Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt: 12, Sayı: 2 Fakülte Adına SahibiYüklə 9,2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/38
tarix27.06.2017
ölçüsü9,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

 

 
Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:12, Sayı:2 
 
Fakülte Adına Sahibi 
  : Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU 
Baş Editör 
 
 
: Prof. Dr. Oktay YILDIZ 
Konu Editörü                                   : Prof. Dr. Zeki DEMİR 
Konu Editörü                                   : Doç. Dr. Abdurrahim AYDIN 
Konu Editörü                                   : Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT 
Konu Editörü 
 
               : Doç. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ 
Konu Editörü 
 
               : Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK 
 
Konu Editörü 
 
               : Yrd. Doç. Dr. Akif KETEN 
Konu Editörü 
 
               : Ph.D. Kermit CROMAC Jr. (Oregon State University) 
Konu Editörü 
 
               : Ph.D. Rimvydas VASAITIS (Swedish University of Agricultural Sciences) 
Konu Editörü 
 
               : Ph.D. Jiří REMEŠ (Czech University of Life Sciences Prague) 
Konu Editörü 
 
               : Ph.D. Marc J. LINIT (University of Missouri) 
 
Dizgi Sorumluları 
  
 : Arş. Gör. Muhammet ÇİL   
 
 
 
 
 : Arş. Gör. Sertaç KAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dergi yılda iki sayı olarak yayınlanır  (This journal is published semi annually)  
http://www.duzce.edu.tr/of/ adresinden dergiye ilişkin bilgilere ve makale özetlerine ulaşılabilir  
(Instructions to Authors" and "Abstracts" can be found at this address). 
Yazışma Adresi 
Düzce Üniversitesi 
Orman Fakültesi 
81620 Konuralp Yerleşkesi / Düzce-
TÜRKİYE 
 
Corresponding Address 
Duzce University 
Faculty of Forestry 
81620 Konuralp Campus / Düzce-TURKEY 
 

 
 
İ Ç İ N D E K İ L E R 
 
Radial Variation of Annual Ring Width and Fiber Dimensions from Natural and Plantation Trees of 
Alder (Alnus glutinosa L. Gaertner) Wood……………………………………………..……………...……...  1 
Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN
 
 
 
 
Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Külleri ile Emprenye Edilen Sarıçam Odunun Esmer Çürüklük 
Mantarlarından Coniophora puteana’ya Karşı Dayanımının Araştırılması ……………………….….......  13 
Çağlar AKÇAY, Ufuk TOPAL 
 
Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi..………  19 
Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Sebahattin TİRYAKİ, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ,        
Nadir ERSEN 
 
Sinop Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Kalın Kök Biyokütlesi  
ile Yetişme Ortamı ve Meşcere Özellikleri Arasındaki İlişkiler……………………...………………….….. 27 
Ali Kemal ÖZBAYRAM, Engin GÜVENDİ 
 
Screening for Metsulfuron Methyl Phytotoxicity in Seeds of Various Pine Species…..……….…………... 34 
Ceren Dağlar, Derya Eşen, Bilal Çetin
 
 
Hasanlar Barajı (Düzce-Yığılca) ve Çevresinin Ballı Bitkileri……………………….……………………... 44 
Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi AKSOY, Ahmet Salih DEĞERMENCİ 
 
Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış…………………………... 66 
Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Tarık GEDİK
 
 
Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi………...……..……………………... 80 
Şerife SAYIN, Aybike Ayfer KARADAĞ 
 
Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği…………..…..….  94 
Tuğba KİPER, Osman UZUN, Gülen ÖZDEMİR, Tuğba ÜSTÜN TOPAL 
 
Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir  
Araştırma: Tekirdağ Kenti……………………………………………………………...………..…….....…. 108 
Murat ÖZYAVUZ, Yasin DÖNMEZ 
 
Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesi..….…………. 123 
Sertaç KAYA, Huriye BAŞAR, Tuğba CAN, Haldun MÜDERRİSOĞLU
 
 
Melamin ve Üre Formaldehit Tutkalı ile Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik  
Özelliklerinin İncelenmesi…………………………………………..…………………...………..…….....…. 143 
Cengiz GÜLER, Barış ALTINTAŞ, A. Kemal YÜKSEK 
 
Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS ile Planlanması  
ve Mevcut Uygulamaların İncelenmesi (Denizli Yöresi Örneği)…………………………………………... 153 
Yılmaz TÜRK         
 
Tarihi Nitelik Taşıyan Kentsel Bir Alanda Bitkisel Çeşitliliğin Floristik ve Estetik  Açıdan 
İrdelenmesi…………………………………..………………………..…………………...………..….…........ 163 
Engin EROĞLU, Sertaç KAYA, Züleyha ÖZÇELİK 
 
Samandere Vadisi ve Uğur Köyü – Şimşirlik (Düzce) Mevkii Florası……………………....….…………. 178 
Nihan KOÇER, Necmi AKSOY
 
 
The Determination of Economic Literacy Level of Forest Products Industry Managers:  
A Sample of Kahramanmaras Province, Turkey…………………………………………………………… 215 
Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN 
 
Determination of Contact Level between Top Management Sub-Departments  
at Furniture Enterprises……………………………………………………………………………………… 222 
Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN
  
 

 
 
Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi…………………  231  
Mehmet Kıvanç AK, Sertaç KAYA 
 
Türkiye’de Ahşap Donatı Elemanı Üretiminin Değerlendirilmesi………………………………………… 241 
Aybike Ayfer KARADAĞ, Derya SEVİM KORKUT, Süleyman KORKUT, Pınar KÖYLÜ 
Güniz AKINCI KESİM
 
 
Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi………..  258 
Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER, Aysun PEKŞEN  
Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR 
 
Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Yayın İlkeleri……………………………………………………...  270 
 


 
                                                                                                                  Ormancılık Dergisi 12(2) (2016) 1-12 
Radial Variation of Annual Ring Width and Fiber Dimensions from 
Natural and Plantation Trees of Alder (Alnus glutinosa L. Gaertner) Wood  
Kamile TIRAK HIZAL
1*
, Nurgün ERDİN
2
 
 
Abstract 
Due  to  the  increasing  demand  and  consumption  of  structural  wood  and  the  continuous  development  of 
forest  industries,  plantations  of  fast-growing  trees  became  important  for  sustainability  of  industrial  wood  raw 
material. Black alder tree (Alnus glutinosa L. Gaertner) is naturally fast grown tree in North of Turkey. The aim 
of  this  research  was  to  determine  radial  variation  of  annual  ring  width  and  fiber  diamensions  in  planted  and 
natural stands of black alder. The observations were made in young (28 years of age) and in mature trees (38-88 
years  of  age).  Three  of  planted  trees  were  cut  from  Meryemana-Yeniköy,  three  of  natural  alder  trees  were  cut 
from  Maçka-Yüzüncüyıl  in  Trabzon.  From  the  breast  height  a  disc  was  taken  and  determined  the  South  and 
North side of them.  For fiber dimensions  wood blocks  were taken along the radial direction at three positions 
(near the pith, middle and periphery). The statistical analyses on the mean differences of the measured variables 
performed by ANOVA (analysis of variance) at %5 probability. The mean annual ring width was 4.08 mm for 
planted  alder,  1.86  mm  for  nature  alder.  There  was  a  significant  difference  between  planted  and  mature  alder 
wood  annual  ring  width.  The  mean  values  of  fiber  length  were  1115.1  and  1119.43  µm;  fiber  diameter  were 
27.27 and 26.46 µm;  fiber lumen  width  were 18.68 and 17.32 µm  while the  mean  values  for fiber double cell 
wall  thickness  were  8.59  and  9.14  µm  for  natural  and  planted  black  alder  wood  respectively.  There  was 
significant  difference  between  section  of  disc  (inner,  middle,  outer)  for  fiber  dimensions.  Fiber  length,  fiber 
diameter  and  double  cell  wall  thickness  of  fiber  increased  with  age  for  natural  and  planted  black  alder  wood; 
however  fiber  lumen  diameter  decreased  with  age  for  natural  trees.The  results  of  this  study  provide  for 
understanding the differences between planted and natural tree annual ring and fiber properties and encourage to 
determine the other wood properties.  
Key Words: Natural grown black alder, Planted black alder wood, Fiber, Radial variation. 
Doğal ve Plantasyonda Yetişen Kızılağaç (Alnus glutinosa L. Gaertner) 
Odunlarının Yıllık Halka Genişliği ve Lif Boyutlarının Radyal Değişimi  
Özet 
Devam eden orman endüstri  gelişiminin,  yapısal  odunun tüketiminin  ve  talebin artması nedeni ile  hızlı 
büyüyen  ağaçların  plantasyonları  endüstriyel  odun  hammaddesinin  sürdürülebilirliği  için  önemli  hale 
gelmektedir. Bu çalışmada, plantasyonda ve doğal yetişen kızılağaçlarda radyal yönde ki yıllık halka genişliği ve 
lif  boyutlarındaki  değişimi  belirlemek  amaçlanmıştır.  Trabzon’dan  Meryemana-Yeniköy  bölgesinden  üç  adet 
plantasyon ağaçları, Maçka-Yüzüncüyıl bölgesinden üç adet doğal ağaçlar kesilmiştir. Göğüs yüksekliğinden bir 
adet  disk  çıkarılarak  güney  ve  kuzey  yönleri  belirlenmiştir.  Lif  boyutları  için  odun  blokları  radyal  yönde  üç 
kısımdan (öze yakın, orta ve kabuğa yakın) alınmıştır. İstatistiksel değerlendirme % 5 güven aralığında ANOVA 
ile  değerlendirilmiştir.  Plantasyonda  yetişen  kızılağaçlarda  ortalama  yıllık  halka  genişliği  4.08  mm,  doğal 
yetişenlerde.  1.  86  mm’dir.  Plantasyonda  ve  doğal  yetişen  kızılağaçların  yıllık  halka  genişlikleri  arasında 
istatistikî  olarak  anlamlı  fark  görülmüştür.  Lif  boyutları  açısından  iç,  orta  ve  dış  kısımlar  arasında  anlamlı 
farklılık vardır. Doğal ve plantasyonda yetişen kızılağaç odunu için ortalama lif uzunluğu sırası ile; 1115.1 and 
1119.43 µm; lif çapı 27.27 and 26.46 µm; lümen genişliği 18.68 and 17.32 µm ve çift çeper kalınlığı ise 8.59 and 
9.14 µm’dir. Lif uzunluğu, lif çapı ve çift çeper kalınlığı doğal ve plantasyonda yetişen kızılağaç odunu için yaş 
ile  birlikte  artmış,  bununla  birlikte  doğal  yetişen  kızılağaçlarda  lif  lümen  çapı  yaş  ile  birlikte  düşmüştür.  Bu 
çalışma sonucu plantasyonda ve doğal yetişen kızılağaçların yıllık halka genişlikleri ve lif özellikleri arasındaki 
farkı anlamayı sağlamış ve diğer odun özelliklerinin belirlenmesi teşvik edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Doğal yetişen kızılağaç, Plantasyonda yetişen kızılağaç, Lif, Radyal değişim. 
                                                 
1
Düzce University, Forestry Faculty, Vocational School of Forestry kamiletirak@duzce.edu.tr 
2
İstanbul University, Forestry Faculty, Forest Industrial Engineering Department (retired) 
*
This  study  was  prepared  from  a  part  of  doctorate  thesis  in  Istanbul  Universiy,  Institution  of  Science,  Forest 
Industrial Engineering Department. 


 
Introduction 
Wood is one of the most important raw material used by man. Over millennia, most of 
the wood needs have come from the harvesting of natural forests, but the current  and future 
wood demand of a growing human population cannot be covered by the natural forests of the 
world. It is the dilemma for the world harvest from natural forests. Plantation forests play an 
important role in the solution to this problem. To meet this deficit, wood production has to be 
increased in plantations by more growth per unit area with fast growing species.  
Introduction of fast growing species to Turkey was started in 1880’s with Pinus pinaster 
and  in  1939  with  Eucalyptus  camuldensis  as  foreign  species  (Ayan  and  Sıvacıoğlu,  2006). 
About  two  decades  ago,  it  was  stated  that  the  studies  on  fast  growing  species  in  Turkey 
should  also  be  focused  on  native  broadleaved  species  such  as  Fraxinus  spp.,  Alnus  spp., 
Populus tremulaUlmus spp., etc. (Çiçek and Yılmaz, 2002). Common or black alder (Alnus 
glutinosa  (L.)  Gaertn.)  belongs  to  the  genus  Alnus  the  family  Betulaceae  which  comprises 
about 36 species is a broadleved tree native to most of Europe. Alder can be found over most 
of  Europe  from  Scandinavia  to  the  Mediterranean  counties  and  parts  of  North  Africa 
(Houston et al., 2016). Alder is adapted to wide range of temperature and is relatively frost-
tolerant.  It  can  grow well  in  continental climates  but  requires  a high  availability of water to 
thrive.  It  can  be  found  on  a  wide  range  of  soil  types  including  poor  soils  and  even  coarse 
sands  and  gravels  if  the  moisture  is  adequate,  although  it  does  not  grow  very  well  on 
calcareous soil (Mc vean, 1956; Funk, 1990; Anşin and Özkan, 1997; Savill, 2013).  
Alder  is  another  native  fast  growing  species  in  Turkey  and  it  is  distributed  mainly  in 
North-East  Anatolian  Region  covering  148  296  ha  and  144  795  ha  are  in  the  Eastern  Black 
Sea Region (Anonymous, 2013). Yield study of alder was carried out and an empirical yield 
table was constructed for its natural stands. It was found out that its mean annual increment 
(MAI) can reaches 21,0 m
3
/ha/year at 20 years in good sites (Batu and Kapucu, 1995).  
Alder wood is soft and diffuse porous, it has normally pale pinkish-brown colour, which 
darkens  somewhat  on  exposure  to  light  but  durable  if  kept  under  water.  Because  of  this 
property alder is used for jetties and underwater supports, bridge piles and small boats (parts 
of  Venice  were  built  on  alder  wood  piles)  (Knaggs  and  Xenopoulou,  2004;  Housley  et  al., 
2004;  Klaassen  and  Creemers,  2012).  Additionally  it  is  used  in  sauna,  benches  and  panels, 
turning and carving, plywood, flakeboard, MDF (medium density fiberwood), pulp and in the 
packaging  industry  but  also  more  and  more  in  furniture  and  different  kinds  of  interiors  and 
decorations as well as in various special products (Erdin and Bozkurt, 2013; Akyüz, 1998). 
Alder  is  not  generally  strong  enough  for  heavy  construction  uses  but  good  quality  wood  is 
sought after in joinery and wood veneer. It  yields high quality charcoal and can be coppiced 
and provides material suitable for biomass production (Savill, 2013).  
The changes in the growing condition and environment of a tree are closely associated 
with  the  growth  of  the  tree  and  a  rereflected  morphologically  and  also  anatomically.  Wood 
properties vary from pith to bark, from tree base to the top and from the stem to the branches 
and  roots  (Gartner,  1995;  Rupert  et  al.,  2002).  The  primary  structural  block  of  wood  is  the 
tracheids or fiber cells. These cells vary from 16 - 42 micrometers in diameter and from 870 - 
4000  micrometer  long  (Panshin  and  Zeeuw,  1980).  The  variations  in  wood  properties  are 
attributable to  the different  distribution  patterns of its  micro structures,  its  arrangement,  size 
and dimension of components cells. Fibers are the principal element that is responsible for the 
strength  of  the  wood  (Panshin  and  Zeeuw,  1980;  Desch  and  Dinwoodie,  1983)  and  fiber 
length is one of the quality parameters for pulpwood  (Hudson et al., 1995; Sandercock et al., 
1995;  Jorge,  2000).  It  has  been  extensively  studied  in  relation  to  tree  age  and  within  tree 
position (Hudson et al., 1995; Sandercock et al., 1995). During their formation, wood cells are 
affected by many factors such as site, ecological conditions, management, genetics, and age of 
the trees growing in plantation conditions (Zobel and Van Buijtenen, 1989).  


 
Malan (1991) stated that fiber wall thickness, diameter and fiber length increase rapidly 
with increase distance from pith. The increases in fiber length from pith to bark are due to the 
increasing  age  of  the  tree  with  a  resulting  effect  on  cell  wall  development  (Onilude,  2001). 
The  patterns  of  radial  variation  are  not  the  same  for  all  wood  characteristics.  The  radial 
pattern of variation for fiber length shows a marked transition from juvenile to mature wood. 
A similar conclusion was  drawn in  studies of other hardwoods  (Dinwoodie, 1961;  Bendtsen 
and Senft, 1986; Zobel and van Buijtenen, 1989; Peszlen, 1994).  
Panshin and de Zeeuw (1980) conducted a literature review on longitudinal and radial 
variations  in  wood  anatomical  properties.  They  found  three  patterns  of  radial  variation  in 
tracheid and fiber length: 1- a rapid increase followed by constant length from pith to bark; 2- 
a smooth and continuous increase from pith to bark; and 3- an increase from from pith to bark 
up to a maximum, followed by a smooth decrease.  
Radial  variation  in  anatomical  characteristics  of  five  13-year-old  Paraserianthes 
falcataria  planted  in  Indonesia  was  studied  (Ishiguri  et  al.,  2009).  Significant  differences 
among  the  five  sample  trees  were  reported  in  the  cell  diameter  of  wood  fiber.  Cell  wall 
thickness of fibers showed an almost constant value up to 10 cm from pith and then increased 
towards bark. These  results  are also  comparable to  those found by other researchers on five 
Mississippi  Delta  hardwood,  black  willow,  willow  oak,  sycamore,  pecan  and  sugarberry 
(Taylor  and  Wooten,  1973),  on  Eucalyptus  grandis  (Malan  and  Gerischer,  1987)  and  on  E. 
camaldulensis (Ohshima et al., 2003). 
Radial variation of fiber morphology of five different poplar clones grown in the forest 
station  in  the  suburb  of  Tiancchang  city  of  Anhui  Provenance,  China,  were  selected  as  the 
materials to study the radial variation of fiber length, fiber width, lumen diameter, double cell 
wall thickness,  the ratio  of fiber length  to  width.  Result showed that  from  pith outward, the 
fiber length, the fiber width and the ratio of fiber length to fiber width of five popular clones 
all increased with the increase of growth rings; reached a maximum in a certain year and then 
decrease or level off (Zha et al., 2005).  
The  radial  variation  patterns  were  determined  for  quebrancho  blanco  wood 
(Aspidosperma  quebranchoblanco).  Patterns  of  variation  of  fiber  diameter,  lumen  diameter, 
and  fiber  cell  wall  thickness  were  examined  using  locations,  trees  and  radial  distances  as 
sources of variation. Results showed that distance to the pith was the main source of variation 
for the traits studied. Fiber diameter and fiber cell wall thickness showed an increasing pattern 
along the radius. The diameter lumen fiber, fibers (%) and rays showed an indefinite pattern 
of radial change. Along the radius, the tissue proportion of fiber diameter and fiber cell wall 
thickness  increased  more  rapidly  up  to  a  distance  of  10.5  cm  (Moglia  and  Lopez,  2001). 
Peszlen  (1994)  reported  an  increase  in  fiber  area  from  pith  to  bark  in  poplar  and  Lei  et  al. 
(1996) found a similar variation pattern in white oak.  
Significant  differences  among  the  properties  and  anatomical  characteristics  of  wood 
have  been  recognised  in  radial  direction.  The  variations  in  the  structure  of  wood  have  a 
significant  impact  on  the  wood  quality  and  yield  of  pulp  and  paper  products,  and  on  the 
strength and utility of solid wood products. Therefore differences in planted and natural trees 
wood properties is important. Radial variation directly influences wood homogeneity, and its 
study  may  provide  a  more  rational  use  of  material.  Variation  in  anatomical  features  and, 
hence,  in  properties,  is  common  during  the  increase  in  trunk  diameter.  Only  limited 
information  is  avaliable  about  differences  in  the  radial  variation  of  black  alder  wood 
properties.  In  this  study,  we  aimed  to  determine  radial  variations  in  fiber  characteristics  of 
black  alder  wood  that  had  been  grown  in  planted  and  natural  stands.  The  present  results 
provide useful information about planted wood properties for structural uses. 


 
Material and Method 
 
Black  alder  trees  were  felled  from  Eastern  Blacksea  Region  of  Turkey.  Natural  stand 
was  belong  to  Maçka  region  in  Trabzon  (40º43’22”  /  39º41’50”),  and  plantation  stand  was 
belong  to  Meryemana  region  in  Trabzon  (40  º42’04”  /39º44’12”).  Black  alder  trees  were 
planted in 3x2m spacing. The location and details of the sites and sampled trees are given in 
Table 1. Sample tree was selected from each study site for destructive sampling, representing 
the mean diameter class, and avoiding extreme cases such as excessively knotty and crooked 
trees. A total of 6 trees were identified and numbered and measured at the breast height (1.3 
m from height from the tree base) diameter (DBH) before felling. DBH was determined as the 
mean of two cross diameter. Each tree was felled and the tree height was measured.  
Table 1. The location and details of two sites and sampled trees. 
Trabzon  
Planted Stand 
Natural Stand 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
Region name/No 
Meryemana 
Yüzüncü yıl/396 
Slope 
Kuzey- batı 
Kuzey- batı 
Aspect (%) 
40 
45 
Altitude (m) 
1221 
1214 
Coordination 
40 º42’04” /39º44’12” 
40º43’22” / 39º41’50” 
Precipitation (mm yr
-1

971 
902 
Mean temperature (°C) 
12 
8.4 
DBH diameter (cm) 
21 
20 
19 
32 
24 
25 
Tree height (m) 
13.9 
14 
12.5 
16.3 
15 
11 
Number of rings at 
DBH 
28 
28 
28 
88 
68 
38 
 
A 5 cm long disk was taken at breast height from the stems. From each disk 2 cm wide 
strips were cut from north to south side. Transverse surfaces of each strip were polished with 
sandpaper. For fiber analysis, annual ring was selected for measuring from inner part (first 5. 
annual ring), middle part and outer part (periphery) in North and South side of strip at three 
height level. We used totally 6 strips and 18 cubes (Figure 1).  
 


Yüklə 9,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə