ƏHLİ SÜNNƏ VƏl cəmaat səLƏFİ saliHİN ƏQİDƏSİYüklə 0,78 Mb.
səhifə3/9
tarix25.04.2017
ölçüsü0,78 Mb.
#15732
1   2   3   4   5   6   7   8   9

CƏHƏNNƏM ATƏŞİ

Xeyr (bu mümkün deyildir). Həqiqətən, o (Cəhənnəm) alovlu atəşdir. (Elə bir atəş ki) başın dərisini sıyırıb çıxardır (dərini sümükdən ayırır)”. (əl-Məaric 15-16).(Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir Səqər! O (heç kəsi sağ) qoymaz və (salamat) buraxmaz! İnsanı yandırıb-yaxar!”. (əl-Muddəssir 27-29). Saleh b. Həyan, İbn Bureydə - radıyallahu anhu dan rəvayət edir ki: “O (heç kəsi sağ) qoymaz və (salamat) buraxmaz! – Sümükləri, əti, beyni yeyər və insanı belə buraxar”. Sələflər deyirlər ki: “Qəlb xaric hər şeyi yandırar və bu halı ilə bağırar”. İbn Zeyd – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Onların sümüklərini parçalayar və sonra əvvəlki halını alar, dərisi də həmçinin”. (Allah dərgahından belə bir nida gələcəkdir:) “Onu tutub qandallayın! Sonra da Cəhənnəmə atın! Daha sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın! Çünki o, böyük olan Allaha inanmırdı”. (əl-Həqqa 30-32). Kəb – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Üzü üstə Cəhənnəmə sürüklənirlər. Sürüklənmənin şiddətindən əti, sümükləri hətta beyni də dağılır”. Şübhəsiz ki, günahkarlar (dünyada) haqq yoldan azmışlar və (axirətdə də) Cəhənnəm odu içərisində olacaqlar. (Yaxud günahkarlar heyrət, yanlışlıq və dəlilik içindədirlər). O gün onlar üzüstə Cəhənnəmə sürüklənəcək (və onlara): “Duyun Cəhənnəmin (ələmini) təmasını!” (deyiləcəkdir)”. (Qəmər 47-48). “Kitabı (Quranı) və peyğəmbərlərimizə göndərdiklərimizi (vəhyi, möcüzələri və hökmləri) yalan hesab edənlər (bu hərəkətlərindən dolayı hansı cəzalara məruz qalacaqlarını) mütləq biləcəklər! O zaman ki, boyunlarında halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər Cəhənnəmə (qaynar suya) tərəf, sonra odda yandırılacaqlar, Sonra da onlara belə deyiləcəkdir: “Haradadır şərik qoşub ibadət etdikləriniz...”. (əl-Mumin 70-72).


CƏHƏNNƏMLİKLƏRİN YEMƏYİ VƏ İÇMƏYİ

«İrindən başqa yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yeyər». (əl-Haqqa 36,37). «Onların yeməyi (zəhərdən və acı) zəridən başqa bir şey olmayacaqdır. (O, yemək onlara) nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar». (əl-Ğaşiyə 6-7). «(Ey insanlar!) Qonaq olmağa bu Cənnət yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı? Biz onu zalimlər üçün bir bəla etdik. O, elə bir ağacdır ki, Cəhənnəmin lap dibindən çıxar. Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir. Onlar ondan yeyəcək və qarınlarını onunla dolduracaqlar. Sonra onlar üçün (içməyə) qaynar su ilə qatışmış irin vardır. Daha sonra onların qayıdacaqları yer mütləq yenə Cəhənnəmdir!». (əs-Saffət 62-68). «Həqiqətən (Cəhənnəm-dəki) zəqqum ağacı künahkar kimsənin yeməyidir». (əd-Duhan 43-44). “Sonra, siz ey (haqq) yoldan azanlar, (haqqı) dananlar! Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən) yeyəcəksiniz, Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Üstündən də (sizə bərk yanğı gəldiyi üçün) qaynar su içəcəksiniz. Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi içəcəksiniz. Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir. (Ey kafirlər!) Biz sizi (yoxdan) yaratdıq. Məgər (qiyamət günü yenidən dirildiləcəyinizi) təsdiq etməzmisiniz?”. (əl-Vaqiə 51-57). Ənəs b. Məlik – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Əgər Zəqqumdan bir damcı bu dünyaya düşsəydi o, damcı dünyadakı canlıların yaşayışını təmin edən hər bir şeyi məhv edərdi. Artıq zəqqumdan başqa yeyəcəyi olmayan Cəhənnəm əhlinin halı necədir?»71. İbn Abbas – radıyallahu anhu – deyir ki: “Zəqqum ağacının əslinin atəşdən olduğunu bildirdi”. Həsən – radıyallahu anhu – deyir ki: “Kökü Cəhənnəmin dərinliklərindən və budaqları üst tərəfinə qədər uzanır”. Başqa rəvayətdə: “O, qaynayan bir ağacdır”. Cəfər, Əbu Umran əl-Cuvəni – rahmətullahi aleyhi - rəvayət edir ki: “Bizə çatan xəbərlərə görə ondan alınan hər bir loxmanın qarşılığında o, da eynisini onu alandan alır”. “Daha sonra onların qayıdacaqları yer mütləq yenə Cəhənnəmdir!». (əs-Saffət 62-68). Zəqqum yedikdən və qaynar su içdikdən sonra onları Cəhənnəmə geri götürürlər. Ayə qaynar suyun Cəhənnəmdən kənarda olduğuna dəlalət edir. Onlar Dəvənin suya götürülməsi kimi götürülürlər. Sonra isə Cəhənnəmə qaytarılırlar. (Onlara belə deyiləcəkdir:) “Bu, günahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəmdir!” Onlar onunla (Cəhənnəm odu ilə) qaynar su arasında dolanıb duracaqlar”. (ər-Rahmən 43-44). Qatadə, İbni Cureyc – rahmətullahi aleyhi - və s. Rəvayət etmişlər. «Dərgahımızda qandallar və Cəhənnəm. Boğaza tıxılıb qalan yemək (zəqqum) və şiddətli əzab vardır!». (əl-Muzəmmil 12-13). İbn Abbas – radıyallahu anhu – deyir ki: “O, insanın boğazına ilişən bir tikandır (Tikanlı bitki). Nə aşağı gedər, nə də geri çıxar”. “Bu gün bax burda onun yaxın bir dostu yoxdur. İrindən başqa bir yeməyi də yoxdur”. (əl-Həqqa 35-37). İbn Abbas – radıyallahu anhu – deyir ki: “O, onların ətlərindən axan qan və sudur. (Atəş əhlinin yarasından axan sarı su) Bu da onların yeməyidir”.
CƏHƏNNƏM XƏSTƏLİKLƏRİ

Şəfi b. Mati – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Cəhənnəmdə 70 xəstəlik (növü) vardır və bunların hər birinin Cəhənnəmin fərqli yerlərində olduğunu bildirdi”. Aməş, Mucahid – rahmətullahi aleyhi - rəvayət edir ki: “Cəhənnəm əhli qoturluq xəstəliyinə tutulurlar. Özlərini o qədər qaşıyırlar ki, sümükləri görsənməyə başlayar və deyərlər: “Nə üçün bu xəstəlik bizi tutmuşdur?”. Onlara: “Möminlərə əziyyət etdiyiniz üçün” deyilər.


CƏHƏNNƏMLİKLƏRİN QOXUSU

Əbu Bəkr b. Ayyaş – rahmətullahi aleyhi - deyir ki, bir nəfər Məhkulun belə dediyini bildirdi: “Cəhənnəm əhlinə bir qoxu gəlir və onlar: “Ey Rəbbimiz! Cəhənnəmə girdiyimiz gündən bəri bundan daha pis qoxu hiss etmədik?”. Allah: “Bu zina əhlinin cinsi orqanlarından gələn qoxudur” deyə buyurar. Məzun b. Zazan – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Mənə çatan xəbərlərdən Cəhənnəmə atılan bəzi insanlar pis qoxularıyla başqalarına əziyyət verərlər və onlara: “Vay halınıza, dünyada ikən nə edirdiniz?” deyərlər. Onlar: “Mən alim idim. Lakin öz elimimdən istifadə etməzdim”.


ONA HƏR TƏRƏFDƏN ÖLÜM GƏLƏR” AYƏSİNİN TƏFSİRİ

Ona hər tərəfdən (bədəninin hər yerindən) ölüm gələr, lakin ölməz (ki, birdəfəlik canı qurtarsın). Hələ bunun ardınca (daha) dəhşətli bir əzab gələcəkdir!”. (İbrahim 17). Ölüm vücudunda olan hər tükün altından gəlir. Dahhaq – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Ölüm ayaq barmaqlarından belə gəlir, ona elə bir şiddətli əzab gəlir ki, ölüm kimidir. Ayaq barmaqları və tükləri belə ağrını vücudunun hər tərəfində hiss edər. Cəhənnəm əhli beləcə ölməyəcək və dincəlməyəcəkdir”. İbni Cureyc – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Ruhu qırtlağına ilişib qalır, nə aşağı düşər nə də çıxar. “Orada nə öləcək, nə də yaşayacaqdır! (Nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diri olacaqdır!)”. (əl-Ələ 13). Əvzai, Bilal b. Sadın – rahmətullahi aleyhi - belə dediyini bildirdi: “Qiyamət günü atəş deyəcək: “Ey atəş! Yandır, həlak et, geri çəkil, tut lakin öldürmə”.


CƏHƏNNƏMLİKLƏRİN GEYİMİ

«(Məgər Cənnətdə olanlar) Cəhənnəm odunda əbədi qalıb bağırsaqları parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi?». (Muhəmməd 15). «Onu inkar edənlər üçün atəşdən paltar biçilmişdir. Başlarına da qaynar su töküləcəkdir». (əl-Həcc 19). «O, gün günahkarları qandallanmış görəcəksən! Köynəkləri qətrandan olacaqdır, üz gözlərini də atəş bürüyəcəkdir!». (İbrahim 49-50). Əbu Hureyrə - radıyallahu anhu rəvayət edir ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: «Geyimin topuqlardan aşağı keçən hissəsi Cəhənnəmdədir»72. Əli, İbn Abbas - radıyallahu anhum deyirlər ki: “Qatran - ərinmiş qurğuşundur”. İkrimə – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Ərinmiş qızıldır”. Mamər, Qatadə – rahmətullahi aleyhi - deyirlər ki: “Qurğuşundur”. Əbu Məlik əl-Əşari - radıyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: «Ümmətimdə cahiliyyə adətlərindən qalma dörd əlamət vardır ki, onu heç vaxt tərk etməyəcəklər. Əsl-nəcabətlə fəxr etmək, nəsəbə söymək, ulduzlardan vəsilə istəyərək yağmur diləmək və ölünün arxasıyca fəryad edərək ağlamaq. Ölünün arxasıyca fəryad edərək ağlayan kimsə ölümündə öncə tövbə etməzsə Qiyamət günü bədəni xəstəlik (qotur və ya dəridə xırda-xırda irin) olacaqdır və onun üzərinə qatrandan geyim geyindiriləcəkdir»73.
CƏHƏNNƏMİN DUMANI VƏ QIĞILCIMI

Sol tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlər!) Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Onlar) səmum yeli (qızmar atəş) və qaynar su içində, Qapqara duman kölgəsində olacaqlar! (O kölgə başqa kölgələrdən fərqli olaraq) nə sərin, nə də xoşagələndir”. (Vaqiə 41-44). İbn Abbas - radıyallahu anhu deyir ki: “Kölgə dumandandır”. Əbu Malik – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Cəhənnəm dumanından kölgə”. Qatadə – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “İsti küləkdir”. “Girin (Cəhənnəm tüstüsünün) üç qola ayrılmış kölgəsinə!”. (əl-Mursələt 30). “O (sizə) nə kölgəlik olar, nə də (sizi) alovdan qoruyar. O (hər biri) bir saray boyda qığılcımlar saçar”. (əl-Mursələt 31-32). Həsən və Dəhhaq – rahmətullahi aleyhi - deyirlər ki: “Saray kimi – Böyük ağacların kökü kimi – deyə açıqlamışlar. Mucahid – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Ağac və Dağ parçaları kimi qığılcımlar”.


CƏHƏNNƏMİN ZƏNCİRLƏRİ, QANDALLARI VƏ DƏMİR HALQALARI

Biz kafirlər üçün zəncirlər, qandallar və alovlu bir atəş hazırlamışıq”. (İnsan 4). “Acizlər özlərini yuxarı tutanlara deyərlər: “Xeyr bəs gecə-gündüz qurduğunuz hiylələr? O zaman ki, bizə Allahı danmağı və Ona şəriklər qoşmağı əmr edirdiniz”. Onlar əzabı gördükdə için-için peşman olarlar. Küfr edənlərin boyunlarına zəncir vurarıq. Onlar ancaq (dünyada) etdikləri əməllərin cəzasını çəkərlər”. (Səba 33). “O zaman ki, boyunlarında halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər. Cəhənnəmə (qaynar suya) tərəf, sonra odda yandırılacaqlar”. (əl-Mumin 71-72). “Dərgahımızda (onlardan ötrü ağır) qandallar və (alovlu) Cəhənnəm; Boğaza tıxanıb qalan yemək (zəqqum)(yandırıb-yaxan) şiddətli əzab vardır”. (əl-Muzəmmil 12-13).(Allah dərgahından belə bir nida gələcəkdir:) “Onu tutub qandallayın! Sonra da Cəhənnəmə atın! Daha sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın!”. (əl-Həqqa 30-32). Ayənin təfsirində: “Arşın 70 Baa-dır. Bir Baa isə Kufə ilə Məkkə arası qədərdir”. İbn Munkədir – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Dünyanın bütün zəncirləri bir yerə toplansa ayədə zikr edilən bir halqaya belə çatmaz”.


CƏHƏNNƏMLİKLƏRİN DÖŞƏYİ

Onlar üçün Cəhənnəmdən (Cəhənnəm odundan) döşək və üstlərinə örtmək üçün (atəşdən) yorğan vardır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq!”. (əl-Əraf 41). Muhəmməd b. Kəb, Dahhaq, əs-Suddi və s. Dedilər ki: “Mihad – döşək, Gavaş – isə yorğandır”. Vəhb b. Munəbbih – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Atəş əhli – Cəhənnəmdə yaşayan insanlardır, onlar nə sakinləşirlər, nə yatarlar, nə ölürlər, atəşin üzərində yeriyər, oturar, içəcəkləri Cəhənnəm əhlinin yaralarından axan su, yeyəcəkləri atəş zəqqumu, döşəkləri və yorğanları atəşdən, paltarları atəş və qatrandandır. Cəhənnəm əhli bir ucu Cəhənnəm gözətçilərinin əlində olan zəncirlərə bağlıdırlar, gözətçilər onları üzü və beli üstə sürükləyərlər. İrinləri Cəhənnəmdə olan quyulara axar və onların içəcəyidir”. Vəhb bunları söylədikdən sonra o, qədər ağladı ki, ürəyi getdi74.


CƏHƏNNƏMİN TOPPUZLARI

Hələ onlar üçün (başlarına vurulacaq) dəmir toppuzlar da vardır. (Kafirlər) oradan – (Cəhənnəmdə düşdükləri) qəmdən qurtarmaq istədikcə, yenidən ora qaytarılar və (onlara): “Dadın atəşin əzabını!” (deyilər). (əl-Həcc 21-22). Əbu Səid – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Cəhənnəmliklərə (əzab üçün) təhsis edilən dəmir toppuzlardan biri yerə qoyulacaq olarsa (dünyaya düşsə) bütün cinlər və insanlar toplansalar belə onu yerindən qaldıra bilməzlər»75. Əbu Səid – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Cəhənnəmdəki dəmir toppuzlardan biri ilə bir dağa vursalar o, dağı parçalıyar və toz halına salar»76.


CƏHƏNNƏMİN DAŞLARI

Ey iman gətirənlər! Özünüzü və əhli-əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar (daşdan düzəlmiş bütlər), xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmrlərə asi olamayan, buyurduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli (heç kəsə zərrəcə rəhm etməyən) və çox sərt təbiətli mələklərdir (zəbanilərdir)”. (ət-Təhrim 6). “Madam ki, bele bir işi bacarmırsınız, heç bacara da bilməzsiniz, o halda kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı (günahkar) insanlardan və kibrit daşlarından ibarət olan oddan (Cəhənnəmdən) həzər edin!”. (əl-Bəqərə 24). Rabi b. Ənəs – rahmətullahi aleyhi - başda olmaqla bir qrup alimlər Daşların – Allahdan qeyri tapınan bütlər olduğunu söyləmişlər. (Ey Məkkə əhli!) Siz və Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütlər isə cəhənnəm yanacağısınız (odunusunuz). Siz ora varid olacaqsınız! Əgər bunlar tanrı olsaydılar, ora girməzdilər. Hamısı orada həmişəlik qalacaqlar”. (əl-Ənbiya 98-99). Mamər, Səid b. Cərir – rahmətullahi aleyhi - rəvayət edir ki: “Bizə çatan xəbərlərdən kafir Qiyamət günü qəbrindən dirildikdə şeytanıyla bir olacaqdır. Allah onları atəşə salana qədər bu şeytan ondan ayrılmaz. Bu vaxt kafir: “Hər kəs Rəhmanın zikrindən boyun qaçırsa, Biz ona Şeytanı urcah edərik və onun (Şeytanın) yaxın dostu olar. (Şeytanlar) onları doğru yoldan çıxardar, onlar isə özlərinin haqq yolda olduqlarını güman edərlər! Nəhayət, o, (Qiyamət günü) hüzurumuza gəldikdə (öz yanında olan yoldaşına) belə deyər: “Kaş ki, mənimlə sənin aranda şərqlə qərb arasındakı məsafə qədər uzaqlıq olaydı. Sən nə pis yolda imişsən!” Bu gün (peşmançılığınız) sizə heç bir fayda verməz. Siz birlikdə zülm (küfr) etdiyinizə görə əzaba da ortaqsınız!”. (əz-Zuxruf 36-39)”. “Cəhənnəm də azğınlara göstərilər. Və onlara belə deyərlər: “İbadət etdikləriniz (bütlər) haradadır? Allahdan başqa (ibadət etdikləriniz?). Onlar sizə kömək edə bilərlərmi? Yaxud özlərinə bir köməkləri çatarmı?” Onlar (müşriklər) və azğınlar (üzüqoylu üst-üstə) oraya (Cəhənnəmə) atılarlar! İblisin bütün əsgərləri də (ora sürüklənib salınarlar). Onlar orada (öz bütləri və rəisləri ilə) çənə-boğaz olub deyərlər: “Allaha and olsun ki, biz (haqq yoldan) açıq-aydın azmışdıq! Çünki biz sizi (siz bütləri) aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tuturduq. Bizi yalnız günahkarlar azdırdı”. (əş-Şuəra 91-99). Müfəssirlərin çoxuna görə daşlardan qəsd kükürd daşlarıdır. Lakin bu daşlarda beş özəllik vardır: Tez yanar, pis qoxuludur, çox tüstülər, vücuda yapışar və kül olduğu zaman əriyib axar. Mücahid – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Leşdən daha pis qoxan bir daşdır”.
CƏHƏNNƏMİN İLANLARI VƏ ƏQRƏBLƏRİ

Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Cəhənnəmdə elə bir ilanlar var ki, qalınlıqları dəvənin boynu kimidir, onlardan biri sancdığı zaman acısı 40 bahar davam edər. Atəşdə elə bir əqrəblər var ki, qatır kimidir. Onlardan biri sancdığı zaman acısı 40 il davam edər”77. Mucahid, Yəzid b. Şəcərə – rahmətullahi aleyhi - yoluyla rəvayət edir ki: “Cəhənnəmdə dəniz sahilləri kimi sahillər və o sahillərdə quyular, (o, quyularda) qatır kimi əqrəblər, dəvələrə bənzəyən ilanlar və bayquşlar var. Cəhənnəm əhli əzablarının bir az yüngülləşdirilməsini istədikləri zaman onlara: Sahilə gedin – deyilər. Oraya çatdıqda bayquşlar onları qaparaq param-parça edərlər. Onlarda sürətlə atəşə doğru qaçarlar. Daha sonra qoturluq xəstəliyinə tutularlar. Dərilərini o, qədər qaşıyarlar ki, sümükləri görünməyə başlayar. Onlara: Bu sizi narahat edir? Onlar: “Bəli”. Deyərlər. Onlara: “Bu Müsəlmanlara etdiyiniz əziyyətə görədir”.


CƏHƏNNƏMLİKLƏRİN YAŞI

Əbu Səid əl-Xudri – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Bir kimsə Cənnətlik olaraq ölərsə istər böyük, istər kiçik olsun, yaşı nə olursa olsun otuz yaşında bir kimsə olaraq Cənnətə girər və artıq bu yaş əbədiyyən dəyişməz. Cəhənnəmliklər üçün də vəziyyət belədir (Başqa rəvayətdə: otuz üç yaşında)»78. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: “İstər qəzadan, istərsə də yaşın keçməsindən ötrü ölən hər kəs 33 yaşında dirildilir. Cənnət əhlidirsə: Adəm - əleyhissəllam – boyu, Yusuf - əleyhissəllam – ın surətində (gözəlliyi), Əyyub - əleyhissəllam – ın qəlbi üzərində yaradılır. Əgər Cəhənnəm əhli olarsa onu dağlar kimi böyüdər və şişirdərlər (Başqa rəvayətdə: İsa - əleyhissəllam – ın yaşı olaraq 3379)”80.


CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN ALLAHDAN UZAQ OLMALARI

Xeyr (belə deyildir). Əslində onların qəlblərini qazandıqları (günahlar) qaplamışdır. Xeyr, o gün Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar! Sonra Cəhənnəmə varid qalacaqlar. Sonra da onlara: “Bu sizin (dünyada) yalan saydığınız (Cəhənnəmdir)!” deyiləcəkdir”. (əl-Mutaffifin 14-17).


CƏHƏNNƏM ƏHLİNƏ VERİLƏN CƏZA

Günahkarları isə Cəhənnəmə susamış olduqları halda qovub apararıq”. (Məryəm 86). “Sonra, siz ey (haqq) yoldan azanlar, (haqqı) dananlar! Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən) yeyəcəksiniz, Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Üstündən də (sizə bərk yanğı gəldiyi üçün) qaynar su içəcəksiniz. Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi içəcəksiniz. Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir”. (əl-Vaqiə 51-56). Əbu Səid əl-Xudri, Əbu Hureyrə - radıyallahu anhum – ya həqiqətən Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: “...Qiyamət günü olduqda bir carçı qışqıraraq: «Hər ümmət (dünyada ikən) kimə ibadət edirdisə qoy onun ardınca düşsün». Bundan sonra Allahdan başqa bütlərə, tağutlara və s. ibadət edənlərin hamısı heç bir kimsə qalmadan Cəhənnəmə sürüklənirlər. Sonda yalnız əməlisaleh kimsələr, (Allaha ibadət edən) günahkarlar, həmçinin də Kitab Əhlindən bir qurup kimsələr qalır. İlk öncə Yəhudilər çağrılırlar və onlardan: «(Dünyada ikən) Nəyə ibadət edirdiniz?» deyə soruşulur. Onlar: «Biz Allahın oğlu Üzeyr – əleyhissəlam – a ibadət edirdik!» deyərlər. Onlara: «Yalan deyirsiniz! Allah özünə nə bir zövcə (yoldaş), nə də bir övlad götürmüşdür! (İndi) Nə istəyirsiniz?». Onlar: «Ey Rəbbimiz! Biz çox susadıq, bizə su ehsan et!» deyərlər. Onda onlara: «Ora su içməyə gedərsinizmi?» deyə işarə edilərək Cəhənnəmə sürüklənirlər. Cəhənnəm onlara şərab (ilğım) kimi görsənir. Onlar da onu (su zənn) edib Cəhənnəmə tökülürlər. Sonra Xristianlar çağrılaraq onlara da: «(Dünyada ikən) Nəyə ibadət edirdiniz?» deyə soruşulur. Onlar: «Biz Allahın oğlu İsa – əleyhissəlam – a ibadət edirdik!» deyərlər. Onlara: «Yalan deyirsiniz! Allah özünə nə bir zövcə (yoldaş), nə də bir övlad götürmüşdür! (İndi) Nə istəyirsiniz?». Onlar: «Ey Rəbbimiz! Biz çox susadıq, bizə su ehsan et!» deyərlər. Onda onlara: «Ora su içməyə gedərsinizmi?» deyə işarə edilərək Cəhənnəmə sürüklənirlər. Cəhənnəm onlara şərab (ilğım) kimi görsənir. Onlar da onu (su zənn) edib Cəhənnəmə tökülürlər...”81.


CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN AĞLAMASI

Onları orada inilti (ah-nalə) gözləyir. Onlar orada (heç bir xoş söz) eşitməzlər”. (əl-Ənbiya 100). “Bədbəxt olanlar od içərisində (Cəhənnəmdə) qalacaqlar. Onların orada ah-fəryad gözləyir”. (Hud 106). Rabi b. Ənəs deyir ki: “Zəfir – boğazdan çıxan səs, Şəhik – sinədən çıxar”. Ənəs – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: “Cəhənnəm əhli o, qədər ağlayarlar ki, sonunda göz yaşları tükənir. Daha sonra göz yaşları yerinə qan gəlməyə başlayar belə ki, üzlərində iz salır. Əgər gəmilər göndərilsəydi onun içində üzərdi”82. Salih əl-Məri – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Mənə çatan xəbərlərə görə atəş əhli Cəhənnəmdə o, qədər bağırırlar ki, səsləri kəsilir. Belə ki, sadəcə ağrı çəkən xəstənin iniltisi kimi bir səs qalır”. Malik, Zeyd b. Əsləm – rahmətullahi aleyhi – dən: “Yüz il səbr edərlər, yüz il ağlayarlar sonra da: “İndi ağlayıb-sızlasaq da, səbr etsək də, fərq etməz (əzabdan xilas ola bilmərik). Bizim üçün heç bir sığınacaq (heç bir qurtuluş) yoxdur!”. (İbrahim 21). Əbu İdris əl-Hevlanı – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Nəfsimi ağlama günündən öncə ağladıram, nəfsimi ağlamanın fayda vermədiyi gün gəlmədən öncə ağladıram. Sonra bir parça atəş gətirdi və əlini üzərinə qoydu.Yandırana qədər əlini çəkmədi və: “Ah, ah Cəhənnəm atəşinə, fayda verməyən günə ah, ah”.


CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN ATƏŞDƏN ÇIXMAQ İSTƏYİ

Onlar deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Rəzil taleyimiz (bədbəxtliyimiz) bizə qələbə çaldı və biz haqq yoldan azan bir camaat olduq! Ey Rəbbimiz! Bizi oradan (Cəhənnəm odundan çıxart! Əgər bir də (Sənin xoşuna gəlməyən pis işlərə) qayıtsaq, şübhəsiz ki, zalım (özümüz özümüzə zülm etmiş) olarıq”. (Allah) buyurar: “Orada zəlil (məyus) vəziyyətdə durub qalın və Mənə heç bir şey deməyin! (Cəhənnəm odundan xilas edilməyinizi Məndən diləməyin!)”. (əl-Muminun 106-108). “Od içində olanlar cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər: “Rəbbinizə dua edin ki, heç olmasa, bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin!” (Cəhənnəm gözətçiləri) deyəcəklər: “Məgər sizə öz peyğəmbərləriniz açıq-aşkar möcüzələr gətirməmişdilər?” Onlar: “Bəli (gətirmişdilər)!” – deyə cavab verəcəklər. (Cəhənnəm gözətçiləri onlara:) “Elə isə özünüz dua edin!” – deyəcəklər. Kafirlərin duası isə boş şeydir (heç vaxt qəbul olunmaz)”. (əl-Mumin 49-50). “Onlar orada fəryad edib deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Bizi buradan çıxart ki, saleh əməllər edək. O əməlləri yox ki (dünyada) edirik!” (Onlara belə deyəcəyik:) “Məgər orada sizə öyüd-nəsihət qəbul edəcək kimsənin öyüd-nəsihət qəbul edə biləcəyi (düşünəcək kimsənin düşünəcəyi) qədər ömür vermədikmi?! Hələ sizə (siz kafirləri Allahın əzabı ilə) qorxudan peyğəmbər də gəlmişdi. Dadın (Cəhənnəm əzabını)! Zalımların imdadına çatan olmaz!”. (Fatir 37). “Onlar (Cəhənnəmin gözətçisi Malikə) müraciət edib deyəcəklər: “Ey Malik! Qoy Rəbbin bizi öldürsün (bu əzabdan qurtaraq)! O isə (min ildən sonra onlara): “Siz (həmişəlik burada) qalacaqsınız!” – deyə cavab verəcəkdir!”. (əz-Zuxruf 77). İbn Məsud – radıyallahu anhu – deyir ki: “Bu sözdən sonra artıq Cəhənnəmdən çıxma yoxdur”. Qatadə – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: “Bundan sonra qapılar qapanır, artıq onlardan hıçqırıq, ah nalədən başqa bir şey hiss edilməz”. Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: “Əgər bir insan sevincdən ölmüş olsaydı Cənnət əhli ölərdi, əgər bir kimsə üzüntüdən ölsəydi Cəhənnəm əhli ölərdi”83. Ənəs – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: “Cəhənnəmdən dörd nəfər çıxarılır və Allaha gətirilirlər. Biri: “Ey Rəbbim! Məni oradan çıxartdıqdan sonra geri döndərmə”. Allah onu bağışlayar84. Başqa rəvayətdə: Ey Rəbbim! Mənim səndən umduğum bu deyildir?” deyər. Allah: “Nə umurdun?” deyə buyurar. O: “Məni oradan çıxartdıqdan sonra geri göndərməyəcəyini umurdum”. Bundan sonra Allah onu bağışlayar və Cənnətə salar”85.

Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə