Ek-1 paketleme talimati 602 (pt 602)Yüklə 0,78 Mb.
tarix13.02.2017
ölçüsü0,78 Mb.
#8472
EK-1

PAKETLEME TALİMATI 602 (PT 602)
Bu paketleme kuralları kategori A, UN2814 ve UN2900 listesinde yer alan enfeksiyöz maddeler ile bu maddeleri taşıdığından şüphe duyulan enfeksiyöz tanı örnekleri için uygulanır. Bu tür maddeler Birleşmiş Milletler tehlikeli madde sınıfı 6.2 olarak belirlenmiştir.

1. Kategori A’ da yer alan maddelerin paketleme ve taşınmasında UN sertifikasına sahip kaplar kullanılmalıdır.

2. Sıvıların paketlenmesi

a) Örnek tüpü azami 50mL sıvı içerebilir.

b) Tüp emici bir yatak (gazlı bez, sargı bezi vb) ile sarılmalıdır. Eğer birden daha fazla sıvı içeren kap (tüp) var ise her biri ayrı sarılmalıdır.

c) Emici madde tüm sıvıyı emecek miktarda olmalıdır.

ç) İkinci kap içersine birden fazla örnek tüpü yerleştirilebilir. Ancak bu durumda örnek tüpleri ayrı ayrı emici bez ile sarılmalı ve birbirileriyle etkileşmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

d) Toplam içerik 4 litreden fazla olmamalıdır.

3. Katıların paketlenmesi

a) Örnek tüpü azami 50g katı madde içerebilir.

b) Tüp emici bir yatak (gazlı bez, sargı bezi vb) ile sarılmalıdır. Eğer birden daha fazla sıvı içeren kap var ise her biri ayrı sarılmalıdır.

c) İkinci kap içersine birden fazla örnek tüpü yerleştirilebilir. Ancak bu durumda örnek tüpleri ayrı ayrı emici bez ile sarılmalı ve birbirileriyle etkileşmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

ç) Toplam içerik 4 kg’dan fazla olmamalıdır.

d) Tanı amacıyla gönderilecek vücut parçası, organ veya tam vücut olduğunda dış kap toplam 4 kg’dan (soğuk zincir için kullanılacak buz, kuru buz, sıvı nitrojen hariç) fazla olmamalıdır.

4. Dış kabın üzerinde bulunması gerekli bilgiler ve etiketler:

(1) Taşıma kabının dış yüzeylerinde aşağıdaki bilgi ve etiketler yer almalıdır:

a) Taşıma kabının bir yüzeyi üzerine 45 derece açılı kare şeklinde 50mmX50mm den az olmayan ve üzerinde ‘Enfeksiyöz Madde’ etiketi (Şekil- 1),

Şekil- 1: Enfeksiyöz madde etiketi

b) Gönderenin ve alıcının iletişim bilgileri ile “Enfeksiyöz Madde, Kategori A” ifadesi ile ayrıca gerekiyorsa depolama veya nakliye sırasında gereken ve/veya önerilen ortam sıcaklığı,

c) Kabın karşılıklı her iki yüzeyinde siyah ya da kırmızı minimum 74x105 mm boyutlarında üst yön etiketi (Şekil- 2 ),


Şekil- 2: Üst yön etiketi


ç) Taşıma kabının sertifika numaraları ve kodları,

bulunmalıdır.

(2) (a) ve (b)’ de yer alan bilgi ve etiketler taşıma kabının aynı yüzeyinde, (c)’ de yer alan etiketler bu yüzeye komşu karşılıklı her iki yüzeyde bulunmalıdır. Taşıma kabının sertifika kodu ve bilgileri üst yön etiketi bulunan yüzeylerden birinde (veya her ikisinde) yer almalıdır. Evrak ve dokümanlar gerektiğinde evrakların incelenmesine müsaade edecek şekilde bir cep, zarf veya poşet içerisinde, (a) ve (b)’de yer alan bilgi ve etiketlerin bulunduğu yüzeyin karşı yüzeyine veya taşıma kabının üstüne yapıştırılmalıdır.
EK-2

PAKETLEME TALİMATI 650 (PT 650)
Bu paketleme kuralları kategori B (kategori A’ da yer almayan enfeksiyöz maddeler) ve enfeksiyöz tanı örnekleri için uygulanmalıdır (Bu paketleme talimatı klinik örnekler için de uygulanır, ancak bu örneklere yönelik ek kurallar ve muafiyetler not da belirtilmiştir).

1. Kategori B ve enfeksiyöz tanı örneklerinin paketleme ve taşınmasında UN sertifikasına sahip kaplar kullanılmalıdır.

2. Sıvıların paketlenmesi

a) Birinci kap 1 litreden az sıvı içermelidir.

b) İç kap absorban bir yatak ile sarılmalıdır. Eğer birden daha fazla sıvı içeren kap var ise her biri ayrı sarılmalıdır.

c) Absorban madde tüm sıvıyı emecek miktarda olmalıdır.

ç) Toplam içerik 4 litreden fazla olmamalıdır.

3. Katıların paketlenmesi

a) Birinci kap ağırlık tahdidi yoktur.

b) İç kap yumuşak bir yatak ile sarılmalıdır. Eğer birden fazla iç kap var ise her biri ayrı ayrı sarılmalıdır.

c) Vücut parçası ve organ gibi dış kap toplam 4 kg’dan (soğuk zincir için kullanılacak buz, kuru buz, sıvı nitrojen ve hayvan örnekleri hariç) fazla olmamalıdır.

4. Dış kabın üzerinde bulunması gerekli bilgiler ve etiketler:

(1) Taşıma kabının dış yüzeylerinde aşağıdaki bilgi ve etiketler yer almalıdır:

a) 45 derece açılı kare şeklinde 50mmX50mm den az olmayan ve üzerinde Şekil- 4’te yer alan UN3373 ibareli etiket,
Şekil- 4: UN 3373 etiketi
b) Gönderenin ve alıcının iletişim bilgileri ile “Biyolojik Madde, Kategori B” ifadesi ile ayrıca gerekiyorsa soğuk zincir ile gönderilen malzemeler için nakliye sırasında veya depolama için önerilen ortam sıcaklığı,

c) Karşılıklı her iki yüzeyinde siyah ya da kırmızı minimum 74x105 mm boyutlarında EK-1’in Şekil- 2’sinde yer alan üst yön etiketi,

ç) Taşıma kabının sertifika numaraları ve kodları,

bulunmalıdır.

(2) (a) ve (b)’ de yer alan bilgi ve etiketler taşıma kabının aynı yüzeyinde, (c)’ de yer alan etiketler bu yüzeye komşu karşılıklı her iki yüzeyde bulunmalıdır. Taşıma kabı sertifikalı ise sertifika kodu ve bilgileri üst yön etiketi bulunan yüzeylerden birinde veya her ikisinde yer alabilir. Evrak ve dokümanlar gerektiğinde evrakların incelenmesine müsaade edecek şekilde bir cep, zarf veya poşet içerisinde, (a) ve (b)’de yer alan bilgi ve etiketlerin bulunduğu yüzeyin karşı yüzeyine veya taşıma kabının üstüne yapıştırılmalıdır.

Not: Klinik örnekler için paketleme ek kuralları ve muafiyetleri:

1) Sadece enfeksiyöz olmayan hastalıklara yönelik (organ fonksiyon testleri, biyokimyasal testler, hormon testleri ve kanser marker araştırma gibi testler) hasta kan ve idrar örnekleri için paketin sertifikasyonu ve EK-6’da yer alan B formunun doldurulması zorunlu değildir.

2) Klinik örnekler için bu paketleme talimatının 4 üncü kuralının birinci fıkrasının (a) bendi “45 derece açılı kare şeklinde 50mmX50mm den az olmayan ve Şekil- 4/a’da gösterilen Biyolojik Madde, Klinik Örnek etiketi bulunmalıdır” şeklinde uygulanır.


Şekil- 4/a: Biyolojik Madde, Klinik Örnek Etiketi.


3) Klinik örnekler için bu paketleme talimatının 4 üncü kuralının birinci fıkrasının (b) bendi “Gönderenin ve alıcının iletişim bilgileri, “Biyolojik Madde, Klinik Örnek” ifadesi ve ayrıca gerekiyorsa soğuk zincir ile gönderilen malzemeler için nakliye sırasında veya depolama için önerilen ortam sıcaklığı bulunmalıdır” şeklinde uygulanır.

EK-3

PAKETLEME TALİMATI 904 (PT904)
1. Kuru buz (katı karbondioksit) sıkışma olduğunda patlama riski olan bir maddedir. Bu nedenle taşıma esnasında kendi halinde uçması engellenmeyecek şekilde paketlenmelidir.

a) Kuru buz hiç bir şekilde örnek tüpü (birinci kap) ve ikinci kap içerisine konulmamalıdır.

b) Kuru buz 3. kap içerisine konuluyorsa kuru buzun uçmasına izin verecek şekilde olmalıdır.

c) Kuru buzun Birleşmiş Milletlerce Sınıfı 9 olarak belirlenmiştir.

2. Dış kabın üzerinde bulunması gerekli bilgiler ve etiketler

a) UN3373 etiketi, enfeksiyöz madde etiketi veya biyolojik madde, klinik örnek etiketinin yanına 50mmx50mm’ den küçük olmayan ve Şekil- 5’te yer alan ‘Muhtelif Tehlikeli Maddeler’ etiketi yer almalıdır. Bu etiketin bulunduğu aynı yüzeyinde kuru buz için UN kodu ve uygun isim bulunmalıdır.

b) Kuru buz için UN kodu 1845 (UN 1845) ve uygun isim “kuru buz” veya “karbondioksit, katı” dır.

c) UN kodunun ve uygun ismin yanında veya altında kuru buzun net miktarı belirtilmelidir.


Şekil- 5: Muhtelif Tehlikeli MaddelerEK-4

ENFEKSİYÖZ MADDE KATEGORİ A LİSTESİ
UN kodu :UN 2814

Uygun isim :Enfeksiyöz materyal, insanları etkiler.
Bacillus anthracis (sadece kültür)

Batı nil virüsü (sadece kültür)Brucella abortus (sadece kültür)

Brucella melitensis (sadece kültür))

Brucella suis (sadece kültür)

Burkholderia mallei – pseudomonas mallei – ruam (sadece kültür)

Burkholderia pseudomallei – pseudomonas pseudomallei (sadece kültür)

Chlamydia psittaci – avian suşlar (sadece kültür)

Clostridium botulinum (sadece kültür)

Coccidioides immitis (sadece kültür)

Coxiella burnetii (sadece kültür)

Çiçek virüsü

Deng virüsü (sadece kültür)

Doğu at ensefaliti virüsü (sadece kültür)

Ebola virüs

Escherichia coli, verotoksijenik (sadece kültür)

Flexal virüsFrancisella tularensis (sadece kültür)

Guanarito virüsü

Hantavirüs (kültür ve şüpheli serum dâhil)

Hendra virüs

Hepatit B virüs (sadece kültür)

Herpes B virüs (sadece kültür)

İnsan immun yetmezlik virüsü (HIV) (sadece kültür)

Japon ensafalit virüsü (sadece kültür)

Junin virüs

Kırm kongo kanamalı ateşi (kültür ve şüpheli serum dahil)

Kuduz virüsü (sadece kültür)

Kyasanur orman hastalığı virüsu

Lassa virüs

Machupo virüs

Marburg virüs

Maymun çiçek virüsüMycobacterium tuberculosis (sadece kültür)

Nipah virüs

Omsk hemorajik ateşi virüsü

Poliovirüs (sadece kültür)Rickettsia prowazekii (sadece kültür)

Rickettsia rickettsii (sadece kültür)

Rift vadisi humması virüsü (sadece kültür))

Rus bahar-yaz ensefaliti virüsü (sadece kültür)

Sabia virüs

Sarı humma virüsü (sadece kültür)

Shigella dysenteriae tip1 (sadece kültür)

Tick-borne ensefalit virüsü (sadece kültür)

Venezuella at ensefaliti virüsü (sadece kültür)

Yersinia pestis (sadece kültür)

Yüksek patojen kuş gribi virüsü (sadece kültür)


UN kodu : UN 2900

Uygun isim : Enfeksiyöz materyal, sadece hayvanları etkiler.
Afrika domuz ateşi virüsü (sadece kültür)

Domuz veziküler hastalık virüsü (sadece kültür)

Keçi çiçek virüsü (sadece kültür)

Klasik domuz ateşi virüsü (sadece kültür)

Koyun çiçek hastalığı virüsü (sadece kültür)

Koyun keçi vebası virüsü- Peste des petits ruminants virus (sadece kültür)

Kuş paramiksovirüs Tip1-Velojenik newcastle hastalığı virüsü (sadece kültür)

Lumpy deri hastalığı virüsü (sadece kültür)Mycoplasma mycoides – Bulaşıcı sığır plöropnomonisi (sadece kültür)

Sığır vebası virüsü (rinderpest virus) (sadece kültür)

Şap hastalığı virüsü (sadece kültür)

Veziküler stomatit virüsü (sadece kültür)EK-5

ENFEKSİYÖZ MADDE GÖNDERİCİ BEYAN FORMU (KATEGORİ A): A


ENFEKSİYÖZ MADDE GÖNDERİCİ BEYAN FORMU (KATEGORİ A): A

Gönderen:
Tel:

Fatura No/Kargo Takip No:

Alıcı
Tel:

Diğer kod veya işaretler1:
Gönderildiği yer (il/ilçe):Varacağı yer (il/ilçe) :

TEHLİKELİ MADDELERİN YAPISI VE MİKTARI2

Tehlikeli maddelerin

UN No:

Uygun ismi

Sınıfı

Miktarı

Paketleme

Talimatı No:


Paketleyen ve gönderen:

Gönderilen bu maddeye uygun paketleme kurallarına (PT602/…………1) göre tarafımdan paketlenmiştir.

Adı Soyadı:………………………………

Tarih :………/………/………..

İmza :……………………………..

Acil durum için telefon no:
1Soğuk zincir amacıyla kuru buz kullanıldığında “Muhtelif Tehlikeli Maddeler” etiketi ve UN1845 kodu ilave edilmelidir.

2Soğuk zincir amacıyla kuru buz kullanıldığında UN1845 kodu, uygun ismi (Kuru buz” veya “Karbondioksit, katı), sınıfı (Sınıfı 9), miktarı ve paketleme talimatı no (PT904) ilave edilmelidir.

Not 1-Bu beyan formu;

a)Paketleyen ve gönderen tarafından en az 2 kopya (gönderici ve alıcı kopyaları) olarak doldurulur.

b) Paketleyen ve gönderen tarafından imzalanacaktır.

Not 2-Eksik ve yanlış beyanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.

EK-6

BİYOLOJİK MADDE GÖNDERİCİ BEYAN FORMU (KATEGORİ B DÂHİL): B


BİYOLOJİK MADDE (KATEGORİ B DAHİL), GÖNDERİCİ BEYAN FORMU: B

Gönderen:
Tel:

Fatura No/Kargo Takip No:


Alıcı
Tel:

Diğer kod veya işaretler1,2:
Gönderildiği yer (il/ilçe):


Varacağı yer (il/ilçe) :

TEHLİKELİ MADDELERİN YAPISI VE MİKTARI3,4

 Biyolojik Madde, Kategori B, UN3373

 Enfeksiyöz tanı örneği, UN3373


 UN 1845 KURU BUZ SINIF.9
 Biyolojik Madde, Klinik Örnek5

Miktarı:……………………………….
Miktarı:………………………………..
Miktarı:……………………………….
Miktarı:……………………………….

Paketleyen6 :

Gönderilen bu maddeye uygun paketleme kurallarına (PT650/…………2) göre tarafımdan paketlenmiştir.

Adı Soyadı: …………………………………..

Telefon No:

Tarih :…./…./……….

İmza :…………………………Gönderen6:

Adı Soyadı: ………………………

Tarih :…./…./………..

İmza :…………………………


Acil durum için telefon no:


1)Klinik örnek için UN 3373 kodu ve etiketi kullanılmaz. “Biyolojik Madde, Klinik Örnek” etiketi kullanılmalıdır.

2) Soğuk zincir amacıyla kuru buz kullanıldığında PT904 ilave edilmelidir.

3)Paket içeriğine göre aşağıdakilerden bir veya birkaçı işaretlenmelidir.

4) Gerekli durumlarda ek liste yapılmalıdır.

5) Bu form “Biyolojik Madde, Klinik Örnek”in kuru buz ile birlikte paketlendiği durumlarda doldurulmalıdır.

6) Paketleyen ve gönderenin aynı kişi olması durumunda sadece paketleyen kişi tarafından imzalanır.

Not 1-Bu beyan formu

a)Gönderen tarafından en az 2 kopya (gönderici ve alıcı kopyaları) olarak doldurulur.

b)Paketleyen ve gönderen tarafından imzalanacaktır.

Not 2- Bu form, klinik örneğin bu formun doldurulması zorunlu maddeler ve/veya kuru buz ile birlikte paketlendiği durumlarda doldurulmalıdır. Yalnızca klinik örnek içeren paketler için zorunlu değildirNot 3- Eksik ve yanlış beyanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.
Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə