Dolaşim sistemi muayenesiYüklə 3,35 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2017
ölçüsü3,35 Mb.

DOLAŞIM SİSTEMİ 

MUAYENESİ

Prof.Dr. Utku BAKIRELEşgal


-Anemnez

• Fiziksel Muayene

• Radyagrafi

• Elektrokardiyografi (EKG)

• Ekokardiyografi (EKO)

• M-mode, 2-D, Doppler

• Klinik patoloji

Hemogram– Biyokimya

– Elektrolitler

– TIT

– Asit-baz durumu

Kan gazları–Troit profili

– Drofilarya

– FIV, FeLV

– Karnitin

–Taurin

– Laktat düzeyi– Efüzyon 

sitolojisiEşkal            Anemnez 

Irk– Büyük

– küçük


Yaş  


Yeni doğan

erken doğmuş olmasıgelişme geriliği 

ileri yaşgizli kalmış konjenital bir kalp 

hatası Cinsiyet– erkek hayvanlarda daha fazla 

(PDA hariç). 

Mevcut şikayet– Çabuk yorulma

Taşipne, Dispne,ÖksürükKarında büyüme, bacaklarda 

şişmeBayılmaKaşeksi 


-

kıl yapısı

Diğer (anoreksi, kusma..)Önceki hastalıkları

İlaçlar 


Tedavi sonucu

Klinik bulgular– Süre

ilerleyiş -

FİZİKSEL İNCELEME

1.

Femoral Nabız 

2.

Kapillar dolum zamanı ve Mukoza 

rengi

3. Venalar

4. Prekardiyal palpasyon 

5. Thorax perküsyon

6. Abdomen Palpayonu 

7. DeriÖdem, elastikiyet, kıl8. OskültasyonKalp Thorax 

1

2

3

4

5

6

7


Genel durum

GüçsüzlükZayıflamış kas yapısı

Dispne 


Abdominal genişleme 

Epizotik (normal olmayan görünüm)– solunum sistemi

– kan


– ortopedik

– nöro-muskuler

– endokrin

– nörolojik

– metabolik bozukluklarında 


Periferal nabız

Hangi arter?• At:A.Maxillaris

• B.Rum.: A. Facialis Ext

A.Coccygea medialis

• Kedi köpek, K.Rum.: 

A.femoralis 

Nabız Sayıları (dakika)• At: 25-40,       Tay: 70-80

• B.Rum: 60-80, buzağı: 100-120

• Köpek: 60-180 yavru: 110-220

• Kedi: 120-240  yavru: 120-240

Nabız Ritmi• Düzen

• Gallop


Nabız kuvvet ve kalitesi

kalbin vuruş gücüne

(dalga boyu, şiddeti, süresi )

Şiddetli bradikardiObesite


Taşikardi

• Nabız eksikliği

AF ve VEK Nabız karakteriHer iki femoral arter

• aortik tromboembolizim

• Atlarda 

A.metacarpalis,

A.metatarsalisdigitas1

KDZ ve Mukozalar

Kapillar dolum zamanı (KDZ)

< 2 sn

SolgunlukSiyanoz


Kuruluk


2

Venalar

Vena jugularis Vena mammaria 

subcutanae

Dolgunluk• Geri dönüş 

bozukluklarında

• Sağ taraf kalp 

yetmezliğinde 

• genişleme / 

dolgunluk

OndulasyonYangısı


çene kemiğinin açı 

yaptığı bölümün 

gerisinden 

• Pozitif ven nabzı

• Negatif ven nabzı

• Pozitif hepato-

juguler reflux. 

3


Kalbin İnspeksiyonu ve 

palpasyonu

Kalbin apeks atımları • thoraxın sol 5.interkostal aralıktan Kosta-kondral 

birleşim yeri hizasında 

Apeks atımlarının belirtilen normal bölgeden hissedilememesi yada yer değiştirmesi

• diyafram fıtkı

• büyük bir intra-torasik kitle

Kardiyak tril • şiddetli üfürümler

• Perikardiyal efüzyon

• Kardiyomegali

Aritmiler Sağ thoraxdan hissedilme

4


Thoraxın perküsyonu

Kalp boyutlarının saptanmasıSolunum sisteminin muayenesi

• intrathorasik kitle lezyonları

• pleural efüzyon

5


Abdomen Palpasyonu 

GENİŞLEME

• Organların büyümesiHepatomegaliSplenomegali

• Sıvı toplanması (ASSİT)TransudatModifiye transudat

6


Deri

Periferal ödem• Gerdan, v.jugularis, 

çene altı

• Arka bacak distali

ElastikiyetKıl yapısı

7


Oskultasyon

En Önemli bölüm – Sakin ve Sessiz Bir Odada

Düşük ve Yüksek FrekansÇan ve Diafram 

Thoraxın Her İki Tarafının ve Özellikle Kapak Alanları

AMAÇ

Kalbin HızıRitmi


Kalp Seslerinin

Yoğunluğu

ÜfürümlerAnormal Solunum

SesleriUzaktan yada Boğuk Sesler– Obesite

– Perikardiyal / Pleural Efüzyon

Diafram FıtkıBüyük İntrathorasik kitle 

Paranşim hastalıklarıYakın yada Net Sesler

– AnemiTaşikardi– Korku yada Heyecan

Derin göğüs kafesli ve zayıf  köpekleler

Oskultasyon

Atlar ve köpeklerde 5.interkostal aralık

ruminant ve kedilerde– 4-

6. interkotal aralıktan 

kardiak atımların en kuvvetli hissedildiği nokta üzerinden

kraniale ve dorsale aortik kapağın üzerindeki bölgeye doğru hareket 

Dorsaledoğru çıkan

aort takip

ederek

yukarıya doğruhareket

ettirilir ve triceps

kasının altına

doğru


ventrale

Dahasonra

muayeneye

sağ

taraftan


1: Mitral kapak

2: Pulmoner kapak

3:Aortik kapak

4: Pulmoner kapak5: trikuspital kapak

6: Ventiküler septal defekt___________________________________________________________________

Normal kalp seslerinin duyulduğu kapak yerleri

Kapak


Tek tırnaklı

Ruminant


Köpek

Kedi


Pulmoner

Sol 3. interkostal 

yüzeyde, 

aortik 


odağın 

kranioventr.

Sol 3. interkostal 

yüzeyde, 

aortik 

odağın 


kraniovent

Sol 2.-4. 

interkostal 

yüzeyde, 

sternumun 

üzeri


Sol 2.-3. interkostal yüzeyde, 

thoraxın alt 1/3’ünde 

Aorta

Sol 4. interkostal yüzeyde, 

mitral 


odağın 

kraniali


Sol 4. interkostal 

yüzeyde, 

Kosta-

kondral 


birleşimin  

12 cm 


kraniali

Sol 4. interkostal 

yüzeyde,

Kosta-kondral 

birleşimin 

hemen 


üzeri 

Sol 2.-3. interkostal yüzeyde, 

pulmoner kapağın 

biraz kaudo-dorsali 

Mitral 

Sol 5. interkostal yüzeyde, 

Kosta-


kondral 

birleşimin 

10 cm 

kraniali


Sol 4.-5. 

interkostal 

yüzeyde, 

Kosta-


kondral 

birleşimin  

seivesi

Sol 5. interkostal yüzeyde,

Kosta-kondral 

birleşim 

seviyesi


Sol 4.-6. interkostal yüzeyde 

thoraxın alt ¼’ünde 

Trikuspital

Sağ 4


-5. interkostal 

yüzeyde, 

Kosta-

kondral 


birleşimin  7 

cm kraniali

Sağ 4. interkostal 

yüzeyde, 

Kosta-

kondral 


birleşimin  

10 cm 


kraniali

Sağ 3.


- 5. 

interkostal 

yüzeyde,

Kosta-kondral 

birleşimin

hemen üzeri

Sağ 4.

-5. interkostal yüzeyde,

thoraxın alt ¼’ündeNormal kalp sesleri

LAP DAP     LAP DAP     LAP DAP     LAP DAP     LAP D.

Birinci kalp sesi (S1)       

LAP

Atrio-ventriküler kapakların 

kapanması ile 

atrio-


ventriküler kapakların sinkronize

olmayan kapanmasından dolayı 

Sistol’ün başlangıcını gösterirEKG eşliğinde QRS de duyulur

Yüksek frekanslı ses bir sestir (LAP)

En iyi mitral kapakların bulunduğu bölgeden (Sol apeks üzerinden) duyulurBirinci kalp sesinin ayrılması yada bölünmesi;

büyük ırk köpekler de normal

Ventriküler erken kasılmaLif demeti dal bloklarıİkinci kalp sesi (S2)      

DAP

Pulmoner ve aortik kapakların kapanması sonucuVentriküler ejeksiyonun sonunu/diastol’ün başlangıcı

Yüksek frekanslı ses (DAP)

Sol taban üzerinden en iyi duyulurEKG eşliğinde T dalgasının sonundan sonra oluşur

S2 in şiddeti genellikle semilunar kapaklarınınkapanma hızıyla ilgili

• İkinci kalp sesinin ayrılması yada bölünmesi

– inspirasyon esnasındaki sağlık köpekler

– pulmoner hipertansiyon

– pulmoner stenoz

– lif demeti dal blokları

– ventriküler erken kasılmalar

.


Üçüncü kalp sesi (S3)

Diastol’ün erken  safhasında hızlı ventriküler dolum(

Hızlı ventriküler dolum atriumların kasılmasından 

önce atriumların diastolik volumünün yaklaşık olarak 

%70’inin ventriküllere dolmasıdır).

Ventriküler duvarın, papillar kasların ve korda tendineanın diastolde hızlı ventriküler dolumun  

sırasında gerilme ve titreşimleri sonucu

Düşük frekanslı En iyi mitral kapak alanından veya kalbin apex’inden 

duyulur.

S3 sesi normalde köpek ve kedilerde duyulmaz Bazı atlarda yumuşak bir S3 normaldirS3’ün duyulması ventiküler dilatasyon


Dördüncü kalp sesi (S4)

S4 atriumların  kasılmasının sonucunda kanın (atrial diastolik kan volumün geriye kalan %30’luk miktarı) 

ventriküllere dolması ile oluşur

Düşük frekanslıHemen arkasından S1 sesi 

Pik seviyesi düşük olan bu kalp sesi en iyi pulmoner ve aortik kapak alanlarından duyulur Atlarda oldukça sık oluşurS4 yokluğuAtrial fibrilasyonda olduğu gibi atrial kontraksiyon yetmezlikleri Kedi ve köpeklerde normalde duyulmazS4 sesinin varlığının tespiti Atrial dilatasyon veya ventriküler dilatasyonAnormal kalp sesleri

Ayrılma/uzama• Gallop

Kardiyak üfürümler

(TYZ)


• Sistolik üfürümler

en yaygınS1  başlangıcında, ortasında ve sonunda

• Diastolik üfürümler

nadiren rastlanılır– S2 sesinden sonraDevamlı

üfürümler

– hem sistol 

– hem de  diastol

Endo ve ekzokardiyak 

TİP  = 

T


YoğunlukYI/VI:

Dikkatli askultasyon. Hemen duyulmaz.  II/VI:

Yumu


ş

ak fakat steteskop thorax’a temas 

etti

ğ

inde doğ

rudan duyulabilirIII/VI:

Normal kalp sesleri ile üfürüm yakla

şı

k olarak ayn

ı

yoğ

unlukta
IV/VI:

Normal kalp seslerinden daha gürültülü yada 

daha yüksek yo

ğ

unlukta

V/VI:

Normal kalp seslerinden daha gürültülü 

yada daha yüksek yo

ğ

unlukta Kalp titremesi (Tril) palpe edilebilirVI/VI: 

Thoraxa temas etmeyen steteskopla / kulakla  

duyulabilen çok yüksek yo

ğ

unlukta


HOLOSİSTOLİK

Mitral yetmezliğiVentriküler septal defekt

MESO(MİD) SİSTOLİK

Pulmoner stenoz,aort stenozu 

(Atrial septal defekt,Fallot tetralojisi)

PROTOSİSTOLİK

Bazı Mitral yetmezliklerPulmoner stenoz

TELESİSTOLİK

Bazı Mitral yetmezlikler ve Pulmoner stenoz

DİASTOLİK

Aort yetmezliğiDİASTOLİK GURULTU

Duyulamaz PRESİSTOLİK

Duyulamaz DAĞINIK DEVAMLI

Aort yetmezliği ile birlikte aort stenozu

DEVAMLI 


Patent ductus arteriosusKalp Üfürümlerinin Zamanlaması 

ve Önemli Kalp Hastalıkları

Zaman = 

Z

Perikardiyosentez 

EKG

Ekg İle Hangi Anormallikler Teşhis 

Edilebilir?

• Aritmi 

Elektrolit dengesizliğiniMyokardiyal işemi/hipoksiyi

İlaç intoksikasyonunu• Toraks efüzyonu

• Perikardiyal efüzyonuDepolarizayonun EKG dalgaları ile olan ilişkisi

1. atrial depolarizasyon

1= P dalgası

2. atrio-ventriküler durum

2= P-Q segmenti

3. interventiküler septumun depolarizasyonu

3= Q dalgası

4.

Sol ve sağ ventrikülün serbest duvarının Depolarizasyonu 4= R dalgası5.

Ventriküllerin tabanının depolarizasyonu

5= 

S dalgasıEKG’nin II.derivasyonunda “P” dalgasının değişiklikleri

Atriyal büyümeler

•Sol atrium büyümesi 

geniş P

P mitrale(Köpekerde ve kedilerde P> 0.04 sn, büyük ırk köpeklerde P> 0.045 sn)

Sağ atrium büyümesi  uzun P

P pulmolane

(Köpekerde P > 0.4 mv, kedilerde P > 0.2 mv )

Biatrial (Sol ve Sağ atrium) genişlemesi hem uzun hem de geniş P  Ritim Bozukluklarının saptanması

için EKG’ ye tanısal yaklaşım

1.

Ventiküler atım hızı ve EKG kayıt hızı belirlendi mi?2.

Ritim düzenli mi?

3.

P dalga görülebiliyor mu ve her QRS kompleksi için bir P dalgası mevcut mu?

P dalgalarının yükseklik ve süre oranları birbirine benzer mi?

P dalgaları II. derivasyonda  pozitif mi ?

4.

Sürekli oluşan ORS kompleksi ile P dalgasının ilişki nasıldır?Alınan EKG kayıtlarının tümünde P ve QRS  dalgaları aynı yada birbirine 

benzer mi?

Vagal tonusdaki değişmelerden dolayı P

-

R aralığının süresinde küçük farklılıklar normaldir. Fakat bu farklık mesafesi 0.01

-0.02 sn’yi 

geçmemelidir. 

5.

P dalgası olmayan  bir QRS komplesi oluşmuş mu? 6.

QRS kompleksi normal, dar yada geniş midir?

Dar kompleks purkinje sisteminden geçen elektrik akımının normalden hızlı 

olduğunu işaret eder.  

Geniş yada biçimsiz kompleksler iletim yolunun anormalliği (Lif demeti dal 

bloğu) veya bir ventriküler ektopik kompleksi (premature veya kaçak) 

gösterir. 

7.

Prematüre atımlar var mı? P genişlemesi

• MR


• MS

• PDA


Geniş VSD 

• DCM

• RCM


• HCM

P küçülmesi

P amplitüdünün uzaması sağ atriyal büyümeler için spesifik değildir ( < %50 ).  

Diğer taraftan genç, çok zayıf, obez veya dar göğüs derinliğine sahip kardiyak 

hastalığı olmayan ve perikardiyal / torakal 

efüzyonu olan hayvanlarda P amplitüdü 

QRS amplitüdü ile birlikte azalır.II. Derivasyonda 

Ölçülen Normal 

EKG Parametreleri

50 mm/sn ve 

1 mV/ 1cm

Köpek  

Kedi

Kalp atım sayısı

60-

160 (yetişkin)60-140  (B.

ırk , > 20 kg)

70-180  (K

ırk,  < 20 kg)

> 220    (yavru )

160-200 


> 220 (yavru 

ve sinirli            

kediler)

Ritim


Normal sinus ritmi

Sinus aritmi

Normal sinus 

ritmi,Sinus 

taşikardi

P dalgası süresi< 0.04 sn 

(2 K kare)< 0.04 sn

P dalgası  

yüksekliği (amp.)

< 0.4 mV  

(4 K kare)< 0.2 mV

P-

R aralığının mesafesi

0.06-0.13 sn 

(3-6.5  K 

kare)


0.05 – 0.09  

sn

QRS süresi0.06 sn (B. ırk) 

(3 Kk)


0.05

sn (K. ırk) 

(2,5Kk)

< 0.04 sn

R yüksekliği (amp) 3.0 mV (B. ırk) 

(6 Bk)

2.5 mV (K. ırk) 

(2,5 Bk)


< 0.09 mV

Q-

T aralığının mesafesi

0.15 – 0.25 sn 

(7-13 Kk)

0.12 – 0.18 

sn

T dalgası< ¼  R uzunluğu

< 0.03 mV

S-T segmenti< 0.2 mV aşağıya 

(2 Kk)


< 0.15 mV yukarıya

Kalp bölümlerinin büyümeleri için EKG kriterleri

Bölüm

EKG parametresi

Vücut

ağırlığı   

Köpek  

Kedi

Sol Atrium       

II. derivasyonda “P”   süresi  

>0.04 s


>0.04 s 

Sağ Atrium

“            “P” yüksekliği

>0.4 mv 


>0.2 mv 

Sol Ventrikül 

“           “R” yüksekliği

<20 kg

>2.5 mv


>0.9 mv

>20 kg


>3.0 mv 

Sağ ventrikül

I., II. ve III. derivasonlarda 

“S” dalgası 

Mevcut 

V3’de “S” dalgası>0.7 mv 

V3’de “S” dalgası > R dalgasından

Mevcut


Sol ventrikül büyümesi

MY, AY,AS,PDA,sistemik hipertansiyon, kardiyomiyopatiler, hipertiroidizim ve kronik anemi

1.R” dalgalarının uzunluğunun artışı;

Köpek:  V2 ve V4’de 3.0 mV, büyük ırklarda II. ve/veya aVF’de 3.0 mV ve 

küçük ırklarda II., III. ve aVF’de 2.5 mV’dan büyük “R ”dalgaları

Kedi: V2 ve V4’de  1.0 mV ve II.’ de 0.9 mV’dan büyük “R ”dalgaları 

2.

“QRS” süresinin uzaması;Köpek: büyük ırklarda 0.06 sn ve küçük ırklarda 0.05 sn’den  uzun 

Kedi: 0.04 sn’den uzun

3.S-T” bölümünün çökmesi;

QRS kompleksinin ters istikametine doğru S

-T bölümünün yön 

değiştirmesi ve körfez / koy görümünü andırması

4.

“T” dalgasının şeklinin değişmesi;“T” amplitüdünün artışı

%50’sinde bu değişikliklere rastlanabilir

.


Sağ ventrikül büyümesi

• PS, FT, PDA, VSD, HWD, TY, 

• pulmoner hipertansiyon ve emboli,  

şiddetli kronik akciğer hastalıklarıI., II., III.  ve aVF ‘de derin “S” dalgaları

(> %40). 

“S” dalgası I. derivasyonda 005 mV, 

II. derivasyonda 0.7 mV

, aVF’de 0.35 mV, 

V2’de 0.8 mV ve V4’de 0.7 mV’dan büyüktür ve V10’da pozitif T dalgası 

mevcuttur. 

Daha az oranda da I., II., III. ve aVF’de derin Q dalgaları oluşur. Fakat bu 

değişik dar göğüs derinliğine sahip sağlıklı köpeklerde de gözlenebilir. 

Kedilerde ise belirlenmesi güç olmakla birlikte “S” dalgaları I., II., III. ve 

aVF’de 0.5 mV’dan büyüktürSağ ventrikül büyümesi

Biventriküler büyümeler

Sol ve sağ ventrikül büyüme bulguları

Septal hipertrofili sol ventrikül 

büyümelerinde I., II., 

III.  ve aVF’de derin 

“Q” dalgalarıRadyografi

Kalp hastalığından şüphelenilen hastaların değerlendirilmesikalbin ve akciğer alanlarının görüntüsündeki değişiklikler

kalbin boyutlarıakciğerlerin durumu

dolaşımındaki hacmin yükü fiziksel muayeneyi kolaylaştırmak

şüpheli hastalığı doğrulamakbilinen kalp hastalığının şiddetini saptamak

yapılan tedavinin etkinliğiniPozisyon


Yoğun olmayan ışınlar ve yüksek kilovoltajın kullanılması 

Dorso-vental (DV)Sağ taraf üzerine yatırılarak lateral (LL) pozisyonda

İnspirasyon sonunda çekimAkciğerde metaztazik kitleler 15 yaşlı dişi köpek

Mide ve Akciğerlerde radyo

-opak madde (kedi)Kardiyak görüntünün normal 

boyutları

L-L  röntgende

Derin göğüs kafesi  kalp uzun, dar ve dikey pozisyonda 

Fıçı şeklinde göğüs kafesine  (Duchshund, pekinez vb )küresel
Boyutları

önden arkaya genişliğinin mesafesi 2.5-

3.5 interkostal aralık 

Kalbin yüksekliği göğüs boşluğu yüksekliğinin yaklaşık olarak 2/3 

Trachea seyri

Fıçı göğüslü ırklarda omurgaya paralel diğer ırklarda önden arkaya doğru omurgadan uzaklaşarakD-V röntgende

göğüs boşluğunun 2/3apexi orta hattın soluna doğruVertabral kalp skoru

Kalp büyümesinin yaygın 

sebepleriSol taraf kalp büyümeleri

Kronik kapak hastalıklarıDilate kardiyomiyopati (DCM)

Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM)Konjenital Aort stenozu (AS)

Konjenital mitral displazi

Sag taraf kalp büyümeleri

Kronik kapak hastalıklarıDCM


Konjenital pulmoner stenoz (PS)

Konjenital Trikuspital displaziFallot’un tetralojisi

Kor pulmolaneKalp kurdu hastalığı Generalize kalp  büyümeleri

Kronik kapak hastalıklarıDCM


Konjenital Şantlar     

Patent Ductus Arteriosus (PDA)         Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Kronik anemilerPerikardiyal Efüzyon (PE) Normal köpeklerde göğüs boşluğu ve kalpteki

büyük anatomik yapıların sağ L-L ve D-V çekilmiş

röntgen görüntüsünün çizimi.  


Kateter ile opak madde kullanımı

Sağlıklı kedi

Sol taraf kalp büyümesi olan bir köpekte  göğüs boşluğu ve kalp

Sağ taraf kalp büyümesi

Generalize  (sol ve sağ taraf) kalp büyümesi

Pulmoner kan damarlarının dolgunluğunun 

belirlenmesi

Latero-lateral röntgende

Pulmoner arterler ve venalar eşit boyuttaBronşların her iki yanı boyunca uzanmalı

Pulmoner arterler  dorsalde, venalar ise ventralde

Kranial lob damarlarının çapı 4. kostanın proksimal genişliğinin üçte birinden küçük 

olmalı


Dorso-ventral röntgende

Arterler venaların lateralindeArterler ve venalar eşit boyutlarda

Çapları 9.  kostanın çapını geçmemeliPulmoner damarlarda durumu 

eğrilme, bükülme, budanma ve sınırların kaybı

Pulmoner damarların boyutlarının etkilendiği 

hastalıklar

• Artma

Konjenital Sağdan sol şantlar

• PDA, VSD

Konjestiv kalp yetmezliği• Pul.Venalar pul.arterlerden 

daha geniş

Kalp kurdu hastalığı• Pul. arterler 

pul. venalardan daha 

geniş

• AzalmaKonjenital soldan sağa 

şantlar

• Fallot tetralojisiŞiddetli pulmoner stenoz

– Hipovolemi

Şok• Dehidrasyon

• Hipoadrenocortisism

– Pulmoner tromboembolizim


P.Venalar

P.arterlerden daha genişPulmoner motifin belirlenmesi

• Kaudo-


dorsal akciğer alanları 

yoğunlaşma

Kronik sol taraf kalp yetmezliğinde pulmoner konjesyon ve ödemden 

dolayı


Akciğer  alanının tamamı 

yoğunlaşma 

– Akut sol kalp yetmezliklerinde 

alveoler ödem geliştiğinde

– Pleural efuzyon

Kedilerde akciğer motifinin bağırsakların görüntüsüne 

benzemesi

– pulmoner ödem


Kaudal vena kavanın belirlenmesi

Normal Kaudal vena kavanın genişliği aorta genişliğine 

yakındır


Aaortaya paralel 

Kranino-ventral pozisyon– L-L radyografide kalbin kaudal 

sınırı ile birleşmeden önce 

hafifçeKaudal vena kava ve karaciğer genişlemesi

Sağ kalp yetmezliği– Perikadiyal efüzyon ve assit

Büyük damarların belirlenmesi

Büyük damarların post-stenotik 

dilatasyonu

– Konjenital aort stenozu

– Pulmoner stenozu

Aorta veya pulmoner arterin post-stenotik dilatasyonu

– kranial kardiyak girintinin 

kaybolması 

(L-L radyografide)DCM      10 yaş erkek köpek

Kronik mitral yetmezlik

3 yaş erkek köpek

Kronik mitral yet

.


Kronik mitral yetmezlik

13 yaş erkek köpek

Kalp kurdu hastalığı

ŞEKER 10 YAŞ DİŞİ KÖPEK

Dost

Mayki

Hektor 

Document Outline

 • DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ
 • Slayt Numarası 2
 • Eşkal            Anemnez
 • FİZİKSEL İNCELEME
 • Genel durum
 • Periferal nabız
 • KDZ ve Mukozalar
 • Venalar
 • Kalbin İnspeksiyonu ve palpasyonu
 • Thoraxın perküsyonu
 • Abdomen Palpasyonu
 • Deri
 • Oskultasyon
 • Oskultasyon
 • Slayt Numarası 15
 • Slayt Numarası 16
 • Slayt Numarası 17
 • Slayt Numarası 18
 • Birinci kalp sesi (S1)       LAP
 • İkinci kalp sesi (S2)      DAP
 • Üçüncü kalp sesi (S3)
 • Dördüncü kalp sesi (S4)
 • Anormal kalp sesleri
 • Kardiyak üfürümler (TYZ)
 • Yoğunluk = Y
 • Slayt Numarası 26
 • Perikardiyosentez 
 • Slayt Numarası 28
 • Ekg İle Hangi Anormallikler Teşhis Edilebilir?
 •  Depolarizayonun EKG dalgaları ile olan ilişkisi 
 • Slayt Numarası 31
 • EKG’nin II.derivasyonunda “P” dalgasının değişiklikleri Atriyal büyümeler
 • Ritim Bozukluklarının saptanması için EKG’ ye tanısal yaklaşım
 • P genişlemesi
 • P küçülmesi
 • II. Derivasyonda Ölçülen Normal EKG Parametreleri
 • Kalp bölümlerinin büyümeleri için EKG kriterleri 
 • Sol ventrikül büyümesi
 • Sol ventrikül büyümesi
 • Sağ ventrikül büyümesi
 • Sağ ventrikül büyümesi
 • Biventriküler büyümeler
 • Radyografi
 • Akciğerde metaztazik kitleler 15 yaşlı dişi köpek
 • Mide ve Akciğerlerde radyo-opak madde (kedi) 
 • Kardiyak görüntünün normal boyutları
 • Vertabral kalp skoru
 • Kalp büyümesinin yaygın sebepleri
 • Slayt Numarası 49
 • Kateter ile opak madde kullanımı
 • Sağlıklı kedi
 • Sol taraf kalp büyümesi olan bir köpekte  göğüs boşluğu ve kalp
 • Sağ taraf kalp büyümesi 
 • Generalize  (sol ve sağ taraf) kalp büyümesi 
 • Pulmoner kan damarlarının dolgunluğunun belirlenmesi
 • Pulmoner damarların boyutlarının etkilendiği hastalıklar
 • P.Venalar P.arterlerden daha geniş
 • Pulmoner motifin belirlenmesi
 • Kaudal vena kavanın belirlenmesi
 • Büyük damarların belirlenmesi
 • DCM      10 yaş erkek köpek
 • Kronik mitral yetmezlik 3 yaş erkek köpek  
 • Kronik mitral yet.
 • Kronik mitral yetmezlik 13 yaş erkek köpek
 • Slayt Numarası 65
 • Kalp kurdu hastalığı
 • ŞEKER 10 YAŞ DİŞİ KÖPEK
 • Slayt Numarası 68
 • Slayt Numarası 69
 • Slayt Numarası 70
 • Slayt Numarası 71
 • Mayki
 • Hektor 
 • Slayt Numarası 74
 • Slayt Numarası 75
 • Slayt Numarası 76
 • Slayt Numarası 77
 • Slayt Numarası 78


Yüklə 3,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə