalıdır.

 • Hücre kültürü için uygun olmalıdır.

5 ML SEROLOGİCAL PİPETTE TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • 5ml hacminde olmalıdır.

 • Sterilize edilmiş ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.

 • RNase/DNase free ve non-pyrogenic olmalıdır.

 • Ambalajı plastik/kağıt olmalıdır. Ürünün açılmasında kolaylık sağlamalıdır.

 • Karton ürünleri korumak için özelleştirilmiş olmalıdır.

 • Lot numarası üzerinde yazmalıdır.

15mL FALKON TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Tüpler, güçlü, medikal dereceli polipropilen yapılmalıdır.

 • Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.

 • 15ml konik tüp olmalıdır.

 • Çalışma sıcaklığı: -20°C ‘den 121°C’ye kadar olmalıdır.

 • 8400 rcf’e kadar dayanabilmelidir.

 • Kolay açılır-kapanır şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

 • Düz kapağı ile üzerine yazı yazılmasını kolaylaştırmalıdır.

 • Şeffaf duvarı ile numunenin görüntülenmesine izin vermelidir.

 • Konik tasarımı çoğu santrifüj tüpüne ve rack’a uymalıdır.

 • 1ml’lik artışlar ile hacimler belirtilmelidir.

 • Üzerinde beyaz yazma alanı bulunmalıdır.

 • Tüp IATA Emniyet Standartlarına uygun sızdırmaz kapaklar ile kaplı olmalıdır.

50mL FALKON TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Tüpler, güçlü, medikal dereceli polipropilen yapılmalıdır.

 • Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.

 • 50ml konik tüp olmalıdır.

 • Çalışma sıcaklığı: -20°C ‘den 121°C’ye kadar olmalıdır.

 • 8400 rcf’e kadar dayanabilmelidir.

 • Kolay açılır-kapanır şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

 • Düz kapağı ile üzerine yazı yazılmasını kolaylaştırmalıdır.

 • Şeffaf duvarı ile numunenin görüntülenmesine izin vermelidir.

 • Konik tasarımı çoğu santrifüj tüpüne ve rack’a uymalıdır.

 • 1ml’lik artışlar ile hacimler belirtilmelidir.

 • Üzerinde beyaz yazma alanı bulunmalıdır.

 • Tüp IATA Emniyet Standartlarına uygun sızdırmaz kapaklar ile kaplı olmalıdır.

ADİPOZ FARKLILAŞMA SOLÜSYONU

 • İnsan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin olgun ve fonksiyonel adipositlere maksimum 20 günde farklılaşmasını sağlamalıdır.

 • Gerekli görüldüğü durumda niceliksel değer sağlayan testler için imkan sunulmalıdır.

 • Kökeni farklı olan birkaç hücrede de nu değişimi sağlamalıdır ve bu hücrelerin hangileri olduğu açıkça belirtilmelidir.

 • Minumum 3 milyon insan hücresi için bu değişime garanti vermelidir.

 • Gerekli görüldüğü durumda kitin kullanımı ve çıkan sorunlarda teknik destek sağlanmalıdır.

KONDROSİT FARKLILAŞMA SOLÜSYONU

 • İnsan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin TGF-B3 ilavesi ile olgun ve fonksiyonel kondrositlere maksimum 14 günde farklılaşmasını sağlamalıdır.

 • Gerekli görüldüğü durumda niceliksel değer sağlayan testler için imkan sunulmalıdır.

 • Kökeni farklı olan birkaç hücrede de nu değişimi sağlamalıdır ve bu hücrelerin hangileri olduğu açıkça belirtilmelidir.

 • Minumum 2milyon insan hücresi için bu değişime garanti vermelidir.

 • Gerekli görüldüğü durumda kitin kullanımı ve çıkan sorunlarda teknik destek sağlanmalıdır.

OSTEOSİT FARKLILAŞMA SOLÜSYONU

 • İnsan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin olgun ve fonksiyonel osteoblastlara maksimum 14 günde farklılaşmasını sağlamalıdır.

 • Gerekli görüldüğü durumda niceliksel değer sağlayan testler için imkan sunulmalıdır.

 • Kökeni farklı olan birkaç hücrede de nu değişimi sağlamalıdır ve bu hücrelerin hangileri olduğu açıkça belirtilmelidir.

 • Minumum 750,000 insan hücresi için bu değişime garanti vermelidir.

 • Gerekli görüldüğü durumda kitin kullanımı ve çıkan sorunlarda teknik destek sağlanmalıdır.

Cryogenic vial Teknik Şartnamesi

 • Medikalde kullanılan polipropilenden yapılmış olmalıdır.

 • Otoklavlanabilmelidir.

 • Dondur çöz işlemlerinde kullanılabilimeldir.

 • Universal olarak santrifüj rotorlarına uygun olmalıdır.

 • Gamma radyasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.

 • DNaz , RNaz ve endotoksin içermemelidir.

 • 2ml hacminde olmalıdır. Üzerine yazı yazılacak beyaz bir alan bulunmalı ve siyah çizgilerler hacimler belirtilmelidir.

 • İstenildiği durumlarda farklı renkleri sipariş edileblimeldiir.

 • 1 pakette 50 adet olmalıdır.

 • Farklı sıcaklıklara -81C -121C dayanıklı olmalıdır. Aksi takdirde ürün kabul edilemez.

TIBSET ENJEKTÖR (20cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Enjektör 3 parçadan oluşmalıdır.

 • 20 cc hacim çekebilmelidir.

TIBSET ENJEKTÖR (10cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Enjektör 3 parçadan oluşmalıdır.

 • 10 cc hacim çekebilmelidir.

 • 1 kutuda 150 adet bulunmalıdır

TIBSET ENJEKTÖR (5cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Enjektör 3 parçadan oluşmalıdır.

 • 5 cc hacim çekebilmelidir.

 • 1 kutuda 225 adet bulunmalıdır.

TIBSET ENJEKTÖR (2cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Enjektör 3 parçadan oluşmalıdır.

 • 2 cc hacim çekebilmelidir.

TIBSET ENJEKTÖR (1cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • Enjektör 3 parçadan oluşmalıdır.

 • 1 cc hacim çekebilmelidir.


Yüklə 27,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə