Doğum Tarihi: 10 Şubat 1963 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu


B- ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLERYüklə 200,56 Kb.
səhifə3/6
tarix09.12.2016
ölçüsü200,56 Kb.
1   2   3   4   5   6

B- ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER
1. Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı)

(1) Öztekin S.D. “Endoskopi Hemşireliğine Giriş”, Alter Yayıncılık, Ankara,

2007. ISBN:978-975-9007-42-3 (195 syf)
(2) Öztekin S.D. “Kulak Hastalıklarında Hemşirelik”, Alter Yayıncılık,

Ankara, 2007.(152 syf)


(3) Öztekin S.D. “Sağlık Çalışanlarının Güvenliği”, İstanbul Tıp Kitabevi,

İstanbul, 2009 ISBN-978-9944-211-84-0 (85 syf)

(4) Öztekin S.D., (Ed.) Altun Uğraş G., Yüksel S., Sayın Y. (Yrd. Ed.). (2015) “Nöroşirürji Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevleri: İstanbul. ISBN: 978-605-335-145-0 p:1-433


B.1. Doçentlik Sonrası (4 nolu yayın) toplamı: 50

B1. Toplam Puan: 200


50
50

50

50

202. Kitap bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı)
( (1) Öztekin S.D. “Pankreas kanseri” (içinden:) N. Akbayrak, S.A. Albayrak, S.Erkal-İlhan, G. Ançel. Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği Bakım Planları, Alter Yayıncılık, İskit Ankara (2007) ss. 881-889 (ISBN: 978-975-9007-43-0)

(2) Öztekin S.D. “Splenektomi” (içinden:) N. Akbayrak, S.A. Albayrak, S.Erkal-İlhan, G. Ançel. Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği Bakım Planları, Alter Yayıncılık, İskit Ankara (2007) ss. 891-893 (ISBN: 978-975-9007-43-0)

(

(3) Öztekin S.D. “Ameliyat sonrası bakım uygulamaları” (içinden:) N. Akyolcu, G. Aksoy, N. Kanan. (Editörler) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık LTd. Şti, İstanbul (2011) ss.33-68. (ISBN-978-605-55-07-04-6.(4) Öztekin S.D. “ Kalp damar cerrahisinde örnek bakım planı (içinden:) N. Akyolcu, G. Aksoy, N. Kanan. (Editörler) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd. Şti, İstanbul (2011) ss.153-160. (ISBN-978-605-55-07-04-6.

(5) Öztekin S.D., Altun Uğraş G.“Pankreas kanserinde örnek bakım planı (içinden:) N. Akyolcu, G. Aksoy, N. Kanan. (Editörler) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık LTd. Şti, İstanbul (2011) ss.203-212 (ISBN-978-605-55-07-04-6.


(6) Öztekin S.D. Üst Solunum Yolu Stomalarında Bakım. (İçinden) Akyolcu N, Kanan N. (Editörler) “Yara ve Stoma Bakımı” Nobel Tıp Kitabevleri, Haziran 2015. ISBN: 978-605-335-149-8.
(7) Öztekin, S.D., Öztekin İ. (2015). Kafa travmaları: fiziksel tanılama, tedavi ve bakımda

temel ilkeler. Nöroşirürji Hemşireliği (İç.) S.D. Öztekin S.D.(Ed.) G. Altun Uğraş, S. Yüksel, Y. Sayın (Yrd. Ed.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 53-88.


(8) Öztekin, S.D., Öztekin İ. (2015). Ciddi Travmatik beyin yaralanmalarında hastane

öncesi yönetim. Nöroşirürji Hemşireliği (İç.) Öztekin S.D.Ed.) G. Altun Uğraş, S. Yüksel,

Y. Sayın (Yrd. Ed.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 89-96.
(9) Öztekin, S.D., Sunal N. (2015). Boyun ve omurilik yaralanmaları: Fiziksel tanılama,

tedavi ve bakımda temel ilkeler. Nöroşirürji Hemşireliği (İç.) Öztekin S.D. (Ed.) G. Altun Uğraş, S. Yüksel, Y. Sayın (Yrd. Ed.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 105-138.


(10) Sunal N., Öztekin, S.D. (2015). Beyin ve omuriliğin onkolojik hastalıkları ve

hemşirelik bakımı. Nöroşirürji Hemşireliği (İç.) Öztekin S.D.(Ed.) G. Altun Uğraş, S.

Yüksel, Y. Sayın (Yrd. Ed.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 223-232.
(11) Yıldızeli Topçu S., Öztekin, S.D. (2015). Beyin ölümü ve hemşirelik bakımı.

Nöroşirürji Hemşireliği (İç.) Öztekin S.D.(Ed.) G. Altun Uğraş, S. Yüksel, Y. Sayın (Yrd.

Ed.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 347- 357.
(12) Öztürk, D., Temiz Z., Öztekin S.D., Nöroşirürjide rehabilitasyon hemşireliği.

Nöroşirürji Hemşireliği (İç.) Öztekin S.D. (Ed.) G. Altun Uğraş, S. Yüksel, Y. Sayın (Yrd.

Ed.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 367- 395.


(13) Öztekin S.D. Seyhan Ak, E., Öztürk, D. Sinir sistemi cerrahisinde bakım. Cerrahi

Bakım: Vaka Analizleri ile Birlikte (İç.) Eti Aslan F. (Ed.) Ankara: Akademisyen Tıp

Kitabevi; 651-698.


B2.Doçentlik Sonrası (3,4,5,6 nolu yayınlar) toplamı: 72)

B2. Toplam Puan: 178

20

20


20


20


20


12

20

20


20


20


16

16

6

3.TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış (Sosyal Bilimlerde yurtiçi hakemli dergilerde)
a)Özgün araştırma, makale
(1) Uğraş G.A., Öztekin D., Kanan N. “Kulak Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Konusunda Bilgilendirilme Durumu”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14(1):24-30.
(2) Acartürk H., Öztekin İ., Öztekin S.D., İşsever H, Canik, S. “Effects of Propofol and Midazolam Infusions on Serum Lipid and Glucose Levels in Hyperlipidemic Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery” (Koroner Arter Bypass Ameliyatı Geçiren Hiperlipidemili Hastalarda Propofol ve Midazolam İnfüzyonlarının Serum Lipidleri ve Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkileri). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2014; 34(2), 267-272. doi:10.5336/medsci.2014-38844
(3) Narin E.B., Öztekin İ., Öztekin S.D., Topçu G., Öğütmen B., Canik S. “Mannitol ve Dopaminin Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Renal Fonksiyonlara Etkileri. “Türk Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 20(1):33-40.

B3a.Doçentlik Sonrası (1,2,3 nolu yayınlar) toplamı: 31.6

B3a. Toplam Puan: 31.6

20
6

B.6.b.36

9.6

A.12.b.1

B.6.b.24
16


b)Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi
(1) Öztekin D. Meme Kanserinde Tanı ve Tedavi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlarla Mücadele Yolları. Meme Sağlığı Dergisi, 2006;2(2):7-70.
(VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul) (panel-özeti yok, bildiri puanlanmadı)
(2) Öztekin D., Uğraş G.A. Kafa Travması Geçiren Hastada Hemşirelik Girişimleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2009;4(11):145-157.
(3) Öztekin S.D, Ak E.S., Öztekin İ. Epilepsi Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı. Türkiye Klinikleri Özel Sayı, (Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics 2015;1(2):92-99.

(4) Sayın, S., Öztekin S.D. İstanbul İli Üniversite ve Devlet Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Servis Hemşirelerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Özel Sayı, Ağrı Doğası ve Kontrolü Özel SayıB3b.Doçentlik Sonrası (2 nolu yayın) toplamı: 6

B3b. Toplam Puan: 16

10
10
6

B.6.b.35

10

5


4. TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler haricinde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış
a) Özgün araştırma, makale
(1) Öztekin S.D., Sabuncu H., Öztekin İ., İşsever H., Özdemir, M. Geriatrik Hastaların Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiografi İşlemlerine Hazırlık Devrelerindeki Beklentilerinin Araştırılması. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardio-vasküler Cerrahi Bülteni, 1996;4:73-78. (Samsun Geriatri Günleri,19-21 Haziran 1991, Samsun) (sözlü bildiri—özet yok)
(2) Öztekin, İ., Eren, E., Öztekin, D., Canik, S., Kopman, E. Ameliyat Döneminde Myokard İskemisini Tanımada Transözofageal Ekokardiyografinin Önemi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 1996;10:453-458.
(3) Aksoy G., Öztekin D., Akyolcu N., Öztekin İ. Koroner Arter By Pass Cerrahisini Takiben “İşe Geri Dönüş” Üzerine Hasta Algılamasının Etkisi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni, 1996;1:32-36.(IV Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu 1995, MRS Salonları, Ankara) (sözlü bildiri Deniz Öztekin—özeti yok) (Sorumlu araştırmacı)

(4) Öztekin D., Aksoy G., Akyolcu N., Öztekin İ., Kanan N., Çavdar İ. Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben Hastaların Çalışma Durumlarındaki Değişiklikler. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardio-Vasküler Cerrahi Bülteni, 1997;2:108-116.


(5) Kamber A., Aksoy G., Çavdar İ., Kanan N., Öztekin D. Donör Anksiyete Düzeyi ile Nefrektomi Uygulanacak Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması. Hemşirelik Bülteni, 1999; XI(43-44):197-205.
(6) Öztekin D., Aksoy G., Akyolcu N., Öztekin İ., Kanan N. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde (ACBG) Eşlerin Deneyimledikleri Kaygılar ve İstekleri. Hemşirelik Bülteni, 1999; XI(43-44):187-198.
(7) Öztekin, D.S. Kalp Cerrahisinde Uygulanan Pulmoner Arter (Swan-Ganz) Kateterlerine Bağlı Enfeksiyon Riskini Azaltmada Hemşirelik Önlemlerinin Etkinliği. Hemşirelik Bülteni, 1999;XI(43-44):345-365; Hemşirelik Bülteni, 1998(X):40-41. (Doktora Tezi)
(8) Kanan, N., Öztekin, D. Cerrahi Hastalarında Timpanik, Oral ve Aksiller Beden Isılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Çalışma. Hemşirelik Bülteni, 1999;XI(43-44):411-421. (Sorumlu araştırmacı)
. (9) Öztekin İ., Aka S.A., Öztekin D., Eren E., Canik S. Dissekan Aort Anevrizması Ameliyatlarında İntraoperatif Transösofajiyal Ekokardiyografinin Önemi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 2001;9(2):92-95.
D (10) Akgül S., Öztekin D., Akyolcu, N. Yangın Durumunda Alınması Gerekli Önlemler Konusunda Hemşirelerin Rolü. Hemşirelik Forumu, 2001;4(2-3):53-57.
(11) Akgül S., Öztekin D., Akyolcu N. Hemşirelerin Endotrakeal Aspirasyonda Serum Fizyolojik Uygulamasına İlişkin Bilgi Durumları. Hemşirelik Dergisi, 2001;XII(47): 45-55.

(12) Akyolcu, N., Öztekin, D. ve Çelik, S. Acil Birimlerde Triyaj Kimler Tarafından ve Nasıl Uygulanıyor? Hemşirelik Dergisi, 1996;14(57):2-13.B4a.Toplam Puan: 55.5

10
10
3.2

B.6.b.1

4


4

B.6.a.3

1.5

B.6.a.2


4

B.6.b.3

10

B.6.a.4


5

B.6.a.6

4.8

B.6.b.4

3

3

B.6.b.12

3

B.6.b.19

b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi
(1) Öztekin, D. Koroner Arter Bypass Greft (ACBG) Cerrahisi Geçiren Hastalarda Greftli Bacak Komplikasyonlarının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü. Hemşirelik Bülteni, 1999;XI(43-44):107-113.
(2) Öztekin S.D., Akyolcu N. Kayak / Kar Tahtaları ile Gerçekleşen Yaralanmalarda Acil Hemşireliğine Genel Bakış. Hemşirelik Bülteni, 1999;XI(43-44): 443-452.
(3) Öztekin S.D., Kanan N. Yıldırım Çarpması Sonucu Gelişen Yaralanmalarda Acil Hemşireliği. Hemşirelik Bülteni, 1999;XI(43-44):423-434.
(4) Akyolcu N., Öztekin D. Meme Kanseri Açısından Yüksek Riskli Kadınlarda Tamoksifen Kullanımı Üzerine Görüşler. Cerrahi Onkoloji Dergisi, 2001;1(1-2-3):29-31.
(5) Öztekin D., Keskin G.Yoğun Bakım Ünitelerinde Organizasyonel Yapılanma. Haydarpaşa, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 2001; 9(2):112-118.
(6) Öztekin S.D.Koroner Arter Bypass Greft (CABG) Cerrahisi Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımı. Haydarpaşa, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 2002;10(2):109-119.
(7) Öztekin D., Akyolcu N. Yoğun bakım ünitelerinde fiziksel donanım ve planlama. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2003;7(1):31-37.
(8) Öztekin D., Akyolcu N. The MIDCAB Experience: A Current Look at Evolving, Surgical and Postoperative Teaching Approaches /Minimal İnvaziv Direkt Koroner Arter Bypass Sonrası Hemşirelik Bakımı ve Hasta Eğitimi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2003;7(2):88-95.
(9) Öztekin D. Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetinin Sunumu. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2004;8(1):17-25.
(10) Öztekin D. Perkütanöz Endoskopik Gastrostomi Gerçekleştirilen Hastada Hemşirenin Rolü. Ostomi Dergisi, 2005;1:16-17.
(11) Öztekin D.Endoskopi Birimlerinde Radyasyon Güvenliği. (Çeviri) Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 2005;12(2):83-88. (online yayın; www.elcd.org.tr) (Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach City-Belek/ Antalya, Laparoskopik Hemşirelik Kursu- Konuşmacı-tam metni ve özeti kongre bildiri kitabında yayınlandı-s. 327- 335).

(12) Öztekin D., Uğraş G.A. Ventilasyon Tübü Yerleştirilen Orta Kulak Enfeksiyonlarında Bakım. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009; 2(1):88-93.


(13) Koçaşlı S., Öztekin D. Obezite Cerrahisinde Perioperatif Hemşirelik Bakımı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2010;3(2):77-82.
(14) Altun Uğraş G., Öztekin D. Gastrointestinal İşlemlerde Bilinçli Sedasyon Sonrası Taburculuk Eğitimi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2010;3(2):83-88.
(15) Yüksel S., Öztekin D.Kapsül Endoskopide Hemşirenin Rolü. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010;26(2):101-109.
B4b. Doçentlik Sonrası (12,13,14,16 nolu yayınlar) toplamı:9

B4b. Toplam Puan: 53

5
5

B.6.b.9

3

B.6.b.7

3

B.6.b.8
2

B.6.b.13
5

B.6.b.14

5


3

B.6.b.15
3

B.6.b.18


5

5

B.6.b.22

5
3

B.6.a.14


2

B.6.b.40
2

B.6.b.42

2

B.6.b.43

5. Bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı

10

6.Ulusal ve uluslar arası katılımlı bilimsel toplantılarda
a) Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri
(1) Akyolcu N., Aksoy G., Kanan N., Kamber A., Öztekin D., İyier N. Ameliyat öncesi bakıma yönelik eğitim hedeflerinin uygulamaya yansıması. (Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40.Yılı Simpozyumu, 23 Haziran 1995, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir) (sözlü bildiri)
(2) Kamber, A., Aksoy, G., Çavdar, İ., Kanan, N. ve Öztekin D. Donör Anksiyete Düzeyi ile Nefrektomi Uygulanacak Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması. (Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 1996 Antalya) (sözlü bildiri)
(3) Öztekin D., Aksoy G., Akyolcu N., Öztekin İ., Kanan N., Çavdar İ. Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben Hastaların Çalışma Durumlarındaki Değişiklikler. (Ulusal Cerrahi Kongresi’96,15-19 Mayıs 1996, Antalya) (sözlü bildiri)
(4) Öztekin, D.S. Kalp Cerrahisinde Uygulanan Pulmoner Arter (Swan-Ganz) Kateterlerine Bağlı Enfeksiyon Riskini Azaltmada Hemşirelik Önlemlerinin Etkinliği. (XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, V. Yoğun Bakım Kongresi, V.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi; TARK’97 -Uluslararası Katılımlı- 24-28 Ekim 1997, Bursa) (sözlü bildiri )
(5) Akyolcu N., Öztekin D., Öztekin İ., Aksoy T., Kanan N. Stress factors of CABGS patients who have transferred from post-operative intensive care unit (PICU). (Akyolcu N., Öztekin D., Öztekin İ., Aksoy T., Kanan N. Cerrahi yoğun bakım ünitesinden YBÜ taburcu olma hazırlığı içindeki hastada transfer stresine eşlik eden faktörlerin incelenmesi.

(10’th International Intensive Care Symposium, May14-17 1998 Ceylan Intercontinental İstanbul, ingilizce poster olarak ve V.Ulusal Göğüs Kalp ve Cerrahisi Kongresi; 20-24 Ekim 1998, Sirene City, Belek-Antalya)(Deniz Öztekin-Türkçe sözlü bildiri)


(6) Kanan N., Öztekin D. Cerrahi Hastalarında Timpanik, Oral ve Aksiller Beden Isılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Çalışma. (Ulusal Cerrahi Kongresi’98,6-10 Mayıs 1998, Efes Kongre Merkezi, İzmir) (Deniz Öztekin-Sözlü sunu)
(7) Öztekin D. Ameliyathane Temizliği. (XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi /I.Ortopedi Hemşireliği Kursu 18-23 Ekim 2003 Grand Cevahir Kongre Merkezi /İstanbul) (Konferans)
(8) Öztekin D. Üst gastrointestinal endoskopik girişimlerde hemşirenin rolü. (Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi 2004,Cerrahi ve Yoğun Bakım Hemşireliği 11. Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach City-Belek / Antalya, Laparoskopi ve Endoskopi Hemşireliği Kursu-Konuşmacı -Tam metni ve özeti kongre kitabında yayınlandı. S. 293-307)(9) Çelik S., Öztekin D., Dönmez K., İşsever H. Periferik ven aracılığıyla verilen dekstroz %10 ve procalamine’in etkileri. (Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach City-Belek / Antalya) (sözlü bildiri)
(10) Öztekin D. Oryantal Tıp Modalitelerinde Hemşirelik. (III. Ulusal Akupunktur Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryum Salonu, 8-10 Ekim, İstanbul, 2004) (Konferans)
(11) Öztekin D. Endoskopi Birimlerinde Radyasyon Güvenliği. Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach City-Belek/ Antalya, Laparoskopik Hemşirelik Kursu- Konuşmacı-tam metin s. 327- 335).
(12) Öztekin D. Meme kanserli bireyin hemşirelik bakımında tamamlayıcı ve

alternatif tedavilere genel bakış. (VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul), (sözlü sunu)


(13) Sayın Y., Öztekin D. Anestezi Sırası ve Sonrasında Gelişen Sorunların Önlenmesinde Anestezi Hemşirelerinin Rolü. (Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 4-8 Eylül 2007, Tuğcan Otel, Gaziantep) (sözlü bildiri)
(14) Öztekin D., Uğraş G.A. Ventilasyon Tüpü Yerleştirilen Orta Kulak Enfeksiyonlarında Bakım. (Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008, Türk Cerrahi Günleri, 28-31 Mayıs 2008 Su Sesi Resort & Ela Quality Resort/ Antalya), (Sözlü sunu-Gülay Altun Uğraş) (28.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2005. (Günübirlik Cerrahi Kursu- kurs konuşmacısı)
(15) Öztekin D. Ameliyat Sonrası Uygulamalarda Kanıta Dayalı Öneriler. (6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009 Pine Bay Holiday Resort Kuşadası, İzmir; tam metin-panel)
(16) Öztekin D. Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopik Girişimlerde Hemşirenin Rolü.

(7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme, İzmir (5-8 Mayıs 2011)-( panel)
(17) Öztekin D. Endoskopik işlemlerde Kayıt ve Belgeleme. (7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme, İzmir (5-8 Mayıs 2011)-(panel)
(18) Öztekin S.D. Ciddi Travmatik Beyin Yaralanmasında Solunum Sürekliliğinin Sağlanmasına İlişkin Hemşirelik Girişimleri. (Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 12-16 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi Belek Antalya) (sözlü bildiri)
(19) Öztürk D., Öztekin D. Rehabilitasyon Dönemindeki Spinal Kord Yaralanmalı Hasta Bireyin Üriner İnkontinans Bakımı. (Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 12-16 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi Belek Antalya) (Didem Öztürk-sözlü sunu)
(20) Öztekin D. Beyin Yaralanması Olan Hastada Rehabilitasyon Hemşireliği. Medipol Üniversitesi İnme ve Rehabilitasyonu Sempozyumu, 15.10.2014, İstanbul Medipol Üniversitesi Konferans Salonu (sözlü sunu-özet yok)

http://www.medipol.edu.tr/Document/Galeri/Dokuman/dokumangalerisi/Sempozyum/duyuru_sempozyum.PDF
(21) Öztekin D. Afetlerde Hassas Gruplarin Sağlık Bakımı. Uluslararası Afet-14 Kongresi. Bezmialaem Vakıf Üniversitesi 31 Ekim-02 Kasım 2014, İstanbul (Sözlü sunu)

http://kongre.bezmialem.edu.tr/Sayfa/sunumlar


(22) Öztekin S.D. Biyoterörizm ve hemşirelik. Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi 2015, 26-29 Kasım 2015, Green Park Pendik, İstanbul (konuşma)
B6a.Doçentlik Sonrası (15-19 nolu yayınlar) toplamı:26.4

B6a. Toplam Puan:68.37

6
0.72

0.45


1.2


3
1.2


1.8


6


6
2.4

6


3

6


2.4


1.8
6


6


6

6

2.4

--

Özet yok


6

b) Tam metni veya özeti yayınlanan poster
(1) Öztekin İ., Eren E., Öztekin D., Canik S., Kopman, E. Ameliyat Döneminde Myokard İskemisini Tanımada Transözofageal Ekokardiyografinin Önemi. (XXVI. Tark 92, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Silivri, Klassis Hotel, İstanbul) (poster).
(2) Öztekin İ., Öztekin D., Aksoy N., Yapıcı F., Yaşaroğlu M., Kanca A. Akupunktur anestezisi ile gerçekleştirilen akciğer ameliyatları sonuçları. (V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998, Sirene City, Belek /Antalya) (poster)
(3) Öztekin D., Aksoy G., Akyolcu N., Öztekin İ., Kanan N. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde (ACBG) Eşlerin Deneyimledikleri Kaygılar ve İstekleri. (Ulusal Cerrahi Kongresi’96,15-19 Mayıs 1996, Antalya) (poster)
(4) Öztekin İ., Aka S.A., Öztekin D., Eren E., Canik, S. Dissekan Aort Anevrizması Ameliyatlarında İntraoperatif Transösofajiyal Ekokardiyografinin Önemi. (XXXI) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, V. Yoğun Bakım Kongresi, V. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 24-28 Ekim 1997, Bursa. (poster)

(5) Öztekin İ., Yazar M., Öztekin S.D., Akçar M., Canik, S. Kalp Cerrahisini İzleyen Dönemde Gözlenen Nörolojik Komplikasyonlar. (XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, V. Yoğun Bakım Kongresi, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi; TARK’ 97 - Uluslararası Katılımlı- 24-28 Ekim, Bursa, 1997) (poster)


(6) Tanrıverdi D. 20-65 Yaş Grubu Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının Preoperatif Bakım Döneminde Genel Anesteziye İlişkin Beklentilerinin Araştırılması. (Ulusal Cerrahi Kongresi’ 98, 6-10 Mayıs 1998, Efes Kongre Merkezi, İzmir) (poster)

(7) Öztekin S.D., Akyolcu N. Kayak/Kar Tahtaları ile Gerçekleşen Yaralanmalarda Acil Hemşireliğine Genel Bakış. (I.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi –Uluslararası Katılımlı- 17-20 Aralık 1998, Uludağ Grand Yazıcı Otel, Bursa) (poster)


(8) Öztekin S.D., Kanan N. Yıldırım Çarpması Sonucu Gelişen Yaralanmalarda Acil Hemşireliği. (I.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi –Uluslararası Katılımlı- 17-20 Aralık 1998, Uludağ Grand Yazıcı Otel, Bursa) (poster)
(9) Öztekin D. Koroner Arter Bypass Greft (ACBG) Cerrahisi Geçiren Hastalarda Greftli Bacak Komplikasyonlarının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü. (M.Ü I.Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül 1998, Holiday Inn Crowne Plaza Otel, İstanbul ) (poster)
(10) Öztekin S.D., Kanan N. Removal of pulmonary artery catheters by registered nurses. Öztekin S.D., Kanan N. Pulmoner arter kateterlerinin hemşireler tarafından çıkarılması. (11’th International Intensive Care Symposium, May 14-15,1999 Polat Renaissance Hotel, İstanbul (ingilizce poster)

(11) Öztekin D., Akyolcu N. Improving Intravascular Catheter Site Care with Povidone - Iodine. (First Oxford Euroasian Wound Healing Days, 19-21 Nov Antalya, 1999.) (ingilizce poster)


(12) Akgül S., Öztekin D., Akyolcu N. Hemşirelerin Endotrakeal Aspirasyonda Serum Fizyolojik Uygulamasına İlişkin Bilgi Durumları. (9.Avrupa Cerrahi Kongresi ve Ulusal Cerrahi Kongresi 2000 –Eurosurgery 2000, 20-24 Haziran 2000, İstanbul) (poster)
(13) Akyolcu N., Öztekin D. Meme Kanseri Açısından Yüksek Riskli Kadınlarda Tamoksifen Kullanımı Üzerine Görüşler.(Avrupa Cerrahi Kongresi ve Ulusal Cerrahi Kongresi 2000 –Eurosurgery 2000, 20-24 Haziran 2000, İstanbul) (poster)
(14) Öztekin D., Keskin G. Yoğun Bakım Ünitelerinde Organizasyonel Yapılanma. (VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, 21-25 Ekim 2000, Adora Golf Resort Otel, Belek /Antalya) (tartışmalı poster )

(15) Öztekin D., Akyolcu N. Yoğun bakım ünitelerinde fiziksel donanım ve planlama. (VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 21-25 Ekim 2000, Adora Golf Resort Otel, Belek /Antalya) (tartışmalı poster)


(16) Öztekin D. Percutaneous Transmyocardial Revascularization (PTMR): Looking at Procedure, Patient Teaching, Postprocedural Nursing Care/Perkütanöz Transmyokardiyal Revaskülarizasyon (PTMR): Cerrahi Teknik, Hasta Eğitimi ve Hemşirelik Bakımına Genel Bakış. (I.Uluslararası & V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi/I. International & V.National Nursing Education Congress-s.s. 303-306, 19-22 Eylül, Kapadokya, Nevşehir, 2001. (poster) (ingilizce ve türkçe özet )
(17) Öztekin D. Port-Access Cardiac Surgery: A Look at Postoperative Nursing Care and Patient Teaching/Kalp Cerrahisinde Port Uygulaması: Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı ve Hasta Eğitimine Genel Bakış. (I.Uluslararası & V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi / I.International & V.National Nursing Education Congress- 19-22 Eylül ss. 309-311, Kapadokya Nevşehir, 2001.) (poster) (ingilizce ve türkçe özet )
(18) Öztekin D., Akyolcu N. The MIDCAB Experience : A Current Look at Evolving, Surgical and Postoperative Teaching Approaches/Minimal İnvaziv Direkt Koroner Arter Bypass Sonrası Hemşirelik Bakımı ve Hasta Eğitimi. (I.Uluslararası & V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi /1st International &5th National Nursing Education Congress 19-22 Sept., 2001 Kapadokya/Nevşehir) (poster) syf.307-308– (ingilizce ve türkçe özet)
(19) Akyolcu N., Öztekin D., Çelik, S. Acil Birimlerde Triyaj Kimler Tarafından ve Nasıl Uygulanıyor? (2.Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül, Mirage Park Resort Hotel, Kemer–Antalya, 2003. (poster)
(20) Çelik S., Öztekin D., Akyolcu N. Yoğun Bakım Ünitesinde Gece Vardiyasında Uygulanan Hasta Bakım Aktiviteleri. (2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-11 Eylül, Mirage Park Resort Hotel, Kemer, Antalya, 2003), (poster bildiri)
(21) Çavdar İ., Akyolcu N., Özbaş A., Atilla T., Akyüz N., Öztekin D., Çelikel Ayalp İ. Hekim ve Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesi Konusunda Duyarlılıklarının Saptanması. (2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya, 2003), (poster)
(22) Öztekin D. Perkütanöz Endoskopik Gastrostomi Gerçekleştirilen Hastada Hemşirenin Rolü. (2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül 2003 Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya) (poster)
(23) Öztekin D. Gastrointestinal Endoskopik Girişimlerde Sedasyon, Analjezi ve İzleme Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları. (2. Uluslar arası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül, Mirage Park Resort Hotel, Kemer–Antalya, 2003) (poster) .
(24) Acartürk H., Öztekin İ., Öztekin D.,İşsever H., Canik, S. Kalp Ameliyatı Geçiren Hiperlipidemili Hastalarda Propofol ya da Midazolam İnfüzyonları Süresince Elde Edilen Serum Lipidleri ve Glukoz Düzeylerinin Karşılaştırılması. (TARK, 2004 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi- Uluslar arası Katılımlı-, 1-5 Aralık, Pine Beach Resort, Belek Antalya, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi-Journal of the Turkish Anaesthesiology and Intensive Care Society JTAICS 2004 –Kasım-Aralık /November-December, 32(Ek Sayı /Suppl:1):156 (poster).
(25) Öztekin D. Adenotonsillektomi Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı. (28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Belek / Antalya), (poster)

(26) Öztekin D. Ösofagiyal Malinitelerde Stent Yerleştirilmesi İşlemi Sırasında ve

İzleyen Dönemde Hemşirenin Rolü. (Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Beldibi, Sungate Hotel, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

(poster)
(27) Öztekin D., Çavdar İ. Yabancı cisim yutmalarında endoskopik girişim ve hasta bakımı. (Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya, Beldibi, Sungate Hotel, 24-28 Mayıs 2006, Antalya), (poster)


(28) Özbaş A., Öztekin D. Karaciğer transplantasyonu uygulanan hastanın taburculuk eğitimi. (Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya, Beldibi, Sungate Hotel, 24-28 Mayıs 2006, Antalya (poster)
(29) Öztekin D., Özbaş A. Üst gastrointestinal endoskopik girişimlerde bilgilendirilmiş izin.(Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya, Beldibi, Sungate Hotel, 24-28 Mayıs 2006, Antalya (poster)
(30) Altun G., Öztekin D. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda uyku sorunlarının giderilmesine yönelik hemşirelik girişimleri. (Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya, Beldibi, Sungate Hotel, 24-28 Mayıs 2006, Antalya (poster)
(31) Altun G, Öztekin D. Nöroşirurji hastalarında sıvı elektrolit dengesizliklerinin önlenmesinde hemşirenin rolü. (Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya, Beldibi, Sungate Hotel, 24-28 Mayıs 2006, Antalya (poster)
(32) Öztekin D. Enteral Beslenme. (Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 4-8 Eylül 2007, Tuğcan Otel, Gaziantep) (poster)
(33) Öztekin S.D., Bolat E. Perianesthesia Care of Cardiac Surgery Patient: A Review /Kalp Cerrahisi Geçiren Hastanın Perianestezi Bakımında Hemşirenin Rolü. (Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery/ııı. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi,28 Kasım-2 Aralık 2007, Sungate Port Royal Hotel, Antalya The Heart Surgery Forum, A Cardiothoracic Multimedia Journal, 2007;10(Suppl 1) (poster)

(34) Ucuzal M., Öztekin S.D., Bolat E. Herbal Medications use by Cardiac Surgery Patient and Preoperative Nursing Assessment / Kalp Cerrahisi Hastalarının Kullandıkları Bitkisel İlaçlar ve Preoperatif Hemşirelik Tanılaması. (Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery/III. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2007, Sungate Port Royal Hotel, Antalya The Heart Surgery Forum, A Cardiothoracic Multimedia Journal 2007;10(Suppl 1) (Emine Bolat -poster)


(35) Öztekin D., Uğraş G.A. Kafa Travması Geçiren Hastada Hemşirelik Yaklaşımları.

(Öztekin D., Uğraş G.A. Kafa Travmalı Hastada Hemşirelik Yaklaşımları, Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008, Türk Cerrahi Günleri, 28-31 Mayıs 2008 Su Sesi Resort & Ela Quality Resort/ Antalya), (Poster)


(36) Uğraş G.A., Öztekin D., Kanan N. Kulak Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Konusunda Bilgilendirilme Durumu. (Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008, Türk Cerrahi Günleri, 28-31 Mayıs 2008 Su Sesi Resort & Ela Quality Resort/ Antalya), (Poster)

(37) Öztekin D., Özbaş A. Hemşirelikte Klinik Eğitim Öncesi Beceri Laboratuvarlarının Önemi. (VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Özet Kitabı; ss.104, 22-25 Ekim 2008 Kapadokya, Nevşehir.) (poster)

  1. (38) Özbaş A, Öztekin D. Hemşirelik Eğitiminde Beceri Laboratuvarı ve Simülatörlerin Kullanılmasına İlişkin Bir Erasmus Deneyimi. (VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Özet Kitabı; ss: 103, 22-25 Ekim, 2008 Nevşehir ) (poster)

(39) Öztekin D. Tamamlayıcı Modaliteler ve Hemşirelik Kuramları. (6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009 Pine Bay Holiday Resort Kuşadası, İZMİR (tam metin-poster, puanlandı) (III. Ulusal Akupunktur Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryum Salonu, 8-10 Ekim İstanbul, 2004. (Konferans) (Kongre Başkanı Prof. Dr. A. Erengül onaylı sunu yazısı var-Teknik sorun nedeniyle özet kitabında basılamadı yazısı var-puan verilmedi.


(40) Koçaşlı S., Öztekin D. Obezite Cerrahisinde Perioperatif Hemşirelik Bakımı. (9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31” Ekim 2009 Kervansaray Otel, Lara Antalya) (poster)
(41) Altun Uğraş G., Ayoğlu T., Öztekin D. Endoskopi Öncesi ve Sonrası Hasta Eğitimi.

(9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31” Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara Antalya) (poster)


(42) Altun Uğraş G., Öztekin D. Gastrointestinal İşlemlerde Bilinçli Sedasyon Sonrası Taburculuk Eğitimi. (9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31” Ekim 2009 Kervansaray Otel, Lara Antalya) (poster)
(43) Yüksel S., Öztekin D. Kapsül Endoskopide Hemşirenin Rolü. (9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009 Kervansaray Otel, Lara Antalya) (poster)
(44) Gümüşkaya O, Öztekin D. Ameliyat Sonrası Bulantı Kusmaya Yönelik Hasta Yönetiminde Kanıta Dayalı Hemşirelik Girişimleri. (17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara
(45) Temiz Z., Öztekin S.D. Nöroşirurji ve Rehabilitasyon Hemşireliği. (Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 12-16 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi Belek Antalya (poster)
(46) Sayın S., Öztekin S.D. İstanbul İli Üniversite ve Devlet Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Servis Hemşirelerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi.(19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, Antalya) (poster) WIP2014 de İngilizcesi poster olarak sunulduğundan puanlanmadı.
(47) Temiz Z., Öztürk D., Altun Uğraş G., Öztekin D., Şengül E. Tiroidektomi Sonrası Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. (19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, Antalya) (poster)
B6b.Doçentlik Sonrası (37-45,47 nolu bilimsel çalışmalar) toplamı: 17.2

B6b. Toplam Puan: 83.36

4
0.64

1.28

0.8


0.64

1.92

2

1.2

1.2


2

1.2

2.4

0.6

0.8


2


1.2

4


4

1.2

0.6


0.6

0.24
2

4


0.64

4


4
2.4


1.6

2.4

1.6


1.6

4

4


1.6

1.2
0.6

2.4


1.6


4


1.6

1.2


1.6

0.8


1.6

1.6

--
0.8

7. TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda (dergi/kitap)
a)Editörlük

15

b)Yayın kurulu üyeliği (Belgelenmelidir)

10

c)Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır)

(1) İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Nöroşirurji Kliniğinde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeylerinin Hemşirelik Bakım Kalitesini Algılamalarına Etkisi
(2) İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Analysis of Data and Opinions About Organ Donation of The Society: In a Southeastern City of Turkey (Türkiye’nin Güney Batısındaki Bir Şehirde: Toplumun Organ Bağışı İle İlgili Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi )


(3) Dicle Tıp Dergisi

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Haklarının Uygulanmasına İlişkin Gözlemleri (Observations of Nursing Students Related to Implementation of Patient Rights)


(4) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Hastaların cerrahi girişim sonrası abdominal distansiyona yönelik deneyimleri
(5) İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

(Ciddi Yanıklı Hastanın Acil Dönemdeki Bakımı)


(6) Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi’nin (UHD) http://www.khsdergisi.com/ dikkat editörden düzeltme yaptığım makale istenecek

(7) İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

(Cerrahi Hastalarının Hemsirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi)
(8) Türkiye Klinikleri...

B7c.Doçentlik Sonrası (1,2,3,4 nolu bilimsel çalışmalar) toplamı: 4

B7c. Toplam Puan: 4


1
1


1

1


1

1

1

1


8. Kitap çevirileri (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap çevirisi)
a) Kitap çevirisi

20

b) Kitap içinde bölüm çevirisi (Her kitap için)
1. Öztekin D. “Sağlık merkezleri” (içinden: ) Ö. Anğ. (Çeviri Editörü), Toplumda İnfeksiyon Kontrolü, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul (2011) ss. 167-184. (ISBN-978-975-420-815-3) (Jean Lawrence, Dee May: Infection Control in the Community, 2003, Elsevier Limited, ISBN: 978 0 443 06406 7)
2.Öztekin D. “Ek A: Kanıta dayalı sağlık bakımına ilişkin internet kaynakları Ö. Anğ. (Çeviri Editörü), Toplumda İnfeksiyon Kontrolü, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul (2011) ss. 347-349. (ISBN-978-975-420-815-3) (Jean Lawrence, Dee May: Infection Control in the Community, 2003, Elsevier Limited, ISBN: 978 0 443 06406 7)
3.Öztekin,D. “Ek B: İnfeksiyöz hastalık bildirimleri: öngörülen çalışmalar Ö. Anğ. (Çeviri Editörü), Toplumda İnfeksiyon Kontrolü, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul (2011) ss. 351-352. (ISBN-978-975-420-815-3) (Jean Lawrence, Dee May: Infection Control in the Community, 2003, Elsevier Limited, ISBN: 978 0 443 06406 7)
4.Öztekin D. “Ek C: İnfeksiyon hastalığı kontrolu-mevzuat Ö. Anğ. (Çeviri Editörü), Toplumda İnfeksiyon Kontrolü, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul (2011) ss. 353-354. (ISBN-978-975-420-815-3) (Jean Lawrence, Dee May: Infection Control in the Community, 2003, Elsevier Limited, ISBN: 978 0 443 06406 7)

B8b.Doçentlik Sonrası (1,2,3,4 nolu bilimsel çalışmalar) toplamı: 20B8b.Toplam Puan: 20

5
5

5

5

5

c) Açıklamalı ve yorumlu kitap çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir)

(Edebiyat Fakültesi'nin Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, BatıDilleri ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümü öğretim elemanları bu tür çalışmalarını B-3.a bendinde yer alan "Özgün araştırma, makale" gibi de puanlandırabilirler)

30

d) Makale çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir)

5

9.Kitap ve karar tahlilleri (sadece Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu için geçerlidir)

10

10.Yurtiçi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir)

5

C-BİLİMSEL ÖDÜLLER
1. Uluslar arası bilim ödülleri
a) Uluslar arası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve hizmet ödülü

60

b)Uluslar arası kongrelerde en iyi bildiri ödülü

10

2. Ulusal bilim ödülleri (TÜBİTAK ya da TÜBA tarafından bilimsel çalışmalar karşılığında verilen bilim ödülleri (yayın teşvik ödülleri hariç)

40

D-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
1.Yurt dışı kaynaklı, uluslar arası katılımlı bilimsel proje yürütme (Hangi kurum tarafından desteklendiği belgelenmelidir)
Bu çalışmalar birer UDP projesi olup, Japonya ve Türkiyedeki üniversitelerden etik onay alınarak yürütülmüş, finansal destek alınmamıştır. Çalışmalar bittikten sonra UDP haline dönüştürülmüş, puanlanmamıştır.
(1) Öztekin S.D., Larson E. E., Yüksel S., Altun Uğraş G. Nursing Students Perceptions About Disaster and Nursing Schools’ Disaster Preparedness and Response.

(World Society of Disaster Nursing Research Conference (WSDN2012), 23rd -24th August 2012 City Hall, Cardiff, Wales, United Kingdom) (BAP/UDP:25152 Sayı:B.30.2.İst.0.06.01/2224)


(2) Öztekin S.D., Larson E. E., Altun Uğraş G., Yüksel S., Savaşer S. Nursing Educators’Perceptions about Disaster Preparedness and Response in Istanbul and Miyazaki.

(14th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 4-7, 2013, CITE – Centre de Congrès Lyon, Lyon, France. Eur J Trauma Emerg Surg (2013) 39 (Suppl):S1– S162 DOI 10.1007/s00068-013-0282-6 ) (BAP/UDP:30874)


(3) Öztekin S.D., Larson E.E., Altun Uğraş G., Yüksel S. Educational Needs Concerning Disaster Preparedness and Response: A Comparison of Undergraduate Nursing Students from Istanbul, Turkey and Miyazaki, Japan. Japan Journal of Nursing Science 2014;11(2):94-101. doi: 10.1111/jjns.12008. Epub 2013 Mar 26. 04.2014; 11(2):94-101.
(World Society of Disaster Nursing Research Conference (WSDN2012), 23rd -24th August 2012 City Hall, Cardiff, Wales, United Kingdom) (poster)


25

--

--


--

2. Yurt dışı kaynaklı, uluslar arası katılımlı projede görev alma

5

3. TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT vb.destekli proje yürütme

20

4. İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel projeleri yürütme (Yüksek lisans, doktora tez projeleri, bilimsel yayın yapan araştırıcılara destek projeleri, uluslararası yayınlara yönelik destek projeleri, yayın ödül projeleri, güdümlü projeler ve acil ihtiyaç projeleri hariç)

105. Yurt içi kaynaklı projede görev alma (İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT, vb. destekli)  1. (1) Öztekin S.D., Akyolcu N., Öztekin İ., Kanan N. The occurence of complications of PA catheters removed by CCNs vs. MDs.  2. (BACCN, International Critical Care Nursing Conference, 18’th–21’th Sept, 2000 Edinburgh, Scotland/UK (sözlü bildiri) British Association of Critical Care Nurses, Nursing in Critical Care, 2008;13(2):115.(Araştırma Projesi- BEKADEP destekli)  3. (2) Öztekin S.D., Öztekin İ., İşsever H., Göksel O, Çınar B., Canik S. Postoperative effects of opioid analgesics administered via continuous perfusion and patient controlled analgesia after open heart surgery.Yakugaku Zasshi,2006;126(7):499-504. (SCI-Exp.) PMID: 16819272 [PubMed - in process] Online ISSN:1347-5231, Print ISSN:0031-6903

  4. (İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-BYP proje no:625/15032007)  5. (3) Öztekin D.S., Ucuzal M., Öztekin İ., İşsever H. Nursing students’ willingness to use complementary and alternative therapies for cancer patients: İstanbul survey. Tohoku Journal of Experimental Medicine,2007;211(1):49-61. PMID: 17202772 [PubMed - in process] (İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-BYP proje no: 685/15032007)

(4) Öztekin S.D. Florence Nightingale in Turkey: Genesis of Modern Infection Control: IFIC Conference in the Shadow of Florence Nightingale: 150 years later: (Something that incorporates the elements of FN, nursing, IFIC) International Journal of Infection Control, 2006;2:21-24. (BYP Projesi, proje no:64)


(5) Çelik S., Öztekin D., Akyolcu N., İşsever, H. Sleep Disturbance: The Patient Care Activities Applied at the Nightshift in the Intensive Care Unit. Journal of Clinical Nursing 2005;14:102-106.(SSCI) PMID: 15656854 [PubMed - indexed for MEDLINE (Bilimsel Araştırma Projesi )
(6) Öztekin İ., Gökdoğan S., Öztekin S.D., İşsever,H., Göksel O., Canik, S. Effects of propofol and midazolam on lipids, glucose and plasma osmolality during and early post-operative period following coronary artery bypass graft surgery: a randomized trial. Yakugaku Zasshi,2007;127(1):173-182. (SCI-Exp.) PMID: 17202798 [PubMed - in process] (İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-BYP proje no: 686/15032007)

(7) Öztekin İ., Yazıcı Ş., Öztekin D.S., Göksel O., İşsever H., Canik S. Effects of Low-Dose Milrinone on Weaning from Cardiopulmonary Bypass and After in Patients With Mitral Stenosis and Pulmonary Hypertension. Yakugaku Zasshi, 2007;127(2):375-383. (SCI-Exp.) PMID: 17268158 [PubMed - in process]

(İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-BYP proje no: 649/15032007)

(8) Aygün A., Öztekin İ., Öztekin D., Topçu G., Canik S. Comparison of Serum Lipids and Glucose Levels During Propofol or Midazolam Infusions in Coronary Artery Bypass Surgery.


(Euroanesthesia-ESA 2007 Meeting, Munich, Germany, 9-12 June 2007 (poster)

(İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi UDP proje no: 690/05032007)
(9) Karagöz G, Öztekin, S.D. Use of Complementary and Alternative Therapies by Neurosurgical Patients with Neck, Back, and Low-Back Pain, 34th Annual ESRA Congress2015, Ljubljana, Slovenia, 2-5 September, 2015.

(Karagöz G, Öztekin, S.D. Use of Complementary and Alternative Therapies by Neurosurgical Patients with Neck, Back, and Low-Back Pain. Regional Anesthesia and Pain Medicine, 40(5) Suppl 1 Sept-Oct (2015); e201. (Abstracts and HighlightPapers of the 34th Annual European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy (ESRA) Congress 2015: Late Breaking Abstracts; ESRAS-0552)

(İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi UDP proje no-54649)

D5. Toplam Puan: 21.3

5

2

5
3

5

1.5

1.6
1.6
1.6E. BİLİMSEL ATIFLAR

(Yazarın kendi yayınlarında, kendi çalışmalarına yaptığı atıflar dikkate alınmaz) (Atıflardan alınan puanlar atıfın yapıldığı yıl için dikkate alınır)
1. Yurt dışında yayınlanan bilimsel kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezlerinde yapılan atıf

Çelik S., Öztekin D., Akyolcu N., İşsever H. Sleep Disturbance: The Patient Care Activities Applied at the Nightshift in the Intensive Care Unit. Journal of Clinical Nursing, 2005;14,102-106 künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:

1.Delves J. (2009) Sleep Deprivation in the Intensive Care Unit. In G. Parmenter (Ed). HNE Handover For Nurses and Midwives.(16-20). Australia: The Univeristy of New Castle and NSW Health University of New England: Hunter New England (bilimsel kitap)
2.Strålin K, Dufva Svahnström, C Att främja normal sömn och dygnsrytm på intensivvårdsavdelning en Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB), Magisteruppsats 2009:23, University of Borås/School of Health Science (tez)
3. Lindblad A.,Thorsling A.S. (2010). Sleep Disordered Patients in Intensive Care Unit Physiological and Psychological Aspects Related to Sleep Disorder: A Literature Study. Karlstads universitet 651 88 Karlstad (monografi)
4. Stayt, L.C. ‘I’ve never been surrounded by so many people and felt so alone’: A Heideggerian phenomenological study investigating patients’ experiences of technology in adult intensive care. The University of Warwick Faculty of Social Sciences School of Health and Social Studies March 2012.
5. Andbald G. Johansson K. Stressens ansikte Patientens upplevelse av stress under intensivvårdstiden. Fristående kurs, 15 högskolepoäng/ OM5120, Examensarbete för kandidat i Omvårdnad VT 2010.

6.Strålin K., Svahnström C.D.( 2009) Examensarbete - Magisternivå I Vårdvetenskap Vid Institutionen För Vårdvetenskap 2009:23 Att främja en normal sömn och dygnsrytm på intensivvårdsavdelning, Högskolan I Boras Institutionen För Vardvetenskap (Tez)

7.da Costa SV, Ceolim MF. Factors that affect inpatients' quality of sleep. Revista da Escola de Enfermagem da U S P 02/2013; 47(1):46-52. DOI:10.1590/S0080-62342013000100006 · 0.50 Impact Factor

Masood M, Ba Hammam A. Sleep in the Critically Ill. Sleep Deprivation: Causes, Effects and Treatments, First edited by Fulke P, Vaughan S, 01/2009: pages 201-221; Nova Publishers., ISBN: 978-1-60741-974-7Altun Uğraş G., Öztekin, D. “Patient Perception of Environmental and Nursing Factors Contributing to Sleep Disturbances in a Neurosurgical Intensive Care Unit” Tohoku Journal of Experimental Medicine 2007 Jul; 212(3):299-308. (corresponding author) künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:
5. Delves J. (2009) Sleep Deprivation in the Intensive Care Unit. In G. Parmenter (Ed). HNE Handover For Nurses and Midwives.(16-20). Australia: The Univeristy of New Castle and NSW Health University of New England: Hunter New England (bilimsel kitap)
(Güden M., Akpınar, B., Çaynak,B., Türkoğlu Ç., Özyedek Z., Sanisoğlu İ.,Sağbaş E., Aytekin S., Öztekin S.D.: Left Versus Bi-Atrial Intraoperative Saline-Irrigated Radiofrequency Modified Maze Procedure For Atrial Fibrillation, Cardiac Electrophysiology Review 2003;7(3):252-258) künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:


Yüklə 200,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə