Ek-9 tip merkezlerinde gerçekleşTİRİlebilecek cerrrahi MÜdahaleler listesiYüklə 142,91 Kb.
səhifə7/13
tarix09.12.2016
ölçüsü142,91 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal

 

 

 

 

Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal

 

 

 

 

ALÇI  ve ATELLER

 

 

526

610.630

Gövde alçısı (minerva)

100

E grubu

527

610.640

Gövde-ekstremite alçısı

150

D grubu

528

610.650

Pelvipedal alçı ( 10 yaş altı)

150

D grubu

529

610.660

Pelvipedal alçı ( 10 yaş üstü )

200

D grubu

530

610.670

Kısa kol alçı (Dirsek altı)

50

E grubu

531

610.680

Kısa kol atel ( Dirsek altı)

40

E grubu

532

610.690

Uzun kol alçı (Dirsek üstü)

70

E grubu

533

610.700

Uzun kol atel (Dirsek üstü)

60

E grubu

534

610.710

Kısa bacak alçı ( Diz altı)

70

E grubu

535

610.720

Kısa bacak atel ( Dizaltı)

60

E grubu

536

610.730

Uzun bacak alçı ( Dizüstü)

100

E grubu

537

610.740

Uzun bacak atel ( Diz üstü)

70

E grubu

538

610.750

Parmak ateli (aleminyum) veya alçısı

10

E grubu

539

610.760

Cast-brace

150

D grubu

540

610.770

PTB alçısı

80

E grubu

541

610.780

Alçı çıkarma

15

E grubu

542

610.790

Sekiz bandajı

40

E grubu

543

610.800

Velpeau (Kol gövde) Bandajı

40

E grubu

544

610.810

U ateli veya atel + velpeau

80

E grubu

545

610.820

ESWT

300

C grubu

 

 

TRAKSİYON

 

 

546

610.830

İskelet traksiyonu geçilmesi

100

E grubu

547

610.840

Cilt traksiyonu uygulanması

30

E grubu

548

610.850

Halo-femoral veya halo traksiyon

200

D grubu

 

 

ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU

 

 

549

610.860

Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu

50

E grubu

550

610.870

Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu

100

E grubu

551

610.880

Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu

200

D grubu

 

 

KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU

 

 

552

610.890

Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu

50

E grubu

553

610.900

Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu

100

E grubu

554

610.910

Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu

200

D grubu

 

 

ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU

 

 

555

610.920

Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu

50

E grubu

556

610.930

Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu

100

E grubu

557

610.940

Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu

200

D grubu

 

 

KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ

 

 

558

610.950

Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük

100

E grubu

559

610.960

Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük

300

C grubu

560

610.970

Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta

200

D grubu

561

610.980

Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi

500

B Grubu

562

611.050

Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi

300

C grubu

563

611.060

Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi

375

C grubu

564

611.070

Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

400

C grubu

565

611.080

Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi

350

C grubu

566

611.090

Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi

440

C grubu

567

611.100

Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

450

C grubu

568

611.110

Ön kol çift kemik kırığı

700

B Grubu

569

611.130

Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi

350

C grubu

570

611.140

Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi

600

B Grubu

 

 

ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ 

 

 

571

611.150

Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon

300

C grubu

572

611.160

Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon

375

C grubu

573

611.170

Orta eklem çıkığı açık redüksiyon

350

C grubu

574

611.180

Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon

440

C grubu

575

611.210

Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan

200

D grubu

 

 

AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON

 

 

576

611.230

Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu

350

C grubu

577

611.240

Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu

300

C grubu

 

 

OSTEOTOMİLER 

 

 

578

611.290

Büyük kemik osteotomi+fiksasyon (sadece ulna, distal radius ve fibula)

500

B Grubu

579

611.300

Orta kemik osteotomi + fiksasyon

400

C grubu

580

611.310

Küçük kemik osteotomi + fiksasyon

300

C grubu

 

 

İMPLANT ÇIKARMA

 

 

581

611.320

Pin çıkarma

100

E grubu

582

611.330

Eksternal fiksatör çıkarma

200

D grubu

583

611.340

Büyük kemik implant çıkarma

300

C grubu

584

611.350

Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması

500

B Grubu

585

611.360

Orta kemik implant çıkarma

225

D grubu

586

611.370

Küçük kemik implant çıkarma

150

D grubu

587

611.380

Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması

500

B Grubu

 

 

YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ

 

 

588

611.390

Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler

250

D grubu

589

611.400

Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma

300

C grubu

590

611.420

Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması

150

D grubu

591

611.430

Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması

100

E grubu

 

 

EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE  CERRAHİSİ

 

 

592

611.440

Tendon grefti alınması

250

D grubu

593

611.450

Kemik grefti alınması

200

D grubu

594

611.460

Kıkırdak grefti alınması

200

D grubu

595

611.470

Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon

300

C grubu

596

611.480

Ampute parmak için güdük onarımı

200

D grubu

597

611.490

Ampute uzvun  revaskülarizasyonu + kemik tesbiti

800

B Grubu

598

611.530

Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu

450

C grubu

599

611.540

Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas için

50

E grubu

600

611.550

Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için

30

E grubu

601

611.560

Bunion-Bunionette eksizyonu

300

C grubu

602

611.570

Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi

300

C grubu

603

611.580

Çekiç parmak için açık redüksiyon

350

C grubu

604

611.590

Çekiç parmak için kapalı redüksiyon

200

D grubu

605

611.600

Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı

500

B Grubu

606

611.610

Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu

675

B Grubu

607

611.620

DRUE operasyonları

400

C Grubu

608

611.630

Dupuytren cerrahisi

350

C grubu

609

611.640

Eklem faresi çıkartılması

250

D grubu

610

611.650

El bileği ganglion eksizyonu

300

C grubu

611

611.660

El kemikleri kırıkları için  K-W uygulaması

150

D grubu

612

611.680

Flep ayrılması

200

D grubu

613

611.690

Ganglion eksizyonu

275

D grubu

614

611.700

Güdük kapatılması

150

D grubu

615

611.710

Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları

450

C grubu

616

611.740

Karpal instabilite cerrahisi

500

B Grubu

617

611.750

Karpal kemik rezeksiyonları

500

B Grubu

618

611.760

Kontraktür açılması, büyük eklem

500

B Grubu

619

611.770

Kontraktür açılması, küçük eklem

300

C grubu

620

611.780

Kontraktür açılması, orta eklem

400

C grubu

621

611.800

Mallet finger cerrahisi

275

D grubu

622

611.820

Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu

300

C grubu

623

611.850

Parmak replantasyonu, ilave her parmak için

600

B Grubu

624

611.860

Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları

300

C grubu

625

611.890

Pollisizasyon

600

B Grubu

626

611.900

Pulley rekonstrüksiyonu

100

E grubu

627

611.910

Pulley sistemi  kaybının onarımı

300

C grubu

628

611.950

Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için

450

C grubu

629

611.960

Tendon onarımı, tek bir tendon için

250

D grubu

630

611.961

Tendon onarımı, ilave her tendon için

75

E grubu

631

611.970

Tendon protezi uygulanması

300

C grubu

632

611.980

Tendon transferi, tek tendon

500

B Grubu

633

611.990

Tendon transferi, ilave her tendon için

150

D grubu

634

612.000

Tenodezler

400

C grubu

635

612.010

Tenoliz

300

C grubu

636

612.020

Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli)

300

C grubu

637

612.030

Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu)

500

B Grubu

638

612.040

Tenotomi, myotomi

275

D grubu

639

612.050

Tetik parmak cerrahi tedavisi

200

D grubu

640

612.060

Tırnak çekilmesi (her biri)

75

E grubu

641

612.070

Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu

100

E grubu

642

612.080

Topuk defektleri için  lateral kalkaneal flep

600

B Grubu

643

612.090

Topuk defektleri için ters akımlı sural flep

600

B Grubu

644

612.100

Tuzak nöropati, kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi

400

C grubu

645

612.110

Vasküler saplı ada flebi

500

B Grubu

646

612.130

Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı

400

C grubu

647

612.140

Yumuşak doku sinovektomileri

300

C grubu

 

 


Yüklə 142,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə