Donanimli daliş talimatiYüklə 5,73 Mb.
səhifə1/6
tarix29.05.2017
ölçüsü5,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

DONANIMLI DALIŞ TALİMATIBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Ülkemiz karasularını kapsayan denizler, iç sular, havuzlarda ve dalış yapılabilen akvaryumlarda yapılacak tüm sportif amaçlı donanımlı dalışlarda ve dalışta uzmanlık eğitimlerinde uyulacak kuralların düzenlenmesini, dalış etkinlikleri ve eğitimleri düzenleyen dalış merkezleri ve sualtı spor kulüplerinin uyacakları standartları ve dalıcılıkla ilgili tüm esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam


MADDE 2- (1) Bu Talimat, sualtı etkinlikleri ile ilgili olarak dalış merkezlerinin, sualtı sporları kulüplerinin ve dalıcıların güvenli donanımlı dalış yapabilmeleri için uyacakları kural ve standartlarla bu birimler ile dalıcıların denetlenme ve yetkilendirilme esas ve usullerini kapsar.

Dayanak


MADDE 3- (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesine, 23/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsüne ve 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;

  1. Başka Eğitim Sistemi Dalıcı ve Dalış Eğitmeni Belgesi: TSSF/CMAS dışındaki bir başka dalış eğitim

sisteminin dalıcı ve dalış eğitmeni belgesini,

  1. Bilgi Kayıt Formu: Dalış kuruluşlarının vermiş oldukları eğitim sonunda dalıcı ve eğitmen belgesi

istemek için doldurdukları ve Federasyona gönderdikleri formu,

c) CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques),

ç) Dalıcı: Federasyonun verdiği veya onayladığı dalıcı belgesi olan ya da bu belgeye eş değer başka bir sportif dalış öğretisine ilişkin dalıcı belgesi olan ve donanımlı dalış (SCUBA) yapan kişiyi,

d) Dalıcı Belgesi: Federasyonca verilen dalıcı kimliğini ve diplomasını,

e) Dalıcı/Eğitmen Kimliği: Federasyonca verilen TSSF/CMAS dalıcı ve eğitmen kimliğini,

f) Dalıcı/Eğitmen Diploması: Federasyonca verilen TSSF/CMAS duvar diplomasını,

g) Dalış Bildirim Formu: Dalış kuruluşlarının, dalıştan önce dalışın yeri, tarihi ve dalıcıların adlarını içeren ve ilgili resmi kurumlara vermekle yükümlü oldukları bildirim formunu,

ğ Dalış Eğitmeni: Federasyonun dalış eğitmeni belgelerinden birisi ya da başka bir sportif dalış öğretisinin eşdeğer eğitmenlik belgesi olan ve belge düzeyinin sınırları içerisinde donanımlı dalış (SCUBA) eğitimi veren ya da eğitim dalışı yaptıran dalıcıyı,

h) Dalış Eğitmeni Belgesi: Federasyonca verilen dalış eğitmeni kimliğini ve diplomasını,

ı) Dalış İzin Kimliği: TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen eğitim sistemi dışında bir başka bir eğitim sistemine ilişkin belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcı ve dalış eğitmenlerinin, Türkiye karasuları ile iç sularında dalış yapabilmeleri için sorulduğunda yetkililere göstermek zorunda oldukları Federasyondan almış oldukları kimliğini,

i) Dalış Kayıt Defteri: Dalıcıların yaptıkları donanımlı dalışlara ilişkin ayrıntılı bilgileri kapsayan ilgili dalış kuruluşu ya da kuruluş eğitmenine onaylattıkları defterini,

j) Dalış Kuruluşu: Sualtı sporları kulüplerini ve dalış merkezlerini,

k) Dalış Merkezi: Bu Talimat ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği kapsamında yer alan sportif dalış etkinliklerini yapabilmek amacıyla, Türk Ticaret Kanununda tanımlanmış ticari şirket, ortaklık ya da özel kişi statüsünde bulunan, aynı statü ve amaçlarla fiilen dalış yaptıran ve/veya dalış eğitimi veren özel turizm ve/veya sualtı sporları merkezlerini,

l) Disiplin Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu,

m) Disiplin Talimatı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatını,

n) Eğitim Dalışı: Dalıcı adaylarının ilk eğitimlerinin başlatılması ve her düzeydeki dalıcıların belge düzeylerinin yükseltilmesi amacı ile Federasyonun yetki belgeli bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeni eşliğinde düzenlenen dalışları,

o) Engelli dalışı: Fiziksel veya zihinsel engelliler için uygulanacak özel eğitim gerektiren donanımlı dalış programını,

ö) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu (TSSF) ,

p) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,

r) Gece Dalışı: Sualtı fauna florasının tanınması ve gece sualtı canlılarının aktif hayatının görülmesi amacıyla gün batımından itibaren yapılan dalışı,

s) Geçici Dalış Kimliği: Dalış eğitimi sonunda bilgi kayıt formu ekinde bulunan ve içeriğinin doldurularak dalış kuruluşlarınca dalıcıya verilen süreli geçici kimliğini,

ş) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

t) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

u) İl Temsilcisi: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu il temsilcisini,

ü) Kolluk görevlileri: Sahil güvenlik, emniyet ve jandarma birimlerini,

v) Rehber Dalıcı: Dalış kuruluşlarında dalış yapmakta olan yerli ve yabancı dalıcılara, ülkemizin sualtı doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımı, gözetimi ve korunması amacı ile rehberlik ve gözetmenlik yapan rehber dalıcı belgesi olan dalıcıyı,

y) Sportif Dalış: Sualtını tanımak, sualtı canlılarını ve doğasını gözlemlemek, dalış deneyimini artırmak ve sualtını görüntülemek için eğlence ve dinlence amacıyla yapılan donanımlı dalışı,

z) Sualtı Sporları Kulübü: Dernekler Kanununa göre kurulmuş, Genel Müdürlük ve Federasyonca tescili yapılmış spor kulübünü,

aa) Tanıtım Dalışı: Sualtını ve donanımlı dalışı tanıtmak ve sevdirmek amacı ile dalıcı belgesi olmayanlara ön bilgi verilerek bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeninin bire bir gözetiminde gerekli güvenlik önlemlerini alarak 5 metre derinliği geçmemek koşulu ile yapılan dalışı,

bb) Uzman Dalıcı: Federasyonun uzmanlık eğitim sistemi kapsamındaki dalışlara yönelik eğitim almış ve bu dalda belgesi olan dalıcıyı,

cc) Uzman Dalıcı Eğitmeni: Federasyonun uzmanlık dalış eğitimi sistemine uygun eğitim ve belge vermeye yetkili eğitmeni,

çç) WRSTC: Dünya Sportif Donanımlı Dalış Eğitim Kurulunu (World Recreational Scuba Training Council),

dd) Yetki Belgesi: Dalış etkinliğinde bulunabilmek için Federasyonca verilen belgeyi,

ee) Yönetim Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,

ff) Yönetmelik: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğini,

gg) Sualtı Hekimi: Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı hekimlerini,

tanımlar.
İKİNCİ BÖLÜM

Dalış Eğitimlerine Katılma Koşulları ve Belgeleri
Dalıcı eğitimlerine katılma koşulları

MADDE 5- (1) Dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

  1. Bir yıldız dalıcı;

  1. 14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak,

  2. Yüzme bilmek,

  3. Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek.


Yüklə 5,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə