Ek – 1 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitaminler ve MinerallerYüklə 171,9 Kb.
tarix05.03.2017
ölçüsü171,9 Kb.
#10286
Ek – 1
Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitaminler ve Mineraller


1. Vitaminler

2. Mineraller

Vitamin A (μg RE)

Kalsiyum (mg)

Vitamin D (μg)

Magnezyum (mg)

Vitamin E (mg α-TE)

Demir (mg)

Vitamin K (μg)

Bakır (μg)

Vitamin B1 (tiamin) (mg)

İyot (μg)

Vitamin B2 (riboflavin)(mg)

Çinko (mg)

Vitamin B3 (niasin) (mg NE)

Manganez (mg)

Vitamin B5 (pantotenik asit) (mg)

Fosfor (mg)

Vitamin B6 (piridoksin) (mg)

Potasyum (mg)

Vitamin B12 (kobalamin) (μg)

Selenyum (μg)

Vitamin C (mg)

Krom (μg)

Folik asit (μg)

Molibden (μg)

Biotin (μg)

Flor (mg)
Klor (mg)
Bor (mg)
Silikon (mg)
Sodyum (mg)


Ek – 2
Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları


A. VİTAMİNLER
1) VİTAMİN A

— retinol

— retinil asetat

— retinil palmitat

— beta-karoten
2) VİTAMİN D

— kolekalsiferol

— ergokalsiferol
3) VİTAMİN E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferil asetat

DL-alfa-tokoferil asetat

D-alfa-tokoferil asit suksinat

  • tokoferol karışımı

(alfa-tokoferol <%20, beta-tokoferol <%10, gama-tokoferol %50-70 ve delta-tokoferol %10-30)

  • tokotrienol tokoferol*
4) VİTAMİN K

— fillokuinon (fitomenadion)

— menakuinon (çoğunlukla menakuinon 7, nadiren menakuinon 6’dır.)
5) VİTAMİN B1 (TİAMİN)

— tiamin hidroklorür

— tiamin mononitrat

— tiamin monofosfat klorür

— tiamin pirofosfat klorür
6) VİTAMİN B2 (RİBOFLAVİN)

— riboflavin

— riboflavin 5-fosfat, sodyum
7) VİTAMİN B3 (NİASİN)

— nikotinik asit

— nikotinamid

— inositol hekzanikotinat (inositol hekzaniasinat)
8) VİTAMİN B5 (PANTOTENİK ASİT)

D-pantotenat, kalsiyum

D-pantotenat, sodyum

— dekspantenol

— pantetin
9) VİTAMİN B6 (PİRİDOKSİN)

piridoksin hidroklorür

— piridoksin 5-fosfat

— piridoksal 5-fosfat
10) FOLAT

— kalsiyum-L-metilfolat

— pteroilmonoglutamik asit
11) VİTAMİN B12 (KOBALAMİN)

— siyanokobalamin

— hidroksokobalamin

— 5-dezoksiadenosilkobalamin

— metilkobalamin
12) BİOTİN

D-biotin
13) VİTAMİN C

L-askorbik asit

— sodyum L-askorbat

— kalsiyum L-askorbat (en fazla %2 treonat içerebilir)

— potasyum L-askorbat

L-askorbil 6-palmitat

— magnezyum L-askorbat

— çinko L-askorbat
B. MİNERALLER

— kalsiyum asetat

— kalsiyum L-askorbat

— kalsiyum bisglisinat

— kalsiyum karbonat

— kalsiyum klorür

— kalsiyum sitrat malat

— sitrik asidin kalsiyum tuzları

— kalsiyum glukonat

— kalsiyum gliserofosfat

— kalsiyum laktat

— kalsiyum pirüvat

— ortofosforik asidin kalsiyum tuzları

kalsiyum süksinat

— kalsiyum hidroksit

— kalsiyum L-lizinat

— kalsiyum malat

— kalsiyum oksit

— kalsiyum L-pidolat

— kalsiyum L-treonat

— kalsiyum sülfat

— magnezyum asetat

— magnezyum L-askorbat

— magnezyum bisglisinat

— magnezyum karbonat

— magnezyum klorür

— sitrik asidin magnezyum tuzları

— magnezyum glukonat

— magnezyum gliserofosfat

— ortofosforik asidin magnezyum tuzları

— magnezyum laktat

— magnezyum L-lizinat

— magnezyum hidroksit

— magnezyum malat

magnezyum oksit

— magnezyum L-pidolat

— magnezyum potasyum sitrat

— magnezyum pirüvat

— magnezyum süksinat

— magnezyum sülfat

— magnezyum taurat

— magnezyum asetil taurat

— sodyum bikarbonat

— sodyum karbonat

— sodyum klorür

— sodyum sitrat

— sodyum glukonat

— sodyum laktat

— sodyum hidroksit

— ortofosforik asidin sodyum tuzları

  • sodyum sülfat

  • potasyum sülfat

— ferroz karbonat

— ferroz sitrat

ferrik amonyum sitrat

— ferroz glukonat

— ferroz fumarat

— ferrik sodyum difosfat

— ferroz laktat

— ferroz sulfat

— ferroz bisglisinat

— ferrik difosfat (ferrik pirofosfat)

— ferrik sakkarat

— elementel demir (karbonil+elektrolitik+hidrojen indirgenmiş)

— ferroz L-pidolat

— ferroz fosfat

—ferroz amonyum fosfat

—ferrik sodyum EDTA

— demir (II) taurat

— bakır karbonat

— bakır sitrat

— bakır glukonat

— bakır sülfat

— bakır lizin kompleks

— bakır L-aspartat

— bakır bisglisinat

— bakır (II) oksit

— sodyum iyodür

— sodyum iyodat

— potasyum iyodür

— potasyum iyodat

çinko asetat

— çinko klorür

— çinko sitrat

— çinko glukonat

— çinko laktat

— çinko oksit

— çinko karbonat

— çinko sülfat

— çinko L-askorbat

— çinko L-aspartat

— çinko bisglisinat

— çinko L-lizinat

— çinko malat

— çinko mono L-metionin sülfat

— çinko L-pidolat

— çinko pikolinat

— manganez askorbat

— manganez L-aspartat

— manganez bisglisinat

— manganez karbonat

— manganez klorür

— manganez sitrat

— manganez glukonat

— manganez gliserofosfat

— manganez pidolat

manganez sülfat

— potasyum bikarbonat

— potasyum karbonat

— potasyum klorür

— potasyum sitrat

— potasyum glukonat

— potasyum gliserofosfat

— potasyum laktat

— potasyum hidroksit

— potasyum L-pidolat

— potasyum malat

— ortofosforik asidin potasyum tuzları

L-selenometionin

— selenyumca zenginleştirilmiş maya**

— seleniöz asit

— sodyum selenat

— sodyum hidrojen selenit

— sodyum selenit

— krom (III) klorür

— krom (III) laktat trihidrat

— krom nitrat

— krom pikolinat

— krom (III) sülfat

— amonyum molibdat (molibden VI)

— potasyum molibdat (molibden VI)

— sodyum molibdat (molibden VI)

kalsiyum florür

— potasyum florür

— sodyum florür

— sodyum monoflorofosfat

— borik asit

— sodyum borat

— kolin-stabilize ortosilisik asit

— silikon dioksit

— silisik asit (jel formunda)

* Her bir tokoferol ve tokotrienollerin tipik düzeyleri:

— 115 mg/g alfa-tokoferol (101 mg/g minimum)

— 5 mg/g beta- tokoferol (< 1 mg/g minimum)

— 45 mg/g gama- tokoferol (25 mg/g minimum)

— 12 mg/g delta- tokoferol (3 mg/g minimum)

— 67 mg/g alfa-tokotrienol (30 mg/g minimum)

— < 1 mg/g beta-tokotrienol (< 1 mg/g minimum)

— 82 mg/g gama-tokotrienol (45 mg/g minimum)

— 5 mg/g delta-tokotrienol (< 1 mg/g minimum)

** Kuru formda en fazla 2,5 mg Se/g olan ve selenyum kaynağı olarak sodyum selenit varlığında geliştirilen kültürden elde edilmiş selenyumca zenginleştirilmiş maya. Mayadaki baskın organik selenyum türleri selenometionin (üründe toplam ekstrakte edilen selenyum miktarı %60-85) olmalıdır. Selenosistein dahil olmak üzere diğer organik selenyum bileşiklerinin miktarı, toplam ekstrakte edilen selenyumun %10’unu geçemez. Normal inorganik selenyumun miktarı, toplam ekstrakte edilen selenyumun %1’ini geçemez.
Ek – 3
Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin

Günlük Maksimum Limitleri


Vitamin ve Mineraller

4-10 yaş**

11 yaş ve üzeri

Vitamin A (RE) (μg)

500

1000

Beta-karoten (mg)

3,5

7

Vitamin D (μg)

12,5

25

Vitamin E (α-TE) (mg)

135

270

Vitamin B1 (tiamin) (mg)*

-

-

Vitamin B2 (riboflavin) (mg)*

-

-

Vitamin B3 (niasin) (mg NE)***

250

500

Vitamin B5

(pantotenik asit) (mg)*-

-

Vitamin B6 (piridoksin) (mg)

5

10

Vitamin B12 (kobalamin) (μg)*

-

-

Vitamin C (mg)

500

1000

Vitamin K (μg)*

-

-

Folik asit (μg)

300

600

Biotin (μg)*

-

-

Manganez (mg)

1

2

Selenyum (μg)

100

200

Molibden (μg)

175

350

Magnezyum (mg)

125

250

İyot (μg)

75

150

Çinko (mg)

7,5

15

Bakır (μg)

1000

2000

Kalsiyum (mg)

750

1500

Krom (μg)*

-

-

Demir (mg)

8,5

17

Fosfor (mg)

350

700

Potasyum (mg)

750

1500

Flor (mg)

1,75

3,5

Sodyum (mg)*

-

-

Klor (mg)*

-

-

Bor (mg)

4

8

Silikon (mg)*

-

-

*Limit belirlenmemiştir.

**11 yaş ve üzeri için verilen limitlerin %50’si kabul edilmiştir.

***Nikotinik asit içeren takviye edici gıdalar ayrıca değerlendirilir.
Ek – 4

Vitaminler İçin Çevirim Faktörleri
Vitamin A kaynak materyal miktarının retinol aktivite eşdeğeri (RE) ve Vitamin A aktivitesi (IU)

Kaynak materyal

(1 μg)

Vitamin A miktarı

(μg RE)

Vitamin A aktivitesi

(IU)

trans beta karoten

0,50

1,67

trans retinol

1,00

3,33

trans retinil asetat (vitamin A asetat)

0,87

2,90

trans retinil palmitat (vitamin A palmitat)

0,55

1,83


Beta-karoten miktarının retinol aktivite eşdeğeri (RE) ve Vitamin A aktivitesi (IU)

1 IU beta-karoten

0,15 μg RAE

1 μg beta-karoten

0,50 μg RAE

2 IU beta-karoten

1 IU Vitamin A


D vitamini miktarının kolekalsiferol, ergokalsiferol ve Vitamin D aktivitesi (IU)

1 μg Vitamin D3

40 IU Vitamin D3

1 IU Vitamin D

0,025 μg kolekalsiferol (Vitamin D3)
0,025 μg ergokalsiferol (Vitamin D2)


Vitamin E kaynağının alfa-(α) -tokoferol (α-TE) Vitamin E ve Vitamin E aktivitesi (IU)

Kaynak materyal

(1 mg)

Vitamin E miktarı

(mg α-TE)

Vitamin E aktivitesi

(IU)

RRR-α-tokoferol (D- α-tokoferol)

1,00

1,49

RRR-α-tokoferil-asetat ([D] -α-tokoferil asetat)

0,91

1,36

RRR-α-tokoferil-süksinat

0,81

1,21

rac- α-tokoferol ([DL] -α-tokoferol

0,50

1,10

rac- α-tokoferil asetat

([DL] -α-tokoferil asetat)0,46

1,00

rac- α-tokoferil süksinat

0,41

0,89


Vitamin E kaynağı materyal aktivitesinin alfa- (α) -tokoferol (α-TE) olarak Vitamin E miktarı

Kaynak materyal

(1 IU)

Vitamin E miktarı

(mg α-TE)

RRR-α-tokoferol (D- α-tokoferol)

0,67

RRR-α-tokoferil-asetat ([D] -α-tokoferil asetat)

0,67

RRR-α-tokoferil-süksinat

0,67

rac- α-tokoferol ([DL] -α-tokoferol

0,45

rac- α-tokoferil asetat ([DL] -α-tokoferil asetat)

0,45Vitamin B1 (tiamin) miktarı

1 mg tiamin mononitrat

0,816 tiamin baz

1 mg B1 vitamini HCl

0,950 mg Vitamin B1 HCl anhidröz

1 mg B1 vitamini HCl

0,7474 tiamin baz


Vitamin B3 (niasin, niasin eşdeğeri) miktarı

1 mg NE (niasin eşdeğeri)

1 mg nikotinik asit (niasin) ve/veya nikotinamid (niasinamid)

1 g inositol hekzanikotinat

0,91 g nikotinik asit ve 0,22 g inositol


Vitamin B5 (pantotenik asit) miktarı

Kaynak materyal (1 mg)

Pantotenik asit miktarı (mg)

D-pantotenik asit

1,00

D-pantenol

1,07

kalsiyum D-pantotenat

0,92

DL-pantotenik asit

0,50

DL-pantenol

0,54

kalsiyum-DL-pantotenat

0,46


Vitamin B6 (piridoksin) miktarı

1 mg piridoksin baz

1,2155 mg piridoksin HCl

1 mg piridoksin HCl

0,8227 mg piridoksin baz


Vitamin C (askorbik asit) miktarı

1 mg askorbik asit

1,124 mg sodyum askorbat
1,210 mg kalsiyum askorbat
2,350 mg askorbil palmitat


Ek – 5
X’ Yüksekliğinin Tanımı
İdüz bağlayıcı 1düz bağlayıcı 2autoshape 4laç değildir x

‘X’ yüksekliği: x ≥ 3 mm olmalıdır,Yüklə 171,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə