Doç. Dr. Akın kaya ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ÜnitesiYüklə 446 b.
tarix13.04.2017
ölçüsü446 b.


 • Doç.Dr. Akın KAYA

 • Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

 • Yoğun Bakım Ünitesi


KANIT TİPİ

 • KANIT TİPİ

 • Güçlü

 • Az güçlü

 • Zayıf

 • Endotrakeal entubasyona bağlı travma oluşmaz

 • Havayolu savunma mekanizmaları intakt kalır

 • Artmış hasta konforu

 • Normal beslenme, yutkunma ve konuşma olanağı

 • Fizyolojik olarak havanın ısınması ve nemlendirilmesi

 • Fizyolojik öksürük

 • Daha az sedasyon ve daha kolay weaning

 • ET intubasyon gerekliliğinde zaman kaybedilmemiş olması

Atelektazilerin açılması

 • Atelektazilerin açılması

 • Solunum kaslarının dinlenmesi

 • Solunum merkezinin CO2 duyarlılığının düzeltilmesi

 • V/Q orantısızlığının düzelmesi

 • Pulmoner hipertansiyonun azaltılması

 • Hastaların kendilerini nöropsikiyatrik açıdan daha iyi hissetmeleri

1) Maske ve maskeyi tutan aparat

 • 1) Maske ve maskeyi tutan aparat

 • 2) Ventilatör

 • 3) Ventilatör devresi

 • 4) Aksesuarlar

 • a- Oksijen sistemi

 • b- Nemlendirici

Başlangıç ayarları

 • Başlangıç ayarları

  • EPAP: 4-5 cmH2O
  • IPAP: 8-12 cmH2O
  • Aradaki fark PS: 7-16 cmH2O
 • Ayar değişikliği

  • EPAP birer birer (SpO2’ye göre)
  • IPAP ikişer ikişer (TV ve PaCO2’ye göre)
 • Konfor için:

  • Rise time: 0.1 sn
  • İnspiryum zamanı: <1.0 sn.
 • Oksijenasyon: SpO2: 90-92 olmalıCiddi solunum Yetmezliği

 • Ciddi solunum Yetmezliği

 • Başka organ yetmezliği varlığı

 • Entübasyon olasılığının değerlendirilmesi

 • NİV’un başarı olasılığı:ciddi asidoz, ciddi hiperkapni, koma,konfüzyon,orofasyal anormallik, ilk 1-2 saatte pH veya PCO2’de düzelmenin az olması

Hasta 45o oturur pozisyonda,

 • Hasta 45o oturur pozisyonda,

 • Maske yavaşça yüze oturtulur

 • Kafa bantları sabitlenir

 • Alarmlar kapatılır

 • Düşük basınçla başlanır,

 • Ayarlar yapılır (EPAP, IPAP, tetiklemeler, mod, FiO2, rise time, Ti)

 • Kaçak kontrol edilir,

 • Hasta – ventilatör uyumuna bakılır

 • Hasta gözlenir.

 • Soru sorulur (basınç?, hava miktarı?, zaman?, hızı?PaO2/FiO2<200 (Maksimum medikal tedaviye rağmen)

 • PaO2/FiO2<200 (Maksimum medikal tedaviye rağmen)

 • Solunum sıkıntısı (solunum sayısı>35/dak)

  • Yardımcı solunum kaslarının kullanılması
  • Paradoks solunum
 • KOAH dışı tanı

  • Kalp yetersizliği
  • Pnömoni
  • ARDS
  • Travma


Akut kardiyojenik pulmoner ödem

 • Akut kardiyojenik pulmoner ödem

 • Pnömoni

 • İmmunosupresif hastalar

 • ARDS

 • Ekstübasyon sonrası

 • Akciğer rezeksiyonu sonrası

 • Göğüs travması • NIMV ile tedavi edilen 3 hastadan 1’inde entübasyondan kaçınılabilir

 • NIMV uygulanan 10 hastadan 1’inde mortalite önlenebilir

Fonksiyonel residüel kapasite artar, akciğer kompliyansı düzelir

 • Fonksiyonel residüel kapasite artar, akciğer kompliyansı düzelir

 • İntrapulmoner şant azalır

 • Atelektazi azalır, V/Q düzelir

 • Hemodinami düzelirİlk 30 dakikada pH, PaCO2 ve oksijen satürasyonunda anlamlı düzelmeler sağlanır.

 • İlk 30 dakikada pH, PaCO2 ve oksijen satürasyonunda anlamlı düzelmeler sağlanır.

 • CPAP ile entübasyon gereksinmesi %26 azalır, hastane mortalitesi %6.6 azalma eğilimi gösterir.

 • YBÜ’de geçen süre NIMV ile IMV’a göre 2 gün daha kısa.

35, Bayan, 5. Doğumundan sonra ağırlaşan nefes darlığı, pürülan balgam, yan ağrısı şikayetleriyle acil servise başvurdu. Nefes darlığının doğumdan 2 hafta önce başladığı, doğumdan sonra öksürük ve balgamla birlikte belirgin arttığı öğrenildi.

 • 35, Bayan, 5. Doğumundan sonra ağırlaşan nefes darlığı, pürülan balgam, yan ağrısı şikayetleriyle acil servise başvurdu. Nefes darlığının doğumdan 2 hafta önce başladığı, doğumdan sonra öksürük ve balgamla birlikte belirgin arttığı öğrenildi.

 • Sigara ve alkol kullanmamış. • GD kötü, bilinci açık,

 • TA: 90/70, Nabız:114 A:37.5

 • taşikardik, S3+ apekste 2/6 üfürüm

 • İki taraflı ince ralleri var, sağda belirgin matite

 • Htc: %26.9 ,Hb:8 gdl

 • Lokosit;18100,

 • PaO2:30.6, PaCO2:39.4, PH:7.50, SaO2: %68.5

 • EKG: NSR, ST-T değişiklikleri+

 • EKO:LV sistolik fonksiyonları depreseEKO: Sol ventrikül hareketleri diffüz hipokinetikti. 2-3 MY, FS:%19

 • EKO: Sol ventrikül hareketleri diffüz hipokinetikti. 2-3 MY, FS:%19

 • Peripartum KMP: Yaşlı, multipar, beslenme bozukluğu olan, ve hipertansif gebelerde görülür. Oİ, idiyopatik, infeksiyöz nedenler1- Postpartum: ACE inhibitörü, peripartum: Amlodipin, hidralazin, NTG(SP 100-110)

 • 1- Postpartum: ACE inhibitörü, peripartum: Amlodipin, hidralazin, NTG(SP 100-110)

 • 2-Digoksin (serum düzeyi 1-2 mg/dl)

 • 3-Diüretik (20-40)

 • 4-24-48 saat monitorizasyon

 • CPAP 10-12 cmH2O+Oksijen

 • 5-Sıvı ve tuz kısıtla

Entübasyon gereksinmesi azalır

 • Entübasyon gereksinmesi azalır

 • YBÜ süresi kısalır

 • Mortaliteye etkisi???

 • Hiperkapnik hastalarda YBÜ’ndeki mortaliteyi azaltır23 Y B Vaskülitik Sendrom

 • 23 Y B Vaskülitik Sendrom

 • Steroid ve endoksan verilmiş.

 • Nefes Darlığı+Ateş ve kas-eklem ağrısı

 • Solunum yetmezliği tanısıyla YBU

 • Akciğer grafisinde iki taraflı infiltrasyon

 • pH:7.2, pCO2:36, pO2:33 HCO3:14.4

 • O2+ CPAP 12 cmH2O

 • Bactrime flk 3X2+ Tavanic flk

 • 3 saat pH:7.43, pCO2:32 pO2:48 SaO2:%84

 • 24 sa pH:7.5, pCO2:3o pO2:73 SaO2:%96HASTALIK

 • HASTALIK

 • Hematolojik malinite

 • Kemik iliği transplantasyonu

 • Solid tümörlü hastalar

NIMV ile IMV da görülen hemorajik ve infeksiyöz komplikasyonlar azalır.

 • NIMV ile IMV da görülen hemorajik ve infeksiyöz komplikasyonlar azalır.

 • Nozokomiyal pnömoni riski 4 kat azalır.

 • Entübasyon gereksinmesi azalır

 • YBÜ’ndeki mortalite azalır.

 • Hastane mortalitesinde azalma???

Ventilatuvar hastalıklar

 • Ventilatuvar hastalıklar

  • CNS hastalıkları
   • enfeksiyon, travma, zehirlenmeler
  • Spinal kord hastalıkları
   • Amiyotrofik lateral skleroz
  • Nöral hastalıklar
  • Müsküler hastalıklar
   • Myastenia Gravis
   • Gullian Barre hastalığı
  • Göğüs kafesi deformiteleri
   • Kifoskolyoz
   • Sternum anomalileri (P. ekskavatum, karinatus)


 • SS 30/dk, Yardımcı solunum kas kullanımı(+), taşikardi, terleme

 • PaO2:64 mmHg(FiO2 %40), PaCO2: 65mmHg, pH:7.28

 • Hastanın şuuru açık, koopere, hemodinami stable1. Monitorizasyon, standart medikal Td ( BD, Steroid, Antb)

 • 1. Monitorizasyon, standart medikal Td ( BD, Steroid, Antb)

 • 2. Entübasyon-Kontrollü MV+Med Ted

 • 3. Noninvasiv Mekanik Ventilasyon+ Med Ted

Hastada artmış solunum çabası, taşikardi +

 • Hastada artmış solunum çabası, taşikardi +

 • Konfusyon

 • PaO2: 50 mmHg(FiO2 50%)

 • PaCO2: 98 mmHg

 • pH: 7.111. Standar ted+ monitorizasyon

 • 1. Standar ted+ monitorizasyon

 • 2. Entübasyon+ Kontrollü MV+ stan Ted.

 • 3. NIMV + Stan Ted. • Akut solunum sıkıntısı bulgu ve belirtileri

 • Orta-ciddi dispne

 • Dakika solunum sayısı > 24, paradoks solunum ve yardımcı solunum kaslarının kullanılması

 • Gaz değişim anormalliklerin gözlenmesi

 • PaCO2 > 45 mmHg, pH < 7.35Vital bulgular ve dispne skorlarında düzelme

 • Vital bulgular ve dispne skorlarında düzelme

 • Hastaların %58-93’ünde ETI önleme

 • Mortalite, morbidite, yoğun bakım ünitesinde ve hastane kalış süresinde azalma

 • Bu hastalarda uzun yıllar invaziv mekanik ventilasyon kullanımı gündemdeyken son yıllarda bu noninvaziv mekanik ventilasyona doğru kaymıştırBronşektazi akut atağına bağlı respiratuvar asidozu (pH<7.35) olan hastalarda NİV denenebilir, fakat sekresyonların fazlalığı etkinliğini azaltabilir. Rutin olarak kullanılmamalı. [C]

 • Bronşektazi akut atağına bağlı respiratuvar asidozu (pH<7.35) olan hastalarda NİV denenebilir, fakat sekresyonların fazlalığı etkinliğini azaltabilir. Rutin olarak kullanılmamalı. [C]

 • Nöromüsküler hastalıklar veya göğüs duvarı problemlerinden dolayı (obesite-hipoventilasyon da dahil) gelişen akut solunum yetmezliklerinde NİV kullanılmalıdır. [C]Yüksek riskli asemptomatik

 • Yüksek riskli asemptomatik

  • VT < 1-1.5 lt
  • Ergenlikten önce gelişmiş
  • 4-5. dekattan sonra
 • Anormal noktürnal AKG değeri ve semptomları olanlar

  • PaCO2 >45 mmHg veya
  • 5 dk’dan fazla SpO2 <%80 ise


Overlap sendromu:

 • Overlap sendromu:

  • KOAH ve OSA (Flenley DC)
  • BiPAP kullanılmalıdır
 • Obesite hipoventilasyon sendromu:

  • PaO2 < 70mmHg,
  • PaCO2 > 45mmHg,
  • BMI >30 ve
  • ek kronik AC hastalığı yok.


75 y E

 • 75 y E

 • KOAH+Kor P+Pakiplörit

 • pH:7.29, pO2:45 pCO2: 69,6 SaO2: %72

 • Medikal Td+O2+ BiPAP

 • 1 saat:

 • pH: 7.24, pO2: 45 pCO2:84

 • 24 saat: pH: 7.32, pO2:42.5, pCO2: 76,8

 • 4.gün: pH: 7,36 pO2: 50, pCO2:7577 yaş, erkek, evli, emekli memur

 • 77 yaş, erkek, evli, emekli memur

 • Şik: Nefes darlığı, öksürük, balgam

 • 30 yıldır nefes darlığı, 1 aydır artmış. Öksürük ve yeşil renkte balgam şikayeti eklenmiş.

 • Ortopne, PND, PTÖ 2-3 gündür şikayetlerine eklenmişSigara 25 p/y, 35 yıldır exsmoker

 • Sigara 25 p/y, 35 yıldır exsmoker

 • 3 yıldır Göğüs hst plk de KOAH, KOR PULMONALE tanıları ile takipte, uzun etkili BD tedavi kullanıyor, geçirilmiş pnömoni öyküsü var

 • AF, HT(+)2 yıl önce

 • 2 yıl önce

 • SFT

 • FEV1: (%24),

 • FVC: (%39),

 • FEV1/FVC: % 73.9,

 • FEF 25-75: % 12FM: ajite,takipneik, dispneik, göğüs ön arka çapı artmış, exp uzun, bilateral yaygın ronkus, taşikardik, PTÖ+/+

 • FM: ajite,takipneik, dispneik, göğüs ön arka çapı artmış, exp uzun, bilateral yaygın ronkus, taşikardik, PTÖ+/+

 • İlaçları: ACE inh, Uzun etkili B2 agonist, uzun etkili antikolinerjik, oral teofilin, antiagregan tedaviAcile başvuru sonrası Göğüs hastalıkları servisine kabul edilen hastanın

 • Acile başvuru sonrası Göğüs hastalıkları servisine kabul edilen hastanın

 • yatış AKG:

 • PO2: 55,

 • PCO2: 64,

 • pH: 7.24,

 • SO2: 82,

 • HCO3: 27,EKG: AF (+)

 • EKG: AF (+)

 • LAB:

 • Kre:1.7,

 • Üre:100,

 • Na: 123,

 • K:5.11,

 • AST:29,

 • ALT:35,Yatış PAAG

 • Yatış PAAGİlk müdahele: Kısa etkili B2 agonist, antikolinerjik ve ıv teofilin, ıv steroid

 • İlk müdahele: Kısa etkili B2 agonist, antikolinerjik ve ıv teofilin, ıv steroid

 • 1.saat AKG kontrol:

 • PO2: 48,

 • PCO2: 61,

 • pH: 7.24,

 • SO2: 74,

 • HCO3: 26NIMV, BIPAP 14/5 basınçla başlandı

 • NIMV, BIPAP 14/5 basınçla başlandı

 • BIPAP ın 1. saat AKG kontrolü:

 • PO2: 64

 • PCO2: 62

 • pH: 7.24

 • SO2: 88

 • HCO3:26

 • BIPAP ın 3. saat AKG kontrolü:

 • PO2: 58

 • PCO2: 61

 • pH: 7.28

 • SO2: 85

 • HCO3:28Diğer tedaviler:

 • Diğer tedaviler:

 • Kısa etkili BD tedavi

 • Ampirik ıv antibiyotik

 • Ajitasyonu için seroquel ve nörodol,

 • Üre, kreatinin yüksekliği için ıv hidrasyon, AÇT tkp ile diüretik

 • Profilaktik dozda clexane 1x0.6

 • Nutrisyonel destekpH: 7.20,

 • pH: 7.20,

 • pCO2: 75,

 • pO2: 72,

 • HCO3: 28,

 • SO2: 91 ve bilinç durumunda bozulma ile entübe edildi.5 gün entübe izlendi, 25/5 basınçla, FiO2:35, izlem sonrası AKG: PO2: 49, pCO2:49, Ph: 7.36, HCO3: 27, SO2:87

 • 5 gün entübe izlendi, 25/5 basınçla, FiO2:35, izlem sonrası AKG: PO2: 49, pCO2:49, Ph: 7.36, HCO3: 27, SO2:87

 • Digoxin stoplanıp clexane 2x0.6 ya geçildi.

 • Kreatinin değerleri geriledi

 • 5.günde extübe edildi,BIPAP ile izlendi, BIPAP 20/5 8 saat başlanıp azaltıldı, takipte hiperkapnisi artınca 20/5 basınçla 10 saat planlandı.

 • BIPAP ile izlendi, BIPAP 20/5 8 saat başlanıp azaltıldı, takipte hiperkapnisi artınca 20/5 basınçla 10 saat planlandı.

 • AKG: PO2: 60,

 • PCO2:46,

 • pH:7.44,

 • HCO3: 31,

 • SO2: 90KOMP: Sağ üst kadran ağrısı, solunum sıkıntısı ile birlikte rektus kası kılıfı yırtığına bağlı hematom, TK takibi, clexane stop olarak izlendi. TK da düşüş, ES replasmanı.

 • KOMP: Sağ üst kadran ağrısı, solunum sıkıntısı ile birlikte rektus kası kılıfı yırtığına bağlı hematom, TK takibi, clexane stop olarak izlendi. TK da düşüş, ES replasmanı.

 • Servise NIMV tedavisi ile YBÜ 18. gününde devir

 • .54 yaş, erkek, evli, çiftçi

 • 54 yaş, erkek, evli, çiftçi

 • Şik: Göğüste ve sırtta yaygın ağrı, nefes darlığı, öksürük

 • 1 aylık öykü

 • 15 gündür başdönmesi, başağrısı, dengesizlik

 • FM: Sağda solunum sesleri azalmış

 • 120 p/y sigara

 • ASKH+, 2 damar tıkanıklığı, medikal tedavi

 • Dış merkez Toraks BT: sağ ac de kitle, mediastinal patolojik boyutta LAP, sol ac de parankimal nodül, KC de multipl metastatik kitleLAB:

 • LAB:

 • Kre: 0.6,

 • Üre.27,

 • Na:137,

 • K:3.77,

 • AST:25,

 • ALT:30,Yatış AKG:

 • Yatış AKG:

 • PO2: 57,

 • PCO2: 33,

 • PH: 7.45,

 • SO2:90,

 • HCO3:23,Yatış PAAG

 • Yatış PAAGBronkoskopi: sağ sistem üst lob ayrımından ara bronşa doğru mukoza infiltratif, ayrım karinası genişlemiş

 • Bronkoskopi: sağ sistem üst lob ayrımından ara bronşa doğru mukoza infiltratif, ayrım karinası genişlemiş

 • BMB: KHAK

 • Kraniyal BT: Sağda 3x2.5 cm kitle, Sağda 1.5x1 cm, solda 2x1 cm metastaz ile uyumlu kitle, ödem+Kraniyal RT

 • Kraniyal RT

 • PET: yaygın kemik metastazı, RT planı

 • Nazal O2, IV antibiyotik, BD, analjezik, mukolitik, profilaktik clexane10. günde Dispneik, takipneik

 • 10. günde Dispneik, takipneik

 • 200/100 tansiyon, hipoksemi, PAAG de bilateral pulmoner ödem ile uyumlu görünüm

 • nazal +maske ile oksijenli AKG:

 • PO2:41,

 • PCO2: 42,

 • PH: 7.39

 • EKG: YVHAF( yeni gelişimli)

 • Troponin I: 0.2YBÜ e alış PAAG

 • YBÜ e alış PAAGMetastatik AC CA, Hipertansif pulmoner ödem, SY, Yeni gelişimli AF tanıları ile YBÜ e kabul

 • Metastatik AC CA, Hipertansif pulmoner ödem, SY, Yeni gelişimli AF tanıları ile YBÜ e kabul

 • CPAP 8 cmH2O aralıklı tedavi ile saturasyon >90 izlendi,

 • 1.saat AKG Kontrolü: PO2: 55,

 • PCO2: 40,

 • PH: 7.45,

 • SO2: 88.6

 • 3. saat AKG kontrolü:

 • PO2: 66,

 • PCO2: 37,

 • PH: 7.51,

 • SO2:93Iv digoxin, AKS? nedeni ile antiagregan ve antikoagulan tedavi

 • Iv digoxin, AKS? nedeni ile antiagregan ve antikoagulan tedavi

 • Antihipertansif, diüretik tedaviYBÜ 3. gününde semptomları gerileyen, saturasyonları 12 saat CPAP sız >90 seyreden hastanın servise devri

 • YBÜ 3. gününde semptomları gerileyen, saturasyonları 12 saat CPAP sız >90 seyreden hastanın servise devri

 • Serviste yüksek flow oksijen devamı sat> 90, RT devamı, AÇT takibi ile diüretik tedavisi

 • 1 hafta sonrası afazi, kraniyal fonksiyonların kaybı, solunum ve kardiak arrest68 yaş, erkek

 • 68 yaş, erkek

 • Şik: nefes darlığında artış, genel durum düşkünlüğü, öksürük ve yeşil renkte balgam

 • Yatışından 1 gün önce şikayetleri başlamış

 • Ateş yokSık pnömoni öyküsü (+)

 • Sık pnömoni öyküsü (+)

 • 4 yıldır KOAH (+)

 • USOT (+)

 • Sigara 100 p/y

 • KAH (+), CABG (+), DM(+)En son hastaneye yatış 1 yıl önce

 • En son hastaneye yatış 1 yıl önce

 • SFT:

 • FEV1:18,

 • FVC: 22,

 • FEV1/FVC:62,

 • MMF:9.6

 • EKO: PAB: 45, akinetik ve hipokinetik alanlar

 • TORAKS BT: Bilateral plevral effüzyon, komşu akciğer parankiminde kompressif atelektazi, Akciğer üst zonlarda belirgin amfizem, Lingulada çizgisel atelektazi, orta lobda pnömonik konsolidasyon, mediastende <1 cm lenf nodlarıFM: Genel durumu orta, konfüzyon+, ateşi yok, SS>30, TA:80/60, solda raller (+), bilateral tek tük ronkus

 • FM: Genel durumu orta, konfüzyon+, ateşi yok, SS>30, TA:80/60, solda raller (+), bilateral tek tük ronkus

 • EKG: NSR, sık APS, LBBB, sık VPS

 • LAB: Kre:1.7, WBC: 12.6,

 • Üre:100, Hgb:13.6,

 • Na: 123, CRP:12,

 • K:5.11, Sed: 24

 • AST:29,

 • ALT:35,

 • Iv Piperasilin-Tazobactam, ıv makrolid, BD tedavi, Iv hidrasyon, KKY si de mevcut olan hastaya medikal tedaviYatış PAAG

 • Yatış PAAGYatış AKG:

 • Yatış AKG:

 • PO2:37,

 • PaCO2:79,

 • pH:7.15,

 • HCO3:27,

 • BE: -3.625/6 ya yükseltilen basınçlarla

 • 25/6 ya yükseltilen basınçlarla

 • 1 saat AKG kontrolü:

 • PO2:59,

 • PaCO2:62,

 • pH: 7.26,

 • HCO3:27,

 • BE: -0,2,

 • SO2:86

 • Hastanın genel durumu bir miktar toparladı, bilinci açık, tansiyonu normotansif seyretti, takipnesi düzeldi.BIPAP tedavisine devam planı, 2 gün boyunca asidotik seyretti, alabildiği kadar fazla saatte verildi.

 • BIPAP tedavisine devam planı, 2 gün boyunca asidotik seyretti, alabildiği kadar fazla saatte verildi.

 • Hastanın asidozu BIPAP ın 2. gününde, toplam günde >20 saat BIPAP alarak kompanse oldu.

 • 2.gün 40 saatten fazla 25/6 BIPAP sonrası AKG:

 • PO2: 82,

 • PaCO2: 46,

 • pH: 7.41,

 • HCO3: 28,

 • BE: 3.5,

 • SO2: 96PAAG deki soldaki pnömonik infiltrasyonda anlamlı gerileme, ıv antibiyotik devamı planı

 • PAAG deki soldaki pnömonik infiltrasyonda anlamlı gerileme, ıv antibiyotik devamı planı

 • Balgam ARB(-)

 • YBÜ den çılarılarak servise devredilen hastanın BIPAP tedavisi azaltılarak kesildi, AKG kontrollerinde asidozu tekrarlamadı.Kontrol PAAG

 • Kontrol PAAGTaburculuğunda soldaki pnömonik infiltrasyonda anlamlı gerileme

 • Taburculuğunda soldaki pnömonik infiltrasyonda anlamlı gerileme

 • Taburculuk AKG:

 • PO2: 97,

 • PaCO2: 49,

 • pH: 7.41

 • HCO3: 26,

 • BE: 2.5,

 • SO2:97Taburculuk PAAG

 • Taburculuk PAAGOLGU 4

 • OLGU 4

 • Altmışsekiz yaşında ,erkek hasta, emekli memur,Ankara

 • Beş yıl önce KOAH tanısı almış

 • İnhaler bronkodilatör ve evde uzun süreli O2 tedavisi alıyor

 • Son bir yılda iki kez Kor Pulmonale ve solunum yetmezliği atağı ile hospitalize edilmiş

 • Ocak 2005’teki hospitalizasyonunda entube edilerek onyedi gün IMV’de izlenmiş

 • Ekim 2005’teki hospitalizasyonunda NIMV tedavi almışYirmi gündür

 • Yirmi gündür

 • nefes darlığı

 • hırıltılı soluma

 • öksürük

 • balgam

 • şikayeti varmış

 • Nefes darlığının ileri derecede artması üzerine başvurduÖZGEÇMİŞ

 • ÖZGEÇMİŞ

 • * ASKH

 • *Kasım 2004’te Üst GİS Kanama

 • *BPH

 • *55 paket/yıl sigara içiciliğiFİZİK MUAYENE

 • FİZİK MUAYENE

 • *Dispneik, siyanotik ,wheezingi var

 • *SS: Göğüs ön-arka çapı artmış,interkostal- supraklaviküler retraksiyonlar

 • Dinlemekle bilateral yaygın sibilan ronkus

 • BVD +/+

 • *Diğer sistem muayene bulguları doğal

AKG (O2’li )

 • AKG (O2’li )

 • pH: 7,44

 • pCO2: 56,6 mmHg

 • pO2: 51 mmHg

 • HCO3: 38,9 mEq

 • BE: 14,5

 • SaO2 : %85Dispnesi nedeni ile ileri derecede yorgundu

 • Dispnesi nedeni ile ileri derecede yorgunduHospitalizasyonun ikinci gününde ;

 • Hospitalizasyonun ikinci gününde ;ÜST GİS KANAMA’da BiPAP ???

 • ÜST GİS KANAMA’da BiPAP ???BIPAP desteği kesildi

 • BIPAP desteği kesildiBIPAP Desteği kesildikten yaklaşık 30 saat sonra ileri derecede kas yorgunluğu ve solunum sıkıntısı

 • BIPAP Desteği kesildikten yaklaşık 30 saat sonra ileri derecede kas yorgunluğu ve solunum sıkıntısı

IMV Desteği altında ,

 • IMV Desteği altında ,

 • GİS Kanaması medikal tedavi ile kontrol altına alındıGİS KANAMASI KONTROL ALTINDA

 • GİS KANAMASI KONTROL ALTINDA

OLGU 5

 • OLGU 5

 • Ellialtı yaşında ,erkek hasta, emekli mühendis, Ankara

 • Ocak 2005’te başlayan kilo kaybı-on ayda yirmi kg kaybetmiş

 • Halsizlik,genel vücut düşkünlüğü

 • El,kol ve bacaklarda güç kaybı,yürümede zorluk

 • Şubat 2005’te başlayan ve gittikçe artan nefes darlığıÖZGEÇMİŞ:

 • ÖZGEÇMİŞ:

 • Geçirilmiş inguinal herni operasyonu

 • Kırk paket/yıl sigara içiciliğiFİZİK MUAYENE

 • FİZİK MUAYENE

 • Baş-boyun: Dilde fasikülasyonlar

 • Solunum sistemi: Hemitoraksların solunuma katılımı kısıtlı Dinlemekle solunum sesleri normal

 • Ekstremite: Üst ve alt ekstremite kaslarında atrofik görünümNÖROLOJİK MUAYENE:

 • NÖROLOJİK MUAYENE:

 • Kranial sinir muayenesi normal

 • Serebellar testler becerikli

 • Ellerde tenar –hipotenar atrofi

 • Alt ekstremite kaslarında atrofi,tonus kaybı

 • Üst-alt ekstremite kaslarında motor güç 3/5

 • Derin tendon refleksleri normal

 • Duyu muayenesi normal

 • DİĞER SİSTEM MUAYENE BULGULARI NORMALLABORATUAR:

 • LABORATUAR:

 • Açlık kan şekeri ve spot bakılan tokluk kan şekerleri yüksek diğer biyokimyasal parametreler normal

 • Tamkan sayımı normal

 • Serum protein elektroforezi normal

 • İdrar immünfiksasyon testleri normalAKCİĞER GRAFİSİ

 • AKCİĞER GRAFİSİAKG:

 • AKG:

 • pH:7,38

 • pCO2:45 pO2:63 sO2:%93 BE:1,2

 • HCO3:25SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ:

 • SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ:

 • FEV1:%55

 • FVC:%44

 • FEV1/FVC:%95

 • PEF:%44

 • FEF25-75:%90

 • VC:%48(1,96 lt)

 • TLC:%74(4,81lt)MIP:34

 • MIP:34

 • MEP:44TORAKS TOMOGRAFİSİ

 • TORAKS TOMOGRAFİSİ

 • Mediastinal ,hiler,vasküler patolojik bulgu yok

 • Akciğer parankim alanları normal

 • Sağ böbrekte 2 cmlik solid kitle görünümüELEKTROMYOGRAFİ

 • ELEKTROMYOGRAFİ

 • Yaygın alt motor nöron hastalığı

 • Alt ekstremitede ağır nöron kaybını işaret eden motor ileti yavaşlamasıMOTOR NÖRON HASTALIĞI

 • MOTOR NÖRON HASTALIĞI

 • Üst havayolu kasları Ekspirasyon kasları İnspirasyon kasları

 • Aspirasyon Bozulmuş öksürük refleksi Hipoventilasyon

 • SOLUNUM YETMEZLİĞİ ve PNOMÖNİSpinal kord yaralanması

 • Spinal kord yaralanmasıAMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ

 • AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ

 • Duyu bozukluğu yoktur

 • Üst ekstremite distalinde belirgin kas atrofisi ve fasikülasyonlar

 • DTR’de şiddetlenme

 • Spastisite ve patolojik reflekslerDİNAMİK RENAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

 • DİNAMİK RENAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

 • Sağ böbrek alt polde noktasal kalsifikasyon odağı

 • içeren 2,5x2cmlik solid kitle görünümüSağ renal kitle için Üroloji konsultasyonu

 • Sağ renal kitle için Üroloji konsultasyonuPARANEOPLASTİK MOTOR NÖRON HASTALIĞI!!!

 • PARANEOPLASTİK MOTOR NÖRON HASTALIĞI!!!65 Y E, KOAH 25 yıl FEV1:%30

 • 65 Y E, KOAH 25 yıl FEV1:%30

 • KOAH Atağı ile hastaneye yatırıldı.

 • pH:7.34, pCO2:74.7, pO2:35.7

 • Medikal Td+O2+ BiPAP

 • Ajitasyon ve maske uyumsuzluğu Gelişen hastada kan gazları:

 • pH:7.28, pCO2:74.1

A. IPAP basıncını artır

 • A. IPAP basıncını artır

 • B. Sedasyon sağla

 • C. Entübasyon ve MV

 • D. Oksijeni azalt

 • E. Sistemik steroid yap. • 12 saat sonra self ekstübasyon sonrası kan gazları:

 • pH:7.48, pCO2:54, pO2:60.2A. Tekrar entübe edelim

 • A. Tekrar entübe edelim

 • B. Sedasyon yapalım

 • C. NIMV ile devam edelim

 • D. Ek teofilin verelim

 • E. Ek steroid yapalımKataloq: TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Koma, status ep lept kus, bey n öLÜMÜ
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Ekstratorasik nonkardiyak komplikasyonlar Posttorakotomi ağrısı
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> İnterstisyel Akciğer Hastalıkları = Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Periferik: Visseral plevra ve septumlar
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Yaygın akciğer hastalıklarının saptanması ve tanısında en başarılı görüntüleme yöntemi yrbt’dir
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Sarkoidoz, kazeifikasyon göstermeyen granülomlarla karakterize bir immün sistem hastalığıdır
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Tüberküloz Dr. Haluk C.Çalışır
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Tüberküloz doğal gelişimi
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Akut konfüzyonel durum

Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə