EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III (SİNDİRİm sistemi ve hematopoetik sistem) III ders kurulu ( 12 aralik 2016 – 13 ocak 2017 ) dekanYüklə 154,34 Kb.
tarix16.03.2017
ölçüsü154,34 Kb.
T. C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2016 - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DÖNEM III

(SİNDİRİM SİSTEMİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM)

III. DERS KURULU

( 12 ARALIK 2016 – 13 OCAK 2017 )
DEKAN Prof. Dr. Alim KOŞAR

BAŞKOORDİNATÖR Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN

DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ

DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR

Yrd. Doç.Dr. Kemal Kürşat BOZKURT
DERSLER
TEORİK D.S.
PRATİK D.S.
TOPLAM
SORU SAYISI
PUAN

Patoloji

26

20

46

28T + 10P

38

Farmakoloji

4
4

4

4

Mikrobiyoloji ve Kl. Mikrob.

9

4

13

14

14

Klinik Biyokimya

11
11

12

12

Pediatri

8
8

8

8

Genel Cerrahi

4
4

4

4

Radyoloji

1
1

1

1

Kl. Bakteriyoloji ve Enf. Hast.

2
2

2

2

İç Hastalıkları

9
9

9

9

Tıbbi genetik

4
4

4

4

Klinik Uygulama Pediatri
8

8

2

2

Klinik Uygulama İç Hastalıkları
8

8

2

2

TOPLAM

78

40

118

100

100

D.S.: Ders Saati
DERS KURULU ÜYELERİ:

Prof..Dr. Nermin KARAHAN

Doç.Dr. Duygu K. DOĞUÇ

Yrd. Doç.Dr. Emine G. ALANOĞLUDERS KURULU AMAÇLARI

Gastrointestinal sistem ve hemapoetik sistemin konjenital, genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik ve nonneoplastik hastalıklarını bilir, nedenleri ve oluşum mekanizmalarını çözümleyebilecek analiz edebilecek bilgi ve beceriye sahip olur, bu sistemlere ait hastalıkların ayırıcı tanılarını ve tedavilerini kavrar ve bu hastalıkların morfolojik özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Yeni doğan ve çocukluk çağı konjenital ve edinsel hematolojik ve gastrointestinal sistem hastalıklarını açıklar. (Bilişsel alan) Tam kan analizinde kullanılan parametreleri, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları ve değerlendirilmesinde kullanılan testleri, plazma proteinlerini, protein elektroforezinin klinikte kullanım alanlarını bilir. (Bilişsel alan + Psikomotor alan) Karaciğer fonksiyon testlerini, klinikte kullanımını ve yorumunu kavrar. Sindirim ve Hemopoetik sistemlere yönelik yeterli fizik muayene usullerini öğrenir ve uygular. (Psikomotor alan) Laboratuar yöntemlerini bilir, sonuçları yorumlamayı öğrenir. (Psikomotor alan) Hastalıkları mikroskop kulanarak morfolojik olarak tanır. (Psikomotor alan) Tanı ve tedavi araçlarının kulanımı konusunda farkındalık kazanır. (Psikomotor alan)III. KURUL I. HAFTA

12 ARALIK 2016 PAZARTESİ

08.30 - 09.20

MİKROBİYOLOJİ

Yüzeyel mikozlar ve Pityrosporum

Dr. Emel SESLİÇETİN

09.30 - 10.20

MİKROBİYOLOJİ

Kutanöz mikozlar (Dermatofitler)

Dr. Emel SESLİÇETİN

10.30 - 11.20

İÇ HASTALIKLARI

Bulantı-kusmalı hastaya yaklaşım

Dr. Altuğ ŞENOL

11.30 - 12.20

İNFEKSİYON HAST.

Akut gastroenteritler

Dr. Onur KAYA
13.30 - 14.20

PATOLOJİ

Ağız ve tükrük bezleri, özofagus hastalıkları patolojisi

Dr. Nermin KARAHAN

14.30 - 15.20

PATOLOJİ

Midenin nontümöral hastalıkları

Dr. Nermin KARAHAN

15.30 - 16.20

PATOLOJİ

Mide tümörleri

Dr. Nermin KARAHAN

16.30 - 17.20

PATOLOJİ

Kalın barsağın doğumsal ve damarsal hastalıkları

Dr. Nermin KARAHAN
13 ARALIK 2016 SALI

08.30 - 09.20

MİKROBİYOLOJİ

Subkutanöz mikozlar

Dr. Emel SESLİÇETİN

09.30 - 10.20

MİKROBİYOLOJİ

Sistemik (Dimorfik) mikozlar-1

Dr. Emel SESLİÇETİN

10.30 - 11.20

MİKROBİYOLOJİ

Sistemik (Dimorfik) mikozlar-2

Dr. Emel SESLİÇETİN

11.30 - 12.20

FARMAKOLOJİ

Antidiyareik, Laksatif ve purgatif ilaçlar

Dr. Halil AŞCI
13.30 - 14.20

PATOLOJİ

İnce barsak hastalıkları patolojisi

Dr. Nermin KARAHAN

14.30 - 15.20

PATOLOJİ

Malabsorbsiyon sendromları patolojisi

Dr. Nermin KARAHAN

15.30 - 16.20
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
Serbest çalışma14 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA

08.30 - 09.20


09.30 - 10.20


10.30 - 11.20

İÇ HASTALIKLARI

İshalli hastaya yaklaşım

Dr. M. Cem KOÇKAR

11.30 - 12.20

İÇ HASTALIKLARI

Dispepsili hastaya yaklaşım

Dr. M. Cem KOÇKAR
13.30 - 14.20

BİYOKİMYA

Tam kan parametreleri -1

Dr. Duygu K. DOĞUÇ

14.30 - 15.20

BİYOKİMYA

Tam kan parametreleri -2

Dr. Duygu K. DOĞUÇ

15.30 - 16.20

MİKROBİYOLOJİ

Fırsatçı mikozlar

Dr. Emel SESLİ ÇETİN

16.30 - 17.20

MİKROBİYOLOJİ

Mikotoksinler ve mikotoksikozlar

Dr. Emel SESLİ ÇETİN
15 ARALIK 2016 PERŞEMBE

08.30 - 09.20

FARMAKOLOJİ

Emetik ve Antiemetik İlaçlar

Dr. Halil AŞCI

09.30 - 10.20

FARMAKOLOJİ

Antianemik İlaçlar

Dr. Halil AŞCI

10.30 - 11.20

FARMAKOLOJİ

Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar

Dr. Halil AŞCI

11.30 - 12.20

İÇ HASTALIKLARI

Disfajili hastaya yaklaşım

Dr. Altuğ ŞENOL
13.30 - 14.20

PATOLOJİ

İnce barsak ve kalın barsak tümörleri - 1

Dr. Nermin KARAHAN

14.30 - 15.20

PATOLOJİ

İnce barsak ve kalın barsak tümörleri - 2

Dr. Nermin KARAHAN

15.30 - 17.20

PATOLOJİ

İltihabi ve inflamatuar barsak hastalıkları

Dr. Nermin KARAHAN

16.30 - 17.20

PATOLOJİ

Apendiks hastalıklarının patolojisi

Dr. Nermin KARAHAN
16 ARALIK 2016 CUMA

08.30 - 10.20

PATOLOJİ-Uygulama(B)

Gastrit, pleomorfik adenom, warthin tümör, kolesistit

Dr. İ. Metin Çiriş

10.30 - 12.20

PATOLOJİ-Uygulama(A)

Gastrit, pleomorfik adenom, warthin tümör, kolesistit

Dr. İ. Metin Çiriş
13.30 - 14.20

MİKROBİYOLOJİ

Candidalar

Dr. Emel SESLİÇETİN

14.30 - 15.20

MİKROBİYOLOJİ

Criptococcuslar

Dr. Emel SESLİÇETİN

15.30 - 16.20

MİKROBİYOLOJİ

Mitotoksinler ve Mitotoksikozlar

Dr. Emel SESLİÇETİN

16.30 - 17.20
Serbest çalışma

III. KURUL II. HAFTA

19 ARALIK 2016 PAZARTESİ

08.30 – 09.20

PEDİATRİ

Anne sütü

Dr. Hasan ÇETİN

09.30 – 10.20

PEDİATRİ

Kongenital gastrointestinal sistem anomalileri

Dr. Hasan ÇETİN

10.30 – 11.20

RADYOLOJİ

Gastrointestinal Sistem Radyolojisine giriş

Dr. Uğur TOPRAK

11.30 – 12.20

İÇ HASTALIKLARI

Kabız olan hastaya yaklaşım

Dr. Altuğ ŞENOL
13.30 – 15.20

PATOLOJİ

İNFEKSİYON HAST.Panel – Hepatitler

-Akut viral hepatitler

-Viral hepatitlerin patolojisi


Dr. Onur KAYA

Dr. Metin ÇİRİŞ15.30 – 16.20

BİYOKİMYA

Beslenme

Dr. Duygu K. DOĞUÇ

16.30 – 17.20

BİYOKİMYA

Beslenme

Dr. Duygu K. DOĞUÇ
20 ARALIK 2016 SALI

08.30 – 09.20

PEDİATRİ

Yenidoğanın hematolojik problemleri

Dr. Hasan ÇETİN

09.30 – 10.20

PEDİATRİ

Kanama diyatezi, Pıhtılaşma faktör eksikliği

Dr. Hasan ÇETİN

10.30 – 11.20

GENEL CERRAHİ

Özefagusun Benign Cerrahi Hast GÖRH, Hyatal Herni

Dr. Zafer SABUNCUOĞLU

11.30 – 12.20

GENEL CERRAHİ

Akut karın

Dr. Zafer SABUNCUOĞLU
13.30 – 14.20

PATOLOJİ

Safra kesesi ve karaciğer dışı safra yolları patolojisi

Dr. Metin ÇİRİŞ

14.30 – 15.20

PATOLOJİ

Ekzokrin pankreas, pankreatitler, pankreas tümörleri

Dr. Metin ÇİRİŞ

15.30 – 16.20

İÇ HASTALIKLARI

Hemolitik anemiler

Dr. E. Güçhan ALANOĞLU

16.30 – 17.20

İÇ HASTALIKLARI

Erişkin trombosit hastalıklarına yaklaşım

Dr. E. Güçhan ALANOĞLU21 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA

08.30 – 09.20

1. grup

DELUXE CHILD CRİSİS MANİKİN (Pediatri)

Mesleki Beceri Laboratuvarı DershanesiDr. Gonca SANDAL

09.30 – 10.20

2. grup
10.30 – 11.20

3. grup
11.30 – 12.20

4. grup13.30 – 14.20

PATOLOJİ

Safra kesesi ve karaciğer dışı safra yolları patolojisi

Dr. Metin ÇİRİŞ

14.30 – 15.20

PATOLOJİ

Ekzokrin pankreas, pankreatitler, pankreas tümörleri

Dr. Metin ÇİRİŞ

15.30 – 16.20

PATOLOJİ

Sirozlar

Dr. Metin ÇİRİŞ

16.30 – 17.20

PATOLOJİ

Karaciğerin bakteriyel, parazitik ve damarsal hastalıkları

Dr. Metin ÇİRİŞ
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE

08.30 – 09.20

PEDİATRİ

Hematopoez

Dr. A. R. ÖRMECİ

09.30 – 10.20

PEDİATRİ

Anemi fizyopatolojisi

Dr. Gonca SANDAL

10.30 – 11.20

GENEL CERRAHİ

Karaciğer Tümörlerinde Tedavi Modaliteleri ve

Dr. Zafer SABUNCUOĞLU

11.30 – 12.20

GENEL CERRAHİ

Karaciğer Nakli

Stomalar


Dr. Zafer SABUNCUOĞLU
13.30 – 14.20

PEDİATRİ

Pıhtılaşma faktör eksikliğine bağlı hastalıklar

Dr. Hasan ÇETİN

14.30 – 15.20

PATOLOJİ

Karaciğerin yapısal bozuklukları, kistik hastalıkları

Dr. Metin ÇİRİŞ

15.30 – 16.20

PATOLOJİ

Hepatitlerin patolojisi

Dr. Metin ÇİRİŞ

16.30 – 17.20
Serbest çalışma23 ARALIK 2016 CUMA

08.30 – 10.20

PATOLOJİ-Uygulama (A)

Hodgkin lenfoma, plazmositom, reaktif lenf nodülü, tbc lenfadenit

Dr. Şirin Başpınar

10.30 – 12.20

PATOLOJİ-Uygulama (B)

Hodgkin lenfoma, plazmositom, reaktif lenf nodülü, tbc lenfadenit

Dr. Şirin Başpınar
13.30 – 14.20

PEDİATRİ

Kemik İliği Yetmezliği

Dr. Gonca SANDAL

14.30 – 15.20

PATOLOJİ

Eritrosit hastalıkları

Dr. Sema BİRCAN

15.30 – 16.20

PATOLOJİ

Lökosit hastalıkları, lösemiler 1

Dr. Sema BİRCAN

16.30 – 17.20

PATOLOJİ

Lökosit hastalıkları, lösemiler 2

Dr. Sema BİRCANIII. KURUL III. HAFTA

26 ARALIK 2016 PAZARTESİ

08.30 – 09.20

1. grup

INTRAMUSCULER ENJEKSIYON SİMÜLATÖRÜ (İç Hastalıkları)

Mesleki Beceri Laboratuvarı DershanesiDr. Güçhan ALANOĞLU

09.30 – 10.20

2. grup
10.30 – 11.20

3 grup
11.30 – 12.20

4. grup13.30 - 14.20

PATOLOJİ

Lenfadenopatiler

Dr.Şirin BAŞPINAR

14.30 - 15.20

PATOLOJİ

Hodgkin lenfoma

Dr.Şirin BAŞPINAR

15.30 - 16.20

BİYOKİMYA

Karaciğer fonksiyon testleri (bilirubin metab.)

Dr. Duygu K. DOĞUÇ

16.30 - 17.20

BİYOKİMYA

Karaciğer fonksiyon testleri (bilirubin metab.)

Dr. Duygu K. DOĞUÇ
27 ARALIK 2016 SALI

08.30 - 09.20

İÇ HASTALIKLARI

Hematolojide tanı yöntemleri

Dr. E. G.ALANOĞLU

09.30 - 10.20

İÇ HASTALIKLARI

Erişkin anemilerine yaklaşım

Dr. E. G.ALANOĞLU

10.30 - 11.20

TIBBİ GENETİK

Hemopoetik sistemi etkileyen hastalıklarda genetik yaklaşım

Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU

11.30 - 12.20

TIBBİ GENETİK

Hemopoetik sistemi etkileyen hastalıklarda genetik yaklaşım

Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20

PATOLOJİ

Karaciğer tümörleri

Dr. Metin ÇİRİŞ

14.30 - 15.20

PATOLOJİ

Nonhodgkin lenfomalar 1

Dr.Şirin BAŞPINAR

15.30 - 16.20

PATOLOJİ

Nonhodgkin lenfomalar 2

Dr.Şirin BAŞPINAR

16.30 - 17.20

PATOLOJİ

Plazmasit hastalıkları

Dr. Şirin BAŞPINAR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA

08.30 – 10.20

MİKROBİYOLOJİ - UYGULAMA

Moleküler tanı yöntemleri, FACS vs

Dr. Emel SESLİÇETİN

10.30 – 12.20

MİKROBİYOLOJİ - UYGULAMA

Sistemik mikozlara ve dermatofit enfeksiyonlarına tanısal yaklaşım

Dr. Emel SESLİÇETİN
13.30 - 14.20

1. Pratik grubu

ADVANCED CHİLD BİRTH SİMÜLATÖRÜ

(Kadın Doğum)

Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi


Dr. İlker GÜNYELİ

14.30 - 15.20

2. Pratik grubu
15.30 - 16.20

3. Pratik grubu
16.30 - 17.20

4. Pratik grubu29 ARALIK 2016 PERŞEMBE

08.30 – 10.20

PATOLOJİ-Uygulama (B)

Akut apendisit, mide tümörleri, GİST örnekleri

Dr. Nermin Karahan

10.30 – 12.20

PATOLOJİ-Uygulama (A)

Akut apendisit, mide tümörleri, GİST örnekleri

Dr. Nermin Karahan
13.30 – 14.20

1. Pratik grubu

İNTRADERMAL ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ (İç Hastalıkları)

Mesleki Beceri Laboratuvarı DershanesiDr Güçhan ALANOĞLU

14.30 – 15.20

2. Pratik grubu
15.30 – 16.20

3. Pratik grubu
16.30 – 17.20

4. Pratik grubu30 ARALIK 2016 CUMA

08.30 - 09.20

PATOLOJİ-Uygulama (A)

Siroz, karaciğer tümör örnekleri

Dr. Metin ÇİRİŞ

09.30 - 10.20

10.30 - 11.20

PATOLOJİ-Uygulama (B)

Dr. Metin ÇİRİŞ

11.30 - 12.2013.30 – 14.20

BİYOKİMYA

Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları

Dr. Duygu K. DOĞUÇ

14.30 – 15.20
Serbest Çalışma
15.30 – 16.20
Serbest Çalışma
16.30 – 17.20
Serbest Çalışma
III. KURUL IV. HAFTA

02 OCAK 2017 PAZARTESİ

08.30 – 09.20
Serbest Çalışma
09.30 – 10.20
Serbest Çalışma
10.30 – 11.20

TIBBİ GENETİK

Sindirim sistemini etkileyen hastalıklarda genetik yaklaşım

Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU

11.30 – 12.20

TIBBİ GENETİK

Sindirim sistemini etkileyen hastalıklarda genetik yaklaşım

Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 – 14.20

BİYOKİMYA

Plazma proteinleri

Dr. Duygu K. DOĞUÇ

14.30 – 15.20

BİYOKİMYA

Plazma proteinleri

Dr. Duygu K. DOĞUÇ

15.30 – 16.20

BİYOKİMYA

Protein elektroforezi vaka takdimleri

Dr. Duygu K. DOĞUÇ

16.30 – 17.20

BİYOKİMYA

Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları

Dr. Duygu K. DOĞUÇ
3 OCAK 2017 SALI

08.30 - 09.20

PATOLOJİ-Uygulama (A)

Kolorektal polip, kolon tümörü örnekleri, inflamatuar barsak hastalığı, çölyak hastalığı

Dr. Nermin Karahan

09.30 - 10.20

10.30 - 11.20

PATOLOJİ-Uygulama (B)

Kolorektal polip, kolon tümörü örnekleri, inflamatuar barsak hastalığı, çölyak hastalığı

Dr. Nermin Karahan

11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
Serbest Çalışma
14.30 - 15.20
Serbest Çalışma
15.30 - 16.20
Serbest Çalışma
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma4 OCAK 2017 ÇARŞAMBA

08.30 – 17.20
Serbest Çalışma5 OCAK 2017 PERŞEMBE

08.30 - 17.20
Serbest Çalışma6 OCAK 2017 CUMA

08.30 - 17.20
Serbest Çalışma


III. KURUL V. HAFTA

09 OCAK 2017 PAZARTESİ

08.30 – 17.20
Serbest Çalışma10 OCAK 2017 SALI

08.30 – 17.20
Serbest Çalışma11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA

08.30 - 17.20
Serbest Çalışma12 OCAK 2017 PERŞEMBE

08.30 - 17.20
Serbest Çalışma


13 OCAK 2017 CUMA

DERS KURULU SINAVI

Saat: 9.30


11:30-12:20

Sınav değerlendirmeOnline ortamda yapılacaktır. Kurul sınavı bitiminde başlayacaktır.

Kurul sınavına ilişkin sorular ve doğru seçenekler öğrencilerle paylaşılacaktır. Öğrencilerin geri dönüşleri sağlanacaktır.PATOLOJİ PRATİK SINAVI
Saat: 14:00

Not: Ders saatlerinde güncel değişiklikler koordinatörlük tarafından yapılabilir. https://metinciris.com.tr/#!/url=program.php adresinden değişiklikler takip edilebilir.


Yüklə 154,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə