Doktora teziYüklə 6,91 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/28
tarix26.07.2017
ölçüsü6,91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 
 
EGO FONKSİYONLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKİYE 
KOŞULLARINA UYGUN GEÇERLİK, GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 
 
 
 
YADİGÂR ÇEVİK 
DOKTORA TEZI 
 
 
 
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
DANIŞMAN 
Yard. Doç. Dr. Gül ÜNSAL BARLAS 
 
 
 
 
 
İSTANBUL-2013 

 
ii 
 
 
REPUBLIC OF TURKEY 
MARMARA UNIVERSTY 
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES 
 
STUDY OF VALIDITY, RELIABILITY IN ACCORDANCE WITH TURKEY 
CONDITIONS IN EGO FUNCTIONS ASSESSMENT SCALE 
 
 
YADİGAR ÇEVİK 
DOCTORAL THESIS 
 
 
 
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY NURSING 
 
 
 
SUPERVISOR 
Yard. Doç. Dr. Gül ÜNSAL BARLAS 
 
 
 
 
 
İSTANBUL-2013 
 
 
 

 
iii 
 
 

 
iv 
BEYAN 
 
 
 
Bu  tez  çalışmasının  kendi  çalışmam  olduğunu,  tezin  planlanmasından 
yazımına  kadar  bütün  aşamalarda  etik  dışı  davranışımın  olmadığını,  bu  tezdeki 
bütün  bilgileri  akademik  ve  etik  kurallar  içinde  elde  ettiğimi,  bu  tez  çalışmasıyla 
elde  edilmeyen  bütün  bilgi  ve  yorumlara  kaynak  gösterdiğimi  ve  bu  kaynakları  da 
kaynaklar  listesine aldığımı, yine bu tezin çalışılması  ve yazımı sırasında patent ve 
telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığı beyan ederim.  
                                                                                 YADİGAR ÇEVİK 
 
 
                                                                                          

 

 
 
 
Tezimi; 
Anlatmaya kelimelerin yetemeyeceği, 
Hayatıma yön veren, 
Ustam, 
Yol göstericim, 
Canım Hocam 
Yard. Dr. Gül ÜNSAL BARLAS’a ithaf ediyorum. 

 
vi 
TEŞEKKÜR 
Tüm doktora eğitimim boyunca her zaman desteğini tüm içtenliği  ile yanımda 
hissettiğim,  stresli  zamanlarımda  beni  yatıştıran,  sadece  sesini  duymak  bile  beni 
kendime  getiren  ve  sorun  çözümü  konusunda  rahatlatan,  tanıdığım  günden  beri  o 
güzel gülümsemesiyle yoluma hep ışık olan canımiçi hocam Dr. Nurhan EREN’e 
Görüş  ve  önerileri  ile  sadece  tez  çalışmamda  değil  tüm  Marmara  Üniversitesi 
eğitimim  boyunca  yanımda  olan,  destekçim  olan,  değerli  hocalarım  Dr.  Semra 
ÇIĞRIKÇI ve Dr. Nevin ONAN’a 
Tanıma  şansına  nail  olduğum  günden  beri,  desteğini  hep  yanımda  hissettğim, 
tez çalışmamda beni sürekli yüreklendiren, bana güvendiğini her fırsatta dile getiren 
ve  tezimin  özellikle  veri  toplama  aşamasında  sıkıntıya  düştüğümde  hiç  aklıma 
gelmeyen çözümleri üreten Canım Hocam Doç. Dr. Mehmet ÇELİK’e 
Kardeşim Sevgi ÇEVİK sayesinde tanımaktan onur duyduğum, doktora tezimin 
özellikle  İngilizce  uzman  görüş  aşamasında  desteklerini  benden  esirgemeyen,  hatta 
çevresindeki  tüm  dostlalarını  tezim  için  seferber  eden  yakışıklı  hocam  Prof.  Dr. 
Hasan BOYNUKARA’a 
Tüm  Doktora  eğitimim  ve  tez  yazım  aşamasında  bana  tüm  içten  desteklerini 
esirgemeyen,  arkadaşları  olduğum  için  her  zaman  kendimi  çok  şanslı  ve  mutlu 
hissetiğim canım arkadaşlarım, Ayşe KUZU, Pınar ÇİÇEKOĞLUNA,  
Araştırmanın  yürütülmesinde  kolaylıklar  sağlayan,  özellikle  veri  toplama 
aşamasında omuz omuza çalıştığım, özellikle tez savunma sınavım sırasında yaptığı 
güzel  yemeklerle  sınavımı  biraz  olsun  keyiflenmesini  sağlayan  canım  arkadaşım  ve 
manevi kardeşim Fatma SÜMELİ’ye 
İngilizce  çeviriler  konusunda  rica  ettiğim  tüm  zamanlarda  zaman  mekan 
bilmeyen, her fırsatta yardımını esirgemiyen Emre AKKUŞ’a 
Marmara  Üniversitesi  eğitimim  boyunca  tüm  stresime  göğüs  geren,  zamansız 
aramalarıma alışıp hatta aramadığımda sorun mu var diye merak edip gülerek arayan 
fotokopicim Hasan DEMİR’E 
Tezimin istatistik aşamasında görüşleri ile bana yardımcı olan, yön veren canım 
hocam Yard. Dr. Canan Savran’a 
Sürekli  yanımda  oldukları  ve  bana  verdikleri  destek  için  başta  kardeşim, 
yoldaşım, sırdaşım Sevgi Çevik olmak üzere tüm aileme gönül dolusu sevgiler sunar 
teşekkür ederim. 

 
vii 
 
İÇİNDEKİLER 
 
I.  TEZ ONAYI 
II.  BEYAN 
III.  TEŞEKKÜR   
 
iii 
IV.  İÇİNDEKİLER  
 
iv 
V.  KISALTMALAR    
vi 
1.  ÖZET  
 
 

2.  SUMMARY   
 

3.  GİRİŞ AMAÇ  
 

4.  GENEL BİLGİLER  
7 
 
4.1   ŞİZOFRENİ     
7 
 
 
4.1.1  
Şizofreni Tanımı   

 
 
4.1.2. 
Şizofreni Tanısı  

 
 
4.1.3. 
Şizofreni Tarihçesi  
10 
 
 
4.1.4.   Epidemiyoloji  
12 
 
 
4.1.5.   Etiyoloji  
12 
 
 
4.1.6.   Şizofreni Patofizyolojisi  
14 
 
 
4.1.7.   Şizofrenide Psikodinamik Yaklaşım   
15 
 
4.2.  Ego Fonksiyonları  
20 
 
 
4.2.1.   Ego Nedir?  
21 
 
 
 
4.2.1.1.  Heınz Hartmann  
22 
 
 
 
4.2.1.2   Melanie Klein  
23 
 
 
 
4.2.1.3   Margaret Mahler  
24 
 
 
 
4.2.1.4   Anna Freud  
25 
 
 
 
4.2.1.5   Eric Erikson  
25 
 
 
4.2.2.    Ego İşlevleri  
26 
 
 
4.2.3  
Ego Güçleri Ve Zayıflıkları   
36 
 
 
4.2.4  
Ego Gelişiminde İçselleştirmesi  
37 
 
 
4.2.5. 
Ruhsal Yapıda Birincil Ve İkincil Süreçler  
38 
      4.3. Ego Fonksiyonları Ölçeği ve Hemşirelik                                                    41 

 
viii 
5.   GEREÇ VE YÖNTEM  
43 
 
5.1.   Araştırmanın Tipi  
43 
 
5.2.   Araştırmanın Evren ve Örneklem  
43 
 
5.3.   Araştırmanın Yapılacağı Yerler ve Süresi   
45 
 
5.4.   Araştırmanın Bütçesi   
45 
 
5.5.   Tez Çalışmasında Kullanılacak Mevcut Olanaklar   
45 
 
5.6.   Araştırmanın Etik Yönü  
45 
 
5.7.   Araştırmanın Sınırlılıkları  
46 
 
5.8.   Araştırmaya Alınma Kriterleri  
46 
 
 
5.8.1.   Şizofreni Hastası Araştırmaya Alınma Kriterleri  
46 
 
 
5.8.2.   Normal Bireylerin Araştırmaya Alınma Kriterleri  
46 
 
5.9.   Araştırmaya çıkarılma Kriterleri 
46 
 
5.10.  Araştımanın Planı ve Takip Formları  
46 
 
 
5.10.1.   Araştırmanın Veri Toplama Araçları                                         46   
 
 
5.10.1.1. Kişisel Bilgi Formu  (KBF- Ek.1)  
47 
 
 
5.10.1.2 Ego Fonksiyonları Değerlendirme Ölçeği  
 
 
 
( Ego Function Assessment Scale) (EFA)  
47 
        5.10.1.2.1.  Klinik
 
Görüşme  Materyelinden  Ego  Fonksiyonlarını  Ölçme  
Skalası                                                                                                                       48 
 
 
5.10.1.3. Wonderlic Personnel Test (WPT)  
67 
 
 
5.10.1.4. Sıfat Listesi (Adjective Check List)(ACL)  
68 
 
        5.10.1.5. Belirti Tarama Listesi(Symptom Check List)(SCL-90-R)  
69 
               5.10.2. Tezin Çalışma Planı                                                                       71       
      5.11.   Verilerin Değerlendirilmesi  
72 
      5.11.1 Araştırma Kapsamında Kullanılan Anket ve EFA için Ön Hazırlık     
                 ve Pilot Çalışma Veri Çözümlemesi:                                             72              
      5.11.2. Araştırma Kapsamında Kullanılan Ankete Verilen Yanıtların  
                 değerlendirilmesi İçin Kullanılan İstatistiksel teknikler                73                             
      5.11.3 Araştırma Kapsamında Kullanılan EFA’nın Güvenirliği İçin  
                Kullanılan İstatistiksel Teknikler                                                    73                                                         
 

 
ix 
       5.11.4. Araştırma Kapsamında Kullanılan EFA’nın Madde Analizleri İçin  
                          Kullanılan İstatistiksel Teknikler                                                   76                                                     
      5.11.5. Araştırma Kapsamında Kullanılan EFA’nın Geçerliği İçin  
                   Kullanılan İstatistiksel Teknikler                                                  77                                           
      5.11.6. EFA’nın Norm Çalışmalarına İlişkin Veri Çözümleme Çalışmaları                                 
                                                                                                                           80                                                        
 
6.   BULGULAR ve TARTIŞMA 
82 
 
6.1.   EFA’nın Anlaşılabilirlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik  
 
 
Çalışma Sonuçları 
82 
 
6.2.   Araştırma Kapsamına alınan Çalışma Grupların Kişisel  
 
 
Bilgilerinin Dağılımları 
83 
 
   
6.2.1.   Araştırma Kapsamına alınan Tüm Çalışma Grubunun  
 
   
 
Kişisel Bilgilerinin Dağılımları 
85 
 
 
6.2.2.   Araştırma Kapsamına alınan Normal Çalışma Grubunun  
 
 
 
Kişisel Bilgilerinin Dağılımları 
85 
 
 
6.2.3.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Şizofreni Çalışma  
 
 
 
Grubunun Kişisel Bilgilerinin Dağılımları 
85 
       6.3.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarına Uygulanan  
 
 
EFA Testinin Alt Boyutlarının Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
85 
 
 
6.3.1.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Tüm Çalışma  
 
 
 
Grubuna Uygulanan EFA Testinin Alt Boyutlarının  
 
 
 
Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
88 
 
 
 
6.3.1.1   Alt Boyutların test-tekrar Test Güvenirlik  
 
 
 
 
sonuçları: 
88 
 
 
 
6.3.1.2.   Alt Boyutların İç Tutarlılığa Dayalı Güvenirlik  
 
 
 
 
Katsayıları: 
88 
 
 
 
6.3.1.3.   Alt Boyutların Standart Hata Değerleri: 
90 
 
 
6.3.2. 
Araştırma Kapsamında Kullanılan Normal Çalışma  
 
 
 
Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt  
 
 
 
Boyutlarının Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
91 
 
 
 
6.3.2.1   Alt Boyutların test-tekrar Test Güvenirlik sonuçları  91 
 
 
 
 

 

6.3.2.2.    Alt Boyutların İç Tutarlılığa Dayalı Güvenirlik  
 
 
Katsayıları: 
                                                                                     91 
 
 
 
6.3.2.3.  Alt Boyutların Standart Hata Değerleri: 
93 
 
 
6.3.3.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Şizofren Çalışma  
 
 
 
Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt  
 
 
 
Boyutlarının Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
95 
 
 
 
6.3.3.1   Alt Boyutların test-tekrar Test Güvenirlik sonuçları:  95 
 
 
 
6.3.3.2.   Alt Boyutların İç Tutarlılığa Dayalı Güvenirlik  
 
 
 
 
Katsayıları: 
95 
 
 
 
6.3.3.3.   Alt Boyutların Standart Hata Değerleri: 
97 
 
6.4.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarına Uygulanan  
 
 
EFA Testinin Alt Boyutlarının Maddelerinin İstatistiki Analizleri 
98 
 
 
6.4.1.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarına  
 
 
 
Uygulanan EFA Testinin Alt Boyutlarının Maddelerinin  
 
 
 
Güvenirlilik Katsayıları 
103 
 
 
 
6.4.1. 1.  Tüm Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin  
 
 
 
 
Alt Boyut Maddelerinin Güvenirlik Katsayıları: 
103 
 
 
 
6.4.1.2.  Normal Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin  
 
 
 
 
Alt Boyut Maddelerinin Güvenirlik Katsayıları: 
106 
 
 
 
6.4.1.3.   Şizofren Çalışma Grubuna Uygulanan EFA Testinin  
 
 
 
 
Alt Boyut Maddelerinin Güvenirlik Katsayıları 
110 
 
 
6.4.2.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarına  
 
 
 
Uygulanan EFA Testinin Alt Boyut Maddelerinin  
 
 
 
Geçerlilik Katsayıları 
113 
 
 
 
6.4.2. 1.  Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan EFA Testinin  
 
 
 
 
Alt Boyut Madde Ayırdediciliğine İlişkin Bulgular  114 
 
 
 
6.4.2. 2. Normal Çalışma Grubuna Uygulanan EFA Testinin  
 
 
 
 
Alt Boyut Madde Ayırdediciliğine İlişkin Bulgular  117 
 
 
 
6.4.2. 3.  Şizofreni Çalışma Grubuna Uygulanan EFA Testinin  
 
 
 
 
Alt Boyut Madde Ayırdediciliğine İlişkin Bulgular  120 
 
6.5.   Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt Boyutlarının  
 
 
Geçerliğine İlişkin Bulgular 
124 
 
 
 

 
xi 
6.5.1.   
Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt  
 
 
 
Boyutlarının Kapsam Geçerliğine İlişkin Bulgular 
124 
 
 
6.5.2.   Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt  
 
 
 
Boyutlarının Kriter Geçerliğine İlişkin Bulgular 
124 
 
 
 
6.5.2.1.  Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Alt Boyutları  
 
 
 
 
ile Wonderlic Personel Test Arasındaki İlişkiler 
124 
 
 
 
 
6.5.2.1.1   Tüm Çalışma Grubuna Uygulanan EFA  
 
 
 
 
   
Alt Boyutları ile Wonderlic Personel  
 
 
 
 
   
Test Arasındaki İlişkiler 
125 
 
 
 
 
6.5.2.1.2.   Normal Çalışma Grubuna Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Alt Boyutları ile Wonderlic  
 
 
 
 
 
Personel Test Arasındaki İlişkiler 
126 
 
 
 
 
6.5.2.1.3.   Şizofren Çalışma Grubuna Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Alt Boyutları ile Wonderlic  
 
 
 
 
 
Personel Test Arasındaki İlişkiler 
126 
 
 
 
6.5.2.2.  Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin  
 
 
 
 
Alt Boyutları ile SCL-90 Toplam ve Alt Boyutları  
 
 
 
 
Arasındaki İlişkiler 
 
127 
 
 
 
 
6.5.2.2.1.   Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Alt Boyutları ile SCL-90 Toplam  
 
 
 
 
 
ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 
127 
 
 
 
 
6.5.2.2.2.   Normal Çalışma Grubu’na Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Alt Boyutları ile SCL-90 Toplam ve  
Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 
130 
 
 
 
 
6.5.2.2.3.   Şizofren Çalışma Grubuna Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Alt Boyutları ile SCL-90 Toplam  
 
 
 
 
 
ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 
134 
 
 
 
6.5.2.3.  Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma  
 
 
 
 
Gruplarına Uygulanan EFA Alt Boyutları ile Sıfat  
 
 
 
 
Listesi Kişilik Testi Alt Boyutları Arasındaki  
 
 
 
 
İlişkiler 
 
 
138 
 
 
 
 
6.5.2.3.1.   Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Alt Boyutları ile Sıfat Listesi  

 
xii 
 
 
 
 
 
Kişilik Testi Alt Boyutları  
 
 
 
 
 
 
Arasındaki İlişkiler 
138 
 
 
 
 
6.5.2.3.2.   Normal Çalışma Grubuna Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Alt Boyutları ile Sıfat Listesi  
 
 
 
 
 
Kişilik Testi Alt Boyutları Arasındaki  
 
 
 
 
 
İlişkiler 
 
144 
 
 
 
 
6.5.2.3.3.   Şizofren Çalışma Grubuna Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Alt Boyutları ile Sıfat Listesi  
 
 
 
 
 
Kişilik Testi Alt Boyutları  
 
 
 
 
 
Arasındaki İlişkiler 
152 
 
 
6.5.3.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarına  
 
 
 
Uygulanan EFA Testinin Alt Boyutlarının Yapı Geçerliğine  
 
 
 
İlişkin Bulgular 
 
 
155 
 
 
 
6.5.3.1.  Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma  
 
 
 
 
Gruplarına Uygulanan EFA Ölçeği Tüm Maddeleri  
 
 
 
 
İçin Yapılan Kaiser-Meyer-Olkin Test ve  
 
 
 
 
Barlett Küresellik Testi Sonuçları 
156 
 
 
 
6.5.3.2.  Çalışma Grupları İçin Faktör Analiz Sonuçları 
160 
 
 
 
 
6.5.3.2.1.   Tüm Çalışma Grubu İçin Faktör  
 
 
 
 
 
Analiz Sonuçları 
160 
 
 
 
 
6.5.3.2.2.   Normal Çalışma Grubu için faktör  
 
 
 
 
 
analiz sonuçları 
161 
 
 
 
 
6.5.3.2.3.   Şizofren Çalışma Grubu İçin Faktör  
 
 
 
 
 
Analiz Sonuçları 
162 
 
 
 
6.5.3.3.  Araştırma Kapsamında Çalışma Gruplarına  
 
 
 
 
Uygulanan EFA Self-Report Ölçeğinin Alt  
 
 
 
 
Boyut Sonuçlarının İlişki Katsayıları 
163 
 
 
 
 
6.5.3.3.1.   Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan  
 
 
 
 
 
EFA Self-Report Ölçeğinin Alt Boyut  
 
 
 
 
 
Sonuçlarının İlişki Katsayıları 
165 
 
 
 
 
6.5.3.3.2.   Normal Çalışma Grubunun EFA Alt  
 
 
 
 
 
Boyut Sonuçları Arasındaki İlişki  
 
 
 
 
 
Katsayıları  
167 

 
xiii 
 
 
 
 
6.5.3.3.3.   Şizofren Çalışma Grubunun EFA Alt  
 
 
 
 
 
Boyut Sonuçları Arasındaki İlişki  
 
 
 
 
 
Katsayıları  
170 
 
6.6.  Araştırma Kapsamında Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Alt  
 
 
Boyut Toplamlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
173 
 
 
6.6.1.   Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan EFA Alt Boyut  
 
 
 
Toplamlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
173 
 
 
6.6.2.   Normal Çalışma Grubunun EFA Alt Boyut Toplamlarına  
 
 
 
İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
176 
 
 
6.6.3.   Şizofren Çalışma Grubunun EFA Alt Boyutları  
 
 
 
Toplamlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
181 
 
6.7.   Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarının EFA Alt  
 
 
Boyut Norm Çalışması 
 
186 
 
 
6.7.1.    Tüm Çalışma Grubu’nun EFA Alt Boyutları  
 
 
 
Norm Çalışması 
 
186 
 
 
6.7.2.   Normal Çalışma Grubunun EFA Alt Boyutları  
 
 
 
Norm Çalışması 
 
189 
 
 
6.7.3.   Şizofreni Çalışma Grubu’nun EFA Alt Boyutları  
 
 
 
Norm Çalışması 
 
191 
      6.8.   Araştırma Kapsamında Kullanılan 10 Kişilik Grubun üç uzman  
 
 
tarafından verilen EFA alt boyut toplam puanlarına göre  
 
 
hesaplanan puanlayıcı tutarlılığı için yapılan sınıf içi  
 
 
(intraclass) korelasyon katsayısı ve anlamlılığının  
 
 
« F » Testi ile Sınanması 
 
193 
 
 
6.8.1.   Uzman Görüşleri İle Bireyin Kendisini Algılaması  
 
 
 
Arasındaki İlişkiler   
195 
 
7.  SONUÇ VE ÖNERİLER  
197 
 
7.1.  Sonuç    
 
197 
 
7.1.1  Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarına Uygulanan  
 
 
EFA Testinin Alt Boyutlarının Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
197 
 
 
 
 

 
xiv 
               7.1.1.1    Araştırma Kapsamında Kullanılan Tüm Çalışma  
 
 
 
Grubuna Uygulanan EFA Testinin Alt Boyutlarının  
 
 
 
Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
197 
 
 
7.1.1.2.  Araştırma Kapsamında Kullanılan Normal Çalışma  
 
 
 
Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt  
 
 
 
Boyutlarının Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
198 
 
 
7.1.1.3.  Araştırma Kapsamında Kullanılan Şizofren Çalışma  
 
 
 
Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt  
 
 
 
Boyutlarının Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
198 
 
7.1.2.  
Şizofren, Normal ve Tüm Çalışma Grubuna Uygulanan EFA  
 
 
Testinin Alt Boyut Maddelerinin Güvenirlik Katsayıları 
199 
 
7.1.3  Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan EFA Testinin Alt Boyut  
 
 
Madde Ayırdediciliğine İlişkin Bulgular 
199 
 
7.1.4.  
Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt Boyutlarının  
 
 
Kriter Geçerliğine İlişkin Bulgular 
199 
 
 
7.1.4.1.  Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt Boyutları  
 
 
 
ile Wonderlic Personel Test Arasındaki İlişkiler 
199 
 
 
7.1.4.2.  Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA Testinin Alt Boyutları  
 
 
 
ile SCL-90 Toplam ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 
200 
7.1.4.2.1.  Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan EFA Alt  
 
 
 
 
Boyutları ile SCL-90 Toplam ve Alt  
 
 
 
 
Boyutları Arasındaki İlişkiler 
200 
 
 
 
7.1.4.2.2.  Normal Çalışma Grubu’na Uygulanan EFA  
 
 
 
 
Alt Boyutları ile SCL-90 Toplam ve Alt  
 
 
 
 
Boyutları Arasındaki İlişkiler 
201 
 
 
 
7.1.4.2.3.  Şizofren Çalışma Grubuna Uygulanan EFA  
 
 
 
 
Alt Boyutları ile SCL-90 Toplam ve Alt  
 
 
 
 
Boyutları Arasındaki İlişkiler 
202 
 
 
7.1.4.3.  Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarına  
 
 
 
Uygulanan EFA Alt Boyutları ile Sıfat Listesi Kişilik Testi  
 
 
 
Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 
204 
 
 
 
7.1.4.3.1.  Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan EFA Alt  
 
 
 
 
Boyutları ile Sıfat Listesi Kişilik Testi Alt  

 
xv 
 
 
 
 
Boyutları Arasındaki İlişkiler 
204 
 
 
 
7.1.4.3.2.  Normal Çalışma Grubuna Uygulanan EFA  
 
 
 
 
Alt Boyutları ile Sıfat Listesi Kişilik Testi Alt  
 
 
 
 
Boyutları Arasındaki İlişkiler 
207 
 
 
 
7.1.4.3.3.  Şizofren Çalışma Grubuna Uygulanan EFA  
 
 
 
 
Alt Boyutları ile Sıfat Listesi Kişilik Testi Alt  
 
 
 
 
Boyutları Arasındaki İlişkiler 
211 
 
7.1.5.  
Araştırma Kapsamında Kullanılan Çalışma Gruplarına Uygulanan  
 
 
EFA Testi maddelerinin Faktör Analiz Sonuçları 
212 
 
7.1.6.   
Araştırma Kapsamında Çalışma Gruplarına Uygulanan EFA  
 
 
Self-Report Ölçeğinin Alt Boyut Sonuçlarının İlişki Katsayıları 
213 
 
 
7.1.6.1.  Tüm Çalışma Grubu’na Uygulanan EFA Self-Report  
 
 
 
Ölçeğinin Alt Boyut Sonuçlarının İlişki Katsayıları 
213 
 
 
7.1.6.2.  Normal ve Şizofreni Çalışma Grubu Arasında EFA Ölçeği  
 
 
 
Alt Boyut Ortalamaları Arasındaki İlişkiler 
213 
 
7.2.  Öneriler  
 
214 


Yüklə 6,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə